1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
Produkty

Kleje do glazury, gresu, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego

Kleje, uszczelniacze, silikony

Kleje montażowe

Kleje montażowe przeznaczone są do prac montażowych w zastosowaniach domowych. Przy ich użyciu można w prosty i szybki sposób zamontować elementy dekoracyjne z drewna, tworzyw sztucznych czy szkła, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W zależności od rodzaju spoiwa, można wyróżnić kleje rozpuszczalnikowe, bezrozpuszczalnikowe i poliuretanowe.

Odpowiedni do zastosowania dobór materiału powinien zostać dokonany w zależności od rodzaju i właściwości łączonych elementów. Kleje rozpuszczalnikowe mogą powodować uszkodzenie lub odbarwienie wrażliwych na ich działanie materiałów, dlatego zawsze należy się kierować wytycznymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu danego produktu. Warto też zwrócić uwagę na odmienny sposób klejenia w przypadku klejów rozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych.

Silikony

Tego typu uszczelniacze produkowane są na bazie silikonu, w dwóch odmianach – jako silikony octanowe (kwaśne) i neutralne, różniące się sposobem utwardzania i właściwościami technicznymi. Silikony octanowe wykazują wysoką przyczepność do gładkich podłoży, np. glazury, szkła, lakierowanego drewna, emalii – jest to bardzo istotny aspekt ich stosowania.

Silikony neutralne są bezpieczne dla każdego rodzaju podłoża, nie powodują uszkodzenia powierzchni lub korozji, tak jak może się to zdarzyć w przypadku silikonu octanowego. Mogą być stosowane do spoinowania powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, wanien akrylowych, kabin prysznicowych, brodzików akrylowych, zlewów i blatów kuchennych z konglomeratów.

Uszczelniacze akrylowe

Uszczelniacze tego typu produkowane są na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Zalecane są do stosowania wewnątrz budynków, w miejscach nie narażonych na stałe zawilgocenie. Używa się ich zatem do wypełniania szczelin i rys w materiałach takich jak beton, cegła, gazobeton, gips i drewno w pomieszczeniach mieszkalnych, np. podczas uszczelnień w systemach suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, a także montażu okien i drzwi międzylokalowych. Co ważne, mogą być stosowane tylko w przypadku materiałów porowatych, które ułatwią zespolenie się powierzchni podłoża z uszczelniaczem.

Główne zalety uszczelniaczy akrylowych to m.in. łatwe stosowanie, brak zapachu podczas aplikacji oraz możliwość malowania farbami alkidowymi lub akrylowymi. Sposób użycia uszczelniaczy akrylowych jest podobny do sposobu aplikacji silikonu.


Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Klej do gresu elastyczny ALPOL AK 511 PLUS

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2TE)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podło­żach standardowych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki ce­mentowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego oraz płyty gipsowo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do gresu elastyczny szybkowiążący ALPOL AK 512S

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2FT)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podło­żach standardowych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki ce­mentowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego oraz płyty gipsowo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do gresu uelastyczniony ALPOL AK 511

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C1TE)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi). Zalecany do stosowania na podłożach standardowych, również z ogrzewaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego oraz płyty gipsowo-kartonowe. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do gresu wysokoelastyczny ALPOL AK 515

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2TS1)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych, cementowych, ka­miennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podłożach standardowych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych intensywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.), w nieckach zbiorników i basenów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cemen­towe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komór­kowego. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie, stabilnie zamocowane płyty OSB (gr. ≥ 22 mm) oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do marmuru wysokoelastyczny biały ALPOL AK 514

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2TES1)
 • zastosowanie: Do przyklejania płyt marmurowych, granitowych, z piaskowca i innych kamiennych, betonowych, wielkowymiarowych, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych i gresowych oraz pustaków szklanych. Zalecany do stosowania na podłożach standardowych (nieod­kształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych intensywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.), w nieckach zbiorników i basenów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cemen­towe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komór­kowego. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie, stabilnie zamocowane płyty OSB (gr. ≥ 22 mm) oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do mozaiki szklanej elastyczny ALPOL AK 519

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2FT)
 • zastosowanie: Do przyklejania wszelkiego rodzaju mozaiki szklanej i ceramicznej (laminowanej, metalizowanej, porcelanowej, gresowej, polerowanej, szkliwionej i nieszkliwionej), mozaiki kamiennej, płytek szklanych, różnego rodzaju płytek gresowych, glazurowanych, terakotowych, kamiennych (również marmurowych), kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podło­żach pionowych i poziomych standardowych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych). Może być stosowany w pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki ce­mentowe, kamienne, lastrykowe i anhydrytowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowe­go. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do płytek mrozoodporny ALPOL AK 510

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C1T)
 • zastosowanie: Do przyklejania glazury, terakoty i gresu wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoży krytycznych.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do płytek wewnętrzny ALPOL AK 509

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C1T)
 • zastosowanie: Do przyklejania glazury, terakoty i gresu wewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoży krytycznych.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe i posadzki cementowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej do płytek wysokoelastyczny ALPOL AK 513

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2TES1)
 • zastosowanie: Do przyklejania glazury, terakoty, płytek wielkowymiarowych, cementowych i kamiennych (poza marmurowymi) z wyłączeniem pły­tek gresowych, kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podłożach standardowych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych intensywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.), w nieckach zbiorników i basenów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cemen­towe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komór­kowego. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie, stabilnie zamocowane płyty OSB (gr. ≥ 22 mm) oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej upłynniony szybkowiążący średniowarstwowy wysokoelastyczny biały ALPOL AK 517

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2FES1)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju podłogowych płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych, kamiennych, kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Zalecany do stosowania na podłożach standardowych (nieod­kształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych intensywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.), w nieckach zbiorników i basenów. Umożliwia jednoczesne wyrównywanie podłoża w warstwie od 3 do 20 mm. Dzięki jego półpłyn­nej konsystencji eliminowane są pustki powietrzne pod płytkami, co uniemożliwia penetrację wodzie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane podłoża betonowe, posadzki cementowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfalto­we. Stare płytki podłogowe oraz suche jastrychy, stabilnie zamocowane płyty OSB (gr. ≥ 22 mm). Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej wysokoelastyczny szybkowiążący biały ALPOL AK 512

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2FTS1)
 • zastosowanie: Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych, kamionkowych, klinkierowych i innych o niskiej nasiąkliwości. Do stosowania na podłożach standardowych (nieodkształ­calnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych intensywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.), w nieckach zbiorników i basenów. Zalecany wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki po­stęp robót. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cementowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przyle­gające, nośne i stabilne powłoki malarskie oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Nanoklej do klinkieru wysokoelastyczny ALPOL AK 518

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C2TS1)
 • zastosowanie: Do przyklejania elewacyjnych kształtek i płytek klinkierowych, kamionkowych oraz wszystkich innych okładzin ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego (poza marmurowymi) na wszelkiego rodzaju powierzchniach pionowych i poziomych standardo­wych (nieodkształcalnych), jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach, obciążonych inten­sywnym ruchem, np. w galeriach handlowych, na dworcach itp.). Dzięki unikalnej recepturze i zastosowaniu nanododatków klej jest wysoce odporny na powstawanie wykwitów solnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cemen­towe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komór­kowego. Stara glazura, terakota i gres, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z folii ALPOL AH 751 i zapraw ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Klej 1-minutowy

 • typ zaprawy: klej epoksydowy
 • zastosowanie: Produkt przeznaczony do łączenia ze sobą i w różnych kombinacjach:
  - metalu,
  - szkła,
  - ceramiki,
  - drewna,
  - porcelany,
  - minerałów skalnych,
  - kamieni szlachetnych,
  - elementów betonowych,
  - styropianu,
  - gumy,
  - tworzyw sztucznych.
 • rodzaj podłoża: jw.
Dragon Poland

Klej błyskawiczny

 • typ zaprawy: klej
 • zastosowanie: Produkt przeznaczony do klejenia elementów wykonanych z:
  - ceramiki,
  - glazury,
  - terakoty,
  - kamieni naturalnych i sztucznych,
  - drewna i materiałów drewnopodobnych,
  - korka,
  - wykładzin dywanowych.
 • rodzaj podłoża: - betonowe,
  - wapienne,
  - gipsowo-kartonowe,
  - ligno-cementowe,
  - tynk,
  - inne, zarówno porowate jak i nieporowate (jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata - chłonna).
Dragon Poland

Klej do drewna

 • typ zaprawy: klej
 • zastosowanie: Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia ze sobą na zimno oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami:
  - drewna,
  - płyt wiórowych,
  - sklejek płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych.
  Może być stosowany do klejenia papieru. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 • rodzaj podłoża: drewno i inne podłoża drewnopochodne
Dragon Poland

Klej Dragon Power

 • typ zaprawy: klej montażowy polimer hybrydowy
 • zastosowanie: Przeznaczony do klejenia i uszczelniania materiałów porowatych i nieporowatych stosowanych w budownictwie, inżynierii, motoryzacji, robotach stoczniowych, itd. Idealny do łączenia i mocowania listew, parapetów, progów, paneli, okładzin, izolacji, balustrad, itp. oraz do uszczelniania okien, ram, drzwi, rynien, ścian, świetlików, kominków, itp. Może być stosowany nawet na wilgotne powierzchnie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 • rodzaj podłoża: aluminium, cynk, stal galwanizowana, stal nierdzewna, kamień naturalny, beton, cegła, ceramika szkliwiona, drewno, laminat, szkło, różnego typu materiały syntetyczne
Dragon Poland

Klej Fix Strong

 • typ zaprawy: klej (gwóźdź w płynie)
 • zastosowanie: Przeznaczony do klejenia elementów wykonanych z:
  - drewna,
  - metalu,
  - ceramiki,
  - szkła,
  - sklejki,
  - materiałów drewnopodobnych,
  - PVC,
  - styropianu,
  - poliuretanu.
 • rodzaj podłoża: jw.
Dragon Poland

Klej uniwersalny polimerowy

 • typ zaprawy: klej polimerowy
 • zastosowanie: Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz do przyklejania do podłoża:
  - styropianu,
  - kasetonów,
  - płytek ceramicznych,
  - ceramiki,
  - szkła,
  - drewna,
  - materiałów drewnopodobnych,
  - korka,
  - wykładzin dywanowych,
  - sztucznej skóry,
  - papieru.
 • rodzaj podłoża: jw.
Dragon Poland

Klej Cementowy Elastyczny SATYN PK-23

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C1T)
 • zastosowanie: Do przyklejania płytek ceramicznych: glazury, terakoty, klinkieru, gresu, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek kamionkowych na zewnątrz i do wewnątrz budynków, w miejscach narażonych na warunki krytyczne.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy na surową powierzchnię wykonaną z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Z uwagi na zwiększoną elastyczność i przyczepność, klej SATYN PK-23 idealnie nadaje się do zastosowania na podłoża: odkształcalne, np. ogrzewane podłogi, płyty kartonowo-gipsowe, ścianki działowe, tarasy, balkony zewnętrzne i wewnętrzne oraz podłoża krytyczne, np. stare płytki ceramiczne, dobrze przyczepne powłoki malarskie, podłoża gipsowe i anhydrytowe po wcześniejszym zagruntowaniu
SATYN / Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

Klej Cementowy Standard SATYN PK-21

 • typ zaprawy: Cementowa (klasy C1)
 • zastosowanie: Do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty wewnątrz budynków. Klej PK-21 można stosować na powierzchnie poziome, pionowe, nieodkształcalne.
 • rodzaj podłoża: Odpowiednio wysezonowane i przygotowane podłoża, takie jak: tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, beton komórkowy, surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych
SATYN / Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych
Strona: 1 z 2
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl