Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Budowa i zalety dachów zielonych

Poznaj budowę i zalety dachów zielonych
Poznaj budowę i zalety dachów zielonych
Fot. Husqvarna

Dachy zielone nie tylko łączą w sobie walory użytkowe i dekoracyjne, ale również pozwalają na lepsze zagospodarowanie terenu.

 • zabezpiecza warstwy hydroizolacji przed znacznymi wahaniami temperatury, jak również przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak mróz czy promieniowanie UV,
 • poprawia trwałość warstw pokrycia,
 • chroni pokrycie dachowe przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi zarówno z działania warunków atmosferycznych (grad, śnieg), jak i człowieka,
 • stanowi dodatkową ochronę akustyczną i termiczną, zarówno w zimie, jak i latem,
 • poprawia odporność ogniową stropodachu,
 • zmniejsza ilość wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji.

Ale dach zielony to również - a może przede wszystkim - rozwiązanie mające wiele zalet z punktu widzenia ekologii oraz poprawy mikroklimatu (rys. 1) [2, 3]:

 • utrzymanie i odzyskanie powierzchni biologicznie czynnej,
 • poprawa wyglądu miasta,
 • poprawa warunków pracy i zamieszkania poprzez stworzenie dodatkowych miejsc rekreacji,
 • umożliwienie dodatkowego obcowania z naturą,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu,
 • redukcja zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
 • lepszy bilans wodny - opóźnienie odpływu wód opadowych,
 • redukcja zanieczyszczenie powietrza.
Rys. 1. Schemat oddziaływania dachów zielonych na klimat; rys. [3]
Rys. 1. Schemat oddziaływania dachów zielonych na klimat; rys. [3]

Dachy pokryte roślinnością są zdecydowanie chłodniejsze niż dachy i stropodachy z konwencjonalnym pokryciem. Dzieje się tak za sprawą:

 • zwiększonego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego (albedo; na poziomie 0,15-0,40),
 • zjawiskom ewapotranspiracji, czyli parowania z powierzchni roślin (transpiracji) i gruntu (ewaporacji)
 • oraz zacienienia - zasłonięcia powierzchni dachu roślinnością, która blokuje dopływ promieniowania słonecznego [3].
Rys. 2. Układ warstw dachu zielonego, odwróconego: 1 – warstwa wegetacyjna, 2 – warstwa filtrująca, 3 – warstwa filtracyjna, 4 – warstwa ochronna, 5 – termoizolacja, 6 – warstwa odporna na przenikanie korzeni, 7 – hydroizolacja, 8 – konstrukcja nośna; rys. BASF
Rys. 2. Układ warstw dachu zielonego, odwróconego: 1 - warstwa wegetacyjna, 2 - warstwa filtrująca, 3 -warstwa filtracyjna, 4 - warstwa ochronna, 5 -termoizolacja, 6 - warstwa odporna na przenikanie korzeni, 7 - hydroizolacja, 8 - konstrukcja nośna; rys. BASF

Jak wykazały badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [4], latem temperatura dachu zazielenionego jest niższa średnio o 19°C w ciągu dnia oraz o 8°C nocą niż powierzchnia dachu standardowego, zaś gradient temperatury między tymi powierzchniami może sięgać nawet 40°C.

Rys. 3. Stropodach pełny przed termomodernizacją; U = 0,36 W/(m2 · K): 1 – papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 2 – płyta EPS gr. 10 cm, 3 – paroizolacja, 4 – strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska)
Rys. 3. Stropodach pełny przed termomodernizacją; U = 0,36 W/(m·K): 1 - papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 2 - płyta EPS gr. 10 cm, 3 -paroizolacja, 4 - strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów
Rys. 4. Stropodach pełny docieplony: U = 0,14 W/(m2 · K): 1 – papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 2 – płyta EPS gr. 20 cm, 3 – płyta EPS gr. 10 cm, 4 – paroizolacja, 5 – strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska)
Rys. 4. Stropodach pełny docieplony: U = 0,14 W/(m2·K): 1 - papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 2 - płyta EPS gr. 20 cm, 3 - płyta EPS gr. 10 cm, 4 – paroizolacja, 5 - strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów

Z kolei temperatura pomieszczeń poniżej dachu zielonego w ciągu dnia jest średnio o 2°C niższa, a w nocy o 0,3°C wyższa.

Znajdująca się na powierzchni stropodachów roślinność przyczynia się do odfiltrowania w procesie tzw. suchej depozycji niektórych zanieczyszczeń powietrza. Dach zielony o powierzchni ok. 100 m2 może w ciągu roku odfiltrować nawet 18 kg zawieszonego w powietrzu pyłu, co odpowiada produkcji pyłu przez 15 samochodów osobowych w tym samym czasie [3].

Nasadzona roślinność pozwala również opóźnić spływ wody opadowej z dachu. Możliwości retencyjne dachu zielonego, uzależnione od miąższości substratu, zagęszczenia roślinności, nachylenia dachu, jak również częstości występowania i intensywności opadów, mogą być nawet trzy-, czterokrotnie wyższe niż dachu standardowego. Pozwala to na ograniczenie ryzyka powodzi i podtopień, zredukowanie zanieczyszczeń wody, jak również (dzięki zwiększonej ewapotranspiracji) zmniejszenie kontrastów termicznych [5].

Budowa dachu zielonego

Konstrukcja dachu zielonego może być wykonana w tzw. układzie tradycyjnym (warstwa hydroizolacji znajduje się powyżej warstwy izolacji cieplnej) lub też układzie odwróconym (izolacja termiczna znajduje się nad hydroizolacją) [6].

Czytaj też: Dachy zielone ekstensywne - prawidłowy dobór materiałów >>>

Przy projektowaniu układu warstw należy uwzględnić zjawiska cieplno-wilgotnościowe, w tym przede wszystkim możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej. Przewagą dachu o odwróconym układzie warstw jest to, że hydroizolacja, umieszczona poniżej warstw izolacji termicznej pracuje w temperaturze zbliżonej do temperatury wewnętrznej.

Rys. 5. Stropodach odwrócony PLUS: U = 0,15 W/(m2 · K): 1 – żwir gr. 5 cm, 2 – geowłóknina, 3 – płyta XPS gr. 20 cm, 4 – papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 5 – płyta EPS gr. 10 cm, 6 – paroizolacja, 7 – strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska)
Rys. 5. Stropodach odwrócony PLUS: U = 0,15 W/(m·K): 1 - żwir gr. 5 cm, 2 - geowłóknina, 3 - płyta XPS gr. 20 cm, 4 - papa asfaltowa gr. 0,8 cm, 5 - płyta EPS gr. 10 cm, 6 - paroizolacja, 7 - strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów

Wśród warstw konstrukcyjno-funkcjonalnych dachu zielonego (rys. 2) należy wymienić:

 • hydroizolację,
 • warstwę chroniącą przed przerastaniem korzeni,
 • warstwę ochronną,
 • termoizolację,
 • warstwy: rozdzielającą, drenażową, filtrującą, wegetacyjną.

Ze względu na rodzaj zastosowanej roślinności dachy zielone można podzielić na trzy rodzaje:

 • ekstensywne,
 • intensywne niskie (półintensywne)
 • oraz intensywne wysokie.

Dachy zielone w modernizowanych budynkach

Analizie porównawczej poddano pięć wariantów konstrukcji dachu płaskiego, różnicując układ kolejnych warstw, grubość termoizolacji oraz rodzaj warstwy uszczelniającej. Poszczególne warianty zamodelowano w programie komputerowym ArCADia TERMOCAD 7.0 w celu odczytania wartości wskaźników cieplno-wilgotnościowych dla każdego z nich.

Pierwsze dwa warianty (rys. 3 i rys. 4) przedstawiają strukturę standardowego dachu płaskiego o tradycyjnym układzie warstw, różniące się grubością termoizolacji, a tym samym wartością wskaźnika przenikania ciepła.

Kolejne trzy (rys. 5rys. 6 i rys. 7) prezentują konstrukcję dachu odwróconego, których współczynnik przenikania ciepła U jest równy lub niższy od dopuszczalnego.

Wariant trzeci (rys. 5) przedstawia renowację konwencjonalnego dachu płaskiego z zastosowaniem konstrukcji stropodachu PLUS. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadkach, kiedy istniejące ocieplenie stropodachu nie zapewnia odpowiedniej termoizolacji, a stan istniejącej konstrukcji umożliwia nadbudowę kolejnych warstw dachu.

Rys. 6. Dach zielony DUO I: U = 0,13 W/(m2 · K): 1 – substrat ogrodniczy gr. 10 cm, 2 – geowłóknina, 3 – keramzyt gr. 5 cm, 4 – płyta XPS gr. 20 cm, 5 – samoprzylepna membrana bitumiczna gr. 1,5 cm, 6 – płyta XPS gr. 12 cm, 7 – paroizolacja, 8 – strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska) Rys. 7. Dach zielony DUO II: U = 0,13 W/(m2 · K): 1 – substrat ogrodniczy gr. 10 cm, 2 – geowłóknina, 3 – keramzyt gr. 5 cm, 4 – płyta XPS gr. 20 cm, 5 – bitumiczna izolacja grubowarstwowa gr. 0,5 cm, 6 – płyta XPS gr. 12 cm, 7 – paroizolacja, 8 – strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska)
Rys. 6. Dach zielony DUO I: U = 0,13 W/(m2·K): 1 -substrat ogrodniczy gr. 10 cm, 2 - geowłóknina, 3 -keramzyt gr. 5 cm, 4 - płyta XPS gr. 20 cm, 5 -samoprzylepna membrana bitumiczna gr. 1,5 cm, 6 -płyta XPS gr. 12 cm, 7 - paroizolacja, 8 - strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów Rys. 7. Dach zielony DUO II: U = 0,13 W/(m2·K): 1 -substrat ogrodniczy gr. 10 cm, 2 - geowłóknina, 3 -keramzyt gr. 5 cm, 4 - płyta XPS gr. 20 cm, 5 -bitumiczna izolacja grubowarstwowa gr. 0,5 cm, 6 -płyta XPS gr. 12 cm, 7 - paroizolacja, 8 - strop żelbetowy gr. 15 cm; rys. archiwa autorów

Warianty czwarty (rys. 6) oraz piąty (rys. 7) dotyczą dachu zielonego o odwróconym układzie warstw. W każdym z nich zastosowano rozwiązanie dachu DUO, którego konstrukcja jest dostosowana do szczególnie wysokich wymagań odnośnie do współczynnika przenikania ciepła. Ze względu na zagrożenie kondensacji pary wodnej nie jest jednak wskazane projektowanie więcej niż jednej warstwy termoizolacji bez warstwy rozdzielającej.

Rys. 8. Temperatura warstwy uszczelniającej; rys. archiwa autorów (B. Monczyński, N. Rzeszowska)
Rys. 8. Temperatura warstwy uszczelniającej; rys. archiwa autorów

W każdym z wariantów przyjęto następujące warunki cieplno-wilgotnościowe:

 • temperatura zewnętrzna maksymalna: 40°C (wilgotność 70%),
 • temperatura zewnętrzna minimalna: –20°C (wilgotność 100%),
 • temperatura wewnętrzna: 20°C (wilgotność 55%).

Wykres przedstawiony na rys. 8 prezentuje temperaturę warstwy uszczelniającej dla poszczególnych układów warstw stropodachu.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż grubość zastosowanej izolacji w przypadku stropodachu pełnego nie ma wpływu na temperaturę warstwy uszczelniającej - oba przedstawione warianty prezentują zbliżone wartości. Warianty drugi i trzeci dotyczą renowacji dachu z wariantu pierwszego w celu obniżenia wartości współczynnika przenikania ciepła. Mimo że każdy z nich został dostosowany w tym zakresie, to ze względu na żywotność przegrody lepiej sprawdzi się stropodach odwrócony - dla stropodachu pełnego roczny gradient temperatury wynosi ok. 60°C, natomiast dla odwróconego ok. 26°C.

Fot. FAKRO
Fot. Fakro
Fot. FAKRO
Fot. Fakro


Literatura

1. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce", Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
2. DAFA DZ 1.01, "Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – wytyczne dla dachów zielonych", DAFA, 2015.
3. J.P. Walawender, "Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście", portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl), 2015, dostęp: 03.12.2017.
4. C. Rosenzweig, S. Gaffin, L. Parshall, "Green Roofs in the New York Metropolitan Re-gion: Research Report", Columbia University Center for Climate Systems Research and NASA Goddard Institute for Space Studies, New York 2006.
5. J.P. Walawender, "Miejska wyspa ciepła - negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa)", serwis internetowy Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl), 2015, dostęp: 03.12.2017.
6. B. Monczyński, "ABC dachów odwróconych", "Inżynier Budownictwa" 10/2017, s. 44-48.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

[dachy, dachy zielone, dach zielony, konstrukcja dachu, dach odwrócony, stropodachy zielone, dach płaski, stropodach]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  10
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Jak działa kalkulator doboru napędów okiennych?

Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna...

Czytaj dalej »


Która podłoga jest twardsza? Zobacz porównanie » Twoje okna na przyszłość. Zobacz film »

Odporność podłogi na uszkodzenia mechaniczne i uderzenia powoduje, że nie ma na niej głębokich wgnieceń, dlatego...czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja. Okna można stosować w domach pasywnych. Zobacz »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Na jakiej wysokości umieścić umywalkę? Ubezpieczenie domu w pakiecie z OC auta - czy to się opłaca?
Na jakiej wysokości powinna znajdować się umywalka i jak dobrać szafkę podumywalkową? czytaj dalej » Na co zwrócić uwagę kupując polisę na dom i samochód w pakiecie? Ile można zyskać na ubezpieczeniu domu i samochodu? czytaj dalej »

Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia - co nowego?

Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym połączeniem stylistycznym, które zyskało nowe...

Czytaj więcej »


Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić? Grzejniki o działaniu antybakteryjnym? Zobacz »
Vademecum bezpiecznej rodziny. Poradnik postępowania w sytuacji zagrożenia czytaj dalej » Jak działają jony srebra? Czy grzejnik jest w stanie zwalczyć bakterie w Twoim domu? czytaj dalej »

Nowa, lekka masa szpachlowa »

Lekka konsystencja pozwala na łatwe nakładanie na powierzchnie pionowe i poziome czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Odbierz bezpłatnie kalendarz Eksperta Budowlanego »

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strone oraz co piąta termoizolacja w Niemczech pochodzi z... czytaj dalej » Dla naszych Czytelników mamy wyjątkowy prezent - kalendarz Eksperta Budowlanego na 2020 rok!czytaj dalej »

Jakie okno wybrać do dachu płaskiego?

Uzyskaj więcej informacji na temat montażu oraz zapoznaj się z rysunkami i danymi technicznymi...

Czytaj więcej »


Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

5/2019
Ekspert Budowlany 5/2019
W numerze m.in.:
 • - Co Polacy wiedzą o smogu?
 • - Czym ocieplić dach i ściany?

Forum

artlub  | 
05-12-2019, 10:19
 | 
1
artlub  | 
04-12-2019, 12:46
 | 
1
artlub  | 
04-12-2019, 11:51
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
131
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
125
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
103
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
92
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl