Wilgoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?

Wigoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?
Wigoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?
Fot. Balex Metal

Prawidłowe zabezpieczenie dachu przed wilgocią to podstawowe zadanie podczas jego budowy. Popełnione na tym etapie błędy będą miały poważne konsekwencje w przyszłości. Warto o tym pamiętać, dobierając ekipę budowlaną oraz materiały do izolacji dachu. Prezentujemy metodę nakrokwiowego ocieplania dachu, czyli systemowe rozwiązanie eliminujące mostki termiczne i gwarantujące brak problemu z zawilgoceniami i powstającymi w nich grzybami i pleśnią.

Skąd się bierze wilgoć w przegrodzie budowlanej?

W artykule wilgoć interpretowana będzie jako zjawisko zawilgocenia, wchłonięcia wody (cieczy) przez materiał budowlany przegrody.

Możliwości jest kilka, m.in.:

  • woda znajdowała się w montowanym materiale przegrody (mokra cegła, beton, drewno itp.);
  • do przegrody dostała się budowlana woda technologiczna (reologiczna woda zapraw, klejów, tynków, wylewek itp.);
  • woda atmosferyczna z naturalnych opadów (penetrująca poprzez różnego rodzaju nieciągłości, uszkodzenia, pęknięcia szczeliny, otwory itp.);
  • woda transportowana kapilarnie w materiale (najczęściej na poziomie piwnic, przyziemia, ale niekoniecznie tylko tam itd.);
  • woda jako kondensat dyfuzyjny pary wodnej transportowanej przez przegrodę;
  • woda dostała się w wyniku wypadków losowych (np. awarie hydrauliczne, ściekowe, odprowadzenia wody z dachu itp.).

Załóżmy, że materiał na dach jest dobrze przygotowany, prace wykonane zgodnie ze sztuką, nic nas nie zalało, a wielka wichura nie nadwyrężyła poszycia. Pozostaje więc jeden problem, a mianowicie wykluczenie, a co najmniej zminimalizowanie niebezpieczeństwa pojawienia się wewnątrz konstrukcji dachu wody będącej kondensatem dyfuzyjnego transportu pary wodnej. Zjawiska, które zachodzi w każdej przegrodzie bez wyjątku, ale nie w każdej kończy się pojawieniem kondensatu.

Trochę teorii na początek

Na początek krótkie wprowadzenie z zakresu fizyki budowli, a dokładnie - problemu rozkładu temperatur w przegrodzie (transport ciepła) i rozkładzie wilgoci w postaci pary wodnej przenikającej przez te przegrody.

Jeśli chodzi o model transportu energii (ciepła) przez przegrodę i związany z tym rozkład temperatur w elementach przegrody, to dostatecznym, w większości przypadków zadawalającym przybliżeniem, jest reguła Fouriera, opisująca transport ciepła w jednowymiarowym modelu stacjonarnym

(q = – λ grad ΔT)

Z dyfuzyjnym transportem wody poprzez elementy przegrody (ściany, stropu, dachu itp.) już tak prosto nie jest i badanie możliwości pojawienia się w nich dyfuzyjnego kondensatu wymaga bardziej "fizycznego" podejścia.

Przede wszystkim, aby gdziekolwiek w przegrodzie pojawiła się woda (faza ciekła, jako kondensat dyfuzyjny) trzeba, aby wcześniej obecna była w postaci pary wodnej (faza gazowa) w powietrzu.

Jej ilość można określić, podając poziom jej zawartości w jednostce objętości mieszaniny gazu, której jest częścią (powietrza), nazywając taką wielkość wilgotnością bezwzględną. Np. 1 g/m3, 5 g/m3 czy 155 g/m3 (dla porównania gęstość powietrza, której wartość zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu chemicznego, dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20°C wynosi około 1,2 kg/m3).

Jednak wygodniej w tych analizach posługiwać się pojęciem wilgotności względnej mierzonej stosunkiem poziomu aktualnego cząsteczkowego (parcjalnego) ciśnienia pary wodnej do maksymalnego, możliwego w tej temperaturze ciśnienia nasycenia (podawanego najczęściej w [%], np. 15% w pomieszczeniu ogrzewanym kaloryferem, 55% przyjmowane jako pożądany i komfortowy poziom pomieszczenia mieszkalnego czy 80%, które można sobie zapewnić np. w kuchni, gotując duży gar kapuśniaku przy zasłoniętych z oszczędności gazetą wywietrznikach).

Korzystając z tych wstępnych definicji, możemy próbować opisać proces transportu masy (pary wodnej) analogicznie do transportu energii (reguła Fouriera), korzystając  z jednowymiarowych formuł Ficka dla warunków stanu ustalonego

(m = – λ grad Δp)

najczęściej w notacji Glasera - Fokina (µ, Sd).

Do tych bardzo uproszczonych analiz cieplno-wilgotnościowych zakładamy więc:

  • temperaturę wewnętrzną (tw) na poziomie 20°C,
  • wilgotność względną 55% (dla tego poziomu wilgoci temperatura punktu rosy wynosi około 10,7°C).

Oznacza to, że jeśli w temperaturze tw = 20°C wilgotność względna wynosi 55%, to w razie spadku temperatury w tym pomieszczeniu na każdym elemencie w nim się znajdującym pojawi się kondensat (woda) zawsze wtedy, gdy ten element obniży swoją temperaturę niżej niż

tr = 10,7°C

(tr - temperatura punktu rosy, nasycenia).

Oczywiście im to wyziębienie będzie głębsze, tym masa pojawiającego się kondensatu proporcjonalnie wzrośnie.

Taki model dobrze pracuje dla powierzchni pomieszczeń i wewnątrz przegród, jeśli opór dyfuzyjny materiałów z nich wykonanych jest dostatecznie mały. Dla materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym temperatura punktu rosy obniża się ze względu na zmianę realnego ciśnienia cząstkowego w konkretnym miejscu i jej określenie wymaga już rachunkowego uwzględnienia tego faktu.

W największym więc uproszczeniu, rozpatrując dowolną konstrukcję w kontekście możliwości pojawienia się dyfuzyjnego kondensatu, podstawowym zadaniem jest poszukanie tych miejsc, gdzie temperatura może realnie się obniżyć do poziomu temperatury punktu rosy (i niżej) dla panujących tam warunków. Przyjmijmy, dla opisanych powyżej warunków, uznawanych za typowe, obliczeniowe, że temperatura ta wynosi tr = 10,7°C.

Przyjrzyjmy się, jakie niebezpieczeństwa zagrażają typowej konstrukcji dachu, ocieplonej między krokwiami materiałem o bardzo małym dyfuzyjnym oporze, np. warstwa wełny mineralnej (rys. 1).

Wigoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?

Powietrze przenikające przez taką warstwę styka się z chłodnymi fragmentami konstrukcji bez istotnej zmiany wartości cząstkowego ciśnienia znajdującej się w powietrzu pary wodnej, tworząc znakomite warunki do zamiany tej pary na ciecz (kondensacja). To niezwykle niebezpieczne i wysoce prawdopodobne zjawisko. Tuż pod deskowaniem pojawiają się wtedy w wełnie mineralnej całe kilogramy wody.

Sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest istotne obniżenie cząstkowego ciśnienia pary wodnej w niskotemperaturowych fragmentach przegrody poprzez niezwykle staranną, szczelną instalacje paroizolacji przed całym układem termoizolacyjnym, tzn. od wewnętrznej, ciepłej strony (rys. 2).

Wigoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?

W tym miejscu warto wspomnieć, że w praktyce wykonanie możliwie skutecznej instalacji, bez najmniejszej nieciągłości (dziur, przecięć, szczelin itp.), to główny kłopot i powód odstępowania inwestorów od tego typu rozwiązań, mimo ich realnych korzyści w kontekście pożarowym i akustycznym.

Zalety izolacji nakrokwiowej

Podobne problemy nie występują przy zastosowaniu docieplających systemów nakrokwiowych. Umieszczenie ocieplającej warstwy na powierzchni wyznaczonej przez krokwie więźby dachowej to najbardziej efektywny, prosty i bezpieczny sposób budowania dachu. Obok innych dobrych stron tego rozwiązania jedno jest absolutnie wyróżniające, a mianowicie fakt, iż zastosowanie tego rozwiązania eliminuje podstawowe mostki termiczne występujące w innych rozwiązaniach.

Zastosujmy w naszych szacunkach wyjściową grubość płyty jako warstwę termoizolatora wypełniającą założenia zawarte w Warunkach Technicznych, czyli dla U = 0,15 W/(m2·K).

Z obliczeń wynika, że taką izolacyjność termiczną zapewnia płyta ze sztywnej pianki PIR z serii Thermano (λ = 0,023 W/(m·K), grubości 15 cm.

Można w tym momencie wykonać pouczający szacunek dla tej warstwy Thermano, mianowicie, jaka będzie temperatura wewnętrzna w budynku, gdy na zewnątrz temperatura spadnie np. do poziomu - 30°C (niższa w Polsce bywa niezwykle rzadko)?

Po odpowiednich obliczeniach odpowiedź brzmi: temperatura sufitu ts = 19,1°C, a więc bardzo daleko od niebezpiecznej granicy temperatury punktu rosy tr = 10,7°C (rys. 3).

Wigoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?

Jak dalece jest to bezpieczny układ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poprzedzić je jeszcze jednym - czy istnieje realne niebezpieczeństwo takiego obniżenia temperatury zewnętrznej (tz), że temperatura wewnętrzna (tw), ściany (sufitu) osiągnie poziom niższy od 10,7°C i wykropli się na tych powierzchniach kondensat?

Proste szacunki pokazują, że jest to absolutnie niemożliwe, np. przy temperaturze –60°C tw jest na poziomie 18°C (niższych temperatur zewnętrznych program SALTA nie chce liczyć).

Można zadać pytanie inaczej - jak gruba powinna być warstwa Thermano, aby przy temperaturze na zewnątrz –30°C rozpoczął się proces kondensacji na wewnętrznej powierzchni ocieplenia?

Z kolejnych rachunków wynika, że kondensat pokaże się przy grubości Thermano wynoszącej około 1 cm. Oznacza to, że w realnych warunkach, kiedy zastosujemy już 2 cm Thermano fakt taki nigdy nie zaistnieje, a grubość izolacji zdeterminowana jest jedynie wymogami ochrony termicznej.

Uwagi końcowe

Opisane powyżej fakty, obok wielu innych płynących z wykonawczej spolegliwości technologii i istotnym obniżeniu poziomu strat energetycznych, to równie ważne argumenty na rzecz koncepcji nakrokwiowego ocieplania dachów, bezkonkurencyjnego w stosunku do tradycyjnych metod ocieplania międzykrokwiowego. Materiałem realizującym wszystkie te zadania są twarde płyty sztywnej pianki PIR Thermano.

Balex Metal Balex Metal Sp. z o. o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
kontakt@balex.eu
tel.: 58 778 44 44

[balex metal, pianka pir, wilgoć pod sufitem, hydroizolacja dachu, hydroizolacja dachów, izolacja nakrokwiowa]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  4
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Dobierz stylowe detale bez korzystania z katalogu »

Za pomocą tego intuicyjnego narzędzia, wybór designu i funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego, jest łatwy i przyjemny

Czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jak szybko wykrywać wady budowlane i mostki termiczne? Dobierz ocieplenie dla swojego budynku online »
Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki dzięki... czytaj dalej » Wybierz grubość ściany, stopień energooszczędności i rodzaj tynku, a na koniec... czytaj dalej»

Jaki materiał wybrać na elewację?

Budując dom, warto także wiedzieć, że możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków... czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Forum

sokolov33  | 
09-07-2020, 18:22
 | 
3
Azkor  | 
09-07-2020, 15:11
 | 
4
karolina57  | 
09-07-2020, 13:46
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl