EkspertBudowlany.pl

Akustyka stropów RECTOR

Firma RECTOR przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

treść sponsorowana
system rector fot2

System RECTOBETON

system rector fot3

System RECTOLIGHT

Badanie przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i we Francji potwierdziły, że stropy sprężone RECTOR, poza dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych, spełniają również wymogi akustyczne. Z uwagi na możliwość projektowania stropów od 16 do 34 cm z dokładnością do 1 cm, stosowanie różnych materiałów oraz wysokości wypełnień stropowych, kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów RECTOR pod kątem wymagań akustycznych. Projektanci RECTOR mogą pomóc w doborze takiego rozwiązania stropowego wraz z warstwami wykończeniowymi, które będzie odpowiadać indywidualnym wymogom projektowym. Dowiedz się więcej >>

Jednym z głównych elementów wpływających na parametr akustyczny stropu jest jego ciężar. Im większy, tym lepiej pochłania dźwięki. Dzięki możliwości projektowania stropów o różnych wysokościach i różnych grubościach nadbetonu można dopasować masę stropu do wymaganej.

system rector fot5

Przekrój przez system RECTOBETON i RECTOLIGHT

Badania akustyczne

Obliczenia zawarte w kalkulatorze opierają się na pomiarach laboratoryjnych przeprowadzonych na wybranych stropach firmy RECTOR z udziałem oraz bez warstw wykończeniowych.

system rector fot6

Przykładowy przekrój podłogi pływającej z użyciem styropianu akustycznego 33/30 mm.

Co celów badawczych został zaprojektowany i wybudowany budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych oferowanych przez grupę RECTOR, w którym przeprowadzono szereg badań i testów.

Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) oraz uderzeniowych (Ln,w) wraz z obliczeniami wskaźników ważonych przeprowadzono w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej (pustaki betonowe) oraz przez Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB) we Francji (inne rodzaje wypełnień stropowych).

Wyniki powyższych pomiarów zostały ekstrapolowane na całą rodzinę stropów RECTOR. Metoda obliczeniowa pozwalająca na ekstrapolację wyników badań oraz oszacowanie zachowania stropów wraz z różnymi warstwami wykończeniowymi (tynk, sufit podwieszany, posadzki, podłoga pływająca) została opracowana przez Centrum Badań Przemysłu Betonowego (CERIB) we Francji i zatwierdzona przez francuskie Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB).

Projektowanie z myślą o akustyce

Kalkulator akustyczny RECTOR daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu. Sprawdź >>

system rector fot6

Układy stropowe umożliwiające na uzyskanie stropów od 16 cm do 34 cm wysokości.

Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu, jak i warstwy wykończeniowe, takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody.

Po wprowadzeniu wszystkich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w).

Więcej w Poradniku Technicznym >>

Hałas

Energia od źródła dzwięku rozprzestrzenia się w budynku i może być słyszalna nawet w odległych pomieszczeniach. Energia wytraca się wraz z odległościa od żródła, ponieważ jej część odbija się od przegród, rozpraszana jest przez ściany i stropy. Pozostała energia przekazywana jest do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie następuje dalsze jej wytracanie. Mając na uwadze powyższe, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu, stosując odpowiednie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Przegrody poziome dobiera się analizując zarówno konstrukcję stropu, jak i wszystkie warstwy wykończeniowe (nad i pod stropem).

system rector fot7

1 - energia od żródła dzwięku


2 - energia odbita w pomieszczeniu, w którym wyemitowany został dźwięk


3 - energia rozproszona poprzez przegrody


4 - energia przekazana do sąsiedniego pomieszczenia

W przypadku stropów wyróżniamy kilka dróg przenikania dźwięków między pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. W zależności od układu pomieszczeń, lokalizacji szachtów instalacyjnych oraz przepustów, możemy przyjąć, że dzwięk z pomieszczenia A do pomieszczenia B poże przeniknąć bezpośrednio przez: strop, wnętrze rur/przewodów, nieszczelności w przegrodzie czy też otwory w pomieszczeniach np. szachty instalacyjne. Chcąc uzyskać zadowalającą nas redukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków.

system rector fot8

Drogi przenikania dźwięków

Błędy wykonawcze – na co zwrócić uwagę

Projektując stropy i warstwy wykończeniowe zwracamy uwagę na spełnienie wszelkich wymogów akustycznych zawartych w przepisach. Aby projektowane parametry akustyczne pokrywały się z parametrami akustycznymi w trakcie użytkowania obiektu, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Stosowanie nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające, jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

Izolacja akustyczna

W budownictwie jedno- i wielorodzinnym najczęściej używanym materiałem izolacyjnym pod podłogi jest styropian akustyczny, który znajduje się pod warstwą dociskową i ma na celu ograniczenie przenikania dźwięków uderzeniowych poprzez zdylatowanie konstrukcji od betonowej posadzki. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze na tym etapie polegają na braku dylatacji obwodowej posadzki betonowej lub przerwanie warstwy styropianu. W takim przypadku mieszanka betonowa przedostaje się do warstwy konstrukcyjnej i oba sztywne materiały stykają się bezpośrednio tworząc mostek akustyczny. W warstwie styropianu często ukrywane są również instalacje elektryczne, sanitarne oraz kanały wentylacji mechanicznej (szczególnie w budownictwie jednorodzinnym). W miejscach prowadzenia instalacji najczęściej przerywana jest warstwa styropianu i sztywne przewody przylegają zarówno do stropu, jak i wylewki betonowej.

Izolacja pod posadzką

Często przez niewiedzę styropian akustyczny, który cechuje się mniejszą sztywnością dynamiczną, zastępowany jest w warstwach podłogowych sztywniejszym styropianem np. EPS100, który wizualnie wygląda podobnie. W wyniku takiej zmiany zastosowanie twardszego styropianu powoduje pogorszenie parametru Ln,w, czyli zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

Ściany z płyt g-k

Stosując systemy ścienne z płyt g-k wiele osób zapomina o stosowaniu taśm akustycznych między profilami stalowymi a konstrukcją budynku (ściany lub stropy). Z pozoru niewielka zmiana powoduje zwiększenie przenikania dźwięków między ścianą a stropem.

Klatki schodowe

Żelbetowe klatki schodowe są najczęściej sztywno połączone ze ścianami oddzielającymi korytarz od mieszkania. Biegi schodowe wykonane z żelbetu nie posiadają warstw podłogi pływającej, co powoduje bardzo dobre przenikanie dźwięków do sąsiednich pomieszczeń, powodując dyskomfort akustyczny. W celu ograniczenia przenikania dźwięków należy dylatować biegi klatki schodowej od konstrukcji budynku i zwrócić szczególną uwagę na wykończenie połączenia dylatacyjnego.

Wielka płyta

Budownictwo z wielkiej płyty jest bardzo dobrze znane milionom ludzi. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania przez wszystkie mieszkania w pionie czy wspólne przewody wentylacyjne sprawiają, że dźwięki przenikają między mieszkaniami.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne w budownictwie wielorodzinnym również są bardzo dobrym nośnikiem dźwięków. Źle wykonane lub nieobudowane przewody mogą powodować, że mimo prawidłowo wykonanych warstw stropu oraz podłogi pływającej możemy słyszeć rozmowy sąsiadów.

Instalacje

Rury instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz nie stykać się bezpośrednio z konstrukcją budynku. W trakcie użytkowania instalacji w wyniku pracy urządzeń mogą pojawić się drgania, w wyniku których dochodzi do przenoszenia dźwięków. Układane instalacje bezpośrednio na stropach (mogące generować lub przenosić drgania) powinny być wykonane w elastycznej otulinie, która dodatkowo pozwoli na swobodne odkształcenia elementów w wyniku np. zmian temperatury.

Posadzka

Dylatacja samej posadzki betonowej to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji między podłogą a ścianą, czyli w przypadku np. paneli nie układać ich sztywno od ściany do ściany tylko pozostawić ok 1–2 cm przestrzeni z uwagi na rozszerzalność materiałów. Sztywne połączenie posadzki ze ścianą spowoduje, że dźwięki uderzeniowe będą lepiej przenikały nie tylko do pomieszczeń na sąsiednich kondygnacjach, ale również w obrębie tego samego mieszkania. Zaleca się również montaż listew przypodłogowych z zachowaniem niewielkiej szczeliny lub elastycznego połączenia między listwą a posadzką. 

Jak poprawić akustykę stropów w istniejących pomieszczeniach?

system rector fot9

Montaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej pod stropem RECTOLIGHT

Sufit podwieszany

Popularnym sposobem polepszenia parametrów akustycznych przegrody stropowej jest montaż sufitów podwieszanych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, poza zwiększeniem izolacyjności akustycznej nawet o kilkanaście dB, dodatkowo może wygłuszyć pracę urządzeń lub przewodów prowadzonych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.

Posadzka

Duże znaczenie w rozchodzeniu się dźwięków uderzeniowych ma rodzaj zastosowanej posadzki. W zależności od tego, jaki użyjemy materiał na podłodze, uzyskamy różne parametry akustyczne. Przykładowo płytki ceramiczne oraz posadzki betonowe bardzo dobrze przenoszą dźwięki i dodatkowo zwiększają pogłos w pomieszczeniu. Wykorzystując panele podłogowe warto zastosować odpowiednie podkłady, które dodatkowo wytłumią dźwięki uderzeniowe i poprawią komfort użytkowania. Wykładziny zaś są najlepszym i najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dobór rodzaju posadzki, ponieważ bardzo dobrze tłumią uderzenia i jednocześnie mocno zmniejszają pogłos w pomieszczeniu. Najlepszym tego przykładem jest powszechne stosowanie wykładzin przemysłowych w hotelach na korytarzach oraz klatkach schodowych.

Podkładki pod urządzenia

Urządzenia wytwarzające drgania,  jak np. pralka czy sprzęt do ćwiczeń, powinny mieć odpowiednie elastyczne podkładki. Szczególnie istotne jest to w przypadku montażu np. central wentylacyjnych lub innych urządzeń znajdujących się na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

Kanały wentylacyjne

Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się np. nieobudowane kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych lub betonowych, wykończonych jedynie tynkiem, warto wykonać obudowę takich instalacji ponieważ grubość ścianki takiego przewodu może wynosić nawet 2–3 cm, co jest niewystarczającym zabezpieczeniem przed hałasem.

Ograniczona wysokość

Decydując się na wykonanie nowych warstw posadzki na stropie, można zastosować np. maty akustyczne o grubości zaczynającej się już od ok. 5 mm i zastępujące kilka centymetrów warstwy np. styropianu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć grubość warstw posadzkowych.

Podsumowanie

Temat akustyki w budynkach jest dość złożony, a efekt, jaki uzyskamy, zależy od wielu czynników. Niemniej jednak chcąc uzyskać przegrodę poziomą o żądanych parametrach akustycznych, musimy zwrócić uwagę na:

  • własciwy dobór stropu o odpowiednich parametrach akustycznych
  • prawidłowy montaż warstw podłogi pływającej
  • prawidłowy montaż elementów instalacyjnych układanych w obrębie stropu oraz szachtach instalacyjnych łączących poszczególne kondygnacje
  • dylatację paneli/ płytek przy ścianach.

Komentarze

Powiązane

RECTOR Polska Sp. z o.o. Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Wybrane dla Ciebie

Prefabrykaty z betonu sprężonego

Prefabrykaty z betonu sprężonego Prefabrykaty z betonu sprężonego

Wyjątkowy wystrój łazienki

Wyjątkowy wystrój łazienki Wyjątkowy wystrój łazienki

Chroń swój taras także latem

Chroń swój taras także latem Chroń swój taras także latem

Wysokogatunkowe i niezawodne armatury

Wysokogatunkowe i niezawodne armatury Wysokogatunkowe i niezawodne armatury

Wydajne ogrzewanie = Oszczędzanie

Wydajne ogrzewanie = Oszczędzanie Wydajne ogrzewanie = Oszczędzanie

Sprawdź czego szukają kupujący

Sprawdź czego szukają kupujący Sprawdź czego szukają kupujący

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego?

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego? Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego?

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Klimat i ciepło w pomieszczeniach Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie

Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? » Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Termoizolacja dachów płaskich

Termoizolacja dachów płaskich Termoizolacja dachów płaskich

Podsufitka dachowa z PVC

Podsufitka dachowa z PVC Podsufitka dachowa z PVC

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę? Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Redakcja Dlaczego czyszczenie klimatyzatorów jest tak ważne?

Dlaczego czyszczenie klimatyzatorów jest tak ważne? Dlaczego czyszczenie klimatyzatorów jest tak ważne?

Klimatyzator jest urządzeniem, które coraz częściej pojawia się w naszych domach. Często jest jednak dla nas nowością, nie zawsze więc wiemy, jak należy o niego dbać i dlaczego jest to takie ważne.

Klimatyzator jest urządzeniem, które coraz częściej pojawia się w naszych domach. Często jest jednak dla nas nowością, nie zawsze więc wiemy, jak należy o niego dbać i dlaczego jest to takie ważne.

Jak dbać o czystość urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych?

Jak dbać o czystość urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych? Jak dbać o czystość urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych?

Redakcja Izolacja akustyczna – jak zaizolować dom zgodnie z wymaganiami prawnymi?

Izolacja akustyczna – jak zaizolować dom zgodnie z wymaganiami prawnymi? Izolacja akustyczna – jak zaizolować dom zgodnie z wymaganiami prawnymi?

Osiągnięcie komfortu akustycznego mieszkania czy domu jednorodzinnego jest możliwe, jeśli przestrzega się wymagań prawnych. Można tak zaprojektować i wykonać izolację akustyczną budynku, by odciąć się...

Osiągnięcie komfortu akustycznego mieszkania czy domu jednorodzinnego jest możliwe, jeśli przestrzega się wymagań prawnych. Można tak zaprojektować i wykonać izolację akustyczną budynku, by odciąć się od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Ale także w procesie budowy, nie trzymając się ściśle przepisów, można wiele zepsuć. Dlatego warto poznać, choćby w zarysie, jakie są te wymagania i gdzie je możemy znaleźć. Łatwiej nam będzie sprawdzić, czy projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł...

Najnowsze produkty i technologie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Sławomir Gąsiorowski Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

mdm®NT Sp. z o.o. Membrany dachowe MDM

Membrany dachowe MDM Membrany dachowe MDM

Membrany dachowe są nowoczesną alternatywą dla pap układanych pod docelowym pokryciem dachu. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze oraz – w przeciwieństwie do papy – jednocześnie wodoszczelne i paroprzepuszczalne.

Membrany dachowe są nowoczesną alternatywą dla pap układanych pod docelowym pokryciem dachu. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze oraz – w przeciwieństwie do papy – jednocześnie wodoszczelne i paroprzepuszczalne.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Recticel Izolacje Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Recticel Izolacje Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Dom energooszczędny w technologii RECTICEL Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Recticel Izolacje Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest...

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest to niemożliwe, np. w obiektach zabytkowych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest aplikacja materiałów termoizolacyjnych od wewnętrznej strony ścian i dachów. A do tego celu świetnie nadają się płyty termoizolacyjne PIR o nazwie Eurothane® G, belgijskiej firmy RECTICEL.

Recticel Izolacje Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, na budynkach z utrudnionym dostępem do elewacji czy budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Recticel Izolacje Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Recticel Izolacje Podłoga, która zatrzyma ciepło

Podłoga, która zatrzyma ciepło Podłoga, która zatrzyma ciepło

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Recticel Izolacje Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej...

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej Simfofit® firmy Recticel.

Recticel Izolacje Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi

Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi

Taras nad pomieszczeniami użytkowymi pełni funkcję dachu. Musi więc zapewniać im ochronę cieplną oraz zabezpieczać przed przedostawaniem się do nich wody.

Taras nad pomieszczeniami użytkowymi pełni funkcję dachu. Musi więc zapewniać im ochronę cieplną oraz zabezpieczać przed przedostawaniem się do nich wody.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.