Uszczelnianie i naprawa dachów płynnymi żywicami ALSAN® PMMA

Fot. Soprema Polska

Soprema Polska oferuje pełną gamę wysokiej jakości produktów hydroizolacyjnych zaprojektowanych specjalnie po to, żeby skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi wody. Istotnym elementem współczesnych powłok hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej złożone funkcje niż w przeszłości, są dziś także walory estetyczne i mechaniczne.

Nowatorskie i tradycyjne płynne żywice ALSAN® w budownictwie

Płynne żywice polimerowe od lat zajmują trwałe miejsce w budownictwie, a szeroki zakres ich zastosowań oraz własności pozwalające dostosować system do potrzeb użytkownika sprawiają, że stają się materiałem przyszłości.

Dla firmy Soprema historia rozwoju płynnych izolacji zaczęła się do przejęcia niewielkiego, ale już wówczas bardzo innowacyjnego producenta - firmy Durgalith. Nowatorskie systemy - takie jak ALSAN® FLASHING, ALSAN® 400 oraz ALSAN® 500 na bazie poliuretanów jednokomponentowych - stały się kamieniami milowymi w dalszym rozwoju. Skontaktuj się z naszymi specjalistami >>

ALSAN® FLASHING do dziś pozostaje unikalnym produktem o utrwalonej pozycji na rynku, natomiast projekt izolacji poliuretanowych jednokomponentowych zastąpiono projektem żywic PMMA.

Dla przeciętnego użytkownika wszystkie żywice dostępne na rynku mają podobne cechy. Zapewniają ciągłe, bezszwowe powłoki, a także pozwalają dopasować grubość hydroizolacji do warunków obiektu i zapewnić uszczelnienie trudno obrabialnych elementów. Dopiero gdy zagłębimy się w aspekty technologiczne, uniwersalności systemu i jego żywotności, a także w kwestie warunków pogodowych i szybkości wykonania prac, napotkamy dwie zasadnicze bariery w stosowaniu popularnych żywic poliuretanowych i epoksydowych:

 • temperaturę aplikacji,
 • wilgotność otoczenia.

Pojawi się wówczas pytanie, czy żywiczna powłoka cienkowarstwowa zachowa swoje parametry w warunkach obciążenia promieniowaniem UV, temperaturą, naprężeniami podłoża oraz obciążeniem ruchem.

Dlatego, nie kwestionując możliwości i celowości stosowania żywic tego typu jako hydroizolacji lub systemu naprawczego, warto porównać dwie wiodące technologie płynne w ofercie firmy - ALSAN® FLASHING i ALSAN® 770 PMMA.

Unikalny system ALSAN® FLASHING do wykonywania obróbek i wykończeń

System ALSAN® FLASHING jest unikalnym systemem hydroizolacji przeznaczonym do wykonywania wszelkiego rodzaju obróbek narożnikowych oraz wykończeń w płaszczyźnie dachu, w miejscach trudno dostępnych, z ograniczeniem dostępu ognia lub przy łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych. Dzięki polimeryzacji scala trwale tak odmienne materiały, jak twarde PVC i beton, papę i EPDM. Dowiedz się więcej o uszczelnieniach dachowych >>

System ALSAN® FLASHING to masa jednoskładnikowa, gotowa do stosowania, o niewielkiej grubości warstwy izolacji (ok. 1,2 mm). Jest odporna na działanie promieniowania UV, zatem nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci obróbek blacharskich. Dzięki swoim parametrom fizykochemicznym nie wymaga również użycia podkładu gruntującego. Nadaje się do pokrywania innymi materiałami, jak łupek mineralny w kolorze papy, powłoka bitumiczna z wypełnieniem aluminiowym CURAL lub powłoka akrylowa barwna CURFER.

System ALSAN® FLASHING jest stosowany w miejscach, w których używanie płomienia palnika jest zabronione lub niebezpieczne, np.:

 • w otoczeniu produktów łatwopalnych,
 • przy profilach świetlika,
 • przy profilach okiennych, balkonowych z PVC,
 • przy membranach EPDM.

Zastosowania ALSAN® FLASHING:

 • na nowych i przeznaczonych do renowacji pokryciach dachowych z pap bitumicznych,
 • w podziemnych częściach budowli,
 • na tarasach, balkonach, pomiędzy różnymi podłożami wymagającymi połączenia ciągłą hydroizolacją,
 • na pokryciach wykonanych w technologii EPDM,
 • na dachach zielonych,
 • do renowacji rynien wewnętrznych, koryt, ścianek świetlików,
 • do izolacji przejść przez dachy, stropy i stropodachy żelbetowe, drewniane, z izolacją z papy bitumicznej,
 • do wykonania dylatacji między materiałami o różnej rozszerzalności,
 • do naprawy pokryć metalowych.
 Fot. 1 Zastosowanie ALSAN® FLASHING w szczególnych warunkach. Na zdjęciu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie uszczelnieniu podlegało ponad 3000 elementów wsporczych konstrukcji stalowej, przechodzących przez hydroizolację papową. Dodatkowym utrudnieniem było obciążenie elementów w postaci prefabrykatów betonowych oraz wykonywanie prac w warunkach jesiennych, przy panującej wysokiej wilgotności i zmiennych temperaturach.
Fot. 1. Zastosowanie ALSAN® FLASHING w szczególnych warunkach. Na zdjęciu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie uszczelnieniu podlegało ponad 3000 elementów wsporczych konstrukcji stalowej, przechodzących przez hydroizolację papową. Dodatkowym utrudnieniem było obciążenie elementów w postaci prefabrykatów betonowych oraz wykonywanie prac w warunkach jesiennych, przy panującej wysokiej wilgotności i zmiennych temperaturach.

Parametry decydujące o przewadze systemu ALSAN® FLASHING nad tańszymi produktami konkurencji:

 • parametry mechaniczne - wytrzymałość na rozciąganie 3,5+/- 1 MPa, podczas gdy popularny produkt konkurencyjny osiąga jedynie 1,96 MPa,
 • zakres temperatur aplikacji - +5/+35°C, podczas gdy temperatura stosowania produktu konkurencyjnego nie przekracza +25°C,
 • zdolność wiązania między warstwami pozwalająca na zwłokę w wykonywaniu etapów robót - od 2 godzin do 5 dni, a przy produkcie konkurencyjnym jedynie od 2 do 6 godzin,
 • doskonała adhezja warstw przy aplikacji w ww. okresie, gdy u konkurencji warstwy są słabo zespolone po 6 godzinach zwłoki w aplikacji,
 • odporność na działanie promieniowania UV, sprawdzona przez ponad 20 lat stosowania w różnych warunkach klimatycznych,
 • bardzo dobre własności tiksotropowe między 2 a 4 powiązane z lepkością 200+/-100 Po, gwarantują zachowanie należytego przylegania na powierzchniach pionowych i łatwość aplikacji dla dekarza,
 • zróżnicowane taśmy wzmacniające, o specjalnej konstrukcji, dostosowane do specyficznych zastosowań.

Renowacja dachu żywicami ALSAN® FLASHING

Renowacja dachu żywicami ALSAN® FLASHING wymaga zapewnienia minimalnych środków dla uzyskania trwałego efektu:

 • sprawdzenia wilgotności i wstępnego oczyszczenia starego podłoża,
 • nałożenia w odpowiednim cyklu dwóch warstw żywicy i ewentualnie powłoki wykańczającej, barwnej lub łupkowej,
 • zapewnienia reżimu układania w stabilnych warunkach pogodowych.

Tylko tyle i aż tyle, by uzyskać trwałą i żywotną powłokę.

Niestety, ani na czynnik ludzki, ani na warunki pogodowe nie mamy wpływu. Dlatego zastosowanie żywic aktywowanych katalitycznie, o gruntach dobranych do całego spektrum podłoży spotykanych w budownictwie, a równocześnie niewrażliwych na niskie temperatury, o reakcji możliwej do kontrolowania poprzez właściwe dozowanie katalizatora, pozwala wydłużyć cykl budowlany do warunków skrajnie niesprzyjających żywicom: 

 • niskie temperatury do -50ºC,
 • nagłe załamania pogody i deszcze,
 • wilgotne, słabe i nienośne podłoża.

Na przykładzie żywicy ALSAN® 770 TX przeznaczonej do wykonywania podobnych prac, jak ALSAN® FLASHING, postaramy się przybliżyć spektrum zastosowań tego systemu.

ALSAN® 770 TX należy do rodziny żywic PMMA, a więc żywic dwukomponentowych, aktywowanych katalizatorem w postaci proszku. Jest produktem szybko utwardzalnym, odpornym na działanie promieniowania UV, zaprojektowanym specjalnie do obróbki detali i trudno dostępnych miejsc. Posiada Europejską Aprobatę Techniczną z oznakowaniem CE i jest certyfikowany przez Niemiecki Instytut Planowania Krajobrazu FLL pod względem własności antykorzennych.

W połączeniu z perforowaną włókniną ALSAN® VOILE P jest stosowany do łączenia elementów konstrukcji (np. dylatacji, połączeń różnorodnych materiałów, przepustów, w tym także elementów wystających, narożników, podstaw dachowych świetlików, klap dymowych itp.).

Zalety ALSAN® 770 TX

Szeroki zakres dodatków, takich jak preparaty gruntujące na różnego rodzaju podłoża:

 • beton nienasiąkliwy,
 • beton chłonny,
 • materiały drewnopochodne,
 • metale wszelkiego rodzaju, w tym tytan, cynk, miedź, stal nierdzewna,
 • zawilgocone podłoże na bazie cementu,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • membrany PVC i TPO stanowiące pokrycie dachu,
 • papy bitumiczne

oraz elementy uzupełniające, jak np. szpachlówki, kleje do obróbek i wkładki nośne sprawiają, że to produkt o szerokim potencjale zastosowań.

Dzięki temu, że może być układana na mokro (z włókniną systemową ALSAN® VOILE P o szerokości włókniny od 10 cm do 1 m lub bez) oraz dzięki możliwości regulacji czasu obróbki za pomocą ilości dawkowanego katalizatora, żywica ALSAN® 770 TX gwarantuje szybkość aplikacji - po ok. 1 h możliwy jest już ruch pieszy, a po 24 h powłoka jest całkowicie utwardzona i zastygnięta.

 Fot. 2 Praktyczne: ALSAN® 770 TX i odpowiednie akcesoria uszczelniające dostępne w formie ZESTAWU USZCZELNIAJĄCEGO ALSAN® 770 TX PMMA!
Fot. 2. Praktyczne: ALSAN® 770 TX i odpowiednie akcesoria uszczelniające dostępne w formie ZESTAWU USZCZELNIAJĄCEGO ALSAN® 770 TX PMMA!


Opis zastosowań ALSAN® 770 TX

System ALSAN® 770 TX wraz z systemową włókniną wzmacniającą ALSAN® VOILE P o szerokości 10-105 cm sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest bardzo szybki okres obróbki oraz wysoka odporność mechaniczna.

Miejsca zastosowań:

 • przy profilach świetlików zamiast obróbek tradycyjnych,
 • uszczelnienia przejść przez dachy, ściany i posadzki betonowe,
 • przy profilach okiennych i balkonowych z twardego PCV zamiast fartuchów EPDM i taśm butylowych,
 • w miejscu dylatacji,
 • w naprawach dachów z blach trapezowych i płyt warstwowych,
 • na powierzchniach pionowych dzięki własnościom tiksotropowym.

Po zastosowaniu odpowiedniego gruntu (preparatu sczepnego) możliwe jest:

 • trwałe połączenie różnych materiałów,
 • wykonanie gotowej powłoki w cyklu kilkugodzinnym,
 • zapewnienie oczekiwanej kolorystyki,
 • zapewnienie powłoki o odpowiedniej udarności oraz elastyczności.

System z powodzeniem zastępuje tradycyjne obróbki z blachy, papy bitumicznej, membrany PVC lub TPO.

 Fot. 3 Wywinięcie kątowe systemu ALSAN® 770 TX wraz z włókniną systemową ALSAN® VOILE P (szerokość 10-105 cm) stosowaną w celu wzmocnienia wszelkich wywinięć kątowych, miejsc przebić oraz odpływów, miejsc dylatacji systemowych oraz naprawy pęknięć i rys w betonie.
Fot. 3. Wywinięcie kątowe systemu ALSAN® 770 TX wraz z włókniną systemową ALSAN® VOILE P (szerokość 10-105 cm) stosowaną w celu wzmocnienia wszelkich wywinięć kątowych, miejsc przebić oraz odpływów, miejsc dylatacji systemowych oraz naprawy pęknięć i rys w betonie.

Porównanie podstawowych atrybutów tego systemu wykazuje, że żywica PMMA, dzięki reakcji z katalizatorem, uniezależnia wykonawcę zarówno od niekorzystnej aury w postaci niskich temperatur, jak i od ryzyka zbyt szybkiej reakcji w warunkach upalnego lata. Od praktyki i właściwego dozowania katalizatora zależy zarówno komfort pracy, jak i możliwość wykonania złącza.

Dzięki szybkiemu uzyskiwaniu odporności na opady deszczu żywica już po 30 minutach pozwala uszczelnić trudny element w czasie rzeczywistym, podczas gdy poliuretan wymaga wiązania od 8 do 24 h, co w warunkach bardzo wysokich temperatur podnosi ryzyko sieciowania powłoki poliuretanowej lub wręcz wymusza zatrzymanie prac.

Z kolei szeroki zakres dopuszczalnych podłoży uniezależnia od konieczności doboru indywidualnego produktu, przez co w praktyce wszystkie możliwe warstwy można wykonać żywicą jednego rodzaju.

System grubowarstwowy ALSAN® 770 TX pozwala na:

 • obróbkę różnych materiałów,
 • naprawę betonu, hydroizolacji i zabezpieczenia drewna,
 • wykonanie warstwy hydroizolacyjnej i barwnej, użytkowej balkonu, tarasu i posadzki,
 • wykonanie warstwy barwnej parkingu i rampy, odpornej na zużycie.

Walory estetyczne i renowacyjne systemu ALSAN® 770 TX sprawiają, że można skutecznie naprawuć i estetycznie wykończyć powierzchnię płyty balkonowej. Nie jest konieczne zapewnienie hydroizolacji pod warstwą spadkową, gdyż system gwarantuje szczelność i co najmniej 10-letnią żywotność na powierzchni zewnętrznej.  

 Fot. 4. ALSAN® 770 TX w funkcji izolacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych w Marigny we Francji.
Fot. 4. ALSAN® 770 TX w funkcji izolacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych w Marigny we Francji.

Zalety systemu ALSAN® 770 TX i rodziny ALSAN® 770 w hydroizolacjach powłokowych:

 • standardowy czas wiązania: 15-18 min / 20°C,
 • regulowany czas wiązania: 5-30 min / 20°C,
 • zakres temperatur: od –5  do +35°C,
 • zakres wilgotności: ≤ 99%,
 • aplikacja nawet do 15 minut przed opadem deszczu, bez ryzyka uszkodzenia powłoki,
 • łatwość przygotowania w małych porcjach,
 • brak przerwy technologicznej pomiędzy układaniem warstw (wykonanie na gotowo),
 • odporność na ścieranie do OS11,
 • odporność na produkty ropopochodne,
 • szerokie możliwości wykończenia płatkami dekoracyjnymi ALSAN® DECO, piaskami, powłokami gładkimi lub uszorstnionymi,
 • wysoka udarność,
 • zastosowanie do różnych warunków użytkowych.

Podsumowanie

Analiza aspektów technologiczno-eksploatacyjnych żywic ALSAN® FLASHING i ALSAN® 770 TX PMMA wskazuje, że w odpowiednich warunkach obie powłoki spełniają swoje funkcje bez zastrzeżeń. Niuanse tkwią we właściwym doborze spektrum zastosowań, co oznacza, że wprawny wykonawca może w sposób elastyczny oraz kosztowo porównywalny wykonać pożądany rodzaj izolacji bez względu na utrudnienia, rodzaj i parametry podłoża, warunki pogodowe czy porę roku.

Wprowadzenie ALSAN® 770 TX do oferty w istotny sposób wydłuża cykl stosowania szybkich hydroizolacji detali dachów i balkonów o okres od listopada do marca, a także w warunkach upału oraz zmiennej i burzowej pogody. Umożliwia wykonanie trwałych, estetycznych i atrakcyjnych użytkowo posadzek i powierzchni wewnątrz trudnych eksploatacyjnie czy wykonawczo pomieszczeń oraz przeprowadzenie remontów istotnych dla użytkownika miejsc z bardzo krótkim wyłączeniem z użytkowania. Daje także nieporównywalne z dotychczasowymi możliwości miejscowych napraw i renowacji dachów, balkonów i posadzek prostymi środkami i bez specjalistycznych narzędzi.

Stosowanie żywic na dużych powierzchniach wymaga wprawy i wysokiej organizacji robót, ale daje firmom wykonawczym przewagę czasu, jakości i trwałości nad innymi technologiami.  

KONTAKT

Soprema Polska Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 7

Pass, 05-870 Błonie

tel.: 22 436 93 02

biuro@soprema.pl
www.soprema.pl

Soprema

[artykuł sponsorowany, soprema polska, alsan flashing, system alsan flashing, hydroizolacje, płynne żywice ALSAN®, 20 lat alsan, izolacja dachu, pokrycie dachowe]

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

1
Zenon_Teresuk / 13-05-2019, 22:26
Widziałem kiedyś jak taką żywice kładli to o ile ktoś to umie robić to takie uszczelnienie jest jak najbardziej trwałe
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy Twoja skrzynka z narzędziami jest kompletna?

Skrzynka z narzędziami to niezbędna rzecz w każdym domu. Niezależnie od tego, czy raz na ruski rok musimy naprawić cieknący zlew, czy może regularnie przeprowadzamy mniejsze i większe remonty...

Czytaj dalej »


Szybkie obróbki trudnych miejsc. Uszczelnienia » Szara łazienka - aranżacje i inspiracje »
Wykonywanie obróbek w miejscach trudno dostępnych lub przy łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych... czytaj dalej » Bez względu na metraż twoja łazienka może wyglądać jak z katalogu. Nie wierzysz? czytaj dalej »

Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Urządzasz łazienkę od podstaw? A może chcesz przeprowadzić generalny remont?

Czytaj więcej »


Sprzątanie po pracach wykończeniowych - garść dobrych praktyk » Grzejniki o działaniu antybakteryjnym? Zobacz »
Prace związane z remontem lub wykończeniem budynku kończą się sprzątaniem. Jego nieprawidłowy bądź nieprzemyślany przebieg może w najlepszym razie spowodować... czytaj dalej » Jak działają jony srebra? Czy grzejnik jest w stanie zwalczyć bakterie w Twoim domu? czytaj dalej »

Jaka powinna być odzież robocza?

Co jest kluczowe w kontekście ochrony przed różnymi zagrożeniami chemicznymi, termicznymi, mechanicznymi i atmosferycznymi? czytaj dalej »


Jaki tynk na elewację wybrać? Który jest odporny na wilgoć i brud? Odbierz bezpłatnie kalendarz Eksperta Budowlanego »

Jakie wymagania musi spełnić dobry tynk na elewację? czytaj dalej » Dla naszych Czytelników mamy wyjątkowy prezent - kalendarz Eksperta Budowlanego na 2020 rok!czytaj dalej »

Kredyt na remont nieruchomości - co wybrać?

Prace remontowe zawsze odbijają się na kondycji domowego budżetu. Często konieczne jest skorzystanie z finansowego wsparcia banku. Jakie rozwiązania najlepiej nadają się do realizacji określonego celu? czytam dalej »


Czy energia odnawialna jest dla Ciebie? Przekonaj się » Bezpłatny poradnik: Pomysł na elewację »

Są trzy zasadnicze powody, dla których energia odnawialna powinna zyskiwać na znaczeniu.czytaj dalej » W poradniku podpowiadamy, jakie materiały wykorzystać na elewacje, aby uzyskać najlepszy efekt, jak ocieplać dom, jakie materiały są najpopularniejsze i co nowego oferuje rynek. . POBIERZ »

Myślisz o wymianie kotła? Weź nawet 8000 dotacji »

Szwedzką dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach programu "Czyste Powietrze"...

Czytaj dalej »

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Forum

blair2019  | 
20-09-2019, 15:17
 | 
1
wikingB  | 
20-09-2019, 14:41
 | 
1
JestSpoko  | 
20-09-2019, 08:50
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
131
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
124
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
102
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
91
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...

Ciekawe strony

 

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl