EkspertBudowlany.pl

Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie i ryzykowne wzmocnienia istniejących fundamentów lub stosują możliwie najlżejszy system stropowy. Technologia stropów opartych na belkach strunobetonowych bardzo dobrze wpisuje się w temat wymiany stropów w budynkach istniejących. Dzięki dużej wytrzymałości głównych elementów konstrukcyjnych możliwy jest montaż stropów bez konieczności bruzdowana całej ściany konstrukcyjnej.

treść sponsorowana

Jeśli mówimy o wzmocnieniu lub wymianie elementów konstrukcyjnych w budynkach liczących sobie sto i więcej lat, mamy na myśli przede wszystkim wzmocnienie fundamentów, wymianę konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz wzmocnienie lub wymianę stropów.

Ta ostatnia czynność jest niezwykle istotna ze względu na ingerencję we wspomnianą konstrukcję budynku, a także zakres prac oraz dobór bezpiecznej i wygodnej technologii. Tu z pomocą przychodzą prefabrykowane, drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne – stropy gęstożebrowe, a w szczególności te wykorzystujące technologię sprężania. Z jednej strony ich ogromną zaletą jest łatwość montażu, możliwość ich ręcznego instalowania czy też spora elastyczność już podczas układania. Z drugiej strony dzisiejsze gęstożebrowe stropy sprężone pozwalają na przenoszenie większych obciążeń, rozkładanie na większych niż dawniej rozpiętościach czy też stosowanie na wymagających i skomplikowanych układach.

W budynkach zabytkowych najczęściej stosowanym rodzajem stropów są belkowe stropy drewniane.

Dowiedz się więcej >>

Mimo, iż w wielu przypadkach ich przekroje są wystarczające i po odpowiednim wzmocnieniu mogłyby jeszcze służyć w budynku, to najczęściej końce drewnianych belek zakotwionych w ścianach ulegają procesom butwienia, co znacznie osłabia nośność takich stropów. Jest to jednocześnie jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o ich wymianie. Inne, choć równie istotne czynniki, to m.in. konieczność wymiany podłóg, poszycia i wypełnienia między belkowego, a także kwestia akustyki czy zabezpieczenia ogniowego

Do niedawna typem stropów stosowanym najcześciej jako zamiennik dla drewnianych konstrukcji w starych budynkach były stropy oparte na belkach stalowych z wypełnieniem w postaci płyt WPS lub płyt żelbetowych klasycznych lub na szalunkach traconych. Rozwiązanie to okazuje się jednak ciężkie, nierzadko kłopotliwe w montażu, a także stosunkowo drogie. Betonowe belki sprężone są lżejsze i często znacznie łatwiejsze w montażu. Masa metra bieżącego takiej belki to 15–21 kg – to nawet kilkukrotnie mniej od belki stalowej. 

Montaż takich belek w najpowszechniejszych rozpiętościach odbywa się w sposób ręczny. Niejednokrotnie gęsta zabudowa i brak możliwości podania towaru dźwigiem z ulicy wymuszają na ekipach montażowych wnoszenie towaru klatkami schodowymi, co jest wykonalne przy użyciu belek sprężonych stropów gęstożebrowych.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów >>

Zastosowanie układów belkowych przy wymianie stropów pozwala wyeliminować jeden z bardziej pracochłonnych etapów prac – bruzdowanie ścian. Montując belki prefabrykowane wystarczy wykuć gniazda w ścianach o rozstawach takich jak rozstawy belek stropowych. Alternatywą dla tradycyjnego wykuwania gniazd montażowych jest wykonywanie otworów montażowych za pomocą otwornicy o średnicy ok. 20 cm.

W systemach oferowanych przez firmę RECTOR Polska istnieje ponadto możliwość wykonania wieńca cofniętego na pierwszym rzędzie pustaków. Stosując niższe wypełnienia skrajne uzyskamy przestrzeń, w której możliwe będzie zastosowanie dwu- lub czteroprętowego wieńca spinającego i usztywniającego strop. Jest to rozwiązanie nie tylko zalecane, ale i często stosowane przez projektantów konstrukcji.

A co z podciągami?

W sytuacji gdy geometria pomieszczenia wymaga zastosowania dodatkowego elementu konstrukcyjnego takiego jak podciąg, można system stropowy połączyć zarówno z podciągami żelbetowymi wykonywanymi na budowę, jak i podciągami sprężonymi PPR lub elementami stalowymi. Gdy od konstrukcji budynku wymagane jest ograniczenie wysokości podciągów, można ukryć je w grubości stropu lub zastosować nadciągi.

Belka sprężona posiada wystające sploty, co przy odpowiednim dozbrojeniu pozwala na wykonanie nadproża, podciągu ukrytego lub nadciągu zlicowanego od spodu z płaszczyzną sufitu.

Zapraszamy do współpracy >>

Co zrobić, gdy nie ma jak podeprzeć stropu podczas montażu?

Zarówno system stropowy RECTOBETON, jak i RECTOLIGHT pozwalają przy odpowiednich założeniach projektowych na wykonanie stropu do rozpiętości ok. 5,5 m bez użycia podpór montażowych. Rozwiązanie takie stosowane jest w przypadku, gdy nie ma możliwości podparcia stropu (bardzo wysokie pomieszczenie lub zbyt słaby strop poniżej stropu wymienianego).

W szczególnych przypadkach, gdy wymianie ulega strop zabytkowy, często pokryty malowidłami i sztukaterią, stosowanie montażu bezpodporowego jest nieuniknione. Przy odpowiednim montażu systemu RECTOLIGHT można spróbować zmniejszyć wysokość całego stropu przez  montaż belek pomiędzy istniejącymi elementami. Charakterystyczna geometria paneli RECTOLIGHT pozwala na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni w przekroju stropu wynoszącej w zależności od wielkości panela od 7 do 14 cm, dzięki czemu nowo projektowany strop może być montowany poniżej górnej krawędzi stropu istniejącego.

Jakie wypełnienie pomiędzy belkami?

Mimo iż belka stropowa jest elementem konstrukcyjnym odpowiadającym za niemal wszystkie parametry wytrzymałościowe gotowej konstrukcji stropowej, nie możemy zapominać o wypełnieniach międzybelkowych. Zdecydowana większość stropów gęstożebrowych posiada wypełnienie w postaci pustaków, najczęściej betonowych jak przypadku systemu Rectobeton.

Na rynku występują również tzw. lekkie wypełnienia, np. system Rectolight z oferty firmy RECTOR Polska. Korzyści z jego zastosowania są szczególnie widoczne w przypadku użycia go przy wymianach stropów w istniejących budynkach. Atuty te można podzielić na trzy grupy: konstrukcyjne, wykonawcze oraz logistyczne.

Najważniejszą zaletą konstrukcyjną tego rodzaju wypełnień jest ograniczenie ciężaru własnego stropu poprzez niemal całkowite wyeliminowanie pustaków betonowych. Uśredniona masa 1 m2 paneli RECTOLIGHT nie przekracza 10 kg, co jest wartością kilkukrotnie mniejszą od masy 1 m2 wypełnień betonowych. Sam zaś ciężar gotowego stropu z tego rodzaju wypełnieniem rozpoczyna się już od niespełna 175 kg/m2, by przy rozpiętości 6 m osiągać zaledwie 270 kg/m2. To bardzo ważne w przypadku budynków istniejących, w których kwestia wzmacniania fundamentów wiąże się z dużymi nakładami pracy, jest też czasochłonna i kosztowna.

Najważniejszą zaletą z grupy wykonawczych jest lekkość, łatwość i szybkość montażu stropów belkowo-pustakowych, a w szczególności systemu RECTOLIGHT. Waga jednego panela o długości 133 cm to zaledwie 4,6 kg co sprawia, że ich montaż pomiędzy belkami sprężonymi przebiega nie tylko łatwo, ale i bardzo sprawnie. Po rozłożeniu belek, rozłożenie paneli wraz z ich wniesieniem na kolejne piętra kamienicy nie zajmuje ekipie wykonawczej więcej niż jeden dzień. Sam montaż odbywa się poprzez układanie paneli na stopkach belek sprężonych, jeden za drugim na specjalnie wyprofilowanych zakładach.

Niezwykle ważnym czynnikiem podczas wykonywania renowacji jest również logistyka oraz składowanie materiałów na budowie tak, aby zajęły możliwie jak najmniej miejsca. Panele RECTOLIGHT są paletyzowane w ilościach do 130 szt./paleta co sprawia, że na jednej palecie mieści się nawet do około 130 m2 wypełnień stropowych.

Ma to ogromne znaczenie nie tylko jeśli chodzi o niewielką ilość zajmowanego na budowie miejsca, ale również w kontekście ograniczenia liczby dostaw, które nie zawsze mogą odbywać się sprawnie, szczególnie gdy budynek położony jest w ścisłym centrum miasta. Różnice najlepiej obrazuje poniższa grafika, gdzie porównano wypełnienie potrzebne dla stropu o powierzchni ok. 100 m2.

A co z kanałami wentylacji mechanicznej?

Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych zagościła już na dobre. Najpopularniejsze systemy kanałów wentylacji mechanicznej opierają się na elastycznych kanałach polietylenowych lub sztywnych kanałach stalowych.

Pierwsze rozwiązanie można stosować zarówno na stropie (w warstwie styropianu akustycznego), jak i pod stropem (w przestrzeni instalacyjnej pomiędzy konstrukcją stropu a sufitem podwieszanym). Drugie rozwiązanie  ze względu na duże przekroje kanałów stalowych  najczęściej wykonywane jest pod stropem. Jeśli zależy nam na zmniejszeniu wysokości budynku lub pomieszczenia, można zastosować strop sprężony gęstożebrowy RECTOR, dzięki któremu możemy część instalacji ukryć w grubości stropu.

Częściowe ukrycie instalacji w grubości stropu jest możliwe zarówno w przypadku zastosowania systemu RECTOBETON, jak i RECTOLIGHT. Różnica polega na tym, że w przypadku pustaków betonowych trzeba ułożyć instalację wentylacji mechanicznej już na etapie montażu stropu. W przypadku paneli RECTOLIGHT uzyskujemy przestrzenie instalacyjne między belkami stropowymi, do których mamy dostęp do momentu wykonania sufitów podwieszanych.

Podsumowanie

Kamienice i inne budynki z historią liczącą ponad sto lat są i będą nieodzownym krajobrazem śródmieść wielu polskich i europejskich miast. Technologie pozwalające poddawać te budynki renowacjom, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wykończeniowym, będą z pewnością rozwijały się, tak aby możliwie w jak największym stopniu usprawnić ten proces.

Wykorzystanie obu rodzajów stropów sprężonych, belkowo-pustakowych RECTOBETON i RECTOLIGHT stanowi duży krok w rozwoju technik wymiany stropów tam, gdzie jest to konieczne, z zachowaniem wysokich parametrów wytrzymałościowych, montażowych, a także dotyczących ognioodporności czy akustyki w budynkach, które często otrzymują nową funkcję z zachowaniem swojej duszy.

Komentarze

Powiązane

RECTOR Polska Sp. z o.o. Dom jednorodzinny – czas na stropy

Dom jednorodzinny – czas na stropy Dom jednorodzinny – czas na stropy

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej...

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej są oczywiste i nie podlegają dyskusji, natomiast pozostałe aspekty są nie mniej istotne i mają duży wpływ na wybór stropu.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Sposób na drogą stal

Sposób na drogą stal Sposób na drogą stal

Osoby, które miały okazję zamawiać stal zbrojeniową w ostatnim czasie zauważyły, że cena stali wzrosła nawet o 120 % w stosunku do średnich cen z poprzednich lat. Mimo często pojawiających się podwyżek...

Osoby, które miały okazję zamawiać stal zbrojeniową w ostatnim czasie zauważyły, że cena stali wzrosła nawet o 120 % w stosunku do średnich cen z poprzednich lat. Mimo często pojawiających się podwyżek szczególnie w I i IV kwartale każdego roku, zeszłoroczne podwyżki wyjątkowo mocno nadszarpnęły budżety niejednego inwestora. Podwyżki cen nie ominęły również płyt OSB i drewna, które są niezbędne do wykonania szalunków.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Akustyka stropów RECTOR

Akustyka stropów RECTOR Akustyka stropów RECTOR

Firma RECTOR przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami...

Firma RECTOR przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

Wybrane dla Ciebie

Wybierz płytę budowlaną i zgarnij nagrody »

Wybierz płytę budowlaną i zgarnij nagrody » Wybierz płytę budowlaną i zgarnij nagrody »

Lakierobejca czy impregnat – czego użyć? »

Lakierobejca czy impregnat – czego użyć? » Lakierobejca czy impregnat – czego użyć? »

Jak dobrze spoinować nawierzchnię brukową? »

Jak dobrze spoinować nawierzchnię brukową? » Jak dobrze spoinować nawierzchnię brukową? »

Gdzie znajdziesz niezawodne narzędzia? »

Gdzie znajdziesz niezawodne narzędzia? » Gdzie znajdziesz niezawodne narzędzia? »

Jeszcze łatwiejszy montaż i oszczędność czasu – zobacz jak »

Jeszcze łatwiejszy montaż i oszczędność czasu – zobacz jak » Jeszcze łatwiejszy montaż i oszczędność czasu – zobacz jak »

Szukasz ekologicznych rozwiązań dla Twojego domu? »

Szukasz ekologicznych rozwiązań dla Twojego domu? » Szukasz ekologicznych rozwiązań dla Twojego domu? »

Nowoczesne ogrodzenie współczesnego domu »

Nowoczesne ogrodzenie współczesnego domu » Nowoczesne ogrodzenie współczesnego domu »

Długotrwała termoizolacja dachu płaskiego »

Długotrwała termoizolacja dachu płaskiego » Długotrwała termoizolacja dachu płaskiego »

Czym się różni styropian biały od grafitowego? »

Czym się różni styropian biały od grafitowego? » Czym się różni styropian biały od grafitowego? »

Już jest! Nowa kolekcja instalacji łazienkowych »

Już jest! Nowa kolekcja instalacji łazienkowych » Już jest! Nowa kolekcja instalacji łazienkowych »

Jakie są rodzaje ogrodzeń? »

Jakie są rodzaje ogrodzeń? » Jakie są rodzaje ogrodzeń? »

Zalana piwnica? Sprawdź, jak temu zapobiec »

Zalana piwnica? Sprawdź, jak temu zapobiec » Zalana piwnica? Sprawdź, jak temu zapobiec »

Zabezpieczenie drewna na zewnątrz i w środku »

Zabezpieczenie drewna na zewnątrz i w środku » Zabezpieczenie drewna na zewnątrz i w środku »

Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę przed ulatniającym się gazem »

Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę przed ulatniającym się gazem » Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę przed ulatniającym się gazem »

Które dodatki do czarnej łazienki? »

Które dodatki do czarnej łazienki? » Które dodatki do czarnej łazienki? »

Najnowsze produkty i technologie

RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O Jaką podłogę wybrać do intensywnie użytkowanych wnętrz?

Jaką podłogę wybrać do intensywnie użytkowanych wnętrz? Jaką podłogę wybrać do intensywnie użytkowanych wnętrz?

Nie ze wszystkich pomieszczeń w naszych domach korzystamy w tym samym stopniu. Niektóre narażone są na mocniejszą eksploatację, przez co zwiększa się ryzyko uszkodzeń znajdujących się w nich elementów...

Nie ze wszystkich pomieszczeń w naszych domach korzystamy w tym samym stopniu. Niektóre narażone są na mocniejszą eksploatację, przez co zwiększa się ryzyko uszkodzeń znajdujących się w nich elementów wykończenia oraz wyposażenia. By wnętrza służyły nam jak najdłużej, warto postawić na wytrzymałe i trwałe rozwiązania. Co najlepiej sprawdzi się w przypadku podłóg?

direct.money.pl Kredyt hipoteczny na budowę domu - jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać?

Kredyt hipoteczny na budowę domu - jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać? Kredyt hipoteczny na budowę domu - jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać?

Kredyt hipoteczny na budowę domu jest dzisiaj jednym z najchętniej zaciąganych zobowiązań bankowych. Polacy uciekają z wielkich aglomeracji miejskich na rzecz mieszkania na przedmieściach albo terenach...

Kredyt hipoteczny na budowę domu jest dzisiaj jednym z najchętniej zaciąganych zobowiązań bankowych. Polacy uciekają z wielkich aglomeracji miejskich na rzecz mieszkania na przedmieściach albo terenach wiejskich.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. Jak zapewnić szczelność systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Jak zapewnić szczelność systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Jak zapewnić szczelność systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to niezawodny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. Jego wydajność i skuteczność jednak w dużej mierze zależy od szczelności połączeń przewodów...

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to niezawodny sposób na zapewnienie komfortowych warunków w domu. Jego wydajność i skuteczność jednak w dużej mierze zależy od szczelności połączeń przewodów rozprowadzających powietrze do pomieszczeń.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Dom jednorodzinny – czas na stropy

Dom jednorodzinny – czas na stropy Dom jednorodzinny – czas na stropy

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej...

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej są oczywiste i nie podlegają dyskusji, natomiast pozostałe aspekty są nie mniej istotne i mają duży wpływ na wybór stropu.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Swiss Krono sp. z o.o. Swiss Krono działa na rzecz pozyskania do produkcji drewna z recyklingu

Swiss Krono działa na rzecz pozyskania do produkcji drewna z recyklingu Swiss Krono działa na rzecz pozyskania do produkcji drewna z recyklingu

Nawet 100 tys. m3 drewna z lasu będzie można zastąpić surowcem wtórnym po uruchomieniu w zakładzie Swiss Krono w Żarach nowoczesnego węzła recyklingu drewna. Będzie tam trafiać już wstępnie oczyszczony,...

Nawet 100 tys. m3 drewna z lasu będzie można zastąpić surowcem wtórnym po uruchomieniu w zakładzie Swiss Krono w Żarach nowoczesnego węzła recyklingu drewna. Będzie tam trafiać już wstępnie oczyszczony, pozbawiony piasku czy gwoździ surowiec, z którego jedna z największych fabryk w Polsce wyprodukuje nowe płyty budowlane, meblowe czy podłogowe.

DIG-NET Sp. z o.o. sp. k. Salon z sypialnią – jak połączyć?

Salon z sypialnią – jak połączyć? Salon z sypialnią – jak połączyć?

Jedno pomieszczenie i dwie funkcje do spełnienia – pokój dzienny dla całej rodziny i sypialnia dla dwojga. Czy da się to fajnie połączyć tak, aby było stylowo, przytulnie i wygodnie dla każdego? Tak, da...

Jedno pomieszczenie i dwie funkcje do spełnienia – pokój dzienny dla całej rodziny i sypialnia dla dwojga. Czy da się to fajnie połączyć tak, aby było stylowo, przytulnie i wygodnie dla każdego? Tak, da się, ale potrzeba odrobinę kreatywności i kilku sprytnych rozwiązań oraz funkcjonalnych mebli. Przekonajcie się sami!

Blachy Pruszyński Jak wybrać system rynnowy dla domu?

Jak wybrać system rynnowy dla domu? Jak wybrać system rynnowy dla domu?

System rynnowy, stanowiący część systemu odwadniającego, jest często traktowany przez inwestorów po macoszemu, choć niesłusznie. Dobrze dobrane orynnowanie jest niezbędnym elementem sprawnie działającego...

System rynnowy, stanowiący część systemu odwadniającego, jest często traktowany przez inwestorów po macoszemu, choć niesłusznie. Dobrze dobrane orynnowanie jest niezbędnym elementem sprawnie działającego domu, a dodatkowo może być jego dyskretną ozdobą. Co brać pod uwagę i kiedy najlepiej podjąć decyzję o jego zakupie?

Modnie w Oknie Rolety screen na taras. Urządź swój zewnętrzny salon

Rolety screen na taras. Urządź swój zewnętrzny salon Rolety screen na taras. Urządź swój zewnętrzny salon

Posiadasz taras, który w okresie wiosenno-letnim możesz zmienić na miejsce wypoczynku? Możliwości aranżacyjnych jest wiele. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić rozwiązanie, które sprawdza się świetnie w wielu...

Posiadasz taras, który w okresie wiosenno-letnim możesz zmienić na miejsce wypoczynku? Możliwości aranżacyjnych jest wiele. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić rozwiązanie, które sprawdza się świetnie w wielu lokalizacjach. Rolety screen na taras - dlaczego warto zainteresować się akurat tym typem osłony?

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.