Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

 Wilo  |  4
Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu
Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu
Fot. Wilo Polska

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji w domu i ogrodzie za pomocą pomp głębinowych?

Czy Twój inwestor przygotowuje się do budowy wymarzonego domu na działce z dala od zwartej, wylanej betonem aglomeracji? Być może posiada już jego projekt? Jak będzie wyglądać tam kuchnia? Czy jedna łazienka będzie wystarczająca, czy może przewidziane są dwie – jedna z wanną, a druga z natryskiem? Czy zaplanowano już pas drzewek wzdłuż ogrodzenia z sąsiadem, a może zielony dywan z trawy, na którym będzie odpoczywać rodzina? Nie można zapomnieć, że konieczne będzie doprowadzenie odpowiedniej ilości wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz nawadniania zieleni.

Skąd pozyskać wodę? Możliwości mamy sporo i możemy je podzielić w zależności od przeznaczenia i uzbrojenia naszej posiadłości:

 • zagospodarowanie wody deszczowej,
 • wykonanie przyłącza do miejskiej/wiejskiej sieci wodociągowej,
 • wykopanie lub wywiercenie własnego ujęcia wody.

Dzięki własnej studni kopanej lub głębinowej można uniezależnić się od drogiej wody użytkowej czy też dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody deszczowej. Do tłoczenia wód głębiowych oraz nawadniania większych powierzchni przydadzą się niezawodne i proste w użytkowaniu pompy głębinowe oraz niezbędny do ich efektywnej pracy osprzęt.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, wybierając typ i model pompy?

 • średnicę studni,
 • głębokość odwiertu studni,
 • poziom wody w studni,
 • objętość wody, która ma być tłoczona,
 • przyłączoną sieć rurociągowa,
 • planowane zastosowanie (nawadnianie, zraszanie lub zaopatrzenie w wodę do celów mieszkaniowych).

Pompy głębinowe 3" można stosować z rurami filtracyjnymi DN80, a pompy 3" lub 4" z rurami DN 100 lub DN 125. W przypadku zastosowania pomp głębinowych, które zainstalowane są na stałe w odwiercie, jakość wykonania urządzenia oraz gwarancja producenta stają się niezwykle ważnym aspektem ciągłości dostawy wody do domów i ogrodów. Dlatego też zastosowanie urządzeń renomowanej marki to bezpieczeństwo użytkowania oraz profesjonalna obsługa w przypadku konieczności napraw serwisowych. Sprawdź ofertę Wilo >>

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Wykonanie własnej studni, pomimo iż będzie ona zlokalizowana na działce inwestora, wymagać będzie od niego spełnienia określonych formalności. Przede wszystkim przepisy Prawa wodnego oraz Prawa geologicznego i górniczego nakładają konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to jest wymagane, gdy pobór wody ze studni będzie większy niż 5 m³ na dobę, jej głębokość przekroczy 30 m oraz jeżeli na działce planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej i na jej cele będzie wykorzystywana woda ze studni. Jeżeli jednak planuje się wykonanie studni tylko i wyłącznie na własne cele użytkowe (na nawadnianie lub jako wodę pitną), wystarczające będzie tylko zgłoszenie budowy, a także złożenie szkicu usytuowania studni na działce oraz oświadczenie o jej własności.

Dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, a który może zadecydować o zblokowaniu inwestycji, jest plan zagospodarowania przestrzennego, ze szczególną uwagą dotyczącą ochrony środowiska. Jeżeli działka nie ma żadnych specjalnych zapisów środowiskowych, a inwestor nie planuje prowadzenia na niej działalności gospodarczej, wydajność studni nie przekroczy 5 m³/h, a jej głębokość 30 m, zgłoszenie prac do odpowiedniego organu w gminie będzie wystarczające i po 30 dniach (o ile nie będzie żadnych dodatkowych wymogów) możemy przystąpić do wiercenia.

Pompy głębinowe WiloParametry instalacji

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę i minimalna wymagana wysokość ciśnienia to dwie podstawowe wartości, które powinniśmy znać, przystępując do zadania, jakim jest wykonanie ujęcia wody na potrzeby własne inwestora. W przypadku standardowego domu jednorodzinnego możemy przyjąć, że wydajność studni i pompy w zakresie 1–3 m³/h w zupełności pokryje maksymalne zapotrzebowanie na wodę.

To oznacza, że dla 4–5-osobowej rodziny możemy przyjąć zapotrzebowanie na wodę 1,5–2 m³/h. Niemniej takie obliczenia powinny być wykonane przez projektanta instalacji (sytuacja idealna) bądź wykonawcę. W tej chwili coraz więcej firm specjalizujących się w wykonywaniu całych instalacji nawadniania ogrodów oraz wykonywania instalacji wewnętrznych wodociągowych określa  parametry wymaganego zapotrzebowania na wodę oraz konieczne ciśnienie wody. Na stronach internetowych producentów pomp coraz częściej możemy znaleźć minikalkulatory, za pomocą których można obliczyć potrzebne parametry.

Dla przykładu wymagane zapotrzebowanie na wodę bytową dla domu jednorodzinnego wyposażonego w:

 • baterię czerpalną zlewozmywaka (kuchnia),
 • zmywarkę do naczyń (kuchnia),
 • głowicę natrysku (łazienka),
 • płuczkę zbiornika WC (łazienka),
 • baterię czerpalną do natrysków (łazienka),
 • baterię czerpalną do umywalki (łazienka),

wynosić będzie 0,54 l/s, co w przeliczeniu = 1,97 m³/h. Oddzielnie należy zwymiarować wydajność systemu nawadnia, liczbę sekcji, rodzaj zastosowanego systemu, wydajność i minimalne ciśnienia dla głowic tryskaczy. Zaleca się, aby te parametry zostały zwymiarowane i rozplanowane przez fachowego wykonawcę.

Wymagane parametry ciśnienia

Wiedząc już, ile wody chcemy doprowadzić do punktów czerpalnych, musimy jeszcze pamiętać o ciśnieniu, z jakim będzie wypływać z baterii/kranu czy deszczownicy. Aby określić, z jakim ciśnieniem ma pracować pompa, należy ustalić kilka parametrów:

 • odległość studni od domu,
 • wysokość budynku
 • wysokość od przyłącza do najwyższego punktu czerpalnego w budynku,
 • głębokość lustra wody,
 • średnicę rurociągu – mniejsza średnica rurociągu będzie stawiać większy opór przepływającej wodzie, większa średnica będzie mniejszym opornikiem, ale będzie generowała większy koszt,
 • rodzaj armatury
 • jakie minimalne ciśnienia wymagane jest dla pracy, np. deszczownicy w łazience; standardowo zaleca się przyjmowanie ciśnienia 1 bara dla punktu czerpalnego, tj. umywalki/głowicy natrysku.

Zbyt niskie ciśnienie spowoduje, że woda nie będzie dostarczana do ostatnich punktów czerpalnych lub będzie, ale z bardzo małą wydajnością. Z drugiej strony zbyt duże ciśnienie (ponad 6 barów) będzie bardzo niekomfortowe dla użytkowania instalacji, a dodatkowo może prowadzić do uszkodzenia armatury. Te parametry należy na wstępie ustalić z projektantem lub wykonawcą instalacji. Na ich podstawie będziemy w stanie określić, czy ilość wody ze studni będzie wystarczająca, oraz jak dużą pompę będziemy musieli zakupić i zainstalować.

Parametry źródła wody

 • Średnica odwiertu
  Średnica większości pomp 3" wynosi od 74-81 mm, pomp 4" już ok. 98 mm. Tym samym na wstępnym etapie należy określić odpowiednią średnicę naszej studni, aby nie doszło do niechcianych niespodzianek przy montażu. Największa i zasadnicza różnica miedzy pompą 3" a 4" to jej wydajność. W przypadku zapotrzebowania na wodę dla domów jedno- czy dwurodzinnych zastosowanie rur osłonowych 110 mm stanowi korzystną równowagę pomiędzy kosztami odwiertu, zakupu pompy oraz jej parametrami.
 • Badania jakości wody
  Badanie jakości wody jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy chcemy wykorzystywać wodę z odwiertu do celów pitnych, kąpieli, do urządzeń, tj. zmywarki czy pralki. Należy wodę poddać badaniom fizyko-chemicznym, aby określić jej skład. Jeżeli woda będzie dostarczana do instalacji wewnątrz budynku, szczególnie na cele bytowe, przy dużej zawartości minerałów w wodzie, takich jak żelazo, magnez, związki siarki, zaleca się zastosowanie stacji uzdatniania wody. Można też zastosować niechemiczne metody jej uzdatniania (np. magnetyzery).
 • Wypłukanie studni z piasków i drobin montażowych
  Studnia po wykonaniu odwiertu powinna charakteryzować się klarowną wodą, pozbawioną frakcji ściernych w postaci piasków. Dlatego też ważne jest, aby zastosowana technologia wykonania odwiertu oraz instalacji rur osłonowych i rury filtracyjnej gwarantowała szczelność, wytrzymałość oraz jakość, która przełoży się na żywotność zarówno studni, jak i pompy oraz całej instalacji.

Pompy głębinowe WiloWykonanie odwiertu

Wykonanie odwiertu studni głębinowej powinno być zlecone specjalistom w tym zakresie. Dobra firma studniarska nie tylko dysponuje odpowiednim sprzętem, ale co najważniejsze – wiedzą i doświadczeniem o gruntach i warstwach wodonośnych na danym terenie. Stąd odwiert powinno się zlecić lokalnym/regionalnych firmom studniarskim. Przy wykonywaniu odwiertu może się zdarzyć, iż na klasycznej głębokości wykonywania studni nie występuje warstwa wodonośna, tym samym konieczne będzie wykonywanie drugiego otworu w innym miejscu lub na niższej głębokości. I tu warto z góry „zakontraktować”, kto ponosi koszty wiercenia otworu studni w przypadku braku wody.

Co powinna zrobić firma studniarska? Przede wszystkim kompleksowo wykonać odwiert studni wraz z jej uzbrojeniem, fachowym wprowadzeniem rury osłonowych oraz rury filtracyjnej, a także przeprowadzić tzw. oczyszczające pompowanie celem usunięcia piasku i resztek pomontażowych ze studni. Musi też określić dynamiczne lustro wody w warstwach wodonośnych, czyli głębokość, poniżej której powinna być zamontowana pompa głębinowa, jak również określić wydajność wykonanej studni – pozwoli to stwierdzić, czy studnia w pełni zaspokoi zapotrzebowanie inwestora na wodę. Dodatkowo przy doborze pompy głębinowej musimy spełnić bardzo ważny warunek – wydajność pompy nie może być większa od wydajności studni.

Na tym etapie kończy się zazwyczaj praca ekipy studniarskiej i dalsze prace mające na celu dostarczenie wody do punktów czerpalnych przejmuje wykonawca instalacji sanitarnej. Tym samym studniarze zabezpieczają studnię pod wykonanie przyłącza, a dalej niezbędne będzie wykonanie całego przełącza wodociągowego do domu i ogrodu.

Zakup pompy i montaż

Zakup pompy głębinowej oraz niezbędnego osprzętu warto zostawić po stronie wykonawcy instalacji, tak aby kompletny system współpracował ze sobą. Elementy systemu będą decydowały o jakości i komforcie pracy instalacji oraz wypływie wody z kranu. Znając parametry instalacji (krok drugi), możemy w prosty sposób dobrać odpowiednią pompę głębinową. Tu należy zwrócić uwagę, że urządzenie będzie na stałe zainstalowane w studni. Dlatego warto postawić na jego jakość. Specjalistyczne hurtownie sanitarne są najlepszym miejscem na dobór pompy oraz niezbędnego osprzętu dodatkowego, a także finalny zakup kompletnego zestawu. Sprawdź >>

Ważna linka

Pełen zestaw powinien składać się z dobrej jakości pompy głębinowej, linki zabezpieczającej oraz głowicy studni, do której podwieszona zostanie linka. Linka niezbędna jest do wprowadzenia oraz wyjęcia pompy w razie awarii lub rutynowych prac konserwacyjnych. Stanowczo nie można wyjmować pompy za pomocą przewodu elektrycznego silnika, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przyłącza lub miejsca przedłużenia przewodu. Fabrycznie większość pomp głębinowych wyposażonych jest w przewód zasilający o długości ok. 1,75 m, tym samym niezbędne będzie jego przedłużenie. Pamiętajmy, iż mówimy o przewodzie elektrycznym, który będzie zanurzony w wodzie, dlatego dla własnego bezpieczeństwa zmiana kabla lub przedłużenie za pomocą mufy termokurczliwej powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis producenta urządzenia.

Armatura dodatkowa

Mając pompę, odpowiedniej długości przewód elektryczny, linkę oraz głowicę studni, przydać się nam może również rura tłoczna, zazwyczaj wykonana z tworzywa, np. PE. Do sterowania i zabezpieczenia pracy pompy niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych urządzeń – sterownik z przełącznikiem ciśnieniowym oraz zabezpieczeniem przez pracą na sucho. Przełącznik ciśnieniowy decyduje o poziomach włączenia i wyłączenia pompy, np. wysyła nakaz pracy pompy przy spadku ciśnienia poniżej 1,5 bara oraz wyłączenia, gdy ciśnienie przekroczy 3,5 bara. W celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy małym rozbiorze wody, niezbędne jest zastosowanie w instalacji zbiornika przeponowego o odpowiedniej pojemności.

Zadaniem zbiornika przeponowego jest zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanymi skokami ciśnienia w momencie załączania i wyłączania wysokociśnieniowej pompy głębinowej. Wielkość naczynia należy dobrać w taki sposób, aby częstotliwość włączeń i wyłączeń silnika pompy nie była wyższa niż 20 razy na godzinę. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest zastosowanie stacji uzdatniania wody, która poprawi znacząco jakość wody pitnej (o ile będzie to wymagane po badaniach fizyko-chemicznych wody).

Falowniki

Rozwiązaniem pozwalającym na zredukowanie liczby armatury, sterowania oraz wielkości zbiornika magazynującego jest zastosowanie pomp sterowanych zewnętrznym przetwornikiem częstotliwości. Dzięki tzw. falownikowi otrzymujemy bardzo stabilną pracę pompy, która niezależnie od ilości otwartych punktów czerpalnych będzie utrzymywała stałe ciśnienie tłoczenia. Tym samym nie dojdzie do wahań i uderzeń ciśnienia podczas załączania i wyłączania pomp z klasycznym sterowaniem bez regulacji obrotów. Dodatkowym atutem w tego typu sterowaniu jest możliwość zredukowania wielkości zbiornika do absolutnego minimum, czyli 2 litrów. Tym samym przestaje on pełnić rolę bufora przejmującego skoki ciśnienia podczas włączania i wyłączania pompy, a jest jedynie elementem zapewniającym stabilizację odczytu ciśnienia dla falownika. 

Pomimo kilku elementów, na które musimy zwrócić uwagę na początku, inwestycja we własne ujęcie wodne to korzysci z posiadania czystej i zdrowej wody, która przeszła naturalny proces filtracji. Dodatkowo inwestor jest w pełni niezależny od zewnętrznych dostawców wody i zyskuje ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie pod kątem kosztów eksploatacyjnych. Koszty odnoszą się jedynie do fazy inwestycji (wykonanie przyłącza wodociągowego to również dodatkowy koszt) oraz poboru prądu przez silnik pompy głębinowej. Sprawdź jak dobrać pompę głębinową >>

KONTAKT

WILOWilo Polska Sp. z o.o. (Centrala)
ul. Jedności 5, 05- 506 Lesznowola
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00

e-mail:
www.wilo.pl

[pompy, pompy głębinowe, wilo polska, pompy w domu, dobór pomp, studnia głębinowa, falowniki, montaż pompy]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  2
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

4
rafal33 / 09-04-2020, 23:37
Dobry artykuł, sam zastanawiałem sie kiedyś jak dostarczyć wodę do domu, jednak zdecydowałem się na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej.
maniek / 10-04-2020, 10:02
Jak wierci się swoją studnię to warto pamiętać o tym, że często woda z własnego ujęcia nie jest perfekcyjnie czysta i trzeba ją uzdatniać. Ale to jasne, że lepiej mieć swoją wodę niż z sieci :)
Polecam firme Klarsan, zbadali mi wode ze studni i dobrali filtr na caly dom, tak ze woda ze studni jest 10/10
dio / 02-05-2020, 13:09
Dobre rozwiązanie jak nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągów.
Waldek / 04-05-2020, 10:31
Teraz budowanie domu na odludziu nie jest takie straszne :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zadbać o bezpieczeństwo w garażu?

W garażach i parkingach podziemnych...

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Siedzisz w domu? To może być coś dla Ciebie!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Jeśli wciąż siedzisz w domu to może być coś dla Ciebie! Dołącz do #MideaHOMEChallenge i zgarnij niepowtarzalne nagrody od Midea Global i Mancherster City. czytaj dalej »

Zaprawa klejowa – ile i jaki klej do płytek wybrać?

Trzeba pamiętać, że klej do płytek musi pasować do konkretnych ich rodzajów oraz potrzeb...

Czytaj dalej »


Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Ergonomiczne pokrętła ustawione względem użytkownika pod kątem 45 st. ułatwiają... Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Wszystko o izolacji budynków »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Odpowiednie przygotowanie podłoża pod hydroizolacje ma ogromny wpływ na jej jakość i późniejsze... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jaki napęd dobrać do okna? Kalkulator online » Uzyskaj bezpłatny projekt stropu »
Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna. Okna mogą uchylać się automatycznie... czytaj dalej » Projekt zawiera kompletny rysunek wykonawczy oraz zestawienie prefabrykatów i materiałów dodatkowych, takich jak... czytaj dalej»

Sprawdź, jak działa nowoczesny system wentylacji

Mechanizm działania polega na doprowadzeniu czystego, świeżego powietrza i odprowadzeniu zużytego, przy pomocy... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Czym kierować się przy wyborze dachu?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strome oraz co piąta termoizolacja na krokwiach w Niemczech... czytaj dalej » Wybierając pokrycie dachowe należy kierować się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim...czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Forum

dw987624  | 
29-05-2020, 11:40
 | 
1
dw987624  | 
29-05-2020, 11:39
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl