Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Zwrot VAT za materiały budowlane - co musisz zrobić, by odzyskać podatek?

Jak uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane?
Jak uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane?
Fot. Ecocomfort

Gwałtowny wzrost podatku VAT wywołany został przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wzrósł on wówczas z 7 do 22%. Obecnie jest to 8 i 23%. Wtedy właśnie wprowadzona została ulga budowlana, by zmniejszyć szok cenowy. Dlatego też osoby, które w latach 2004-2013 zainwestowały w budowę, mogły liczyć na częściowy zwrot VAT za materiały budowlane. W 2014 roku przepisy zmodyfikowano tak, by tylko nieliczni mogli skorzystać z ulgi.

Zwrot VAT za materiały budowlane - kto i na jakich zasadach może się o niego ubiegać?

O zwrot VAT za materiały budowlane mogą się ubiegać osoby fizyczne, które między 2004 a 2013 rokiem inwestowały w materiały budowlane. Zapisom ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczącej zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budową domu, podlegają wszystkie warunki oraz procedury.

Podstawą do zwrotu podatku są imienne faktury, które wygenerowano przed 1 stycznia 2014 r., ponieważ to właśnie z tym dniem zapisy ustawy zostały uchylone. To właśnie wtedy zaczęła obowiązywać ustawa z 27 września 2013 r., która dotyczy pomocy państwa w nabyciu pierwszych mieszkań przez ludzi młodych. Ograniczyła ona możliwość odliczenia podatku VAT. Od 2014 r. z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie ukończyły 35 lat. Warunkiem jest również budowa pierwszego domu.

Gdy osoba fizyczna była już właścicielem innej nieruchomości albo budowała już wcześniej dom, nie może skorzystać z ulgi budowlanej. Nowe zasady zwrotu podatku VAT opisano w art. 20 ust. 3. Obecnie obowiązująca ustawa zabrania odliczania podatku VAT za materiały zakupione przed datą otrzymania pozwolenia na budowę. Z tego przywileju nie mogą również skorzystać ci, którzy otrzymali pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 r. Jest to niewątpliwe utrudnienie dla tych, którzy otrzymali pozwolenie w 2013, a budowę rozpoczęli w 2014 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane - stare zasady

Osoby fizyczne, które posiadają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, ponieważ zakupiły je przed 2014 rokiem, nadal mogą skorzystać z ulgi. Jest to prawo nabyte, które traci ważność dopiero 31 grudnia 2018 r. Dla tych osób procedury pozostają niezmienne. Niezbędne jest posiadanie imiennych faktur wygenerowanych pomiędzy 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2013 r. Dają one podstawę do złożenia wniosku VZM-1, a także wszystkich koniecznych załączników. Wniosek ten dotyczy zwrotu VAT za materiały budowlane. Na tych zasadach możliwe jest odliczenie części kosztów podatku VAT za rzeczy zakupione na potrzeby remontu, modernizacji, a także przebudowy budynków.

Zwrot VAT za materiały budowlane dotyczy również materiałów użytych do budowy obiektów, które powstały w oparciu o zwykłe pozwolenie na budowę. Dotychczasowe zasady nie określają wieku inwestora ani wielkości budynku. Odliczeniu jednak nie podlegają wszystkie materiały budowlane. Wykaz tych, których dotyczy ulga, można znaleźć w obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. załączniku. Istotny jest również termin złożenia wniosku VZM-1.

I tak, kolejno:

 • 31 grudnia 2014 roku - faktury z okresu 1 maja 2004-31 grudnia 2005,
 • 31 grudnia 2015 roku - faktury z okresu 1 stycznia 2006-31 grudnia 2007,
 • 31 grudnia 2016 roku - faktury z okresu 1 stycznia 2008-31 grudnia 2009,
 • 31 grudnia 2017 roku - faktury z okresu 1 stycznia 2010-31 grudnia 2011,
 • 31 grudnia 2018 roku - faktury z okresu 1 stycznia 2012-31 grudnia 2013.

Zwrot VAT za materiały budowlane - nowe zasady i ograniczenia

Istotne ograniczenia wprowadziła ustawa z 27 września 2013 r., która dotyczyła pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Dotyczą one przede wszystkim wieku osób fizycznych oraz wielkości budowanego domu. Nie można też liczyć na zwrot VAT za materiały budowlane, które zostały użyte do remontu nieruchomości. Pod uwagę brane są tylko wydatki, jakie osoba fizyczna poniosła w związku z budową pierwszego domu, ale wygenerowane już po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W tym czasie osoba, która stara się o zwrot podatku nie może przekroczyć 35 lat.

Zwrot VAT za materiały budowlane można otrzymać, kiedy:

 • wydatki poniesiono w związku z budową, nadbudową oraz rozbudową budynku mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego,
 • pozwolenie na budowę wydano po 1 stycznia 2014 r.,
 • powierzchnia budynku nie przekracza 75 m2 w przypadku mieszkań i 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego,
 • powierzchnia budynku może wynosić kolejno 85 m2 oraz 110 m2, gdy wnioskodawca posiada co najmniej troje nieletnich dzieci,
 • osoba fizyczna do czasu złożenia wniosku nie była właścicielem innego budynku i nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • wnioskodawca do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał pozwolenie na budowę, nie ukończył 36 roku życia.

Powyższe ograniczenia sprawiły, iż liczba osób, które mogą starać się o zwrot VAT za materiały budowlane została znacznie ograniczona. Nie da się ukryć, że bardzo ważny jest wiek wnioskodawcy. W przypadku, gdy o zwrot VAT za materiały budowlane stara się małżeństwo, wówczas uwzględniony zostaje wiek młodszego z małżonków.

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane - jak wypełnić formularz VZM-1?

 Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia każdego roku. Wzór pisma znajduje się w Urzędzie Skarbowym. Złożenie formularza jest darmowe. Ważne, by umieścić w nim takie informacje, jak:

 • dane osobowe,
 • rodzaj inwestycji,
 • oświadczenie dotyczące specyfiki remontu (dotyczy wniosków składanych na starych zasadach),
 • wnioskowaną kwotę zwrotu (według aktualnych limitów),
 • do formularza dołączone powinny zostać kopie pozwolenia na budowę, faktur, a także załącznik, w którym znajduje się wykaz faktur.

Nie wszystkie materiały budowlane podlegają zwrotowi podatku VAT.

Zwrot VAT za materiały budowlane - terminy

Jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony, wówczas Urząd Skarbowy ma cztery miesiące na zwrócenie pieniędzy. Taki termin obowiązuje zarówno przy nowych, jak i starych zasadach. Termin nieco się wydłuży, kiedy Urząd Skarbowy wyliczy inną kwotę niż ta znajdująca się we wniosku. W takim przypadku po upływie czterech miesięcy otrzymamy decyzję, po której wydaniu Urząd Skarbowy ma jeszcze 25 dni roboczych na przekazanie zwrotu podatku VAT.

Kwota zwrotu podatku VAT

Sposób naliczania kwoty zwrotu podatku VAT jest niezmienny. Musi ona zostać obliczona samodzielnie oraz umieszczona we wniosku VZM-1. Wysokość zwrotu zależna jest od obowiązującej stawki VAT.

Można zatem przyjąć, że jest to:

 • 65,22% za materiały budowlane oprocentowane 23% stawką VAT,
 • 68,18% za materiały budowlane oprocentowane 22% stawką VAT,
 • 62,50% za materiały budowlane oprocentowane 24% stawką VAT,
 • 60% za materiały budowlane oprocentowane 25% stawką VAT.

Powyższe przykłady nie oznaczają, że koniecznie otrzymamy wysoki zwrot podatku VAT. W wyliczeniach muszą zostać uwzględnione górne limity, które zmieniają się, co kwartał. Są one zależne od ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Cena ta jest obliczana przez GUS. Limity liczone są według stawki podatku VAT i wyglądają następująco:

 • 23% stawka VAT - maksymalne odliczenie może wynieść 12,295% ww. kwoty, która stanowi iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
 • 24% stawka VAT - maksymalne odliczenie może wynieść 12,097% ww. kwoty będącej iloczynem 70 m2 powierzchni użytkowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • 25% stawka VAT - maksymalne odliczenie może wynieść 12% ww. kwoty będącej iloczynem 70 m2 powierzchni użytkowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Zwrot VAT za materiały budowlane - ważne informacje

Wysokość zwrotu podatku VAT za materiały budowlane uzależniona jest od obowiązującej stawki za 1 m2, opublikowanej przez GUS w kwartale, który poprzedza kwartał złożenia wniosku. Niekiedy korzystniej jest złożyć wniosek później.

Do wniosku można dołączyć korektę, w której umieszczone mogą zostać nowe faktury, które pominęliśmy. W przypadku faktur złożonych w korekcie - podlegają one wyliczeniom zgodnym z aktualną stawką. Formularz korekty jest taki sam jak wniosku VZM-1. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć "korekta". Sposobów na zmniejszenie podatku VAT jest jeszcze kilka. Można wynająć ekipę budowlaną, która wystawi fakturę za wykonane usługi. Wszelkie materiały budowlane, które zawarte zostaną w tej fakturze, będą miały VAT na wysokości 8%. Tę stawkę reguluje ustawa z 11.03.2004 r., dotycząca podatku od towarów i usług. Według zawartych w niej zapisów 8% stawka podatku dotyczy usług budowlanych, modernizacyjnych, termomodernizacyjnych, a także przebudowy budynków. Warto zaznaczyć, iż stawka ta dotyczy instalacji wewnątrz budynku, nie na zewnątrz.

Preferencyjne oprocentowanie dotyczy wszystkich mieszkań o powierzchni nie większej niż 150 m2, a także domów jednorodzinnych nie większych niż 300 m2.

Dofinansowanie do rekuperacji

Oprócz zwrotu VAT za materiały budowlane, każdy inwestor może starać się o dofinansowanie do rekuperatora, pompy ciepła czy do budowy energooszczędnego domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań znajdziesz tu: http://www.ecocomfort.pl/strefa-specjalisty/dofinansowanie/

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  2
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Wybór drewnianej podłogi. Zobacz 10 najczęściej zadawanych pytań »

Drewniana podłoga w sypialni

W przypadku mocno nasłonecznionych pomieszczeń warto unikać gatunków, które pod wpływem promieni UV mocno zmieniających kolor, np. doussie czy jatoba. W przypadku ogrzewania podłogowego powinniśmy wybierać (...) czytaj dalej »


Kurtyny powietrzne, które komponują się z architekturą budynku i wnętrz »

Kurtyna powietrzna Rosenberg

Próby ukrycia kurtyn powietrznych często kończą się niepowodzeniem z powodu konieczności zapewnienia właściwego przepływu strugi powietrza. czytaj dalej »


Atrakcyjne ceny nowych mieszkań w technologii Smart Home » Dlaczego warto zdecydować się na dach pokryty blachodachówką?
Nexity - nowe mieszkania Gerard Roofing System - blachodachówka
Różnorodność metraży i funkcjonalny układ lokali pozwoli zarówno singlom, jak i rodzinom z dziećmi wybrać mieszkanie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań...    czytaj dalej » Blachodachówki z posypką naturalną to 6 profili w 13 naturalnych kolorach skał (w tym czerwień burgundzka), odpornych na odbarwienia, działanie promieni UV czy kwaśnych deszczy.
czytaj dalej »

 


Ciesz się świeżym i czystym powietrzem, a przy tym oszczędzaj energię »

Czyste mieszkanie

Coraz większa świadomość inwestorów oraz dużo większa dostępność materiałów spełniających warunki energooszczędności powodują, że wentylacja grawitacyjna oparta na niewymuszonym ruchu powietrza nie zapewnia wystarczającej wymiany powietrza. czytaj dalej »

 


 

Jaki system alarmowy sprawdzi się w Twoim domu? Jak dopasować bramę garażową do elewacji budynku?
NAPAD - bezpieczne mieszkanie Brama garażowa
Decydując się na instalację systemu alarmowego w domu lub mieszkaniu należy pamiętać o umiejętnym doborze sygnalizatorów alarmowych. Sygnalizatory to ta grupa urządzeń, która... czytaj dalej » Jeżeli garaż jest integralną częścią domu, kolorystyka i wykończenie bramy istotnie wpływają na jego ogólny wygląd – tym bardziej że w wielu obecnie budowanych domach brama garażowa jest wyeksponowana z przodu budynku i stanowi jego wizytówkę. czytaj dalej »

 


 

Co powinieneś wiedzieć zanim zdecydujesz się na ogrzewanie podłogowe » Ile kosztuje remont łazienki - zobacz symulacje »
System ogrzewania podłogowego firmy Elektra Koszt remontu łazienki
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest jednym z najbardziej ekonomicznych systemów ogrzewania w domach niskoenergetycznych. Dzieje się tak dlatego, że ciepło jest wytwarzane w ściśle określonej ilości w pomieszczeniach, które chcemy ogrzewać. czytaj dalej » Przed rozpoczęciem remontu warto przyjrzeć się cenom nowoczesnych urządzeń i najmodniejszych elementów aranżacji. Na jakie rozwiązania nas stać? czytaj dalej »

 


Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Dama - elegancki okap

Elegancki okap Dama z rodziny produktów Falmec został zaprojektowany przez Emo Design. Łączy w sobie dobrą jakość, zaawansowaną technologię i ciekawy design.

Nieznaczne wahania cen mieszkań

Portale Metrohouse i Expander systematycznie przygotowują raporty o cenach mieszkań w wybranych miastach. Z ostatniego, lipcowego wynika, że stawki za metr kwadratowy ustawicznie ulegają zmianom -...
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Aktualny numer

3/2017
Ekspert Budowlany 3/2017
W numerze m.in.:
 • - Jak uzdatnić wodę w domu
 • - Rekuperacja w domach jednorodzinnych

Forum

katarzyna77  | 
25-07-2017, 17:08
 | 
1
bask  | 
25-07-2017, 14:59
 | 
2
lipek  | 
25-07-2017, 09:44
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
119
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
118
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
100
szpachelka  | 
06-09-2014, 16:15
 | 
89
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
86
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
85
Gerard Roofing Systems
Gerard Roofing Systems
ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI DACHÓWEK METALOWYCH Od ponad 50 lat Gerard AHI Roofing jest innowatorem w zakresie...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2017
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF.
Ekspert Budowlany 2016
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl