Baseny i oczka wodne

Przeczytaj koniecznie

Ogródek warzywny na balkonie – jak go założyć i co można uprawiać?

  |     |  
1
Nawet najmniejszy balkon czy taras w mieście przyda się do tego, aby założyć na nim swój własny miniogródek warzywno-owocowy. Plony z własnej...
czytaj całość »

Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Okładziny ceramiczne w basenach

Okładziny ceramiczne w basenach
Okładziny ceramiczne w basenach
Fot. Agrob Buchtal

Gra świateł w krystalicznie czystej wodzie, szkliwione, różnokolorowe płytki ułożone według starannie przemyślanej koncepcji architektonicznej czy wreszcie fantazyjne kształty niecki basenowej połączone z różnorodnością pełnionych funkcji to efekt, który można uzyskać, mając do dyspozycji nierzadko kilkaset wzorów płytek i kształtek basenowych. Układ spoin jest dodatkowym elementem dekoracyjnym, może także wskazywać kąpiącemu się głębokość basenu.

Dostępna na rynku oferta pozwala na niemal dowolną aranżację kolorystyczną każdego basenu, nawet niewielkiego czy o nietypowych kształtach. Chodzi tu nie tylko o wymiary podstawowych płytek, ale przede wszystkim o dostępność kształtek pozwalających na wykonanie okładzin ceramicznych w obrębie rynien przelewowych, wyoblonych krawędzi niecki, innych narożników zewnętrznych, wewnętrznych itp. Dostępne są także kształtki i płytki z różnorodnymi motywami dekoracyjnymi.

Trwałość i estetyka okładziny

Podstawowym kryterium wyboru płytek basenowych powinna być jakość stosowanych płytek i kształtek. Chodzi tu o ceramikę produkowaną przez specjalistyczne firmy, co zapewnia także dostępność płytek i kształtek basenowych do nietypowych konstrukcji i kształtów niecek. O cechach użytkowych i wyglądzie obiektu decyduje bowiem właśnie okładzina ceramiczna.

Z tym wiąże się również trwałość i niezmienność kolorystyki oraz odporność płytek na zużycie. Ciągłe oddziaływanie wody basenowej oraz dezynfekcja i mycie powierzchni to oddziaływania mogące pogorszyć trwałość ceramiki, zwłaszcza tej niższej jakości. Na plażach, zwłaszcza podgrzewanych, dochodzi ponadto do silnego parowania wody, co wiąże się z powstawaniem osadów wymagających częstego usuwania. W przypadku basenów otwartych mamy jeszcze do czynienia z oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz dodatkowym obciążeniem, zwłaszcza termicznym. Okazać się może, że w perspektywie kilkunastoletniej eksploatacji rozwiązanie na pierwszy rzut oka droższe będzie jednak korzystniejsze i tańsze dla inwestora.

Zobacz też: Hydroizolacja basenów - materiały i wykonanie

Stan faktyczny okładzin ceramicznych po długotrwałej eksploatacji jest najlepszym i chyba jedynym wskaźnikiem jej trwałości. Do tego dochodzi jeszcze odpowiednia wytrzymałość mechaniczna (twardość warstwy wierzchniej). Jest to istotne ze względu na możliwość przypadkowego uszkodzenia podczas eksploatacji.

Parametry płytek

Taka ceramika musi ponadto cechować się odpowiednimi parametrami, także użytkowymi. Chodzi tu m.in. o grupy i klasy przeciwpoślizgowości (schody w basenach, plaże), a także odpowiednią ścieralność.

Poważnym problemem dla użytkowników basenów jest niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na mokrych płytkach. Zgodnie z PN-EN 13451‑1+A1:2017-02 "Wyposażenie basenów pływackich. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań [1]" powierzchnie wyposażenia, na którym użytkownik może stać lub po którym może iść gołymi stopami i które mogą być badane, powinny spełniać następujące warunki:

 • powierzchnie wyposażenia instalowane w poziomych obszarach basenu nagłębokości wody od 800 do 1350 mm - grupa oceny (kąt nachylenia) 12°,
 • powierzchnie wyposażenia instalowane w poziomych obszarach basenu nagłębokości wody do 800 mm lub instalowane w obszarach basenu pochylonychdo 8° na głębokości wody do 1350 mm lub instalowane w obszarachotoczenia basenu mokrych od czasu do czasu - grupa oceny 18°,
 • powierzchnie wyposażenia instalowane w obszarach basenu pochylonych więcej niż 8° na głębokości wody do 1350 mm oraz stopnie, stopnice drabin i schodów drabinowych - grupa oceny 24°.

Ze względu na antypoślizgowość [2] i [3] dzielą one płytki na trzy grupy: A, B, C. Odniesieniem jest kąt nachylenia powierzchni, na której osoba z bosymi nogami może utrzymać się bez zsuwania. Sposób klasyfikacji pokazano na rys. 6.70. Szczegółowe zalecenia doboru płytek o odpowiedniej klasie antypoślizgowości podają właśnie wytyczne [2].

Płytki z grupy antypoślizgowości A powinny być stosowane w obszarach niecek nieprzeznaczonych do pływania, gdy głębokość wody przekracza 80 cm.

EKSPERT RADZI
Bezpieczeństwo użytkowników, estetyka, funkcjonalność i techniczna perfekcja, począwszy od fazy projektowej, a skończywszy na wykonawstwie powinno być na wysokim poziomie. Nie ma tu miejsca na stosowanie materiałów alternatywnych i pozorne oszczędności.

Płytki z grupy antypoślizgowości B powinny być stosowane:

 • na powierzchniach plaż basenowych,
 • w obszarach niecek nieprzeznaczonych do pływania, gdy głębokość wody nie przekracza 80 cm,
 • w obszarach niecek (basenach) z falą, nieprzeznaczonych do pływania,
 • w obszarach z podniesionym dnem,
 • na schodach i stopniach drabinek nieznajdujących się w obrębie niecki.

Płytki z grupy antypoślizgowości C powinny być stosowane:

 • na stopniach drabinek i schodów prowadzących do wody,
 • w przejściach pomiędzy nieckami,
 • w obszarach z podnoszonym (ruchomym) dnem,
 • na nachylonych obrzeżach basenów,
 • na pochyłych (powyżej 6%) obszarach (rampach) w strefie plaż basenowych.

Powyższe wytyczne [2] dotyczą podłoży narażonych na obciążenie wilgocią i wodą, po których możliwe jest chodzenie bez obuwia. Obejmują one także schody i stopnie drabinek. Powyższe wymogi zapewnienia bezpiecznego użytkowania muszą być bezwzględnie przestrzegane i są one niezależne od rodzaju zastosowanych płyteki rodzaju obiektu.

Rodzaje okładzin - płytki ceramiczne, mozaika, kamień naturalny

Decydując się na konkretny rodzaj ceramiki, trzeba kierować się funkcją i rodzajem basenu. Do niedawna basenowa płytka ceramiczna miała wymiary 250×125 mm, co powodowało czasami konieczność jej cięcia, a w niewielkich basenach nie wyglądała najlepiej. W chwili obecnej rozmiary modularne płytek są różne, poza tym możliwość stosowania np. mozaiki szklanej lub ceramicznej o niewielkich wymiarach daje zupełnie nowe sposobności aranżacji kolorystycznej niecki.

Mozaika (np. szklana czy ceramiczna) pozwala na wykonanie dowolnych, często bardzo efektownych i skomplikowanych wzorów kolorystycznych, a wymiary płytki rzędu 2×2 cm umożliwiają wyłożenienią powierzchni kulistych lub o nietypowych krzywiznach.

Mozaikę spotyka się w nieckach basenowych coraz częściej, ma ona takie same zalety jak płytki ceramiczne, jest jednak droższa i trudniejsza w układaniu. Stosuje się ją nie tylko do wykładania przelewów i wykonywania wzorów na dnach niecek, lecz także do kompletnej okładziny niecki. 

Warto wspomnieć także o tendencji wykorzystania w bardzo ekskluzywnych basenach kamieni naturalnych. Począwszy od bardzo eleganckich i ciekawych rozwiązań przelewów, poprzez wykończenie schodów, a skończywszy na kompletnym wyłożeniu niecki. Trzeba jednak wziąc pod uwagę problemy, które pojawiają się przy stosowaniu kamieni naturalnych w obszarach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody czy wręcz pod wodą.

Obok typowych dla kamieni naturalnych właściwości należy uwzględnić termiczne i chemiczne obciążenia wynikające zarówno z właściwości wody basenowej, jak i konieczności spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych (czyszczenie i dezynfekcja). Nie wolno stosować w basenach kamieni naturalnych nieposiadających odpowiednich badań, jasno stwierdzających, że dana okładzina ma parametry pozwalające na takie jej zastosowanie.

Dlaczego na okładzinach z kamieni naturalnych występują przebarwienia i wykwity?

Głównymi przyczynami powstawania przebarwień w basenach mogą być:

 • oddziaływanie wody basenowej (związki żelaza, manganu itp.) oraz znajdującychsię w niej zanieczyszczeń,
 • nieodpowiednie zaprawy klejące i spoinujące
 • niewłaściwe środki czyszczące,
 • specyficzne właściwości samych minerałów.

Wykwity pojawiają się przede wszystkim w strefach spoin. Sprzyja temu fakt, iż woda basenowa jest miękka i ma niskie pH. Tego typu wykwity są możliwe do usunięcia np. przez mechaniczne szczotkowanie, o ile zostanie ono przeprowadzone odpowiednio wcześnie. Środki czyszczące zawierające kwasy nie mogą być stosowane przy okładzinach z kamieni typu wapienie czy marmury.

W świetle obecnej wiedzy [4] nie da się zabezpieczać kamieni naturalnych stosowanych w nieckach basenowych przez impregnację czy lakierowanie.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz: czas sezonowania niecki przed wykonaniem okładziny ceramicznej. Niemieckie zalecenia [5], [6]) mówią o standardowym czasie sezonowania konstrukcji niecki obłożonej płytkami na kleju cienkowarstwowym wynoszącym sześć miesięcy (!!!), który w przypadku odpowiedniej pielęgnacji (przede wszystkim zapobieganie zbyt szybkiemu wysychaniu) może być skrócony do trzech miesięcy. 

Prawidowe układanie fug

Istotne jest, aby w momencie spoinowania fuga była czysta i niezanieczyszczona resztkami zaprawy. Zaprawa do spoinowania musi wypełniać całą objętość fugi. Ponadto wypłukiwanie fugi osłabia jej strukturę, a korzystanie z mechanicznych urządzeń myjących dodatkowo obciąża wierzchnią, osłabioną już przez wypłukiwanie powierzchnię spoiny. 

Często popełnianym błędem jest zbyt szybkie spoinowanie okładziny. Z kart technicznych cementowych zapraw klejących wynika, że spoinowanie jest możliwe już po 12-24 godzinach - wówczas klej uzyskał na tyle wysokie parametry wytrzymałościowe, że można bez obaw wejść na płytkę, nie oznacza to jednak, że procesy wiązania i twardnienia się zakończyły. Doświadczenie pokazuje, że spoinowanie powinno być wykonane nie wcześniej niż po kilku dniach (4-7 dni) od ułożenia ceramiki. 

Jak dbać o basen zimą?

Pewnym problemem dla basenów otwartych może być okres zimowy. Chociaż ceramika basenowa jest zarówno odporna na czynniki atmosferyczne, jak i mrozoodporna, nie zaleca się opróżniania niecek basenowych na okres zimy. Należy jedynie odpowiednio wcześnie obniżyć poziom lustra wody, tak aby znajdował się on około 30 cm poniżej dna rynien przelewowych, oraz usunąć wodę z wrażliwych na mróz części instalacji basenowych.

Ochronę niecki przed lodem zapewniają specjalne płyty, np. ze spienionych tworzyw sztucznych, które zamocowane do ścian niecki przejmują napór lodu, nie pozwalając mu na bezpośredni kontakt z niecką oraz na wywieranie parcia na jej ściany. Konieczne jest jednakże dodatkowe zabezpieczenie przelewów. Doskonale nadają się do tego niechłonne materiały termoizolacyjne w połączeniu np. z foliami ochronnymi. Brodziki oraz inne płytki i elementy należy opróżnić z wody i odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi.

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić konieczność stosowania technicznie poprawnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Te wysokie wymagania co do jakości zarówno materiałów, jak wykonania podyktowane są specyficznymi warunkami pracy konstrukcji basenowych. Trzeba pamiętać, że po rozpoczęciu eksploatacji na wszystkie podwodne elementy wyposażenia i instalacji basenowych występuje ciągłe oddziaływanie wody, i to pod ciśnieniem. 

Dla prawidłowego funckjonowania basenu muszą być przestrzegane warunki dotyczące wykonywania powłok hydroizolacyjnych i okładzin ceramicznych. Złe przygotowanie podłoża pod hydroizolację może skutkować nie tylko przeciekami, ale także koniecznością ponownego wykonania okładziny ceramicznej. Nie wspominając o kosztach związanych z ponownym napełnieniem niecki, dezynfekcją instalacji itp.

W przypadku basenów odkrytych dodatkowo należy zwrócić uwagę na obciążenia termiczne. Plaża zachowuje sięw praktyce jak taras naziemny lub nadziemny, co wymusza staranne przemyślenie układu dylatacji.

Jeżeli plaża basenowa jest w rzeczywistości tarasem nad pomieszczeniem, konieczne jest uwzględnienie zasad wykonywania tarasów. Dodatkowo należy tu zwrócić uwagę na pewne specyficzne elementy związane z basenami (np. miejsca montażu słupów z oświetleniem, odprowadzenie wody z powierzchni samej plaży, konieczność uwzględnienia ogrzewania podłogowego, nieregularny kształt samej plaży i związane z tym dylatowanie połaci, schody oparte na konstrukcji plaży itp. 

Literatura

 1. PN-EN 13451-1+A1:2017-02 Wyposażenie basenów pływackich. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 2. Bodenbeläge für nassbelastete Barfussbereiche. DGUV Information 207-006, 2015
 3. DIN 51097 1992-11. Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.
 4. Saunus Ch., Schwimmbäder. Planung. Ausführung. Betrieb. Krammer Verlag 2005
 5. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau, ZDB, 2012
 6. Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimbadbau, ZDB, 2008
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Dobierz stylowe detale bez korzystania z katalogu »

Za pomocą tego intuicyjnego narzędzia, wybór designu i funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego, jest łatwy i przyjemny

Czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jak szybko wykrywać wady budowlane i mostki termiczne? Dobierz ocieplenie dla swojego budynku online »
Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki dzięki... czytaj dalej » Wybierz grubość ściany, stopień energooszczędności i rodzaj tynku, a na koniec... czytaj dalej»

Jaki materiał wybrać na elewację?

Budując dom, warto także wiedzieć, że możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków... czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Więcej światła i możliwości – nowy system okienny VEKA

Producent profili okiennych z PVC – VEKA Polska – wprowadza na rynek nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych VEKAMOTION 82. Udoskonalony system do zabudowy drzwi tarasowych o dużych gabarytach to...

Aktualny numer

3/2020
Ekspert Budowlany 3/2020
W numerze m.in.:
 • - Co trzeba wiedzieć o farbach wewnętrznych?
 • - Jak odebrać balkon od dewelopera?

Forum

sokolov33  | 
09-07-2020, 18:22
 | 
3
Azkor  | 
09-07-2020, 15:11
 | 
4
karolina57  | 
09-07-2020, 13:46
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl