EkspertBudowlany.pl

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Bricoman | 2022-11-23
Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnegoOd kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest net-billing? Jakie informacje są najbardziej istotne?

treść sponsorowana

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od kwietnia 2022 r.

Powodów dla wprowadzenia zmian w rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych jest kilka:

  • dostosowanie zasad do zaimplementowanego prawa UE;
  • ograniczenie nadprodukcji instalacji fotowoltaicznych i obciążenia sieci elektroenergetycznej;
  • stworzenie nowych możliwości biznesowych;
  • dopasowanie mocy instalacji do potrzeb każdego budynku.

Od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzono system net-billingu. Każda instalacja przyłączona do sieci po tym terminie będzie rozliczana w tym systemie.

W jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej rozlicza się z wyprodukowanej nadwyżki?

W przeciwieństwie do wcześniej obowiązującego systemu net-meteringu, gdzie nadwyżkę produkcji liczono w kWh, system net-billingu opiera się na handlu nadwyżką produkcji energii elektrycznej po konkretnych cenach.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej sprzedaje wyprodukowaną nadwyżkę energii?

Cena sprzedaży nadwyżki energii ustalana jest raz w miesiącu i obowiązuje w miesiącu następnym. Cena z czerwca obowiązuje cały lipiec, cena z lipca obowiązuje cały sierpień i tak dalej. Oficjalna cena sprzedaży nadwyżki jest publikowana na oficjalnej stronie PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) pod nazwą parametru RCEm.

Jak widać z powyższej tabelki, obliczona cena sprzedaży, obowiązująca we wrześniu, wynosiła 1023,42 zł/MWh, co przekłada się na cenę 1,02 zł/kWh.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

W sytuacji, gdy budynek potrzebuje energii elektrycznej z sieci, należy ją kupić. Cena kupna energii zależy od stawki, po której właściciel licznika standardowo kupuje energię elektryczną.

Średnia cena taryfowa energii elektrycznej w 2022 r. mieści się w zakresie 0,72–0,8 zł/kWh. Warto dodać, że w systemie net-billingu właściciel instalacji ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

Jak wygląda proces rozliczania energii w net-billingu?

W każdym miesiącu kalendarzowym dla właściciela instalacji fotowoltaicznej tworzony jest depozyt prosumencki. W trakcie trwania miesiąca, depozyt zasilany jest wartością sprzedanej nadwyżki energii po aktualnej cenie miesięcznej (w sierpniu 2022 r. wynosiła ona 0,799 zł/kWh). W przypadku zapotrzebowania na energię z sieci, za każdą pobraną z niej kWh płacimy po stawce taryfowej.

Z końcem miesiąca wartość zawarta w depozycie przechodzi na depozyt następnego miesiąca. Raz na dwanaście miesięcy sprawdzana jest wartość w depozycie. Jeśli jest ona dodatnia, zwracana jest do właściciela instalacji (jednak nie więcej niż 20% wartości depozytu). Cały proces pokazano na poniższym schemacie:

bricoman przewodnik po net billingu infografika

Proces rozliczania energii w net-billingu

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/oze/fotowoltaika

Jak rozumieć system net-billingu w liczbach?

Rozpatrzmy system net-billingu na przykładzie września i następujących założeń:

  • nadwyżka produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej sprzedawana jest po cenie 1,02 zł/kWh;
  • stawka taryfowa wynosi 0,80 zł/kWh;
  • instalacja wyprodukowała w miesiącu 1000 kWh nadwyżki energii elektrycznej;
  • w trakcie całego miesiąca nasz depozyt prosumencki zasilimy kwotą: 1020 zł.

Ile zatem możemy za tę kwotę zakupić kWh energii z sieci?

Za odłożoną w depozycie kwotę możemy w ciągu całego miesiąca zakupić 1275 kWh.

Jak porównać system net-billingu do systemu net-meteringu na podstawie przykładu?

W starym systemie z każdej  1 kWh oddanej do sieci mogliśmy za darmo odebrać 0,8 kWh, o ile moc naszej instalacji nie przekraczała 10 kWp. Stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:0,8.

W przypadku września z każdej sprzedanej 1 kWh energii mogliśmy kupić 1,275 kWh, stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:1,275.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że wrzesień jest dla osób rozliczających się w net-billingu bardziej opłacalny (o 56%!) niż dla osób rozliczających się z net-meteringu. Dane rynkowe pokazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać, a może nawet ulegać polepszeniu.

Jakie inne zmiany przynosi system net-billingu?

System net-bilingu obowiązuje tych użytkowników fotowoltaiki, którzy zamontują nowe panele po wejściu w życie zmian, czyli po 1 kwietnia 2022 r. System wyróżnia dwa typy odbiorców:

  • Prosument wirtualny – odbiorca końcowy, wytwarzający energię za pomocą mikroinstalacji, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW tylko na własne, osobiste potrzeby. Instalacja ta przyłączona jest do sieci w innym punkcie niż miejsce dostarczania energii przez producenta do tego odbiorcy. Jednocześnie instalacja ta nie jest w żaden sposób przyłączona do sieci za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Ten typ prosumenta wejdzie w życie po 2 lipca 2024 r.
  • Prosument zbiorowy – odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci i korzystający z niej wyłącznie do własnych potrzeb. Energia wytwarzana jest za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, wewnątrz której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej danego odbiorcy.

Zalety systemu net-billingu

System net-billingu wyróżnia się licznymi zaletami i stanowi przede wszystkim ogromną zachętę do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Już samo propagowanie OZE jest jedną z największych korzyści. Stosowanie naturalnych źródeł energii stało się też bardziej opłacalne finansowo. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każda instalacja fotowoltaiczna jest inna i uzyskana dzięki nim oszczędność może być różna. Bricoman wycenia i sprzedaje instalacje każdorazowo dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. Oferuje wyłącznie panele z długoletnią gwarancją, od 15 do 30 lat.

Zobacz więcej na stronie: www.bricoman.pl/fotowoltaika

Wprowadzenie systemu ma pozytywny wpływ na naturę i przy okazji może zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dzięki systemowi net-bilingu coraz więcej osób zainteresuje się ideą korzystania z odnawialnych źródeł, co pociągnie za sobą szersze spojrzenie na inne idee ekologii, takie jak segregacja czy utylizacja odpadów, a nawet zasadę oszczędności, w tym m.in. właśnie energii elektrycznej.

Dzięki systemowi w znacznym stopniu zostanie ograniczony wzrost kosztów energii elektrycznej w kraju, a co za tym idzie – zwiększy się elastyczność i efektywność energetyczna.

bricoman przewodnik po net billingu infografika

Korzyści z nowego systemu rozliczania opartego na net-billingu – infografika

Bilansowanie i rozliczanie energii

Oczekiwania wobec systemu są ogromne. Szacuje się, że net-billing będzie nie tylko najskuteczniejszym mechanizmem rozliczeń, ale i opustów. Pierwsze dane z funkcjonowania systemu pokazują jego potencjał. Ostatecznie net-billing ma skutecznie obniżyć rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach Europy, zwiększyć świadomość społeczną na temat OZE i ustabilizować systemy elektroenergetyczne w państwach należących do Unii Europejskiej.

Komentarze

Powiązane

Bricoman Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w której ciepłe powietrze ucieka bezpowrotnie przez kominy wentylacyjne, system rekuperacji poddaje zużyte powietrze „recyklingowi” i wykorzystuje zgromadzoną w nim energię do ponownego użycia. Energię tę przekazuje za pomocą wymiennika ciepła do powietrza pobranego z zewnątrz, dzięki czemu powietrze...

Bricoman Wybór pompy ciepła – jak dobrać moc do potrzeb?

Wybór pompy ciepła – jak dobrać moc do potrzeb? Wybór pompy ciepła – jak dobrać moc do potrzeb?

Technologia pomp ciepła w ostatnich dwóch latach podbija rynek ogrzewnictwa w Polsce. Nic dziwnego – jest to bowiem ekologiczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła umożliwiają...

Technologia pomp ciepła w ostatnich dwóch latach podbija rynek ogrzewnictwa w Polsce. Nic dziwnego – jest to bowiem ekologiczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła umożliwiają zarówno ogrzewanie budynku, jak i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dobór samego urządzenia jest jednak procesem wymagającym wiedzy i odpowiedniego przygotowania, stanowi też jeden z najważniejszych etapów całej inwestycji. Wybór danego rozwiązania będzie zasadniczo wpływał na prawidłowe...

Bricoman Jak prawidłowo układać kostkę brukową?

Jak prawidłowo układać kostkę brukową? Jak prawidłowo układać kostkę brukową?

Betonowa kostka brukowa to najczęściej stosowany materiał na podjazdach i chodnikach w budownictwie jednorodzinnym. Z tego tekstu dowiesz się, jak ułożyć kostkę brukową krok po kroku, a także jakie są...

Betonowa kostka brukowa to najczęściej stosowany materiał na podjazdach i chodnikach w budownictwie jednorodzinnym. Z tego tekstu dowiesz się, jak ułożyć kostkę brukową krok po kroku, a także jakie są jej rodzaje i ceny oraz czy warto układać ją samodzielnie, czy raczej pozostawić to zadanie fachowcom.

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz Piasny, MPI s.c. Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji,...

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji, gdy deszczówka gromadzona jest w zbiornikach podziemnych i gdy wcześniej jest ona filtrowana.

Mariusz Piasny, MPI s.c. Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich...

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich wnętrzach, np. w piwnicach.

Thermosilesia ABC wyboru pompy ciepła

ABC wyboru pompy ciepła ABC wyboru pompy ciepła

Wraz z rosnącym popytem na pompy ciepła producenci rozwijają ofertę urządzeń. Gruntowe, powietrzne pompy ciepła, urządzenia typu split, monoblock, czy all in one – mnogość proponowanych rozwiązań wywołuje...

Wraz z rosnącym popytem na pompy ciepła producenci rozwijają ofertę urządzeń. Gruntowe, powietrzne pompy ciepła, urządzenia typu split, monoblock, czy all in one – mnogość proponowanych rozwiązań wywołuje konsternację wśród klientów. Wyjaśniamy różnice pomiędzy typami urządzeń oraz podpowiadamy, czym się kierować wybierając pompę ciepła do konkretnych warunków.

neonet.pl Wyposażenie i remont domu – gdzie szukać najlepszych urządzeń i jak zaoszczędzić nieco środków?

Wyposażenie i remont domu – gdzie szukać najlepszych urządzeń i jak zaoszczędzić nieco środków? Wyposażenie i remont domu – gdzie szukać najlepszych urządzeń i jak zaoszczędzić nieco środków?

Zastanawiasz się, gdzie kupić najlepsze na rynku produkty AGD i RTV do finalnego wyposażenia domu? Jeśli zakończyłeś już prace wykończeniowe i potrzebujesz tylko lodówki, pralki lub suszarki, koniecznie...

Zastanawiasz się, gdzie kupić najlepsze na rynku produkty AGD i RTV do finalnego wyposażenia domu? Jeśli zakończyłeś już prace wykończeniowe i potrzebujesz tylko lodówki, pralki lub suszarki, koniecznie sprawdź najnowsze promocje w sklepach internetowych. Zbliżający się Czarny Piątek to świetna okazja, aby zaoszczędzić sporo pieniędzy i kupić topowe produkty w najatrakcyjniejszych cenach!

mdm®NT Sp. z o.o. O czym pamiętać przy termoizolacji?

O czym pamiętać przy termoizolacji? O czym pamiętać przy termoizolacji?

Woda to wróg budynku. Dlatego bronimy przed nią swoje domy coraz szczelniejszymi pokryciami dachowymi i coraz bardziej hydrofobowymi tynkami oraz zaprawami. Niestety uszczelnianie budynków niesie ze sobą...

Woda to wróg budynku. Dlatego bronimy przed nią swoje domy coraz szczelniejszymi pokryciami dachowymi i coraz bardziej hydrofobowymi tynkami oraz zaprawami. Niestety uszczelnianie budynków niesie ze sobą istotne ryzyko – uwięzienia wody wewnątrz budynku. Wody, która, jeśli nie zostanie odprowadzona na zewnątrz, może znacząco obniżyć standard życia mieszkańców, a w ekstremalnych przypadkach zagrozić samemu budynkowi.

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

Sto Sp.z o.o. Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology...

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology wyróżnia się maksymalnym zakresem ochrony powierzchni, wytrzymałością, stabilnością koloru i trwałością. Nadają również dodatkowe właściwości pokrywanym powierzchniom, co jest niewątpliwą wartością dodaną tych produktów. Kolor nie jest już najważniejszym kryterium wyboru farby. Inteligentne farby...

GASPOL S.A. Ogrzewanie gazem płynnym

Ogrzewanie gazem płynnym Ogrzewanie gazem płynnym

Od prawie roku mierzymy się z historyczną niestabilnością na rynku energetycznym. Przejawia się ona w dwóch obszarach – ograniczonej dostępności niektórych źródeł energii oraz rosnących cenach. W wielu...

Od prawie roku mierzymy się z historyczną niestabilnością na rynku energetycznym. Przejawia się ona w dwóch obszarach – ograniczonej dostępności niektórych źródeł energii oraz rosnących cenach. W wielu przypadkach inwestorzy nie mogą skorzystać z gazu ziemnego, ponieważ nie mają dostępu do sieci albo ich zapotrzebowanie na energię przewyższa możliwości przesyłowe istniejącej sieci. Dodatkowo, część inwestorów nie chce korzystać z gazu ziemnego z sieci z uwagi na jego cenę i brak przejrzystości w...

AS ENERGY Fotowoltaika opłacalna nawet na kredyt

Fotowoltaika opłacalna nawet na kredyt Fotowoltaika opłacalna nawet na kredyt

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że jako źródło ogrzewania najtańszy jest węgiel, potem gaz, a najdroższy jest prąd. Pojawienie się fotowoltaiki i kryzys energetyczny odwróciły tę zasadę. Dziś to prąd...

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że jako źródło ogrzewania najtańszy jest węgiel, potem gaz, a najdroższy jest prąd. Pojawienie się fotowoltaiki i kryzys energetyczny odwróciły tę zasadę. Dziś to prąd z fotowoltaiki jest najtańszy, a ceny węgla kamiennego biją rekordy.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Pompa ciepła

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.