EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Bricoman | 2022-11-23
Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnegoOd kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest net-billing? Jakie informacje są najbardziej istotne?

treść sponsorowana

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od kwietnia 2022 r.

Powodów dla wprowadzenia zmian w rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych jest kilka:

  • dostosowanie zasad do zaimplementowanego prawa UE;
  • ograniczenie nadprodukcji instalacji fotowoltaicznych i obciążenia sieci elektroenergetycznej;
  • stworzenie nowych możliwości biznesowych;
  • dopasowanie mocy instalacji do potrzeb każdego budynku.

Od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzono system net-billingu. Każda instalacja przyłączona do sieci po tym terminie będzie rozliczana w tym systemie.

W jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej rozlicza się z wyprodukowanej nadwyżki?

W przeciwieństwie do wcześniej obowiązującego systemu net-meteringu, gdzie nadwyżkę produkcji liczono w kWh, system net-billingu opiera się na handlu nadwyżką produkcji energii elektrycznej po konkretnych cenach.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej sprzedaje wyprodukowaną nadwyżkę energii?

Cena sprzedaży nadwyżki energii ustalana jest raz w miesiącu i obowiązuje w miesiącu następnym. Cena z czerwca obowiązuje cały lipiec, cena z lipca obowiązuje cały sierpień i tak dalej. Oficjalna cena sprzedaży nadwyżki jest publikowana na oficjalnej stronie PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) pod nazwą parametru RCEm.

Jak widać z powyższej tabelki, obliczona cena sprzedaży, obowiązująca we wrześniu, wynosiła 1023,42 zł/MWh, co przekłada się na cenę 1,02 zł/kWh.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

W sytuacji, gdy budynek potrzebuje energii elektrycznej z sieci, należy ją kupić. Cena kupna energii zależy od stawki, po której właściciel licznika standardowo kupuje energię elektryczną.

Średnia cena taryfowa energii elektrycznej w 2022 r. mieści się w zakresie 0,72–0,8 zł/kWh. Warto dodać, że w systemie net-billingu właściciel instalacji ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

Jak wygląda proces rozliczania energii w net-billingu?

W każdym miesiącu kalendarzowym dla właściciela instalacji fotowoltaicznej tworzony jest depozyt prosumencki. W trakcie trwania miesiąca, depozyt zasilany jest wartością sprzedanej nadwyżki energii po aktualnej cenie miesięcznej (w sierpniu 2022 r. wynosiła ona 0,799 zł/kWh). W przypadku zapotrzebowania na energię z sieci, za każdą pobraną z niej kWh płacimy po stawce taryfowej.

Z końcem miesiąca wartość zawarta w depozycie przechodzi na depozyt następnego miesiąca. Raz na dwanaście miesięcy sprawdzana jest wartość w depozycie. Jeśli jest ona dodatnia, zwracana jest do właściciela instalacji (jednak nie więcej niż 20% wartości depozytu). Cały proces pokazano na poniższym schemacie:

bricoman przewodnik po net billingu infografika

Proces rozliczania energii w net-billingu

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/oze/fotowoltaika

Jak rozumieć system net-billingu w liczbach?

Rozpatrzmy system net-billingu na przykładzie września i następujących założeń:

  • nadwyżka produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej sprzedawana jest po cenie 1,02 zł/kWh;
  • stawka taryfowa wynosi 0,80 zł/kWh;
  • instalacja wyprodukowała w miesiącu 1000 kWh nadwyżki energii elektrycznej;
  • w trakcie całego miesiąca nasz depozyt prosumencki zasilimy kwotą: 1020 zł.

Ile zatem możemy za tę kwotę zakupić kWh energii z sieci?

Za odłożoną w depozycie kwotę możemy w ciągu całego miesiąca zakupić 1275 kWh.

Jak porównać system net-billingu do systemu net-meteringu na podstawie przykładu?

W starym systemie z każdej  1 kWh oddanej do sieci mogliśmy za darmo odebrać 0,8 kWh, o ile moc naszej instalacji nie przekraczała 10 kWp. Stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:0,8.

W przypadku września z każdej sprzedanej 1 kWh energii mogliśmy kupić 1,275 kWh, stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:1,275.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że wrzesień jest dla osób rozliczających się w net-billingu bardziej opłacalny (o 56%!) niż dla osób rozliczających się z net-meteringu. Dane rynkowe pokazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać, a może nawet ulegać polepszeniu.

Jakie inne zmiany przynosi system net-billingu?

System net-bilingu obowiązuje tych użytkowników fotowoltaiki, którzy zamontują nowe panele po wejściu w życie zmian, czyli po 1 kwietnia 2022 r. System wyróżnia dwa typy odbiorców:

  • Prosument wirtualny – odbiorca końcowy, wytwarzający energię za pomocą mikroinstalacji, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW tylko na własne, osobiste potrzeby. Instalacja ta przyłączona jest do sieci w innym punkcie niż miejsce dostarczania energii przez producenta do tego odbiorcy. Jednocześnie instalacja ta nie jest w żaden sposób przyłączona do sieci za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Ten typ prosumenta wejdzie w życie po 2 lipca 2024 r.
  • Prosument zbiorowy – odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci i korzystający z niej wyłącznie do własnych potrzeb. Energia wytwarzana jest za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, wewnątrz której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej danego odbiorcy.

Zalety systemu net-billingu

System net-billingu wyróżnia się licznymi zaletami i stanowi przede wszystkim ogromną zachętę do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Już samo propagowanie OZE jest jedną z największych korzyści. Stosowanie naturalnych źródeł energii stało się też bardziej opłacalne finansowo. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każda instalacja fotowoltaiczna jest inna i uzyskana dzięki nim oszczędność może być różna. Bricoman wycenia i sprzedaje instalacje każdorazowo dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. Oferuje wyłącznie panele z długoletnią gwarancją, od 15 do 30 lat.

Zobacz więcej na stronie: www.bricoman.pl/fotowoltaika

Wprowadzenie systemu ma pozytywny wpływ na naturę i przy okazji może zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dzięki systemowi net-bilingu coraz więcej osób zainteresuje się ideą korzystania z odnawialnych źródeł, co pociągnie za sobą szersze spojrzenie na inne idee ekologii, takie jak segregacja czy utylizacja odpadów, a nawet zasadę oszczędności, w tym m.in. właśnie energii elektrycznej.

Dzięki systemowi w znacznym stopniu zostanie ograniczony wzrost kosztów energii elektrycznej w kraju, a co za tym idzie – zwiększy się elastyczność i efektywność energetyczna.

bricoman przewodnik po net billingu infografika

Korzyści z nowego systemu rozliczania opartego na net-billingu – infografika

Bilansowanie i rozliczanie energii

Oczekiwania wobec systemu są ogromne. Szacuje się, że net-billing będzie nie tylko najskuteczniejszym mechanizmem rozliczeń, ale i opustów. Pierwsze dane z funkcjonowania systemu pokazują jego potencjał. Ostatecznie net-billing ma skutecznie obniżyć rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach Europy, zwiększyć świadomość społeczną na temat OZE i ustabilizować systemy elektroenergetyczne w państwach należących do Unii Europejskiej.

Komentarze

Powiązane

Bricoman Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w której ciepłe powietrze ucieka bezpowrotnie przez kominy wentylacyjne, system rekuperacji poddaje zużyte powietrze „recyklingowi” i wykorzystuje zgromadzoną w nim energię do ponownego użycia. Energię tę przekazuje za pomocą wymiennika ciepła do powietrza pobranego z zewnątrz, dzięki czemu powietrze...

Najnowsze produkty i technologie

Hörmann Polska sp. z o.o. Przechowywanie w ogrodzie – praktyczne rozwiązania

Przechowywanie w ogrodzie – praktyczne rozwiązania Przechowywanie w ogrodzie – praktyczne rozwiązania

Zastanawiasz się gdzie przechowywać narzędzia, meble ogrodowe czy rowery po zakończonym sezonie? Idealnym rozwiązaniem będzie domek ogrodowy. Zadbaj także o bezpieczne miejsce do składowania drewna kominkowego.

Zastanawiasz się gdzie przechowywać narzędzia, meble ogrodowe czy rowery po zakończonym sezonie? Idealnym rozwiązaniem będzie domek ogrodowy. Zadbaj także o bezpieczne miejsce do składowania drewna kominkowego.

puszkipodlogowe.pl Puszka hermetyczna – czym się charakteryzuje? Gdzie warto ją zastosować

Puszka hermetyczna – czym się charakteryzuje? Gdzie warto ją zastosować Puszka hermetyczna – czym się charakteryzuje? Gdzie warto ją zastosować

Optymalne działanie instalacji elektrycznych jest kluczowe dla wielu aspektów naszego życia. Aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo instalacji, coraz częściej sięgamy po zaawansowane rozwiązania, wśród...

Optymalne działanie instalacji elektrycznych jest kluczowe dla wielu aspektów naszego życia. Aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo instalacji, coraz częściej sięgamy po zaawansowane rozwiązania, wśród których popularność zyskują również puszki podłogowe hermetyczne. Czym one są, co je wyróżnia i czemu warto z nich korzystać?

TESTO Światowa klasa sama w sobie – narzędzia pomiarowe do systemów grzewczych

Światowa klasa sama w sobie – narzędzia pomiarowe do systemów grzewczych Światowa klasa sama w sobie – narzędzia pomiarowe do systemów grzewczych

Czasy się zmieniają. Podobnie jak wyzwania związane z instalacją i konserwacją systemów grzewczych. Dlatego w Testo myślimy o technologii pomiarowej przyszłości. Od pojedynczych przyrządów do rozwiązań...

Czasy się zmieniają. Podobnie jak wyzwania związane z instalacją i konserwacją systemów grzewczych. Dlatego w Testo myślimy o technologii pomiarowej przyszłości. Od pojedynczych przyrządów do rozwiązań obejmujących wiele aplikacji. Od analogowych do cyfrowych. Od coraz bardziej złożonych wymagań do coraz prostszych aplikacji. Po co komplikować pomiary, skoro mogą być naprawdę proste?

Hörmann Polska sp. z o.o. Piękne i niezniszczalne

Piękne i niezniszczalne Piękne i niezniszczalne

Jeśli urządzasz stylowy salon czy przytulną sypialnię lub marzysz o eleganckiej minimalistycznej kuchni - musisz pomyśleć także o odpowiednich drzwiach. To bardzo ważne, by dobrze dopasować je do charakteru...

Jeśli urządzasz stylowy salon czy przytulną sypialnię lub marzysz o eleganckiej minimalistycznej kuchni - musisz pomyśleć także o odpowiednich drzwiach. To bardzo ważne, by dobrze dopasować je do charakteru wnętrza. Pomoże w tym bogata oferta drewnianych drzwi firmy Hörmann.

Hörmann Polska sp. z o.o. Bramy garażowe i drzwi wejściowe marki Hörmann

Bramy garażowe i drzwi wejściowe marki Hörmann Bramy garażowe i drzwi wejściowe marki Hörmann

Energooszczędność bram garażowych i drzwi wejściowych firmy Hörmann od kilku lat jest już standardem. Powodzenie ubiegłorocznej oferty promocyjnej to dowód, że użytkownicy doceniają ich świetną termoizolacyjność,...

Energooszczędność bram garażowych i drzwi wejściowych firmy Hörmann od kilku lat jest już standardem. Powodzenie ubiegłorocznej oferty promocyjnej to dowód, że użytkownicy doceniają ich świetną termoizolacyjność, ciekawy design i przystępną cenę. W tegorocznej promocji dodatkowym atutem wielu produktów jest klasa przeciwwłamaniowa.

Hörmann Polska sp. z o.o. Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF? Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów...

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów warto kierować się więc nie tylko estetyką, ale również ich solidnością. Dzięki temu posłużą przez długi czas i dopełnią wystrój mieszkania.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.