Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Poradnik Inwestora. (cz. 2.) Pytanie o paliwo

Każdy, kto musi odpowiedzieć na pytanie czym ogrzewać budynki mieszkalne, stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Szczególnie teraz, gdy coraz częściej słychać o podwyżkach cen gazu, oleju opałowego czy energii elektrycznej, nie jest to odpowiedź łatwa. Gdy muszę sam odpowiedzieć na takie pytanie, nigdy nie pada odpowiedź jednoznaczna, bo, moim zdaniem, nie ma takiej odpowiedzi. Dlaczego? Postaram się to uzasadnić.

Kotły - przegląd

Co mamy do dyspozycji? Zacznijmy od paliw stałych, które używane są najdłużej. Węgiel kamienny i brunatny (w Polsce rzadko używany), drewno (w różnorodnej postaci), słoma, zboża energetyczne (te dwa ostatnie paliwa dopiero zaczynają istnieć na rynku). Nie mniej popularne są olej opałowy, gaz ziemny i płynny, energia elektryczna – wykorzystywana bezpośrednio lub za pomocą pompy ciepła. Na końcu możemy wymienić geotermię (ciepło ziemi), energię wiatrową i energię słoneczną, wszystkie te źródła ciepła jeszcze stosunkowo mało w Polsce popularne.

Każde z wymienionych paliw ma swoje wady i zalety. Jako wadę często traktuje się cenę. Równie często jednak - a zależy to od tego, kogo się reprezentuje - właśnie cena jest wymieniana jako zaleta, jeżeli jest niższa, niż ceny energii z innych źródeł. Jak widać, to co dla jednej strony jest zaletą, dla innej może być wadą.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kwestię, którą często się manipuluje - obliczenie rzeczywistego kosztu energii cieplnej pochodzącej z różnych źródeł nie jest sprawą prostą. Niektórzy autorzy zestawień kosztów uzyskania energii ograniczają się do prostego przeliczenia wartości grzewczej paliwa i jego ceny, zapominając o sprawności urządzeń, w których paliwo jest spalane lub kosztach dostawy paliwa i usunięciu pozostałości po spalaniu. A wartości tych, chcąc uzyskać rzetelne dane, na pewno nie wolno pominąć, bardzo poważnie bowiem mogą zmienić wynik analizy porównawczej. Do tego dochodzą prognozy, jakie są dokonywana dla najbliższych 5-10 lat, obejmujące tendencje na rynku paliw, ale także perspektywy rozwoju nowych źródeł ciepła.

Gdy patrzymy na ofertę, jaką proponują hurtownie instalacyjne, łatwo stwierdzimy, że kotły na paliwo stałe przeżywają swój renesans. Czy słusznie? Moim zdaniem paliwem godnym polecenia są na pewno produkty z drewna, takie jak zrębki oraz granulat drzewny (pelet) i brykiety drzewne. Ale raczej nie polecałbym już kotłów małej mocy na miał węglowy czy tzw. eko-groszek.

UWAGA

Od 01.01.2006 r. zostało uchylone rozporządzenie o standardach emisyjnych z instalacji (Dz.U. 03.163.1584 z dn. 18.09.2003) i zastąpione rozporządzeniem z dn. 20.12.2005 r. (Dz.U. 05.260.2181) które dopuszcza zapylenie (dla kotłowni < 5 MW) 1900 mg/m³ do dn. 31.12.2006 r., a po tym terminie dopuszczalne stężenie pyłów spada na 700 mg/m³, a po 2015 r. do 200 mg/m³. Stężenie dwutlenku siarki do końca 2007 r. powinno być mniejsze niż 2000 mg/m³, a po tym terminie musi być mniejsze niż 1500 mg/m3.
Podejmując decyzję o wyborze kotła, szczególnie w przypadku kotłów na węgiel kamienny, trzeba pamiętać o przepisach związanych z ochroną środowiska i wymaganiach, jakie wkrótce będą musiały spełniać wszystkie kotłownie. Pewnym wskaźnikiem jakości kotłów będą kryteria energetyczno-emisyjne atestacji na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” opracowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ("zielone jabłko"), stanowiące podstawę do oceny jakości produkowanych kotłów na paliwo stałe. Kryteria te zostały opracowana dla kotłów o mocy poniżej 1.0 MW i wielu producentów uwzględnia je, ale zawsze lepiej porównać je z wymaganiami stawianymi obecnie i w najbliższym czasie. Zachwalane przez producentów niskie koszty produkcji ciepła mogą się okazać wkrótce nie takie niskie, gdy trzeba będzie instalować przy nich instalacje odpylające.

Trociny i odpady drzewne jeszcze do niedawna były wyrzucane na wysypiska. Potem zaczęto produkować z nich płyty wykorzystywane w przemyśle meblarskim. Z chwilą, gdy opracowano technologię produkcji granulatu i brykietów drzewnych wykorzystywanych do ogrzewania, w niektórych krajach np. w Austrii, zabrakło tworzywa do produkcji płyt wiórowych. Okazało się, że ten rodzaj paliwa świetnie nadaje się do kotłów centralnego ogrzewania i, dodatkowo, jako źródło odnawialne jest popierane przez ekologów. Co jest takiego w tym paliwie, że zdobywa coraz większą popularność i uznanie?

Zacznijmy od analizy drewna jako paliwa. 1 m³ drewna litego odpowiada 2,5 m³ zrębków i 0,5 t granulatu drzewnego. Wartość opałowa drewna zależy od jego wilgotności. Drewno suche daje 18 MJ/kg, gdy przy wilgotności 30% wartość ta spada do ok. 13 MJ/kg (węgiel ma 26 MJ/kg, a olej 42 MJ/kg). Jak widać, aby uzyskać określony efekt cieplny, trzeba spalić więcej drewna, ale już porównanie kosztów uzyskanej energii cieplnej wygląda zupełnie inaczej.


Jak kupować grzejniki?

Jak napisałem wcześniej, przyjmując pewne wartości, można popełnić pomyłkę. Jaki jest problem z prawidłowym wyliczeniem kosztów ogrzewania, pokazuje ostatnia podwyżka gazu (a już jest zapowiedziana następna) oraz wahania cen oleju opałowego, związanych z ceną ropy naftowej. Do zobrazowania zalet i wad źródeł energii przyjąłem wartości, które były do siebie najbardziej zbliżone (poziom cen luty 2008 r.). I tak węgiel jako paliwo to koszt 24 zł/GJ dla kotłów nowoczesnych, gaz ziemny – 88 zł/GJ dla kotłów tradycyjnych i 50 zł/GJ dla kotłów kondensacyjnych, olej – 111 zł/GJ, propan – 111 zł/GJ. Energia elektryczna to 121 zł/GJ. Patrząc na koszt energii cieplnej uzyskanej przy spalaniu granulatu drzewnego (peletu) - 13,4 zł/GJ - wyraźnie widać, co się opłaca spalać.

Podstawowym surowcem do produkcji peletu są odpady drzewne z tartaków, zakładów przeróbki drewna oraz leśne odpady drzewne (wióry, zrębki). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki granulat robić z kory, słomy lub wierzby energetycznej, ale wtedy zawiera on więcej popiołu  (pelet to mniej niż 1,5%). Norma niemiecka (DIN 51731) podaje, że pelet powinien mieć: wilgotność < 12%, zawartość popiołu <1,5%, wartość opałową 17,5-19,5 MJ/kg (polscy producenci podają 18 MJ/kg), zawartość siarki < 0,08% i azotu < 0,3%. Porównajmy to z innymi paliwami.

Paliwo Wartość opałowa MJ/kg Zawartość popiołu % Zawartość siarki % Cena
Miał węglowy 23 18 0,6 330-350 zł/t
Węgiel groszek 26 7 0,7 450-500 zł/t
Olej opałowy 48 0,15 2,8 2750 zł/m3
Pelet 13 <1,5 <0,08 500 zł/t

Jedną z zalet spalania peletu jest to, że popiół, którego jest znacznie mniej niż przy spalaniu węgla, można wysypać w ogródku i nie trzeba martwić się, co z nim zrobić.


Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Wadą kotłów na paliwo stałe jest ograniczona możliwość regulacji. Nowe konstrukcje kotłów powoli eliminują i te problemy, ale w dalszym ciągu nie mają automatycznego rozruchu, bo kocioł należy rozpalić i nie można go potem wygasić, gdy zapotrzebowanie na ciepło spada. Wady tej pozbawione są za to nowoczesne kotły spalające pelet. Palniki na pelet mają automatyczny zapłon i w pełną regulację z pogodową włącznie. Dzięki temu kotły te stały się prawie idealnym źródłem ciepła dla odbiorców potrzebujących mocy kotłowni do 500 kW. Palniki na pelet mają płynne sterowanie mocy. Przy małych mocach (do 40-60 kW) zasobniki na pelet najczęściej stoją obok kotłów, przy mocach większych wykorzystuje się specjalne podajniki z nagarnianiem, które zamontowane w podłodze pozwalają na tworzenie dużych składów paliwa. Dla małych kotłowni pelet można dostarczać w workach i z nich wsypywać do zasobnika w miarę potrzeb, przy dużych zaś pelet dostarczany jest luzem i wsypywany bezpośrednio do składu paliwa. Przy takich dostawach bardzo często transport wchodzi już w cenę zakupu peletu.
Nie ma idealnych sposobów wytwarzania ciepła. Myślę, jednak że spalanie peletu ma więcej zalet niż wad. Mam nadzieję, że swoim artykułem zachęcę niektórych, aby bliżej przyjrzeli się takiej możliwości, a na pewno sami przekonają się, że było warto.

WARTO WIEDZIEĆ
Dębina, ze względu na dużą gęstość oraz zawartość taniny wymaga pozostawania na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy a następnie suszenia pod dachem przez 2-3 lata. Po dwóch latach składowania z drewna usunięte zostaną garbniki, lotne składniki żywicy, terpentyna itp. a wilgotność osiągnie 15-20%. Taki poziom wysuszenia drewna uważa się za właściwy.
A co z drewnem w tradycyjnych szczapach? Jest to dobre czy złe, tanie czy drogie paliwo? Kotły na takie paliwo mogą być z rusztem lub z odgazowaniem (na tzw. holzgaz). Wielu twierdzi, że jest to wyjątkowo tani sposób ogrzewania. Czy rzeczywiście? Rzeczywistością jest to, że zamiast gazu czy oleju opałowego używamy paliwa, które znajduje się obok nas. Nie potrzeba sprowadzać go z daleka. Przy odpowiedniej gospodarce zasobami leśnymi, nie powinno go nigdy zabraknąć. A koszt energii cieplnej z takiego paliwa? Nie przypuszczam, chociaż nie jestem wróżką, aby przekroczył cenę ciepła z innych źródeł. Czy jest to najtańsze paliwo? Koszt samej energii cieplnej, którą z drzewa otrzymujemy, na pewno tak. Ale czy wolno nam zapominać o innych kosztach? Aby trochę ochłodzić zapał do drewna w szczapach, podam trochę informacji dodatkowych.

Drewno, które chcemy spalać w kotłach z odgazowaniem najlepiej pozyskiwać w okresie zimowym, wtedy bowiem w drzewach przestają krążyć soki. Po ścięciu drewno należy pociąć na odcinki ok. 35-45 cm i w jak najkrótszym czasie przerąbać na połówki lub ćwiartki. Ma to wpływ na długość schnięcia. Tak przygotowane drewno powinno być składowane przez okres 18-24 miesięcy w przewiewnym i możliwie zadaszonym miejscu.

Nie piszę tego jako przeciwnik tego typu kotłów. Moim zadaniem jest pokazanie nie tylko zalet poszczególnych rozwiązań, ale także wad, aby każdy z inwestorów samodzielnie dokonał świadomego wyboru.

W następnym odcinku zajmiemy się kotłami gazowymi kondensacyjnymi, które pod względem popularności biją wszystkie inne.
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Dlaczego powinieneś zamontować te czujniki?

Przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń domowych pod kątem występowania... czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Planujesz budowę domu? Sprawdź »

Zanim przystąpimy do budowy, zastanówmy się nad...

Czytaj więcej »


Planujesz zmianę systemu ogrzewania? Sprawdź » Jak zabezpieczyć dach płaski przed wodą?
Kocioł? Pompa ciepła? Jakie rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu? czytaj dalej » Systemowe podejście do hydroizolacji i odwodnienia dachów płaskich... czytaj dalej»

Porównanie twardości podłóg drewnianych »

Jeśli chcesz wiedzieć na czym stoisz to powinieneś wiedzieć, że fornirowana podłoga drewniana...

Czytaj dalej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Jak czyścić basen stelażowy – zobacz najlepsze metody » Gruntowny remont mieszkania - ile nas wyniesie?
Dobry basen stelażowy będzie służył Ci przez lata, jeśli będziesz odpowiednio o niego dbać... czytaj dalej » W artykule wskazujemy najczęstsze wydatki i sposoby na ich sfinansowanie... czytaj dalej »

Sprawdzone chwytaki do prac brukarskich »

Chwytaki brukarskie to nieocenione wsparcie podczas wyjmowania, układania i transportowania kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników oraz...

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

4/2020
Ekspert Budowlany 4/2020
W numerze m.in.:
  • - Przyczyny zawilgacania budynków
  • - Jak zbudować energooszczędny dom?

Forum

Kruk50  | 
14-08-2020, 12:42
 | 
2
paczi  | 
14-08-2020, 11:20
 | 
1
artlub  | 
14-08-2020, 10:46
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl