Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Płyty kamienne na tarasach i balkonach – co warto wiedzieć przed zakupem

Montaż okładzin kamiennych na tarasach i balkonach wymaga zachowania odpowiedniego reżimu wykonawczego, by nie zepsuć ich naturalnego piękna.
Montaż okładzin kamiennych na tarasach i balkonach wymaga zachowania odpowiedniego reżimu wykonawczego, by nie zepsuć ich naturalnego piękna.

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

Wszystko jest w porządku, jeżeli tym zamiarom towarzyszy poprawne technicznie zastosowanie. Zapewnić to może tylko stosowanie systemów, które są kompatybilne z ich specyficznymi właściwościami, które uwzględnić trzeba na etapie projektowania i wykonywania prac.

Właściwości kamieni naturalnych

Punktem wyjścia jest znajomość właściwości kamieni naturalnych. Powstawały one w różnych epokach geologicznych i różna jest ich geneza, dlatego właściwości mogą być bardzo różne. Pokazuje to tabela, w której zestawiono kilka podstawowych cech wybranych kamieni naturalnych. Pozwoli to na oszacowanie, jakiego rodzaju materiał nadaje się do konkretnych zastosowań.

Ta różnorodność ich właściwości stanowi jednak pewną „słabość”, choć słowo to nie do końca oddaje zakres pojawiających się tu problemów. Wykonawcy pracujący zawodowo z kamieniami naturalnymi powinny mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat ich właściwości. Brak tej wiedzy może skutkować późniejszymi defektami wizualnymi czy nawet uszkodzeniami, wynikającymi nie tylko z zastosowania nieodpowiednich zapraw klejących i spoinujących, gdy płyty są klejone do podłoża, lecz także uszkodzeniami mechanicznymi przy stosowaniu w układach drenażowych.

Przy wykonywaniu okładzin z kamieni naturalnych trzeba zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • parametry i właściwości zastosowanych kamieni (odporność mechaniczna, czynniki atmosferyczne itp.),
 • przygotowanie podłoża,
 • sposób wykonywania robót,
 • jeżeli płyty są klejone do podłoża – na parametry i właściwości zastosowanych zapraw klejących i spoinujących oraz mas do wypełnień dylatacji.
Tabela. Wybrane właściwości kamieni naturalnych
Tabela. Wybrane właściwości kamieni naturalnych

I nie chodzi tu tylko o parametry normowe, albowiem przy doborze kamieni naturalnych bardzo istotne są właściwości przewidzianych do zastosowania materiałów do klejenia i spoinowania, które muszą być kompatybilne z płytkami (lub płytami) z kamieni naturalnych, a to zapewniają odpowiednie kleje, zaprawy spoinujące i masy dylatacyjne o dodatkowych parametrach, uwzględniających wrażliwość niektórych rodzajów kamieni na przebarwienia. Skuteczne unikanie tego typu zjawisk wymaga jednak odpowiedzi na pytanie o przyczynę ich powstawania.

Struktura kamieni naturalnych nie jest jednorodna i mają one budowę porowatą. Właśnie przez pory i kapilary woda może wniknąć w strukturę kamieni, co jest bezpośrednią przyczyną powstawania przebarwień. Przy czym szczegółowa analiza tych zjawisk pokazuje, że są one dość skomplikowane. Oczywiście nie chodzi tu o różnice w wyglądzie powierzchni, te zawsze mogą się pojawić – wygląd jest zależny od składu mineralogicznego. Przebarwienia zwykle są nieodwracalne. Najczęściej przyczyną są wówczas znajdujące się w wodzie materiały (np. cząsteczki zanieczyszczeń), które osadzają się w strukturze płyty (w porach). Drugą przyczyną powstawania nieusuwalnych przebarwień jest także woda, która reaguje z materiałami znajdującymi się w płycie, czego skutkiem jest tworzenie się przebarwień.

Przebarwienia odwracalne mogą być skutkiem załamania światła w porach i kapilarach wypełnionych wodą (w porównaniu z promieniami przechodzącymi przez pory nie wypełnione wodą). Te przebarwienia (ciemne plamy) są szczególnie zauważalne na prześwitujących kamieniach (np. z marmuru). Wyschnięcie okładziny, gdy źródłem zawilgocenia jest czysta woda, zwykle przywraca pierwotny wygląd powierzchni.

Dla niektórych rodzajów kamieni, na skutek obrócenia płyty przy układaniu, mogą powstać zaburzenia w wyglądzie powierzchni. Jest to zjawisko związane z załamaniem promieni przy przechodzeniu przez kamień.

Krótkotrwałe obciążenie wilgocią nie musi spowodować trwałych przebarwień, zawilgoceniu ulega jedynie górna część płytki, i po wyschnięciu, przebarwienia mogą ustąpić. Jednakże przy długotrwałym obciążeniu wodą, szczególnie przy zastosowaniach zewnętrznych, należy się liczyć z możliwością powstania optycznych mankamentów.

Płyty kamienne na tarasach i balkonach

Na tarasach płyty kamienne mogą być układane na warstwie drenażowej (płukane kruszywo) lub na podstawkach dystansowych – oba te przypadki to tzw. układ drenażowy, jak również klejone do hydroizolacji zespolonej – tzw. wariant z uszczelnieniem zespolonym. Dlatego przeanalizować należy także oddziaływanie kleju, zapraw spoinujących i elastycznych mas dylatacyjnych na klejone do podłoża płyty. Skoro utrzymywanie wody i wilgoci „z daleka od okładzin z kamieni naturalnych” jest jedną z kluczowych czynności pozwalających na zmniejszenie ryzyka powstawania przebarwień, to najlepszym sposobem jest stosowanie kamieni niewrażliwych na przebarwienia, ale to nie rozwiązuje problemu.

To wszystko powoduje, że renomowani producenci chemii budowlanej w swojej ofercie mają całą gamę materiałów przeznaczonych do wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych. Będą to specjalistyczne kleje, najczęściej szybkowiążące i szybkoschnące, na białym cemencie. Uzupełnieniem są specjalne zaprawy spoinujące i uszczelniacze silikonowe. Specjalne, czyli cechujące się dodatkowymi właściwościami.

Ograniczenie czasu oddziaływania wilgoci na kamień naturalny wymusza, aby zaprawy klejące były szybkowiążące. Pozostaje jednak problem związany z ilością wody w zaprawie klejącej. Należy ograniczyć w takiej zaprawie ilość wody, która dla procesu hydratacji jest zbędna, a powoduje jedynie uzyskanie zaprawy o odpowiedniej konsystencji. Dlatego takie specjalistyczne kleje są nie tylko szybkowiążące/szybkoschnące (skraca się w ten sposób czas, w którym woda zarobowa może swobodnie penetrować kapilary płytki), lecz mają w swym składzie dodatki pozwalające na znaczną redukcję wody, która zapewnia tylko odpowiednie własności aplikacyjne, a nie jest potrzebna do reakcji wiązania i twardnienia. Skoro przyczyną przebarwień może być zaprawa klejąca, to samo dotyczy zapraw spoinujących.

Spory problem mogą także spowodować materiały do wypełnień dylatacji. Także tu konieczne jest stosowanie materiałów przeznaczonych do okładzin z kamieni naturalnych (np. nie stosuje się mas silikonowych o sieciowaniu octowym). W przeciwnym razie skutki mogą być podobne do przedstawionych na fot. 1, fot. 2 i fot. 3.

Fot. 1. Skutek spoinowania płyt kamiennych wrażliwych na przebarwienia typowymi materiałami, które nie były przeznaczone do tego typu płyt kamiennych Fot. M. Rokiel Fot. 2. Skutek spoinowania płyt kamiennych wrażliwych na przebarwienia typowymi materiałami, które nie były przeznaczone do tego typu płyt kamiennych Fot. M. Rokiel Fot. 3. Skutek spoinowania płyt kamiennych wrażliwych na przebarwienia typowymi materiałami, które nie były przeznaczone do tego typu płyt kamiennych Fot. M. Rokiel
Fot. 1–3. Skutki spoinowania płyt kamiennych wrażliwych na przebarwienia typowymi materiałami, które nie były przeznaczone do tego typu płyt kamiennych; fot. M. Rokiel

Z podanych powyżej powodów płyty kamienne najczęściej stosowane są w układach drenażowych. Oznacza to, że układ warstw: użytkowa, drenująca i filtrująca/ochronna musi być ze sobą kompatybilny. Przykładowe układy warstw tarasów: nad pomieszczeniem oraz naziemnego pokazano na rys. 1, rys. 2 i rys. 3, balkonu natomiast na rys. 4.

Rys. 1. Przykładowy układ warstw tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody nad pomieszczeniem – układ tradycyjny: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, 3 – warstwa ochronno-filtrująca, 4 – mata drenująca, 5 – izolacja wodochronna, 6 – termoizolacja, 7 – paroizolacja, 8 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 9 – pomieszczenie pod tarasem; rys. M. Rokiel Rys. 2. Przykładowy układ warstw tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody nad pomieszczeniem – układ odwrócony: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa drenażowa, 3 – warstwa ochronno­-filtrująca, 4 – termoizolacja, 5 – mata drenażowa, 6 – izolacja wodochronna, 7 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 8 – pomieszczenie pod tarasem; rys. M. Rokiel
Rys. 1. Przykładowy układ warstw tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody nad pomieszczeniem – układ tradycyjny: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, 3 – warstwa ochronno-filtrująca, 4 – mata drenująca, 5 – izolacja wodochronna, 6 – termoizolacja, 7 – paroizolacja, 8 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 9 – pomieszczenie pod tarasem; rys. M. Rokiel Rys. 2. Przykładowy układ warstw tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody nad pomieszczeniem – układ odwrócony: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa drenażowa, 3 – warstwa ochronno­-filtrująca, 4 – termoizolacja, 5 – mata drenażowa, 6 – izolacja wodochronna, 7 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 8 – pomieszczenie pod tarasem; rys. M. Rokiel
Rys. 3. Przykładowy układ warstw tarasu naziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, 3 – warstwa ochronno-filtrująca, 4 – mata drenująca, 5 – izolacja przeciwwodna, 6 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 7 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne, 8 – warstwy gruntu; rys. M. Rokiel Rys. 4. Przykładowy układ warstw balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, 3 – warstwa ochronno-filtrująca, 4 – mata drenująca, 5 – izolacja przeciwwodna, 6 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem); rys. M. Rokiel
Rys. 3. Przykładowy układ warstw tarasu naziemnego z drenażowym odprowadzeniem wody: 1 – płyty kamienne, 2 – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, 3 – warstwa ochronno-filtrująca, 4 – mata drenująca, 5 – izolacja przeciwwodna, 6 – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem), 7 – warstwa przerywająca podciąganie kapilarne, 8 – warstwy gruntu; rys. M. Rokiel Rys. 4. Przykładowy układ warstw balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody: – płyty kamienne, – warstwa wodoprzepuszczalna z płukanego kruszywa, – warstwa ochronno-filtrująca, – mata drenująca, – izolacja przeciwwodna, – płyta konstrukcyjna (ze spadkiem); rys. M. Rokiel 

Odprowadzenie wody jest dwupłaszczyznowe: część wody wnika w warstwę użytkową i poprzez warstwę drenującą po hydroizolacji jest odprowadzana na zewnątrz specjalnymi profilami z otworami, pozostała część wody spływa po powierzchni warstwy użytkowej (w skrajnych przypadkach cała woda opadowa może być odprowadzana przez warstwę drenującą). Zatem konieczne jest nie tylko dobranie profilu do rodzaju warstwy użytkowej, ale także materiału wodochronnego, warstwy użytkowej oraz wysokości tych warstw. Bezwzględnie wymagane jest takie zamocowanie profili, aby hydroizolacja lub możliwe do pojawienia się w trakcie eksploatacji zanieczyszczenia nie zatkały otworów odprowadzających wodę.

Fot. 4. Płyty warstwy użytkowej ustawiane na systemowych podkładkach; fot. Renoplast
Fot. 4. Płyty warstwy użytkowej ustawiane na systemowych podkładkach; fot. Renoplast

Do wykonywania układanej luzem warstwy użytkowej najczęściej stosuje się:

 • płyty z kamieni naturalnych,
 • dekoracyjne (barwione) płyty betonowe,
 • mrozoodporne, płukane kruszywo (żwir) o uziarnieniu np. 8–16 lub 16–32 mm.

Płyty te mogą być układane na warstwie drenującej z następujących materiałów:

 • płukanego, mrozoodpornego kruszywa (żwiru) o uziarnieniu np. 8–16, 16–32 lub 2–8 mm (zależy od rodzaju maty drenującej i warstwy użytkowej – wielkość i grubość płyt – jak również systemowych profili brzegowych),
 • systemowych podstawkach ustawianych bezpośrednio na warstwie hydroizolacji (fot. 4).

Czytaj też: Jak i czym naprawić balkon? >>>

Rozwiązania te pozwalają na uzyskanie poziomej powierzchni tarasu, konieczne jest wtedy zwiększenie spadku powłoki wodochronnej.

Drugi wariant stosowania kamieni naturalnych to układanie ich na warstwie drenującej i przerywającej podciąganie kapilarne, ułożonej bezpośrednio na gruncie. Ten wariant kłóci się z podstawowym wymogiem stawianym konstrukcji tarasu naziemnego. Chodzi o płytę konstrukcyjną i jej odpowiednie zaizolowanie. Dlatego taka konstrukcja nie może być traktowana jako taras.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  22
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Jak zadbać o bezpieczeństwo w garażu?

W garażach i parkingach podziemnych...

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Siedzisz w domu? To może być coś dla Ciebie!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Jeśli wciąż siedzisz w domu to może być coś dla Ciebie! Dołącz do #MideaHOMEChallenge i zgarnij niepowtarzalne nagrody od Midea Global i Mancherster City. czytaj dalej »

Zaprawa klejowa – ile i jaki klej do płytek wybrać?

Trzeba pamiętać, że klej do płytek musi pasować do konkretnych ich rodzajów oraz potrzeb...

Czytaj dalej »


Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Ergonomiczne pokrętła ustawione względem użytkownika pod kątem 45 st. ułatwiają... Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Wszystko o izolacji budynków »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Odpowiednie przygotowanie podłoża pod hydroizolacje ma ogromny wpływ na jej jakość i późniejsze... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jaki napęd dobrać do okna? Kalkulator online » Uzyskaj bezpłatny projekt stropu »
Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna. Okna mogą uchylać się automatycznie... czytaj dalej » Projekt zawiera kompletny rysunek wykonawczy oraz zestawienie prefabrykatów i materiałów dodatkowych, takich jak... czytaj dalej»

Sprawdź, jak działa nowoczesny system wentylacji

Mechanizm działania polega na doprowadzeniu czystego, świeżego powietrza i odprowadzeniu zużytego, przy pomocy... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Czym kierować się przy wyborze dachu?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strome oraz co piąta termoizolacja na krokwiach w Niemczech... czytaj dalej » Wybierając pokrycie dachowe należy kierować się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim...czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

2/2020
Ekspert Budowlany 2/2020
W numerze m.in.:
 • - Co decyduje o jakości wykonania izolacji ze styropianu?
 • - Powietrzne pompy ciepła – nowoczesne ogrzewanie domów

Forum

dw987624  | 
29-05-2020, 11:40
 | 
1
dw987624  | 
29-05-2020, 11:39
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl