Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Sprzedaż lasu pod nieruchomość

Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować tylko w określonych przypadkach
Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować tylko w określonych przypadkach
Fot. www.freeimages.com

Sprzedaż części lasu osobie prywatnej, bądź firmie może następować na podstawie ustawy o lasach, w relacji do przepisów dotyczących organizacji przetargów publicznych.

Sprzedaż lasów - podstawy prawne

Zgodnie z ustawą o lasach, sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, może następować w przypadkach:

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

Dopuszczalność zawarcia umowy sprzedaży uzależniona jest także od tego, czy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, względnie minister właściwy do spraw środowiska wyrazi zgodę na zawarcie takowej umowy.

 

Czytaj też: Dostęp do drogi publicznej z nieruchomości

Warto nadmienić, że Minister środowiska wyraża zgodę jedynie w przypadku, gdy sprzedaż podyktowana jest ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. Sprzedaż lasów wiąże się, bowiem nie tyle z kwestiami gospodarki leśnej i ochrony lasów, ile z ważnymi względami natury społecznej lub gospodarczej. W każdym przypadku musi jednak być uwzględniany interes Skarbu Państwa.

Przetarg, jako forma sprzedaży części lasu

Tryb przetargowy jest trybem podstawowym. Jak stanowi § 2 rozporządzenia przetargowego: Przetarg przeprowadza się w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego;

2) przetargu pisemnego nieograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Natomiast przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, przez którą rozumie się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu. 

O wyborze formy przetargu decyduje sprzedający.Z ust. 4 art. 38 ustawy o lasach wynika, że dopuszczalny jest także tryb negocjacyjny zawarcia umowy sprzedaży, z tym że negocjacje są ograniczone jedynie do ceny sprzedaży, ponieważ ustawodawca wskazuje wprost na negocjację cenową. Z przepisu tego wynika, że przetarg publiczny powinien być przeprowadzony co najmniej dwa razy. Po drugie każdy z tych przetargów powinien zakończyć się wynikiem negatywnym.

Ustawodawca nie wskazuje, co oznacza wynik negatywny; przesłankę tę określa rozporządzenie przetargowe. Wynik negatywny należy rozumieć w ten sposób, że jest to każdy wynik zakończonego przetargu inny niż wyłonienie kupującego. Wynikiem negatywnym będzie, zatem sytuacja, gdy nie zostanie wyłoniony żaden z uczestników przetargu, a także sytuacja, gdy nikt do przetargu nie przystąpi. 

Nieruchomość nie może być sprzedana w pierwszym przetargu, jeżeli:

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;

2) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego.

Jeżeli nieruchomość nie została sprzedana w pierwszym przetargu, przeprowadza się drugi przetarg w terminie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.

Cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości można obniżyć, jednak nie więcej niż o 1/3 wartości. Dopiero po spełnieniu warunku dwukrotnego negatywnego wyniku przetargu dopuszcza się negocjację cenową. 

Komisja przeprowadzająca negocjację cenową przeprowadza ustną część negocjacji cenowej w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Oferowana w trakcie ustnej części negocjacji cenowej cena i sposób jej zapłaty nie mogą być mniej korzystne od tych zawartych w zgłoszeniu. Po przeprowadzeniu ustnej części negocjacji cenowej komisja przeprowadzająca negocjację cenową ustala nabywcę nieruchomości albo stwierdza, że nie ustala nabywcy nieruchomości.

Zasada przetargowego zbywania lasów, gruntów i innych nieruchomości ulega ograniczeniu poprzez ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu na rzecz gminy. 

Szczegóły przetargu 

Zasady ogólne, które dotyczą wszystkich form przetargu, sprowadzają się do następujących postanowień. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa składająca się od 3 do 7 członków. Przewodniczącego komisji wyznacza kierownik sprzedającego, tj. nadleśniczy lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20% tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem licytacji w przetargu ustnym nieograniczonym, które prowadzi przewodniczący komisji przetargowej. Wybór formy przetargowej jest prawem sprzedającego. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

Warto wiedzieć: Zakup działki budowlanej a kwestia dostępu do drogi

Natomiast przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Rozumie się przez nią ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w następujących formach:

- wywieszenia w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

- zamieszczenia na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

- zamieszczenia w prasie ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat, na którego terenie położona jest nieruchomość.

Warto jeszcze wiedzieć, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie o odwołaniu przetargu w odpowiednich formach stosowanych przy ogłoszeniu o przetargu.

Podstawa prawna:

Ustawa o lasach (DzU z 2014 poz. 1153 ze zm.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (DzU z 2007 nr 78 poz. 532 ze zm.)

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Planujesz samodzielny montaż izolacji?

Czy izolacja od wewnątrz może być zamocowana od razu z płytą wykończeniową?

Czytaj dalej »


Która podłoga jest twardsza? Zobacz porównianie Jakie okna wybrać do domu? Poradnik kupującego
Co jeśli na podłogę spadnie żelazko, nóż czy inny przedmiot? czytaj dalej » Jakie okna wybrać, aby posłużyły ci przez lata? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Jak dopasować przycisk spłukujący do stylu łazienki? Zobacz »

Zobacz, który tynk wybierają fachowcy »

Wszechstronność tego materiału oraz doskonałe właściwości robocze sprawiają, że stał się on nieodzownym elementem każdej remontowanej inwestycji

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Planujesz zmianę ogrzewania? Zobacz »
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Poznaj oszczędne i niezawodne rowziązania i ciesz się komfortem przez cały rok! czytaj dalej »

Systemy ociepleń oparte na styropianie i wełnie mineralnej - zobacz porównanie

Zastanawiasz się, czy do ocieplenia domu użyć systemu opartego na styropianie czy na wełnie mineralnej?/span> czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Kiedy warto stosować rury bezszwowe?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strone oraz co piąta termoizolacja w Niemczech pochodzi z... czytaj dalej » Właściwości wielowarstwowych rur Uponor gwarantują odpowiedni komfort pracy oraz szybką i łatwą instalację...czytaj dalej »

Kiedy warto kupować, a kiedy wynajmować maszyny budowlane?

Przed dylematem, co wybrać, staje co roku wielu przedsiębiorców budowlanych i klientów indywidualnych

Czytaj dalej »


Jaką taryfę wybrać dla domu jednorodzinnego? Jak zredukować koszty transportu?
Jedyne, co musisz zrobić, to dostosować taryfę, do sposobu, w jaki w ciągu tygodnia korzystasz z energii elektrycznej. czytaj dalej » W dobie zmian na rynku bardzo ważna jest umiejętność maksymalnego redukowania kosztów transportu. czytaj dalej »

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

1/2020
Ekspert Budowlany 1/2020
W numerze m.in.:
  • - Ocieplasz dom, chronisz klimat
  • - Co zrobić, aby ocieplenie służyło długie lata?

Forum

slowpower90  | 
29-03-2020, 20:00
 | 
1
lukaszmarcel2  | 
29-03-2020, 19:37
 | 
1
Piottrek  | 
29-03-2020, 15:41
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
126
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
105
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
95
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl