EkspertBudowlany.pl

Pompy ciepła od A do Z

Waldemar Joniec | 2010-02-25
Fot. Viessmann

Fot. Viessmann

Na jakim etapie budowy należy podjąć decyzję o ogrzewaniu domu pompą ciepłą? Jak ona działa? Na co trzeba zwracać uwagę, aby instalacja i eksploatacja nie pociągały za sobą niepotrzebnych kosztów?

Zobacz także

Ogrzewanie ekonomiczne czy wygodne? Sprawdzone czy nowoczesne?

Ogrzewanie ekonomiczne czy wygodne? Sprawdzone czy nowoczesne? Ogrzewanie ekonomiczne czy wygodne? Sprawdzone czy nowoczesne?

Wybór pompy ciepła to decyzja na długie lata, od której zależy nie tylko to, czy dom będzie przyjazny i ciepły, czy woda w kranie będzie miała odpowiednią temperaturę, ale również takie kwestie, jak: odpowiednia...

Wybór pompy ciepła to decyzja na długie lata, od której zależy nie tylko to, czy dom będzie przyjazny i ciepły, czy woda w kranie będzie miała odpowiednią temperaturę, ale również takie kwestie, jak: odpowiednia ilość miejsca na urządzenie, wysokość rachunków za energię, żywotność urządzenia, konieczność jego serwisowania, bezpieczeństwo domowników i gwarancja komfortu.

Ogrzewanie pompą ciepła a tradycyjne źródła ciepła

Ogrzewanie pompą ciepła a tradycyjne źródła ciepła Ogrzewanie pompą ciepła a tradycyjne źródła ciepła

Pompy ciepła to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania, które pozwolą obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Pompy ciepła to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania, które pozwolą obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Montaż paneli fotowoltaicznych - schemat krok po kroku

Montaż paneli fotowoltaicznych - schemat krok po kroku Montaż paneli fotowoltaicznych - schemat krok po kroku

Jak zamontować panele fotowoltaiczne krok po kroku?

Jak zamontować panele fotowoltaiczne krok po kroku?

Od czego zaczynamy?

Chcąc uniknąć błędów i niepotrzebnych kosztów, decyzję o inwestycji w pompę ciepła należy uzgodnić z architektem budynku już na etapie projektowania domu. Ustalamy z nim rodzaj budynku i jego zapotrzebowanie na energię, a tym samym przegrody i ich izolacyjność oraz otwory i ich jakość. Sprawdzamy, na jaki sposób pozyskiwania ciepła przez pompę pozwoli nasza działka – czy na wymiennik gruntowy poziomy, czy pionowy, a może będziemy mogli skorzystać tylko z pompy czerpiącej ciepło z powietrza?

Następnie ustalamy, także z architektem, jakie będą w budynku instalacje ogrzewcze. Dla pomp ciepła najkorzystniejsze jest ogrzewanie podłogowe. Przed wyborem pompy należy też określić, jakie funkcje ma ona spełniać. Na pewno ma zapewnić ogrzewanie, ale może również dostarczać ciepłą wodę, a latem też chłodzić. Ta decyzja powinna być starannie przemyślana. Kolejny krok to ustalenie rodzaju wentylacji – warto wybrać mechaniczną z odzyskiem ciepła. Gdybyśmy jednak chcieli, aby pompa dostarczała latem  chłód, to również należy to uzgodnić z architektem, aby dostosować do tego wentylację.

Jeśli nie będziemy korzystać z kotła i wentylacji grawitacyjnej, wówczas nie ma potrzeby budowania kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz kotłowni. Warto wtedy przewidzieć miejsce na pompę i zasobnik ciepłej wody, a także na zbiornik buforowy oraz rekuperator. Można je lokalizować w pomieszczeniach, które będą pełnić także inne funkcje gospodarcze.

W projekcie architektonicznym należy też przewidzieć przebieg kanałów wentylacyjnych i przejścia instalacji przez przegrody oraz szachty instalacyjne. Jeśli nie będziemy używać kotła, a chcemy mieć kominek, to nie musi być on stawiany w centralnej części budynku i tym samym komin możemy wyprowadzić po ścianie zewnętrznej. Z architektem warto również ustalić ilość i lokalizację kolektorów słonecznych do podgrzewu wody.

Warto bowiem tak zaprojektować dach, aby ich lokalizacja była jak najkorzystniejsza. Jeśli tych elementów nie uwzględnimy na etapie projektu architektonicznego, to po doprowadzeniu budynku do stanu surowego, kiedy przyjdzie czas na montaż instalacji, będą nas czekały spore problemy i niepotrzebne wydatki.

W porównaniu z innymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi wydatki inwestycyjne na instalacje z pompami ciepła są wysokie, dlatego warto poszukiwać możliwości pozyskania tanich kredytów. Dla inwestorów indywidualnych najlepszą drogą poszukiwania środków na inwestycje jest doradztwo firm wykonawczych, które mają doświadczenie w budowie tego typu instalacji. Na rynku pojawiają się także firmy współpracujące z projektantami i wykonawcami, które pomagają w pozyskiwaniu kredytów. Całą inwestycję najlepiej powierzyć jednej firmie, która jest w stanie przedstawić wiarygodne referencje lub takiej, która ma rekomendacje wiodących producentów pomp ciepła. Nie zapominajmy, że instalacje to inwestycja na kilkadziesiąt lat.

Jak działa pompa ciepła?

Wielu specjalistów chcąc opisać pracę pompy ciepła, porównuje ją do lodówki. Pompa ciepła i lodówka są podobnie zbudowane i pracują według tych samych zasad. Różnią się przeznaczeniem – lodówka ma wytworzyć chłód w zamrażalniku i dlatego musi odebrać ciepło z wnętrza urządzenia i przekazać je do otoczenia.

Pompa ciepła natomiast ma za zadanie pobrać ciepło z chłodnego otoczenia i przekazać je do ciepłego wnętrza. Nikt z nas nie zastanawia się, jak to możliwe, że dzięki sprężarce pompującej niskowrzący czynnik chłodniczy w lodowce powstaje chłód.

Tak samo jest w pompie ciepła. Najważniejsza różnica pomiędzy tymi urządzeniami polega na tym, że w lodówce ciepło jest tym, czego chcemy się pozbyć, a w pompie chcemy je wykorzystać. Dlatego pompy ciepła pośredniczą pomiędzy dwoma źródłami w przekazywaniu ciepła. Instalacja tzw. dolnego źródła ciepła pobiera ciepło z otoczenia i transportuje je do pompy ciepła, a ta przekazuje je z kolei do instalacji górnego źródła ciepła.

Instalacja dolnego źródła ciepła podłączona jest do parownika, a instalacja ogrzewcza do skraplacza pompy ciepła. Pompa przekazuje do wnętrza budynku ciepło z jego otoczenia, czyli z dolnego źródła ciepła – gruntu, powietrza lub wody. Górnym źródłem ciepła jest po prostu instalacja ogrzewcza w budynku (np. ogrzewanie podłogowe lub grzejniki na ścianie). Podstawą działania pompy ciepła, tak jak lodówki, jest wzrost temperatury gazu przy jego sprężaniu i spadek przy rozprężaniu.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: skoro to takie proste urządzenie, to dlaczego jest takie drogie? Pompy ciepła mają kilka elementów, których nie stosuje się w lodówkach, a te, które są podobne, są o wiele bardziej rozbudowane. Pompy ciepła mają dwa wymienniki ciepła, parownik i skraplacz wykonane z dużych i drogich wymienników płytowych. Ponadto w pompach stosuje się sprężarki spiralne, a w lodówce tłokowe. W pompie ciepła zamiast prostej rurki kapilarnej stosowane są zawory rozprężne, tak aby uzyskiwać większe wydajności i mieć możliwość jej regulacji.

ekspert joniec pompy ciepla odadoz rys1

Schemat ideowy pracy pompy ciepła. Sprężarkowa pompa ciepła, to zamknięty układ ze sprężarką i zaworem rozprężnym, w którym krąży czynnik chłodniczy pomiędzy dwoma wymiennikami ciepła: parownikiem i skraplaczem. Pompa „pompuje” ciepło z dolnego źródła do górnego

Instalacja a pompa ciepła

Instalację z pompą ciepła można rozwiązać na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie funkcje ma pełnić – czy ma tylko ogrzewać budynek, czy też podgrzewać ciepłą wodę i ewentualnie chłodzić pomieszczenia latem. Zależy ona również od rodzaju pompy ciepła, sposobu ogrzewania budynku lub zastosowanych dodatkowych źródeł ciepła. Instalacja może być prosta lub złożona. Przykładem instalacji złożonej jest rozwiązanie, które składa się z pompy ciepła, podgrzewacza pojemnościowego wody użytkowej, zasobnika buforowego wody grzewczej oraz kotła na biomasę. Do tego układu mogą być podłączone jeszcze np. kolektory słoneczne. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej, jeśli moc przyjętej pompy ciepła jest niewystarczająca, włącza się kocioł, a zasobnik buforowy pozwala gromadzić ciepło w czasie, gdy energia elektryczna jest tańsza (np. w taryfie nocnej) lub ciepło uzyskane z kolektorów słonecznych. W okresach niskiego zapotrzebowania na ciepło zastosowanie zasobnika eliminuje częste załączanie i wyłączanie się pompy ciepła, zwiększając tym samym trwałość jej elementów i wydłużając żywotność.

ekspert joniec pompy ciepla odadoz rys2

Schemat instalacji z pompą ciepła, pojemnościowym podgrzewaczem wody, zasobnikiem buforowym i kotłem na drewno

Źródła ciepła

Górne źródło ciepła. W budynkach ogrzewanych za pomocą pompy ciepła instalacje ogrzewcze powinny być niskotemperaturowe, czyli w praktyce należy korzystać z ogrzewania podłogowego lub ściennego. Oferowane obecnie niektóre grzejniki naścienne mogą z powodzeniem współpracować z instalacjami niskotemperaturowymi bez konieczności instalowania bardzo dużych powierzchni, ale instalacje takie mają małą bezwładność. W przypadku ogrzewania pompą ciepła duża bezwładność cieplna instalacji jest korzystna, gdyż pompa może pracować większą część czasu w okresach tańszej taryfy zasilania elektrycznego i nie ma wówczas konieczności montowania dużego zasobnika buforowego.

Dolne źródło ciepła. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki jednorodzinne pompy czerpią ciepło z powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Najwyższe sprawności pompy uzyskują pobierając ciepło z wody i gruntu. Wprawdzie pompy pobierające ciepło z powietrza uzyskują niższe sprawności pracy, ale takie instalacje są najtańsze w inwestycji, gdyż nie wymagają prac ziemnych.

Grunt. W Polsce ze względu na klimat najczęściej wykonuje się instalacje, które korzystają z ciepła gruntu poprzez kolektor gruntowy poziomy – spiralny lub płaski. Kolektor spiralny jest to przewód umieszczony w gruncie poniżej granicy przemarzania i prowadzony tak, aby tworzył wężownicę i tym samym miał odpowiednio dużą powierzchnię styku z gruntem. Kolektory wykonuje się też za pomocą długich odcinków przewodów. W przewodzie krąży płyn niezamarzający (tzw. solanka) i ciepło z gruntu oddaje do obiegu pompy ciepła, a ta przekazuje je do instalacji ogrzewczej w budynku. Aby poziomy kolektor ziemny mógł dostarczyć wystarczającą ilość ciepła do ogrzania budynku, musi mieć odpowiednio dużą powierzchnię, która zależy od wilgotności i struktury gruntu. Im grunt jest wilgotniejszy i cięższy, tym lepiej oddaje ciepło. Ilość energii, jaką można uzyskać z gruntu na głębokości około 1,8 m waha się od 15 do 30 W/m2. Tak duża rozpiętość wymaga starannego wykonania kontrolnych wykopów, aby sprawdzić, ile ciepła można uzyskać z gruntu w danym przypadku. Wykonawcy przyjmują, że nowy, dobrze izolowany dom jednorodzinny o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wymaga kolektora spiralnego przynajmniej o dwu-, trzykrotnie większej powierzchni niż wynosi powierzchnia użytkowa domu. Zatem dla domu o powierzchni 150 m2 potrzebny jest kolektor o powierzchni nawet 400 m2. Na zbudowanym kolektorze nie można stawiać budynków oraz sadzić drzew i niekiedy nawet kilkusetmetrowe działki mają za małą powierzchnię na budowę kolektorów poziomych. Jeśli mamy małą działkę, możemy wykonać w gruncie odwierty pionowe. To rozwiązanie jest droższe i przed decyzją należy zlecić badania doświadczonej firmie, czy w danym miejscu jest to ekonomicznie uzasadnione. Dla domów jednorodzinnych wykonuje się odwierty na głębokość do 30 m (głębsze wymagają uzyskania pozwolenia wodno-prawnego), oddalone od siebie o około 5 m.

ekspert joniec pompy ciepla odadoz rys3

Kolektory gruntowe poziome: spiralny i płaski

Woda. Bardzo dobrym źródłem ciepła dla pomp są wody gruntowe, gdyż na głębokości poniżej 6 m ich temperatura nie powinna spadać poniżej 7°C. Wody takie wykorzystuje się w układzie dwóch studni. Pierwszą pobiera się wodę, która dochodzi do pompy i po oddaniu jej ciepła jest ona zrzucana do drugiej studni. Warunkiem zastosowana takiego systemu jest odpowiednia wydajność warstwy wodonośnej oraz właściwa chłonność studni zrzutowej, tak aby przyjęła ona całkowitą ilość kierowanej do niej wody. Tu też potrzebna jest pewna minimalna wielkość działki. Studnie muszą być od siebie oddalone o około 15–20 m, tak aby zrzucana chłodna woda miała czas na pobranie ciepła, zanim ponownie zostanie zaczerpnięta i skierowana na pompę ciepła. Wody te nie powinny być twarde, mocno zmineralizowane i z wysoką zawartością żelaza lub manganu, gdyż mogą pokrywać wymiennik warstwą osadów, a to spowoduje spadek sprawności oddawania ciepła. Budowa studni głębokości ponad 30 m wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Poziomy gruntowy kolektor płaski Pompa ciepła zasilana z wód gruntowych za pomocą studni

Powietrze. Pompy ciepła czerpiące ciepło z powietrza mogą być instalowane praktycznie wszędzie, powietrze jest bowiem dostępne wszędzie. Taka inwestycja jest tańsza od kilku do kilkunastu tysięcy złotych od instalacji z wymiennikami gruntowymi czy studniami i nie wymaga posiadania odpowiedniej wielkości działki. Jednak im więcej ciepła do ogrzewania potrzebujemy, czyli w okresie zimowym, to w powietrzu jest go coraz mniej. Dlatego w okresach mrozów budynek musi korzystać z dodatkowego źródła ogrzewania.

Co jest ważne: moc, sprawność czy COP?

ekspert joniec pompy ciepla odadoz fot 2

Budynek zasilany pompą czerpiącą ciepło z powietrza

Pompy ciepła nie należy traktować jak kotła – nie wytwarza ona energii cieplnej, nie jest z nią zatem związane pojęcie sprawności. Pompa ciepła tylko transportuje energię ze źródła chłodniejszego do cieplejszego. Ten kierunek transportu ciepła – odwrotny od występującego w naturze – wymaga dostarczenia energii z zewnątrz. Jest nią energia elektryczna do napędu sprężarki w pompie ciepła. Dzięki dużej powierzchni wymiany w dolnym źródle ciepła do instalacji przenika spora ilość energii, którą pompa ciepła przekazuje do instalacji ogrzewczej. Dla charakterystyki pompy ważne jest, ile jednostek ciepła jest ona w stanie przetransportować pomiędzy dwoma źródłami za pomocą jednej jednostki energii. Informację tę mamy zawartą we współczynniku wydajności grzejnej COP. Sprężarkowa pompa ciepła potrafi przy zużyciu 1 kW energii elektrycznej dostarczyć w optymalnych warunkach pięć jednostek energii cieplnej, czyli jej COP wynosi odpowiednio 5. Współczynnik COP zależy jednak od różnicy temperatur dolnego i górnego źródła ciepła. Producenci podają go zwykle dla temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła na poziomie 0°C i temperatury 35°C na zasilaniu systemu grzewczego. Jeśli np. COP dla danej pompy, dla temperatur 0/35°C, wynosi 5, to dla 0/50°C będzie to tylko około 3,5. Zatem im większa różnica temperatur, tym mniejszy współczynnik COP. Po raz kolejny widać, jakie znaczenie ma wydajne dolne źródło ciepła i niskotemperaturowa instalacja centralnego ogrzewania. Moc pompy ciepła jest bardzo ważna i jest ściśle związana z zapotrzebowaniem budynku na ciepło. W celu dokonania prawidłowego doboru odpowiedniej pompy ciepła należy dokładnie ustalić zapotrzebowanie budynku na ciepło. W praktyce pomp nie dobiera się na 100% zapotrzebowania na ciepło, lecz na 80–90%, a w okresach dużych spadków temperatury ciepło dostarczają przeważnie grzałki elektryczne. Te 10–20% mniej daje spore oszczędności inwestycyjne, a nie ma to aż tak dużego wpływu na koszty eksploatacyjne.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Dawid Dawid, 24.11.2016r., 14:43:14 Jeśli chodzi o pompy ciepła to szukając informacji o nich natrafiłem na a-pic. Fachowcy pomogli mi z wyborem, a do tego mam 5 lat gwarancji.
  • sklark sklark, 29.10.2017r., 09:51:07 Zgadzam się, firma a-pic jest najlepsza na świecie.

Powiązane

Wanna w podłodze

Wanna w podłodze Wanna w podłodze

Wanna wpuszczana w podłogę to niemal basen w domu. Kiedyś niedościgły przedmiot marzeń, kojarzący się z hollywoodzkim luksusem. Dziś - rozwiązanie w zasięgu ręki, do tego z brokatową fugą, mieniącą się...

Wanna wpuszczana w podłogę to niemal basen w domu. Kiedyś niedościgły przedmiot marzeń, kojarzący się z hollywoodzkim luksusem. Dziś - rozwiązanie w zasięgu ręki, do tego z brokatową fugą, mieniącą się niczym szlachetne kamienie. Żeby nie przysporzyć sobie zbędnych kłopotów budowlanych, trzeba tylko ten pomysł uwzględnić odpowiednio wcześnie.

Pompy ciepła

Pompy ciepła Pompy ciepła

O coraz większym zainteresowaniu inwestorów pompami ciepła decydują niskie koszty eksploatacyjne oraz to, że energia elektryczna do ich zasilania jest powszechnie dostępna, co nie zawsze ma miejsce w przypadku...

O coraz większym zainteresowaniu inwestorów pompami ciepła decydują niskie koszty eksploatacyjne oraz to, że energia elektryczna do ich zasilania jest powszechnie dostępna, co nie zawsze ma miejsce w przypadku innych nośników energii, jak np. gaz ziemny, olej opałowy, węgiel czy biomasa.

Kotły kondensacyjne

Kotły kondensacyjne Kotły kondensacyjne

Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie zużycia gazu jest zastosowanie w instalacji c.o. kotła kondensacyjnego.

Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie zużycia gazu jest zastosowanie w instalacji c.o. kotła kondensacyjnego.

Istotny szczegół

Istotny szczegół Istotny szczegół

Dla jednych są nic nie znaczącym detalem, dla innych zaś ciekawym i ważnym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter wnętrza, zachowując jednocześnie swoje podstawowe funkcje. Mowa o włącznikach,...

Dla jednych są nic nie znaczącym detalem, dla innych zaś ciekawym i ważnym elementem dekoracyjnym, który podkreśla charakter wnętrza, zachowując jednocześnie swoje podstawowe funkcje. Mowa o włącznikach, fachowo nazywanych łącznikami, które włączają i wyłączają światło, ale pełnią także wiele dodatkowych funkcji.

Bezpieczne instalacje elektryczne

Bezpieczne instalacje elektryczne Bezpieczne instalacje elektryczne

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w budynku, a także właściwie dobrany osprzęt elektroinstalacyjny gwarantują bezawaryjną eksploatację urządzeń elektrycznych, a przede wszystkim bezpieczeństwo...

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w budynku, a także właściwie dobrany osprzęt elektroinstalacyjny gwarantują bezawaryjną eksploatację urządzeń elektrycznych, a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników.

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu,...

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu, np. w łazience.

Rekuperatory w domach jednorodzinnych

Rekuperatory w domach jednorodzinnych Rekuperatory w domach jednorodzinnych

Stale rosnące koszty ogrzewania spowodowały, że dbamy o to, aby nasze domy były dobrze izolowane i miały dobre instalacje centralnego ogrzewania. Jednak, aby uzyskać dalsze oszczędności w wydatkach na...

Stale rosnące koszty ogrzewania spowodowały, że dbamy o to, aby nasze domy były dobrze izolowane i miały dobre instalacje centralnego ogrzewania. Jednak, aby uzyskać dalsze oszczędności w wydatkach na ogrzewanie oraz zapewnić w pomieszczeniach czyste i zdrowe powietrze, konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Montaż samych wentylatorów jest tani, ale nie daje oszczędności w wydatkach na ogrzewanie. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie central nawiewno -wywiewnych z odzyskiem...

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki...

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki powietrza.

Jak dobierać grzejniki c.o.

Jak dobierać grzejniki c.o. Jak dobierać grzejniki c.o.

Głównym zadaniem grzejników c.o. jest skuteczne ogrzanie pomieszczeń. Dlatego przy zakupie należy zwracać uwagę na ich moc cieplną. Warto również pamiętać, że grzejniki stanowią trwały, widoczny element...

Głównym zadaniem grzejników c.o. jest skuteczne ogrzanie pomieszczeń. Dlatego przy zakupie należy zwracać uwagę na ich moc cieplną. Warto również pamiętać, że grzejniki stanowią trwały, widoczny element wyposażenia wnętrza i wpływają na jego wystrój.

Wodomierze

Wodomierze Wodomierze

W każdej sieci wodociągowej  na przyłączu doprowadzającym wodę do budynku instaluje się wodomierze. Są to liczniki, które mierzą strumień przepływającej  wody. Dzięki  tym urządzeniom możliwe są rozliczenia...

W każdej sieci wodociągowej  na przyłączu doprowadzającym wodę do budynku instaluje się wodomierze. Są to liczniki, które mierzą strumień przepływającej  wody. Dzięki  tym urządzeniom możliwe są rozliczenia między dostawcą wody a jej odbiorcą - właścicielem nieruchomości oraz rozliczenia w budynkach wielorodzinnych, tak aby dany użytkownik płacił tylko za wodę przez siebie zużytą.

Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja...

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja tego urządzenia grzewczego przeznaczona jest zarówno do nowych budynków, jak i tych wieloletnich. Wybór wydajności pompy będzie zależny głównie od powierzchni budynku i jego ocieplenia.

Ekspert Budowlany 2/2019

Ekspert Budowlany 2/2019 Ekspert Budowlany 2/2019

W marcowo-kwietniowym wydaniu Eksperta Budowlanego piszemy m.in. o ocieplaniu budynku w technologii ETICS oraz o projektowaniu i wykonaniu dachów zielonych. Podpowiadamy też, jak bezpiecznie użytkować...

W marcowo-kwietniowym wydaniu Eksperta Budowlanego piszemy m.in. o ocieplaniu budynku w technologii ETICS oraz o projektowaniu i wykonaniu dachów zielonych. Podpowiadamy też, jak bezpiecznie użytkować bramę garażową, a także jak przeprowadzić remont dachu i wymienić okna.

news Nowe urządzenia Midea

Nowe urządzenia Midea Nowe urządzenia Midea

Marka Midea specjalizująca się w systemach klimatyzacji i wentylacji prezentuje najnowszą ofertę produktową.

Marka Midea specjalizująca się w systemach klimatyzacji i wentylacji prezentuje najnowszą ofertę produktową.

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu? Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Co to jest pompa ciepła?

Co to jest pompa ciepła? Co to jest pompa ciepła?

Co to jest pompa ciepła?

Co to jest pompa ciepła?

news Klimakonwektor jak grafika lub obraz

Klimakonwektor jak grafika lub obraz Klimakonwektor jak grafika lub obraz

Marka Galletti wprowadziła na rynek nową serię klimakonwektorów – ART-U Canvas. Przedni panel urządzenia może być w pełni spersonalizowany – to od użytkownika zależy, jak będzie wyglądał.

Marka Galletti wprowadziła na rynek nową serię klimakonwektorów – ART-U Canvas. Przedni panel urządzenia może być w pełni spersonalizowany – to od użytkownika zależy, jak będzie wyglądał.

news Firma Viessmann wyróżniona za jakość i innowacyjność

Firma Viessmann wyróżniona za jakość i innowacyjność Firma Viessmann wyróżniona za jakość i innowacyjność

Firmę Viessmann wyróżniono tytułem Złoty Laur Klienta w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej oraz Laur Klienta Grand Prix 2020. Jest to kolejne z rzędu zwycięstwo marki w ogólnopolskim konkursie.

Firmę Viessmann wyróżniono tytułem Złoty Laur Klienta w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej oraz Laur Klienta Grand Prix 2020. Jest to kolejne z rzędu zwycięstwo marki w ogólnopolskim konkursie.

Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym? Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno...

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno w nowym budynku, jak i modernizowanym. Prąd potrzebny do pracy pompy ciepła można pozyskać z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu znacznie ograniczy się wysokość rachunków ponoszonych na energię elektryczną.

news Harmonogram szkoleń technicznych z pomp ciepła NIBE

Harmonogram szkoleń technicznych z pomp ciepła NIBE Harmonogram szkoleń technicznych z pomp ciepła NIBE

Firma NIBE-BIAWAR opracowała harmonogram regionalnych szkoleń produktowych z pomp ciepła NIBE na rok 2020. Kompleksowe szkolenia techniczne kierowane są do wszystkich zainteresowanych inwestycją w rozwój...

Firma NIBE-BIAWAR opracowała harmonogram regionalnych szkoleń produktowych z pomp ciepła NIBE na rok 2020. Kompleksowe szkolenia techniczne kierowane są do wszystkich zainteresowanych inwestycją w rozwój własnej firmy chcących poszerzyć swoją działalność i wiedzę w zakresie doboru i instalacji pomp ciepła NIBE. Szkolenia przeznaczone są dla instalatorów, monterów, projektantów, serwisantów, zainteresowanych doborem, montażem i/lub projektowaniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.

news Nowe standardy w technice grzewczej budynków

Nowe standardy w technice grzewczej budynków Nowe standardy w technice grzewczej budynków

27 lutego 2020 r. w ramach Targów ENEX w Kielcach odbędzie się VIII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

27 lutego 2020 r. w ramach Targów ENEX w Kielcach odbędzie się VIII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

news Sezon nagród i wyróżnień dla NIBE-BIAWAR

Sezon nagród i wyróżnień dla NIBE-BIAWAR Sezon nagród i wyróżnień dla NIBE-BIAWAR

Inteligentny i wielozadaniowy system grzewczy NIBE nagrodzono podczas targów ENEX/ENEX Nowa Energia 2019. Z kolei trzy instalacje z użyciem pomp ciepła NIBE uplasowały się na I oraz III miejscu w konkursie...

Inteligentny i wielozadaniowy system grzewczy NIBE nagrodzono podczas targów ENEX/ENEX Nowa Energia 2019. Z kolei trzy instalacje z użyciem pomp ciepła NIBE uplasowały się na I oraz III miejscu w konkursie na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle, który rozstrzygnięto podczas VII Kongresu PORT PC.

news Znamy wyniki konkursu na najlepszy obiekt z pompami ciepła NIBE

Znamy wyniki konkursu na najlepszy obiekt z pompami ciepła NIBE Znamy wyniki konkursu na najlepszy obiekt z pompami ciepła NIBE

Firma NIBE rozstrzygnęła konkurs na najlepszy obiekt referencyjny z pompami ciepła NIBE. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach - budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych/komercyjnych.

Firma NIBE rozstrzygnęła konkurs na najlepszy obiekt referencyjny z pompami ciepła NIBE. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach - budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych/komercyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać?

Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać? Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać?

Współcześnie budowane ciepłe domy różni jedna zasadnicza cecha. Domy ciepłe (murowane z elementami betonowymi) posiadają dużą zdolność akumulowania ciepła. Natomiast domy bardzo ciepłe charakteryzuje niska...

Współcześnie budowane ciepłe domy różni jedna zasadnicza cecha. Domy ciepłe (murowane z elementami betonowymi) posiadają dużą zdolność akumulowania ciepła. Natomiast domy bardzo ciepłe charakteryzuje niska lub bardzo niska akumulacyjność ciepła. Jak skutecznie je ogrzewać i jaki system wybrać?

Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu...

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu i jak dobrać moc urządzenia do powierzchni lokalu?

Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność...

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność pomp ciepła stosowanych w obiektach rezydencyjnych znacznie wzrosła. Obecnie inwestorzy indywidualni chętnie rozważają pompy ciepła jako bezobsługowe, nowoczesne i ekonomiczne źródło ciepła dla swoich domów.

Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność

Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność

Tradycyjny sufit podwieszany zdobi pomieszczenie, może też je wyciszać i służyć do ukrycia instalacji. Sufit podwieszany ze specjalnych, perforowanych płyt gipsowo-kartonowych Knauf Cleaneo Akustik dodatkowo...

Tradycyjny sufit podwieszany zdobi pomieszczenie, może też je wyciszać i służyć do ukrycia instalacji. Sufit podwieszany ze specjalnych, perforowanych płyt gipsowo-kartonowych Knauf Cleaneo Akustik dodatkowo redukuje echo, poprawia akustykę w pomieszczeniach oraz pochłania zapachy i oczyszcza powietrze.

Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią

Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią

Trendy w aranżacji łazienek zmieniają się co jakiś czas, ale najpopularniejszym materiałem wykończeniowym od wielu lat są płytki ceramiczne. Cenimy je za łatwość utrzymania w czystości i trwałość. Są też...

Trendy w aranżacji łazienek zmieniają się co jakiś czas, ale najpopularniejszym materiałem wykończeniowym od wielu lat są płytki ceramiczne. Cenimy je za łatwość utrzymania w czystości i trwałość. Są też odporne na wilgoć i zabezpieczają przed nią naszą łazienkę. Prawda jednak jak zwykle leży pośrodku. O ile płytki zapobiegają wnikaniu wilgoci w podłoże, o tyle fugi stosowane w parze z nimi nie stanowią już 100-procentowej bariery dla wody.

7 niezawodnych produktów do każdego remontu

7 niezawodnych produktów do każdego remontu 7 niezawodnych produktów do każdego remontu

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy...

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy i gwarancja wysokiej jakości.

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej...

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej stajemy się zmęczeni lub nawet poirytowani, mamy też problemy z koncentracją.

Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku...

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku – mogą ją wysmuklać, eksponować detale. Ponadto kolory na elewacji powinni pasować do otoczenia domu i innych elementów wykończenia, np. dachu, stolarki okiennej, drzwi.

Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY

Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY

Drobne remonty i naprawy w domu nie zawsze wymagają wizyty fachowca. W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania od klientów, Knauf przygotował cykl filmów instruktażowych dla majsterkowiczów pod tytułem...

Drobne remonty i naprawy w domu nie zawsze wymagają wizyty fachowca. W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania od klientów, Knauf przygotował cykl filmów instruktażowych dla majsterkowiczów pod tytułem „Poradnik Remontowy”, w których krok po kroku pokazuje, jak samodzielnie wykonać mały remont lub prostą naprawę.

BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym...

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym wskaźnikiem zawartości szkodliwych substancji jest grupa tlenków azotu (NOx). Nowa wysokowartościowa, bitumiczna papa wierzchniego krycia BauderKARAT Air+ przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Ile kosztuje przepisanie licznika prądu?

Ile kosztuje przepisanie licznika prądu? Ile kosztuje przepisanie licznika prądu?

Urządzasz właśnie mieszkanie, do którego zamierzasz się przeprowadzić? W nowym domu będziesz potrzebować elektryczności. Aby mieć dostęp do prądu, musisz podpisać umowę ze sprzedawcą energii i przepisać...

Urządzasz właśnie mieszkanie, do którego zamierzasz się przeprowadzić? W nowym domu będziesz potrzebować elektryczności. Aby mieć dostęp do prądu, musisz podpisać umowę ze sprzedawcą energii i przepisać licznik prądu na siebie. Jak to zrobić najszybciej i w najwygodniejszy sposób? I ile to właściwie będzie kosztowało? Sprawdź!

Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić?

Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić? Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić?

Montaż klimatyzacji to zadanie dla profesjonalistów. Próba wykonania tej czynności samodzielnie może skończyć się katastrofą. Zanim jednak przejdziesz do wyboru firmy, która specjalizuje się w montażu...

Montaż klimatyzacji to zadanie dla profesjonalistów. Próba wykonania tej czynności samodzielnie może skończyć się katastrofą. Zanim jednak przejdziesz do wyboru firmy, która specjalizuje się w montażu tego typu urządzeń, poznaj ich rodzaje. Ułatwi Ci to wybór odpowiedniego rozwiązania do domu, firmy, czy magazynu!

Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd

Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd

Niezależność energetyczna, wysoki komfort życia, oszczędność finansowa, dbałość o środowisko – a wszystko to dzięki jednej inwestycji. Wystarczy zamienić tradycyjną kotłownię na nowoczesne rozwiązanie...

Niezależność energetyczna, wysoki komfort życia, oszczędność finansowa, dbałość o środowisko – a wszystko to dzięki jednej inwestycji. Wystarczy zamienić tradycyjną kotłownię na nowoczesne rozwiązanie EnergyHEAT oferowane przez firmę Kratki. Atrakcyjne pakiety łączące pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną zapewnią ciepło i energię w domu na długie lata. Teraz rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną nie będą już problemem.

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę? WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki...

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej. Zastosowanie w budynku systemów wykorzystania deszczówki pozwala zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, a także ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, a tym samym ograniczyć koszty z tym związane. Korzyść jest więc podwójna – działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego i...

Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja?

Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja? Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja?

Wiele osób marzy o własnym domku letniskowym. Pytanie tylko, czy posiadanie go w ogóle się opłaca? Kiedy warto zainwestować w domek letniskowy? Sprawdźmy, jakie zalety wiążą się z budową takiego domku.

Wiele osób marzy o własnym domku letniskowym. Pytanie tylko, czy posiadanie go w ogóle się opłaca? Kiedy warto zainwestować w domek letniskowy? Sprawdźmy, jakie zalety wiążą się z budową takiego domku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.