Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych

Normalizacja gwarancją jakości wyrobów
Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych
Trwałość systemów ETICS z termoizolacją z płyt styropianowych
Fot. Fraunhofer-Institut für Bauphisik IBP

Zwiększające się koszty pozyskania energii cieplnej przy jednoczesnym wzroście popytu spowodowały zmianę w myśleniu o stratach ciepła. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest szybki rozwój technologii izolacji cieplnych.

 2  2. Ciąg dalszy artykułu...

Normalizacja gwarancją jakości wyrobów

Udokumentowana wieloletnimi badaniami wiedza o właściwościach polistyrenu spienialnego pozwala na przewidzenie jego zachowania w określonych zastosowaniach. Normalizacja postępowania badawczo-kontrolnego przy produkcji zapewniona jest poprzez spełnienie wymagań norm europejskich EN 13163 oraz EN 13172, które określają szczegółowe wymagania względem wyrobów ze styropianu produkowanych fabrycznie do stosowania w budownictwie. Spełnienie standardów wykazywane jest w dwojaki sposób: poprzez przeprowadzenie procedury określenia typu wyrobu oraz prowadzenie bieżącej kontroli produkcji.

W zależności od przyjętego Systemu Oceny i Weryfikacji Stałości Użytkowych zadania te realizowane są z odpowiednią częstotliwością przez upoważnioną jednostkę notyfikowaną lub przyzakładowe laboratoria. W ten sposób uzyskuje się jednorodność właściwości danego typu produktu.

Zasadnicze charakterystyki dzielą się na dwie kategorie. Wymagania dotyczące wszystkich zastosowań odnoszą się do cech mających wpływ przy każdym zastosowaniu. W aspekcie stabilności cech norma wskazuje wprost, iż opór cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła oraz reakcja na ogień wyrobów styropianowych nie zmieniają się w czasie, zachowując parametry początkowe po wmontowaniu jako element ocieplenia.

Z grupy wymagań do określonych zastosowań deklarowane są właściwości mające wpływ na zachowanie się produktu przy danym zastosowaniu. W przypadku fasad Deklaracje Właściwości Użytkowych powinny zawierać informację o najważniejszej właściwości dla tego typu aplikacji, czyli o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (oznaczone symbolem TR). Na przykład oznaczenie TR100 oznacza, że żaden wynik badania nie wskazał wytrzymałości mniejszej niż 100 kPa. Przy zastosowaniu styropianu do ocieplania dachów i podłóg współczynnikiem najbardziej świadczącym o jego wytrzymałości mechanicznej jest minimalna wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (CS).

Czytaj też: Dlaczego warto ocieplać? >>>

Styropian w systemach ociepleń

Najpopularniejszym sposobem izolacji ścian zewnętrznych jest metoda ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku). Instalacja polega na wbudowaniu płyt termoizolacyjnych za pomocą kleju (i łączników mechanicznych - jeśli są zalecane) bezpośrednio na oczyszczonej ścianie zewnętrznej. Konstrukcję dodatkowo usztywnia i zabezpiecza zatopiona w izolacji warstwa zbrojąca. Zewnętrzną warstwę układu ociepleniowego tworzy tynk cienkowarstwowy.

Przyjęty rozkład użytych materiałów pozwala na pełne wykorzystanie ich funkcji i skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej. Technologia ta jest doskonałym przykładem rozwoju mocowania i zabezpieczania ociepleń, która dzięki usystematyzowaniu i ciągłemu dopracowywaniu stała się najczęściej stosowaną metodą termoizolacji budynków zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich. Trwałość, niewielka waga płyt oraz łatwość obróbki styropianu powodują, że izolator ten ma przeważający udział w wykonywanych instalacjach ETICS (w Polsce to blisko 90%).

Zachowanie właściwości materiałów użytych w ociepleniu zależy od wielu czynników - począwszy od etapu projektowania, aż po odpowiednią eksploatację. Projekt zawierający takie szczegóły, jak określenie sposobu nakładania kleju, informację o liczbie i rozmieszczeniu łączników mechanicznych oraz uwzględnienie odpowiedniego odwodnienia, pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów przy realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Dobór materiałów spełniających kryteria jakościowe oddziałuje na możliwość prawidłowego i dokładnego wykonania prac przez wykonawcę, wpływając na trwałość zaplanowanych rozwiązań.

W czasie eksploatacji najbardziej istotnymi zadaniami umożliwiającymi przedłużenie żywotności instalacji jest kontrola stanu technicznego elewacji i - w przypadku wykrycia nieprawidłowości - podjęcie działań naprawczych. Okresowemu sprawdzeniu podlegać powinny w szczególności zewnętrzne warstwy elewacji w okolicach okien, balkonów i loggii, kondycja systemu odwadniającego wraz z opaską budynku oraz miejsca przyłączeń instalacyjnych przechodzących przez ściany budynku.

Założenia systemowe systemu ETICS zawarte w Guide for European technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering (ETAG 004) pozwalają przyjąć, że żywotność systemu wynosi 25 lat. Jest jednak wiele przykładów budynków, których ocieplenie zachowało swą funkcję przez dłuższy okres.

Najbardziej narażona na uszkodzenia i powstawanie defektów jest warstwa wykończeniowa, mająca bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym [5]. Naruszenie powłoki pełniącej funkcje estetyczne i ochronne może powodować ingerencję niekorzystnych czynników środowiskowych na wewnętrzne warstwy zamontowanego systemu.

Fot. PSPS
Fot. PSPS

W sprzyjających warunkach lokalnych elewacja narażona jest na pojawienie się glonów i grzybów. Głównym powodem występowania tego zjawiska jest kondensacja wilgoci i mniejsza możliwość jej odparowania z fasady od strony zachodniej i północnej. Jest to wynik słabego nasłonecznienia i braku emisji ciepła z budynku. Dodatkowym czynnikami jest bliskość zbiorników wodnych i wiatr, który nawiewa na fasadę składniki wspierające wzrost roślin.

Przeciwdziałać rozwojowi organizmów żywych na elewacji można stosując tynki i powłoki tynków oraz powłok zawierających biocydy. Skuteczną metodą usunięcia powstałego już nalotu jest przemycie elewacji środkami do usuwania i neutralizacji zarodników.

Użytkownik powinien okresowo dokonywać przeglądu stanu elewacji i ewentualnych konserwacji, zwracając szczególną uwagę na:

  • stan powłok i tynku: skażenia, glony i ataki grzybów, jak również powstawanie pęknięć,
  • wszelkie łączenia i dylatacje muszą być kontrolowane pod kątem ich funkcjonalności i szczelności,
  • powierzchnie poziome, takie jak parapety, balustrady i wystające elementy, powinny być częściej czyszczone, aby zapobiec śladom brudu na elewacji.

W kontekście trwałości systemów dociepleniowych interesujące wnioski z badań opublikował niemiecki Fraun­hofer-Institut für Bauphisik IBP. Prowadzone wieloletnie badania terenowe dotyczyły stanu systemów ETICS zamontowanych do 35 lat wcześniej na wielopiętrowych budynkach. Testy pozwoliły ocenić zachowania się zastosowanej technologii w praktyce i sformułować następujące wnioski:

1. Uszkodzenia ocieplonej elewacji występują rzadziej niż przy standardowym murze pokrytym zaprawą i tynkiem. Są one przede wszystkim rezultatem efektu oddzielania się warstwy izolacji od muru. Efekt naturalnego wietrzenia ma znikomy wpływ na izolacje zewnętrzne.
2. Podatność na czynniki biologiczne może być minimalizowana przez zastosowanie odpowiednich tynków z dodatkami przeciwdziałającymi rozrostowi glonów i grzybów. Istotnym działaniem zapobiegawczym jest stała kontrola i konserwacja systemów odwadniających.
3. Koszty i częstotliwość konserwacji systemu ETICS i konwencjonalnych ścian murowanych są ze sobą porównywalne
[6].

Podsumowanie

Zestawienie właściwości styropianu z funkcjonalnością systemu ETICS pozwala na osiągnięcie długotrwałych rezultatów. Pod warunkiem podejmowania należytych działań przez wszystkich uczestników procesu, właściwości izolacyjne i wytrzymałościowe styropianu i elewacji nie będą pogarszać się z czasem, zaś czynności naprawcze ograniczą się do konserwacji oraz niewielkich napraw wynikających z naturalnego zużycia się materiałów.

Literatura

1. "The European Market for thermal insulation products", IAL Consultants, 2015.
2. "Efektywność energetyczna w Polsce", Przegląd 2015, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2016, [dostęp 16 października 2017, https://www.cem.pl/images/raporty//przegldefektywnocienerge tycznej2015.pdf].
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
4. N. Normandin, W. Maref, M.T. Bomberg, M.C. Swinton, "In-Situ Performance Evaluation of Exterior Insulation Basement Systems (EBIS) - EPS Specimens", National Research Council of Canada Report No. 3132.1, 1999.
5. Guide for European technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering (ETAG 004).
6. H. Künzel, M. Hartwig, Künzel, K. Sedlbauer, "Long term performance of External Thermal Insulation Systems (ETICS)", "Architectura" 5/2006, pp. 11-24.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

[ocieplanie elewacji, etics, docieplanie budynku, styropian, polistyren spieniony, systemy ociepleń, systemy etics, szary styropian, płyty styropianowe]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  2
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Płytki ceramiczne czy gres - co wybrać?

Z pozoru dwa materiały są do siebie podobne, ale problem tkwi w szczegółach i to właśnie one...

Czytaj dalej »


Blachodachówka w wersji panelowej i ciętej na wymiar »

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty.

Czytaj dalej »


Chcesz uniknąć kosztownych awarii i napraw instalacji? Sprawdź » Jak szybko i prosto wykonać uszczelnienie silikonowe?
Rura aluminiowa jest wyjątkowo odporna na ciśnienie oraz zapobiega przedostawaniu się tlenu, nie tracąc przy tym... czytaj dalej » Samodzielne przeprowadzanie prac wykończeniowych w domu wymaga sporo wysiłku i czasu, ale... czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jak odświeżyć wnętrze z betonem architektonicznym? Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Dlaczego płyty betonowe? Ponieważ są piękne i dostępne w rozsądnej cenie. W porównaniu z innymi...czytaj dalej » Jak wykonać obróbki w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie płomienia palnika? Zobacz »

Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia - co nowego?

Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym połączeniem stylistycznym, które zyskało nowe...

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Grzejniki o działaniu antybakteryjnym? Zobacz »
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Jak działają jony srebra? Czy grzejnik jest w stanie zwalczyć bakterie w Twoim domu? czytaj dalej »

Farba wewnętrzna z funkcją oczyszczania powietrza?

Źródłem formaldehydu mogą być m.in. materiały budowlane, meble, panele podłogowe, dywany, wykładziny... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Oblicz grubość izolacji – szybko i łatwo »

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strone oraz co piąta termoizolacja w Niemczech pochodzi z... czytaj dalej » Do obliczenia grubości izolacji niezbędne jest zdefiniowanie lub ustalenie temperatur...czytaj dalej »

Jak działa kalkulator doboru napędów okiennych?

Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna...

Czytaj dalej »


Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

6/2019
Ekspert Budowlany 6/2019
W numerze m.in.:
  • - Domowa elektrownia
  • - Jakie są korzyści z termomodernizacji?

Forum

karolina57  | 
24-01-2020, 19:25
 | 
1
BIMobject_Poland  | 
24-01-2020, 10:48
 | 
1
jhonsonsmith  | 
24-01-2020, 10:36
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
126
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
104
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
94
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl