Termoizolacja dachów płaskich

 Bauder  |  1
Termoizolacja dachów płaskich przy zastosowaniu systemów BauderPIR przynosi wiele wymiernych korzyści
Termoizolacja dachów płaskich przy zastosowaniu systemów BauderPIR przynosi wiele wymiernych korzyści
Fot. Bauder

Poliuretan - materiał bez którego trudno się obyć. Chociaż na ogół mało widoczny, to jednak wszechobecny. Zalety poliuretanu znajdują szczególne zastosowanie przede wszystkim w budownictwie energooszczędnym.

BauderPIR jest udoskonaloną pianką poliuretanową o podwyższonym indeksie PIR i dzięki temu lepszych właściwościach. Jest materiałem termoizolacyjnym o najniższej przewodności cieplnej spełniającym dzięki temu wymagania dotyczące oszczędności energii już przy najmniejszych grubościach warstwy.

Materiały termoizolacyjne z BauderPIR wyróżniają się wysoką wytrzymałością termiczną i dobrą stabilnością wymiarową. Wytrzymałe na działanie gorącego bitumu - mogą być izolowane papami bitumicznymi. Nie butwieją, są odporne na pleśnienie, nie wydzielają zapachów i są nieszkodliwe dla zdrowia przy typowych zastosowaniach w budownictwie.

Materiały termoizolacyjne BauderPIR

Materiały termoizolacyjne z poliuretanu dzięki ich optymalnym właściwościom izolującym nadają się do wszechstronnych zastosowań - od izolacji dachów i ścian po wykonanie podłóg i sufitów - tak w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Poza niewielką zdolnością przewodzenia ciepła, argumentami przemawiającymi za stosowaniem poliuretanu są rówież takie zalety, jak znakomita wytrzymałość oraz żywotność. Płyty poliuretanowe spełniają swoją funkcję tak długo, jak długo istnieje budynek. Okres użytkowania płyt wynosi 50 lat, a nawet więcej.

Termoizolacja z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej jest dobrą inwestycją, gdyż:

 • „stanowi optymalną i długotrwałą termoizolację bez słabych punktów, potrzeby konserwacji oraz napraw
 • „podnosi wartość budynku i komfortu zamieszkiwania
 • „oszczędza energię i zauważalnie obniża koszty ogrzewania
 • „montaż jest szybki i prosty.

BauderPIR jest udoskonaloną sztywną pianką poliuretanową z podwyższonym indeksem PIR i przez to lepszymi właściwościami. Wysoka wydajność termoizolacji zapewnia wysoką oszczędność energii.

Materiały termoizolacyjne BauderPIR odznaczają się wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą stabilnością wymiarową. Płyty BauderPIR dobrane mogą być odpowiednio do pełnego zakresu temperatur mogących wystąpić w miejscu montażu zależnie od ich gęstości i warstw kryjących. Krótkotrwałe obciążenie temperaturą wynoszącą do 250°C nie wykazuje negatywnego wpływu. Poliuretan jest odporny na działanie gorącego bitumu i może być kryty papami bitumicznymi.

Płyty termoizolacyjne BauderPIR odporne są na większość substancji chemicznych mogących się pojawić w miejscu budowy. BauderPIR nie ulega korozji, jest odporny na pleśnienie i gnicie, bezwonny i fizjologicznie neutralny dla typowych zastosowań budowlanych.

Termoizolacyjnye płyty BauderPIR Termoizolacyjnye płyty BauderPIR Termoizolacyjnye płyty BauderPIR

Odporność ogniowa pianki PIR na lekkich konstrukcjach stalowych

Zalety płyt BauderPIR
 • nie topią się pod hydroizolacją
 • „są dopuszczalne do stosowania na wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych
 • „charakteryzują się grupą przewodności cieplnej WLS wynoszącą 024
 • charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,022
 • „mogą być stosowane jako cieńsza warstwa termoizolacji, łączniki do mocowania mechanicznego mogą być krótsze, ograniczenia grubości układu mogą być łatwiej spełnione
 • „posiadają gęstość wynoszącą ok. 30 kg/m³ i są dzięki temu łatwe do przenoszenia i montażu
 • „posiadają wytrzymałość na ściskanie wynoszącą od 120 do 150 kPa

Przy planowaniu dachów z uwzględnieniem ich odporności ogniowej należy traktować cały układ warstw jako system. Palność poszczególnych materiałów branych osobno nie odzwierciedla dokładnie palności całego układu.

W trakcie prób ogniowych materiały termoizolacyjne PIR wykazują szczególnie korzystne właściwości ogniowe. W sytuacji pożaru pianka PIR zachowuje dłużej swoje właściwości izolacyjne, nie kapie, i chroni inne warswy przed oddziaływaniem ognia.

Dachy o powierzchni przekraczającej 2.500 m2 zgodnie z wytycznymi należy zaprojektować w taki sposób, żeby utrudnione było rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni dachu. Wymaganie to musi być spełnione zgodnie z normą DIN 18 234. Produktom przeznaczonym do montażu na dachach przemysłowych stawia się przez to szczególne wymagania. Wszystkie te wymagania można w sposób prosty spełnić stosując termoizolacje z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej do dachów.

BauderPIR pomaga podnosić energooszczędność budynków

Ponad 40% całkowitego zużycia energii w Uni Europejskiej przypada na budynki. Zasoby energii nie są jednak niewyczerpane. Podniesienie poziomu wykorzystania zużywanej energii, tzn. oszczędność energii oraz jej optymalne wykorzystanie, jak również konsekwentne redukowanie emisji gazów cieplarnianych należy stawiać sobie jako cel. Poprzez polepszoną wydajność energetyczną budynków a nie tylko samych zastosowanych materiałów termoizolacyjnych możliwe jest osiągnięcie tych celów.

Oszczędności, które przynosi stosowanie płyt BauderPIR są dwojakiego rodzaju: w okresie użytkowania wynoszącym ponad 50 lat oszczędza się do 30% kosztów ogrzewania. Po tym okresie płyty PIR dają jeszcze jedną korzyść, mianowicie oszczędność energii zużywanej w procesie utylizacji zużytego materiału. Energia ta pochodzi z surowców opałowych (oleju i gazu) stosowanych w spalarniach odpadów. Jest to bardzo dobre dla środowiska naturalnego, a przez to przynosi korzyść nam wszystkim: ludziom, roślinom oraz zwierzętom.

Systemy do izolacji dachów wielkopowierzchniowych i małych

W celu zapewnienia optymalnych rozwiązań dla różnych rodzajów dachów płaskich, konieczne jest stosowanie różnych płyt. Do dachów przemysłowych bardzo dobrze nadaje się płyta wielkoformatowa i możliwie lekka (BauderPIR FA), podczas gdy do mniejszych dachów, które mają być kryte papami zgrzewalnymi lepsze mogą być płyty o innych formatach (BauderPIR M/MF).

BauderPIR FA

BauderPIR FA

Płyta BauderPIR FA została zaprojektowana specjalnie do termoizolacji lekkich dachów przemysłowych. Dzięki dobrym właściwościom izolującym poliuretanu możliwe jest znaczne zmniejszenie grubości warstwy ocieplenia. W połączeniu z niewielką gęstością uzyskujemy lekką konstrukcję utworzoną z płyt o dużym formacie.

Jedna płyta pokrywa obszar 3 m² dachu przy ciężarze wynoszącym zaledwie 9 kg (dla grubości wynoszącej 100 mm). Ze względu na bardzo dużą wytrzymałość płyt BauderPIR FA nie jest konieczne wytyczanie osobnych ścieżek dla ruchu pieszego tak jak w przypadku innych materiałów. Nie występuje również ryzyko uszkodzenia hydroizolacji poprzez wypukłość sztywnego łącznika umieszczonego w miękkim materiale, gdy materiałem termoizolacyjnym jest twarda płyta BauderPIR FA.

Płyta do termoizolacji dachów BauderPIR FA charakteryzuje się najmniejszą zdolnością przewodzenia ciepła. Współczynnik przenikania ciepła („U“) 11-centymetrowej płyty wynosi 0,20 W/m2K. W celu osiągnięcia identycznej wartości współczynnika U przy zastosowaniu tradycyjnego materiału termoizolacyjnego o parametrze WLG 040 grubość płyty BauderPIR FA może być mniejsza o 80 mm. Dzięki temu miejsca przyłączeń do powierzchni o określonym poziomie mogą być wykonane bez trudności, a łączniki do mocowania mogą być krótsze. Daje to oszczędność czasu i kosztów. Nie zachodzi również konieczność montażu wielu warstw termoizolacji.

Wymiary płyty zaprojektowano tak, żeby proporcja formatu do ciężaru płyty była optymalna. Żeby łączenie poszczególnych płyt było wygodne, zostały one wyposażone w zakład przestawny. W ten sposób montaż płyt można przeprowadzić szybko i łatwo.

Specjalne zabarwienie warstwy aluminiowej zapewnia pochłanianie odbijanego światła słonecznego w ilości 80%.

BauderPIR M/MF

BauderPIR M/MF

Dogodny format płyty BauderPIR M/MF ułatwia montaż szczególnie na małych dachach. BauderPIR M nadaje się szczególnie dobrze do montażu razem z szybkozgrzewalnymi papami bitumicznymi. Dzięki powłokom z włókniny mineralnej powierzchnia płyty może być narażona na krótkotrwałe działanie otwartego ognia. Sklejenie z podłożem może natomiast odbywać się poprzez pasma THERM znajdujące się na powierzchni szybkozgrzewalnych pap paroizolacyjnych BauderTHERM DS 1 DUO lub BauderTHERM DS 2.

Płyty o grubości od 40 mm wzwyż mogą być produkowane z zakładem przestawnym. Od 120 mm płyty są standardowo wyposażone we frez.

Montaż płyt BauderPIR

1. Mocowanie mechaniczne

Płyty termoizolacyjne BauderPIR mogą być mocowane mechanicznie razem z papą podkładową. W celu zapewnienia zabezpieczenia od działania sił ssących wiatru należy stosować dopuszczone łączniki. Niezależnie od tego w celu równomiernego przymocowania płyty należy zastosować 5 łączników dla płyt wielkoformatowych (2400 x 1200 mm). Cztery z nich przypadają na narożniki, piąty na środek płyty. Dla mniejszych płyt wystarczą 2 łączniki.

 Mocowanie mechaniczne płyt BauderPIR

2. Klejenie na zimno

Klejenie płyt możliwe jest przy użyciu kleju Bauder Industriedachkleber. Przy tym sposobie montażu konieczne jest zapewnienie trwałego połączenia każdej pojedynczej płyty do podłoża poprzez równomierne nałożenie strużki kleju tzw. „wężykiem“ lub równoległymi pasmami. Zużycie kleju wynosi przy tym ok. 200 g/m2. W zależności od uwarunkowań wynikających z obciążenia wiatrem w niektórych strefach może ono być większe.

 Płyty BauderPIR - klejenie na zimno

W niektórych specyficznych uwarunkowaniach obiektowych wymagana ilość kleju może być wyższa. Należy stosować wyłącznie klej Bauder Industriedachkleber. W przypadku planowanego zastosowania innych klejów oraz przy specyficznych uwarunkowaniach w miejscu budowy prosimy o zasięganie opinii naszych doradców technicznych.

Odstępy pomiędzy nanoszonymi pasmami kleju mogą wynosić maksymalnie 20 cm, natomiast odległość odstępu od krawędzi płyty maks. 10 cm. Jeżeli podłożem jest blacha trapezowa, należy nanosić klej w miejscach górnych półek blachy. W szczególnych przypadkach może być wymagane dodatkowe mocowanie mechaniczne w strefach brzegowych i narożnikowych. Ilość łączników dobrana powinna być na podstawie normy DIN 1055, Teil 4. Dopuszczalny jest dwuwarstwowy montaż termoizolacji.

3. Klejenie na gorąco (nie dotyczy BauderPIR FA)

Płyty do termoizolacji dachów BauderPIR są odporne na gorący bitum do temperatury 250°C i mogą być dzięki temu klejone do podłoża całą powierzchnią za pomocą rozgrzanej masy bitumicznej. W przypadku częściowego sklejenia do podłoża masa bitumiczna musi być nanoszona równomiernie. Powierzchnia sklejenia powinna dla każdej płyty wynosić przynajmniej 50%.

Nanoszenie masy klejącej „wężykiem“ jest sposobem, który dobrze się sprawdził w praktyce. Klejenie punktowe natomiast jest niepoprawne i może prowadzić do powstania szkód. Na dachach, które są przeznaczone również pod ruch kołowy płyty BauderPIR muszą być zawsze sklejone całą powierzchnią w celu uniknięcia naprężeń wyginających działających na płytę rozkładającą nacisk. Zużycie gorącej masy klejącej zależne jest od podłoża i wynosi przy klejeniu częściowym przynajmniej 1,5 kg/m2.

Temperatura montażu mieści się zazwyczaj w zakresie pomiędzy 180°C i 200°C. Zależy ona od typu bitumu oraz od temperatury otoczenia. Płyty powinny być układane jednowarstwowo oraz być do siebie dociśnięte brzegami. W miejscach ich styku powinna również znajdować się masa bitumiczna.

Odradza się montaż termoizolacji w systemie dwuwarstwowym, ponieważ zaizolowana gorąca masa, która znalazłaby się między płytami nie mogłaby ostygnąć przez bardzo długi okres czasu. Płyty z frezem na wszystkich brzegach w sposób wystarczający zapewniają eliminację mostków termicznych.

4. Montaż na deskowaniu

Na deskowaniu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dachów płaskich, lub normą DIN 1055-4 należy przymocować mechanicznie warstwę rozdzielczą (którą jest papa bitumiczna). Do tak przygotowanego podłoża może być zgrzana papa paroizolacyjna. Klejenie płyt BauderPIR może się odbywać poprzez równomierne nanoszenie kleju Bauder Industriedachkleber „wężykiem“ lub pasmami.

5. Montaż luzem

Płyty BauderPIR mogą być układane luzem tylko wtedy, gdy hydroizolacja wraz z wymaganą warstwą balastową zostanie wbudowana bezzwłocznie oraz gdy zapewnione jest mocowanie na obrzeżach. Ponieważ zazwyczaj bywa tak, że warstwa balastowa nanoszona jest w pewnym odstępie czasu po wykonaniu hydroizolacji, dlatego generalnie zalecane jest klejenie płyt w każdym przypadku.

Zalecenia ogólne dotyczące montażu płyt BauderPIR

W trakcie montażu hydroizolacji z pap polimerobitumicznych należy zwracać uwagę na to, żeby powierzchnia ułożonej termoizolacji była równa! BauderPIR nie jest odporny na działanie wszystkich rozpuszczalników. Z tego względu należy unikać każdej bezpośredniej styczności z nimi. Również pośrednie oddziaływanie może mieć negatywny wpływ na strukturę pianki.
W przypadku pytań prosimy zwracać się do naszych doradców technicznych. Płyty PIR należy składować i transportować w warunkach suchych.

KONTAKT

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 16 G lok. 141
61-719 Poznań
tel. (061) 88 57 900
faks: (061) 82 07 201

info@bauder.pl
www.bauder.pl

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

1
queen / 19-01-2019, 22:56
Styropian to styropian - najlepszy, sprawdzony przez lata użytkowania. Trzeba jednak sprawdzać na stronie GUNB badania próbek styropianów pobranych z rynku, bo jest to sporo nieprawidłowości
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Filtr w instalacji grzewczej. Czy jest potrzebny?

Nie wiesz, jakie kolory tynków wybrać na elewację swojego domu?

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Siedzisz w domu? To może być coś dla Ciebie!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Jeśli wciąż siedzisz w domu to może być coś dla Ciebie! Dołącz do #MideaHOMEChallenge i zgarnij niepowtarzalne nagrody od Midea Global i Mancherster City. czytaj dalej »

Zaprawa klejowa – ile i jaki klej do płytek wybrać?

Trzeba pamiętać, że klej do płytek musi pasować do konkretnych ich rodzajów oraz potrzeb...

Czytaj dalej »


Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Ergonomiczne pokrętła ustawione względem użytkownika pod kątem 45 st. ułatwiają... Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Wszystko o izolacji budynków »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Odpowiednie przygotowanie podłoża pod hydroizolacje ma ogromny wpływ na jej jakość i późniejsze... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jaki napęd dobrać do okna? Kalkulator online » Uzyskaj bezpłatny projekt stropu »
Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna. Okna mogą uchylać się automatycznie... czytaj dalej » Projekt zawiera kompletny rysunek wykonawczy oraz zestawienie prefabrykatów i materiałów dodatkowych, takich jak... czytaj dalej»

Sprawdź, jak działa nowoczesny system wentylacji

Mechanizm działania polega na doprowadzeniu czystego, świeżego powietrza i odprowadzeniu zużytego, przy pomocy... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Czym kierować się przy wyborze dachu?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strome oraz co piąta termoizolacja na krokwiach w Niemczech... czytaj dalej » Wybierając pokrycie dachowe należy kierować się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim...czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Forum

tony1000  | 
26-05-2020, 13:19
 | 
4
Dagmara  | 
25-05-2020, 16:53
 | 
2
magdap  | 
25-05-2020, 11:48
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
106
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl