Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Ile kosztuje instalacja c.o.?

Analiza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania
Ile kosztuje instalacja c.o. budynku jednorodzinnym?
Ile kosztuje instalacja c.o. budynku jednorodzinnym?
Fot. www.pixabay.com
 3  3. Ciąg dalszy artykułu...

Analiza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania

 • Najniższe koszty inwestycyjne ogrzewania podłogowego występują dla wariantu I obliczeń, czyli przy zastosowaniu termostatów analogowych, w których ustawianie temperatury odbywa się za pomocą ręcznego pokrętła oraz osobnej pompy i zaworu mieszającego (rys. 5).
Rys. 5. Wzrost kosztów inwestycyjnych instalacji c.o. przy zastąpieniu grzejników ogrzewaniem podłogowym lub instalacją mieszaną dla parametrów ogrzewania grzejnikowego 55/45°C
Rys. 5. Wzrost kosztów inwestycyjnych instalacji c.o. przy zastąpieniu grzejników ogrzewaniem podłogowym lub instalacją mieszaną dla parametrów ogrzewania grzejnikowego 55/45°C
 • Zastosowanie grupy mieszającej oferowanej przez producenta systemu ogrzewania podłogowego (wariant II) zwiększa koszty instalacji o ok. 15 zł na 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku. Zastosowanie jednocześnie termostatów cyfrowych oraz grupy pompowo-mieszającej zwiększa nakłady inwestycyjne na ogrzewanie podłogowe o ok. 24 zł/m2 (rys. 6).
Rys. 6. Porównanie kosztów inwestycyjnych ogrzewania podłogowego i grzejnikowego w odniesieniu do 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku jednorodzinnego (GP – ogrzewanie podłogowe, GK – ogrzewanie grzejnikowe)
Rys. 6. Porównanie kosztów inwestycyjnych ogrzewania podłogowego i grzejnikowego w odniesieniu do 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku jednorodzinnego (GP - ogrzewanie podłogowe, GK - ogrzewanie grzejnikowe)
 • Przy założeniu, że temperatura czynnika grzewczego w ogrzewaniu grzejnikowym wynosi 55/45°C, zastosowanie w całym domu ogrzewania podłogowego zamiast grzejnikowego spowoduje wzrost kosztów inwestycyjnych o od 38% w wariancie I do 59% w wariancie IV (rys. 5).
 • Zastosowanie instalacji mieszanej (ogrzewanie podłogowe w salonie, korytarzach, łazience i kuchni) spowoduje wzrost kosztów o 19-31% w stosunku do instalacji z grzejnikami o parametrach 55/45°C.
 • Zmniejszenie temperatury zasilania czynnika grzewczego ogrzewania grzejnikowego z 55 na 50°C spowodowało wzrost nakładów inwestycyjnych na instalację centralnego ogrzewania o ok. 32%, a z temperatury 55 na 45°C o ok. 65%. Tym samym nastąpiła zmiana w zakresie różnic między kosztami inwestycyjnymi ogrzewania podłogowego, grzejnikowego i mieszanego.
 • Przy założeniu, że temperatura czynnika grzewczego w ogrzewaniu grzejnikowym wynosi 50/40°C, zastosowanie w całym domu ogrzewania podłogowego zamiast grzejnikowego spowoduje wzrost kosztów inwestycyjnych o od 4,5% w wariancie I do 20% w wariancie IV. Zastosowanie instalacji mieszanej (ogrzewanie podłogowe w salonie, korytarzach, łazience i kuchni) spowoduje spadek kosztów dla wariantu I ogrzewania podłogowego oraz wzrost kosztów dla pozostałych wariantów o 3-8% w stosunku do ogrzewania grzejnikowego o parametrach 50/40°C.
 • Przyjmując temperaturę czynnika grzewczego w ogrzewaniu grzejnikowym na poziomie 45/35°C, koszty inwestycyjne ogrzewania grzejnikowego oraz mieszanego są wyższe od kosztów ogrzewania podłogowego zainstalowanego w całym budynku jednorodzinnym dla czterech analizowanych wariantów układu pompowo-mieszającego i termostatów pokojowych (rys. 6 i rys. 7).
Rys. 7. Porównanie kosztów inwestycyjnych ogrzewania podłogowego i mieszanego w odniesieniu do 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku jednorodzinnego (GP – ogrzewanie podłogowe, GM – ogrzewanie mieszane)
Rys. 7. Porównanie kosztów inwestycyjnych ogrzewania podłogowego i mieszanego w odniesieniu do 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku jednorodzinnego (GP - ogrzewanie podłogowe, GM - ogrzewanie mieszane)

Koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku jednorodzinnego

W analizie kosztów eksploatacyjnych zostały uwzględ­nione trzy niskotemperaturowe źródła ciepła: kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła typu powietrze/woda oraz pompę ciepła typu glikol/woda z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła. Koszty eksploatacyjne oszacowano za pomocą programu [13].

Czytaj też: Jak przygotować instalację grzewczą do zimy? >>>

Rzeczywiste koszty są zależne od warunków pracy źródła ciepła w ciągu roku, m.in.:

 • temperatury powietrza zewnętrznego,
 • preferencji użytkowników co do temperatury w pomieszczeniach,
 • temperatury źródła dolnego w pompach ­ciepła.

Koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku kotłem gazowym kondensacyjnym oszacowano na podstawie średniej rocznej sprawności kotła współpracującego z ogrzewaniem grzejnikowym, podłogowym lub mieszanym (tab.  6).

Tabela 6. Koszty eksploatacyjne ogrzewania analizowanego budynku jednorodzinnego za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego [13, 14]
Tabela 6. Koszty eksploatacyjne ogrzewania analizowanego budynku jednorodzinnego za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego [13, 14]

Sprawności kotła zaczerpnięto z pracy [14] i są to wartości wyznaczone na podstawie badań doświadczalnych 60 kotłów gazowych pracujących w domach jednorodzinnych.

W przypadku ogrzewania domu za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego najniższe koszty eksploatacyjne wiążą się z zastosowaniem ogrzewania podłogowego ze względu na wysoką sprawność kotła.

Oszacowane roczne koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku z ogrzewaniem podłogowym są niższe o ok. 6% niż w przypadku domu z ogrzewaniem grzejnikowym lub mieszanym.

Do obliczeń kosztów eksploatacyjnych gruntowej i powietrznej pompy ciepła wykorzystano roczny współczynnik efektywności pomp ciepła SCOP, którego wartości wyznaczono za pomocą programu WP-OPT (tab.  7) [15].

Tabela 7. Koszty eksploatacyjne ogrzewania analizowanego budynku jednorodzinnego za pomocą gruntowej i powietrznej pompy ciepła [13, 15]
Tabela 7. Koszty eksploatacyjne ogrzewania analizowanego budynku jednorodzinnego za pomocą gruntowej i powietrznej pompy ciepła [13, 15]

Uwzględniono koszty ogrzewania c.w.u., przyjmując rodzinę czteroosobową i zużycie wody 50 dm3/osobę×dzień.

Najniższe koszty eksploatacyjne analizowanego budynku przy ogrzewaniu pompą ciepła występują, kiedy temperatura czynnika grzewczego jest równa 30°C. Taka temperatura jest możliwa do zastosowania jedynie wtedy, gdy dom jest wyposażony w system ogrzewania płaszczyznowego.

Wzrost temperatury czynnika grzewczego powoduje spadek sprawności pompy ciepła, a tym samym zwiększenie kosztów eksploatacyjnych: wzrost temperatury czynnika z 45 na 55°C skutkuje wzrostem kosztów eksploatacyjnych pompy gruntowej o ok. 8%, a powietrznej o 7,5%.

Wnioski

 • Podczas wyboru instalacji centralnego ogrzewania – grzejnikowego, podłogowego lub mieszanego - należy wziąć pod uwagę nakłady inwestycyjne oraz rodzaj źródła ciepła.
 • Zastosowanie określonego typu instalacji centralnego ogrzewania o danej temperaturze czynnika grzewczego wpływa na koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku.
 • Koszty inwestycyjne analizowanych trzech typów instalacji centralnego ogrzewania zależą od zastosowanych materiałów oraz od temperatury czynnika grzewczego.
 • Obniżenie temperatury czynnika grzewczego w ogrzewaniu grzejnikowym skutkuje znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych, których wielkość może przewyższyć koszt wykonania ogrzewania podłogowego w całym budynku. Dodatkowo duże wymiary grzejników dla niskich parametrów czynnika grzewczego mogą utrudniać ich usytuowanie w budynku.
 • Ogrzewanie grzejnikowe jest tańsze od ogrzewania podłogowego lub mieszanego w przypadku zastosowania wysokotemperaturowych źródeł ciepła, np. kotłów na biomasę.
  W analizowanym budynku nakłady inwestycyjne na ogrzewanie grzejnikowe są niższe od kosztów ogrzewania podłogowego, gdy temperatura czynnika jest wyższa od temperatury zasilania ogrzewania podłogowego (ogrzewanie grzejnikowe 55°C, podłogowe 45°C)
  Jednocześnie przy podwyższeniu temperatury czynnika w ogrzewaniu grzejnikowym z 45 na 55°C roczne koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku za pomocą niskotemperaturowych źródeł ciepła rosną o 6-8%.
 • Koszty ogrzewania podłogowego można obniżyć, wybierając zamiast grupy mieszająco-pompowej oferowanej przez producentów osobną pompę i zawór trójdrogowy oraz poprzez wybór mniej zaawansowanych technologicznie termostatów pokojowych.
  Nie zaleca się rezygnowania z rozdzielaczy wyposażonych we wkładki zaworowe do montażu głowic termoelektrycznych ze względu na późniejsze trudności w regulacji ogrzewania podłogowego.
  Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych wskutek rezygnacji z termostatów pokojowych będzie wpływać na brak komfortu cieplnego wśród użytkowników.
 • Zastosowanie ogrzewania podłogowego wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu ogrzewanego za pomocą analizowanych niskotemperaturowych źródeł ciepła. W przypadku pomp ciepła współpracujących z ogrzewaniem podłogowym dzięki dużej akumulacyjności płyty grzejnika koszty eksploatacyjne mogą być dodatkowo obniżone na skutek korzystania z tzw. nocnej taryfy energii elektrycznej.

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBiIŚ/4/14 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.

Literatura

1. Hasan A., Kurnitski J., Jokiranta K., A combined low temperature water heating system consisting of radiators and floor heating, "Energy and Buildings", Vol. 41, Issue 5 (2009), p. 70-479.
2. Myhren J.A., Holmberg S., Flow patterns and thermal comfort in a room with panel, floor and wall heating, "Energy and Buildings", Vol. 40, Issue 4 (2008), p. 524–536.
3. Juusela M.A. (red.), Heating and Cooling with Focus on Increased Energy Efficiency and Improved Comfort, Guidebook to IEA ECBCS, Annex 37. Low Energy Systems for Heating and Cooling of Buildings, VTT Building and Transport, Espoo 2003.
4. Rosiński M., Cholewa T., Spik Z., Siuta-Olcha A., Panel heating systems while thermal comfort and energy saving in residential building, w: "Management of Indoor Air Quality", Dudzińska M. (red.), Taylor & Francis Group, London 2011, p. 81-90.
5. Karabay H., Arıcı M., Sandık M., A numerical investigation of fluid flow and heat transfer inside a room for floor heating and wall heating systems, „Energy and Buildings”, Vol. 67 (2013), p. 471-478.
6. Biernacka B., Ogrzewanie płaszczyznowe - wybrane przesłanki wyboru systemu, "Rynek Instalacyjny" nr 9/2014, s. 30-33.
7. Lin Z., Zhang S., Fu X., Wang Y., Investigation of floor heating with thermal storage, "Journal of Central South University of Technology", Vol. 13, Issue 4 (2006), p. 399-403.
8. Żukowski M., Ogrzewanie podłogowe, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
10. www.sankom.pl (październik 2017).
11. PN-EN 1264-4:2009. Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe. Część 4: Instalowanie.
12. PN-EN ISO 11855-5:2015-10 Projektowanie środowiska w budynku. Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie. Część 5: Instalacja.
13. Kalkulator kosztów ogrzewania 09_2017, www.viessmann.pl.
14. Jeleń I., Wyniki monitoringu pracy 67 kotłów w warunkach rzeczywistych. Od czego zależy sprawność kotła kondensacyjnego, "Instal Reporter" nr 9/2014, s. 15-17.
15. www.kalkulatorscop.pl (październik 2017).

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

[instalacje, instalacja co, centralne ogrzewanie, koszty ogrzewania, instalacja grzewcza, grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe, ogrzewanie podłogowe, grzejniki płytowe, grzejniki rurowe, warunki techniczne, izolacyjność cieplna, instalacja grzewcza, pompa ciepła]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  14
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

1
Tomasz.N / 03-08-2018, 10:22

Taka instalacja potrafi być mega opłacalna, szczególnie jeśli pozyskamy sprzęt od dobrych dostawców

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki tynk na elewację wybrać? Który jest odporny na wilgoć i brud? Myślisz o wymianie kotła? Weź nawet 10 000 zł dotacji!

Jakie wymagania musi spełnić dobry tynk na elewację? czytaj dalej » Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach "Czyste Powietrze"czytaj dalej »

Czy energia odnawialna jest dla Ciebie? Przekonaj się » Zobacz gotowe obiekty z płyt warstwowych »

Są trzy zasadnicze powody, dla których energia odnawialna powinna zyskiwać na znaczeniu.czytaj dalej » Różnorodność doceniają inwestorzy, projektanci i wykonawcy, którzy dzięki temu mają swobodę wyboru odpowiedniego rozwiązania w izolacji dachów i ścian w zależności od swoich potrzeb i przeznaczenia obiektu. . czytaj dalej »


Czego użyć do hydroizolacji balkonu lub tarasu? Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach - jak ją zapewnić?
Malowanie elewacji to proces który przeprowadzamy raz na kilkanaście lat. Jest on zarówno czasochłonny jak i dość kosztowny. Dlatego... czytaj dalej » Tarasy nadziemne, balkony i loggie to newralgiczne części elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Są podatne na wpływ... czytaj dalej »

Kredyt na remont nieruchomości - co wybrać?

Prace remontowe zawsze odbijają się na kondycji domowego budżetu. Często konieczne jest skorzystanie z finansowego wsparcia banku. Jakie rozwiązania najlepiej nadają się do realizacji określonego celu? czytam dalej »Komin ceramiczny czy stalowy? Chcesz mieć nowoczesny system ogrzewania, ale nie wiesz od czego zacząć?
Komin jest nieodłączną częścią domu od wielu wieków. Mimo że przy codziennej eksploatacji budynku często się o nim zapomina, stanowi on niezbędny element większości systemów ogrzewania. czytaj dalej » Źródłem ciepła w Twoim domu może być zarówno kondensacyjny kocioł gazowy, jak również EKOlogiczna pompa ciepła wykorzystująca ciepło otaczającego nas powietrza. czytaj dalej »

Czym są panele winylowe i co je wyróżnia?

To podłoga w dużej mierze buduje styl i prestiż pomieszczenia. Dlatego, jeśli remontujesz dom, dobrze przemyśl jej wykończenie. czytaj dalej »


Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Aktualny numer

2/2019
Ekspert Budowlany 2/2019
W numerze m.in.:
 • - Dachy płaskie i zielone - budowa, termo- i hydroizolacja
 • - Nowoczesne kleje do płytek

Forum

artlub  | 
14-06-2019, 11:03
 | 
1
Bigkik  | 
14-06-2019, 05:31
 | 
2
blusrenata  | 
12-06-2019, 12:11
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
129
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
123
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
99
szpachelka  | 
06-09-2014, 16:15
 | 
90
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl