Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Jak wykonać elewację z klinkieru
Zasady murowania

 Redakcja  |  2
Fot. Röben

Od jakości prac murarskich zależy trwałość oraz estetyczny, pozbawiony białych wykwitów, wygląd elewacji z klinkieru. Wykonanie elewacji to trudne zadanie murarskie, wymagające czasu, staranności, a także dużej wiedzy i doświadczenia, ale efekt jest tego warty, ponieważ elewacja z klinkieru jest bardzo efektowna, elegancka i trwała.

Prace nad elewacją rozpoczynają się tak naprawdę jeszcze przed murowaniem, czyli od właściwego zabezpieczenia cegieł na placu budowy. Aby w klinkier nie wnikała woda od strony gruntu, należy go umieścić lub pozostawić na paletach. Natomiast przykrycie cegieł od góry folią budowlaną ochroni materiał przed zamoknięciem w czasie deszczu. Zaniedbanie tych czynności może później negatywnie wpłynąć na przebieg wiązania zaprawy, a także prowadzić z czasem do powstawania nieestetycznego białego nalotu na elewacji, czyli tzw. wykwitów.

Palety z cegłą należy rozładowywać ostrożnie, aby nie uszkodzić materiału. Przed murowaniem trzeba też podjąć decyzję o wiązaniu, czyli sposobie ułożenia cegieł w murze, ponieważ ma to decydujący wpływ na ostateczny wygląd klinkierowej elewacji.

Po wybraniu wiązania i starannym przygotowaniu miejsca budowy, można zacząć właściwe prace murarskie. W miarę możliwości należy je prowadzić w suche, ciepłe dni, podobnie jak w przypadku nakładania tynku zewnętrznego.

Zaczynamy murowanie

Murowanie elewacji rozpoczyna się od narożników. Naroża należy ułożyć schodkowo na wysokość około pięciu warstw, dokładnie poziomując cegły. Po wykonaniu dwóch narożników w tej samej płaszczyźnie, można przystąpić do murowania przestrzeni między nimi. Najpierw należy właściwie umieścić pas uszczelniający. Następnie, murując na folii pierwszą warstwę cegieł, należy co drugą lub trzecią fugę pionową pozostawić pustą (otwartą), aby umożliwić wentylację szczeliny powietrznej i pozostałych warstw ściany trójwarstwowej.

Przeczytaj także: Jak to zrobić? Ogrodzenie z klinkieru >>

W trakcie murowania w obszarze cokołu powinno się wykonać tak zwaną izolację typu Z. Jest to ułożona w formie litery Z papa bitumiczna lub odpowiednia folia z tworzywa sztucznego, grubości co najmniej 1,2 mm. Górna jej część umieszczona jest w ścianie konstrukcyjnej, dolna zaś w murze z cegły klinkierowej. Folia powinna być poprowadzona po zewnętrznej stronie ściany konstrukcyjnej, na długości co najmniej 150–300 mm nad gruntem, w górę.

Mieszanie cegieł

Jedną z najważniejszych zasad podczas murowania elewacji z cegieł klinkierowych jest mieszanie cegieł z różnych palet. Cegła jest bowiem produktem naturalnym i jej barwa zależy od składu mineralnego gliny, dlatego poszczególne partie klinkieru mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem. Jest to zjawisko normalne, występujące w produktach wszystkich producentów ceramicznych materiałów budowlanych.

Granice dopuszczalnych różnic kolorystycznych określają normy budowlane, tłumacząc to specyfiką procesu technologicznego oraz właściwościami gliny. Przestrzeganie zasady, aby mieszać cegły z kilku palet sprawia, że różnice kolorystyczne są niedostrzegalne. Jest to szczególnie istotne w przypadku cegieł o nieregularnej kolorystyce lica, czyli cegieł cieniowanych.

Wybór odpowiedniej zaprawy

Ważne jest także stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Użycie innej zaprawy, szczególnie zawierającej wapno, może prowadzić do powstawania na murze wykwitów. Te białe, nieestetyczne zacieki powstają na skutek wymywania na powierzchnię muru soli rozpuszczonych pod wpływem działania wody lub wilgoci. Jeśli fugi nie zostaną wykonane prawidłowo i do wnętrza muru dostanie się woda, wówczas sole zawarte w zaprawie rozpuszczają się.

Przeczytaj także: Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać >>

Woda wraz z solami przemieszcza się mikroskopijnymi kapilarami na zewnątrz muru. Tam następuje odparowanie wody, a rozpuszczone w niej związki chemiczne pozostają na powierzchni cegieł w postaci nieestetycznych białych zacieków. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem, który pomoże uniknąć wykwitów, jest ochrona przed wilgocią, zarówno przed murowaniem, jak i w trakcie prac, jak również odpowiednie przygotowanie zaprawy.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Ważna jest tu przede wszystkim odpowiednia konsystencja, czyli właściwa proporcja suchej zaprawy i wody. Trzeba przygotować wystarczającą ilość zaprawy oraz cegieł na dany odcinek budowy – dobieranie materiałów w trakcie prac może prowadzić do powstania różnic w wyglądzie poszczególnych fragmentów muru.

Dylatacje

Oprócz uszczelnień gwarantujących ochronę przed wilgocią, elewacja z cegły klinkierowej wymaga wykonania dylatacji, czyli kilkumilimetrowych szczelin pomiędzy większymi fragmentami muru. Jest to konieczne, ponieważ ściany zewnętrzne poddawane są różnym naciskom i zmianom obciążenia. Jedna ściana może pracować ina­czej niż przegroda z nią sąsiadująca chociażby ze względu na różny stopień nasłonecznienia. Zaniechanie wykonania dylatacji może doprowadzić do powstawania rys i pęknięć. Szczelinę dylatacyjną wypełnia się masą elastyczną.

Uwaga na trudne miejsca

Kształtowanie elewacji wymaga szczególnie precyzyjnego murowania tych fragmentów ściany, przez które może uciekać ciepło. Są to najczęściej nadproża oraz podokienniki, ponieważ przy otworach okiennych i drzwiowych zostaje przerwana ciągłość materiału izolacyjnego. Wykonując te fragmenty elewacji, warto skorzystać z elementów gotowych.

Głębokość podparcia dla prefabrykowanego nadproża musi wynosić co najmniej 11,5 cm. Dzięki starannemu wymurowaniu nadproży i podokienników z prefabrykowanych elementów gotowych, można w dużej mierze ograniczyć straty ciepła, głównie dzięki dokładnemu dostosowaniu ich wymiarów do konstrukcji ściany. Dodatkowo, aby uniknąć mostków termicznych, okna w ścianie trójwarstwowej należy osadzić w płaszczyźnie ocieplenia.

Przeczytaj także: Jak ułożyć bruk klinkierowy >>

W razie konieczności przycięcia cegieł, klinkier można obciąć za pomocą piły kamieniarskiej lub szlifierko-przecinarki. Po zakończeniu murowania fragmentu muru należy delikatnie usunąć z jego licowej powierzchni wszelkie zabrudzenia.

Przygotowanie do fugowania

Przed rozpoczęciem ostatniego etapu prac, jakim jest fugowanie, należy odczekać aż murowana ściana dokładnie wyschnie. Należy ją więc zabezpieczyć przed penetracją wody z opadów atmosferycznych. Schnięcie muru może trwać od kilku dni do kilku tygodni. O tym, kiedy można rozpocząć fugowanie decyduje kilka czynników, jak np. stopień wilgotności muru oraz warunki atmosferyczne. Zdecydowanie odradza się też wykonywania fug w czasie niesprzyjających warunków pogodowych, przede wszystkim podczas opadów deszczu i przy temperaturze poniżej 5°C.

Wybór koloru fugi zależy zazwyczaj od gustu inwestora. Odpowiedni kolor można dobrać w sklepie lub hurtowni z materiałami budowlanymi za pomocą specjalnych wzorników albo w domu przed komputerem, ponieważ na stronach internetowych niektórych producentów cegieł dostępne są wirtualne narzędzia doboru materiałów.

Zasada doboru koloru jest prosta – kolor fugi jak najbardziej zbliżony do barwy samego klinkieru pozwoli stworzyć jednolitą powierzchnię, natomiast kolor zupełnie inny niż cegła podkreśli jej rysunek w murze. Dobór koloru warto dobrze przemyśleć, a najlepiej skonsultować z architektem, ponieważ spoiny znacząco wpływają na efekt wizualny muru.

Jeśli zaś chodzi o kształt fugi, to istnieją co najmniej cztery poprawne rozwiązania: fuga idealnie zlicowana z cegłą (gładka powierzchnia bez wypukłości i wklęsłości), fuga wypukła, fuga wklęsła (górny i dolny brzeg spoiny jest zlicowany z cegłą, część środkowa natomiast jest nieco wgłębiona) oraz fuga pod kątem (górna część spoiny jest cofnięta, a dolna zlicowana z cegłą, co umożliwia spływanie deszczu).

Zaleca się murowanie na pełne spoiny ze względu na zapobieganie wykwitom. Nie należy murować na puste lub zagłębione spoiny (nie stykające się z brzegiem cegły), ponieważ w niewypełnionych miejscach będzie gromadzić się woda opadowa. Z czasem może się ona przedostać w głąb muru, powodując powstawanie wykwitów, a nawet osłabienie całej konstrukcji.

Spoinowanie klinkieru

Spoinowanie powinno być wykonane za pomocą specjalnej fugi do klinkieru. Przygotowując zaprawę do fugowania, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Warto również pamiętać, że zaprawę przygotowuje się w małych ilościach. Do pojemnika należy wsypać około 6–8 kielni suchej zaprawy i stopniowo dolewać wody, mieszając tak długo, aż masa osiągnie odpowiednią konsystencję.

Dobry sposób na sprawdzenie, czy zaprawa została właściwie przygotowana, jest bardzo prosty – należy ścisnąć w dłoni garść zaprawy i uformować z niej rolkę, a następnie przetoczyć ją 10 razy po otwartej powierzchni dłoni. Zaprawa nie powinna się rozpadać (oznacza to, że jest zbyt sucha) ani pozostawiać śladów na dłoni (wtedy jest za mokra).

Przeczytaj także: Wybieramy klinkier na elewację i do wnętrz >>

Fugowanie zaczyna się od nałożenia na korytko do spoinowania około 1 kielni świeżej zaprawy. Za pomocą szpachelki do spoinowania należy wcisnąć zaprawę do spoin między cegłami. Spoiny musi być tyle, żeby zetknęła się z zaprawą murarską i aby masa lekko wystawała za okładzinę. Pozostałą część masy ściąga się przy użyciu szpachelki. Spoina musi być mocno dociśnięta i wygładzona. Warto również pamiętać, że najpierw powinno się wypełniać spoiny pionowe, a następnie poziome. Zaprawę do fugowania dociska się w pionowych spoinach za pomocą bocznych krawędzi korytka do spoinowania, tak samo należy postępować w przypadku spoin poziomych.

Po zakończeniu spoinowania należy lekko zamieść ścianę delikatną szczotką. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, uważając, żeby zaprawa nie została naniesiona na cegły. Na koniec warto lekko zwilżyć spoinę. Niedopuszczalne jest fugowanie klinkieru metodą tzw. szlamowania (jak na przykład w przypadku spoinowania posadzki w łazience), ponieważ prowadzi to do trwałego zabrudzenia cegły.

Po zakończeniu prac murarskich

Po wymurowaniu elewacja z cegły powinna być chroniona przez co najmniej 7 dni, kiedy zachodzi wstępny proces wiązania cementu i związki chemiczne występujące w zaprawie są absorbowane. Pełny proces wiązania zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie mur powinien być zabezpieczony przed wodą opadową oraz nadmiernym nasłonecznieniem, szczególnie gdy temperatura przekracza 30°C.

Warto podkreślić, że poprawnie wykonany mur z cegieł klinkierowych nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczania impregnatami. Cegła klinkierowa ma bardzo niską nasiąkliwość (do 6%), dzięki czemu nie wnika w nią trwale brud ani wilgoć.       

Opracowano na podstawie materiałów firmy Röben

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

2
komandos / 04-09-2016, 16:17
Ja właśnie miałem ekipę z polecenia. Układali elewację z płytek klinkierowych przysucha rubinowa czerwień. Położne ok, wygląd super. Mimo dłuższego czasu nie widać żadnych pęknięć, wykwitów, przebarwień. Klinkier jest fajnym materiałem właśnie do tego rodzaju prac.
MarekMarecki / 24-10-2017, 21:41
fajny artykuł. Tutaj, dodatkowo, znajdziecie kilka cennych uwag co do klinkieru na elewacjach:

https://domzcegly.pl/baza-wiedzy/41-teoria-i-praktyka-pokryc-elewacyjnych
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Dobierz stylowe detale bez korzystania z katalogu »

Za pomocą tego intuicyjnego narzędzia, wybór designu i funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego, jest łatwy i przyjemny

Czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Planujesz zmianę systemu ogrzewania? Sprawdź » Dobierz ocieplenie dla swojego budynku online »
Kocioł? Pompa ciepła? Jakie rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu? czytaj dalej » Wybierz grubość ściany, stopień energooszczędności i rodzaj tynku, a na koniec... czytaj dalej»

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Jaki materiał wybrać na elewację?

Budując dom, warto także wiedzieć, że możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków... czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

3/2020
Ekspert Budowlany 3/2020
W numerze m.in.:
  • - Co trzeba wiedzieć o farbach wewnętrznych?
  • - Jak odebrać balkon od dewelopera?

Forum

zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl