EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Akustyka stropów RECTOR

Firma RECTOR przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

treść sponsorowana
system rector fot2

System RECTOBETON

system rector fot3

System RECTOLIGHT

Badanie przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i we Francji potwierdziły, że stropy sprężone RECTOR, poza dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych, spełniają również wymogi akustyczne. Z uwagi na możliwość projektowania stropów od 16 do 34 cm z dokładnością do 1 cm, stosowanie różnych materiałów oraz wysokości wypełnień stropowych, kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów RECTOR pod kątem wymagań akustycznych. Projektanci RECTOR mogą pomóc w doborze takiego rozwiązania stropowego wraz z warstwami wykończeniowymi, które będzie odpowiadać indywidualnym wymogom projektowym. Dowiedz się więcej >>

Jednym z głównych elementów wpływających na parametr akustyczny stropu jest jego ciężar. Im większy, tym lepiej pochłania dźwięki. Dzięki możliwości projektowania stropów o różnych wysokościach i różnych grubościach nadbetonu można dopasować masę stropu do wymaganej.

system rector fot5

Przekrój przez system RECTOBETON i RECTOLIGHT

Badania akustyczne

Obliczenia zawarte w kalkulatorze opierają się na pomiarach laboratoryjnych przeprowadzonych na wybranych stropach firmy RECTOR z udziałem oraz bez warstw wykończeniowych.

system rector fot6

Przykładowy przekrój podłogi pływającej z użyciem styropianu akustycznego 33/30 mm.

Co celów badawczych został zaprojektowany i wybudowany budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych oferowanych przez grupę RECTOR, w którym przeprowadzono szereg badań i testów.

Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) oraz uderzeniowych (Ln,w) wraz z obliczeniami wskaźników ważonych przeprowadzono w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej (pustaki betonowe) oraz przez Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB) we Francji (inne rodzaje wypełnień stropowych).

Wyniki powyższych pomiarów zostały ekstrapolowane na całą rodzinę stropów RECTOR. Metoda obliczeniowa pozwalająca na ekstrapolację wyników badań oraz oszacowanie zachowania stropów wraz z różnymi warstwami wykończeniowymi (tynk, sufit podwieszany, posadzki, podłoga pływająca) została opracowana przez Centrum Badań Przemysłu Betonowego (CERIB) we Francji i zatwierdzona przez francuskie Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB).

Projektowanie z myślą o akustyce

Kalkulator akustyczny RECTOR daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu. Sprawdź >>

system rector fot6

Układy stropowe umożliwiające na uzyskanie stropów od 16 cm do 34 cm wysokości.

Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu, jak i warstwy wykończeniowe, takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody.

Po wprowadzeniu wszystkich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w).

Więcej w Poradniku Technicznym >>

Hałas

Energia od źródła dzwięku rozprzestrzenia się w budynku i może być słyszalna nawet w odległych pomieszczeniach. Energia wytraca się wraz z odległościa od żródła, ponieważ jej część odbija się od przegród, rozpraszana jest przez ściany i stropy. Pozostała energia przekazywana jest do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie następuje dalsze jej wytracanie. Mając na uwadze powyższe, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu, stosując odpowiednie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Przegrody poziome dobiera się analizując zarówno konstrukcję stropu, jak i wszystkie warstwy wykończeniowe (nad i pod stropem).

system rector fot7

1 - energia od żródła dzwięku


2 - energia odbita w pomieszczeniu, w którym wyemitowany został dźwięk


3 - energia rozproszona poprzez przegrody


4 - energia przekazana do sąsiedniego pomieszczenia

W przypadku stropów wyróżniamy kilka dróg przenikania dźwięków między pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. W zależności od układu pomieszczeń, lokalizacji szachtów instalacyjnych oraz przepustów, możemy przyjąć, że dzwięk z pomieszczenia A do pomieszczenia B poże przeniknąć bezpośrednio przez: strop, wnętrze rur/przewodów, nieszczelności w przegrodzie czy też otwory w pomieszczeniach np. szachty instalacyjne. Chcąc uzyskać zadowalającą nas redukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków.

system rector fot8

Drogi przenikania dźwięków

Błędy wykonawcze – na co zwrócić uwagę

Projektując stropy i warstwy wykończeniowe zwracamy uwagę na spełnienie wszelkich wymogów akustycznych zawartych w przepisach. Aby projektowane parametry akustyczne pokrywały się z parametrami akustycznymi w trakcie użytkowania obiektu, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Stosowanie nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające, jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

Izolacja akustyczna

W budownictwie jedno- i wielorodzinnym najczęściej używanym materiałem izolacyjnym pod podłogi jest styropian akustyczny, który znajduje się pod warstwą dociskową i ma na celu ograniczenie przenikania dźwięków uderzeniowych poprzez zdylatowanie konstrukcji od betonowej posadzki. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze na tym etapie polegają na braku dylatacji obwodowej posadzki betonowej lub przerwanie warstwy styropianu. W takim przypadku mieszanka betonowa przedostaje się do warstwy konstrukcyjnej i oba sztywne materiały stykają się bezpośrednio tworząc mostek akustyczny. W warstwie styropianu często ukrywane są również instalacje elektryczne, sanitarne oraz kanały wentylacji mechanicznej (szczególnie w budownictwie jednorodzinnym). W miejscach prowadzenia instalacji najczęściej przerywana jest warstwa styropianu i sztywne przewody przylegają zarówno do stropu, jak i wylewki betonowej.

Izolacja pod posadzką

Często przez niewiedzę styropian akustyczny, który cechuje się mniejszą sztywnością dynamiczną, zastępowany jest w warstwach podłogowych sztywniejszym styropianem np. EPS100, który wizualnie wygląda podobnie. W wyniku takiej zmiany zastosowanie twardszego styropianu powoduje pogorszenie parametru Ln,w, czyli zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

Ściany z płyt g-k

Stosując systemy ścienne z płyt g-k wiele osób zapomina o stosowaniu taśm akustycznych między profilami stalowymi a konstrukcją budynku (ściany lub stropy). Z pozoru niewielka zmiana powoduje zwiększenie przenikania dźwięków między ścianą a stropem.

Klatki schodowe

Żelbetowe klatki schodowe są najczęściej sztywno połączone ze ścianami oddzielającymi korytarz od mieszkania. Biegi schodowe wykonane z żelbetu nie posiadają warstw podłogi pływającej, co powoduje bardzo dobre przenikanie dźwięków do sąsiednich pomieszczeń, powodując dyskomfort akustyczny. W celu ograniczenia przenikania dźwięków należy dylatować biegi klatki schodowej od konstrukcji budynku i zwrócić szczególną uwagę na wykończenie połączenia dylatacyjnego.

Wielka płyta

Budownictwo z wielkiej płyty jest bardzo dobrze znane milionom ludzi. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania przez wszystkie mieszkania w pionie czy wspólne przewody wentylacyjne sprawiają, że dźwięki przenikają między mieszkaniami.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne w budownictwie wielorodzinnym również są bardzo dobrym nośnikiem dźwięków. Źle wykonane lub nieobudowane przewody mogą powodować, że mimo prawidłowo wykonanych warstw stropu oraz podłogi pływającej możemy słyszeć rozmowy sąsiadów.

Instalacje

Rury instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz nie stykać się bezpośrednio z konstrukcją budynku. W trakcie użytkowania instalacji w wyniku pracy urządzeń mogą pojawić się drgania, w wyniku których dochodzi do przenoszenia dźwięków. Układane instalacje bezpośrednio na stropach (mogące generować lub przenosić drgania) powinny być wykonane w elastycznej otulinie, która dodatkowo pozwoli na swobodne odkształcenia elementów w wyniku np. zmian temperatury.

Posadzka

Dylatacja samej posadzki betonowej to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji między podłogą a ścianą, czyli w przypadku np. paneli nie układać ich sztywno od ściany do ściany tylko pozostawić ok 1–2 cm przestrzeni z uwagi na rozszerzalność materiałów. Sztywne połączenie posadzki ze ścianą spowoduje, że dźwięki uderzeniowe będą lepiej przenikały nie tylko do pomieszczeń na sąsiednich kondygnacjach, ale również w obrębie tego samego mieszkania. Zaleca się również montaż listew przypodłogowych z zachowaniem niewielkiej szczeliny lub elastycznego połączenia między listwą a posadzką. 

Jak poprawić akustykę stropów w istniejących pomieszczeniach?

system rector fot9

Montaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej pod stropem RECTOLIGHT

Sufit podwieszany

Popularnym sposobem polepszenia parametrów akustycznych przegrody stropowej jest montaż sufitów podwieszanych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, poza zwiększeniem izolacyjności akustycznej nawet o kilkanaście dB, dodatkowo może wygłuszyć pracę urządzeń lub przewodów prowadzonych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.

Posadzka

Duże znaczenie w rozchodzeniu się dźwięków uderzeniowych ma rodzaj zastosowanej posadzki. W zależności od tego, jaki użyjemy materiał na podłodze, uzyskamy różne parametry akustyczne. Przykładowo płytki ceramiczne oraz posadzki betonowe bardzo dobrze przenoszą dźwięki i dodatkowo zwiększają pogłos w pomieszczeniu. Wykorzystując panele podłogowe warto zastosować odpowiednie podkłady, które dodatkowo wytłumią dźwięki uderzeniowe i poprawią komfort użytkowania. Wykładziny zaś są najlepszym i najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dobór rodzaju posadzki, ponieważ bardzo dobrze tłumią uderzenia i jednocześnie mocno zmniejszają pogłos w pomieszczeniu. Najlepszym tego przykładem jest powszechne stosowanie wykładzin przemysłowych w hotelach na korytarzach oraz klatkach schodowych.

Podkładki pod urządzenia

Urządzenia wytwarzające drgania,  jak np. pralka czy sprzęt do ćwiczeń, powinny mieć odpowiednie elastyczne podkładki. Szczególnie istotne jest to w przypadku montażu np. central wentylacyjnych lub innych urządzeń znajdujących się na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

Kanały wentylacyjne

Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się np. nieobudowane kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych lub betonowych, wykończonych jedynie tynkiem, warto wykonać obudowę takich instalacji ponieważ grubość ścianki takiego przewodu może wynosić nawet 2–3 cm, co jest niewystarczającym zabezpieczeniem przed hałasem.

Ograniczona wysokość

Decydując się na wykonanie nowych warstw posadzki na stropie, można zastosować np. maty akustyczne o grubości zaczynającej się już od ok. 5 mm i zastępujące kilka centymetrów warstwy np. styropianu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć grubość warstw posadzkowych.

Podsumowanie

Temat akustyki w budynkach jest dość złożony, a efekt, jaki uzyskamy, zależy od wielu czynników. Niemniej jednak chcąc uzyskać przegrodę poziomą o żądanych parametrach akustycznych, musimy zwrócić uwagę na:

  • własciwy dobór stropu o odpowiednich parametrach akustycznych
  • prawidłowy montaż warstw podłogi pływającej
  • prawidłowy montaż elementów instalacyjnych układanych w obrębie stropu oraz szachtach instalacyjnych łączących poszczególne kondygnacje
  • dylatację paneli/ płytek przy ścianach.

Komentarze

Powiązane

RECTOR Polska Sp. z o.o. Dom jednorodzinny – czas na stropy

Dom jednorodzinny – czas na stropy Dom jednorodzinny – czas na stropy

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej...

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej są oczywiste i nie podlegają dyskusji, natomiast pozostałe aspekty są nie mniej istotne i mają duży wpływ na wybór stropu.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Sposób na drogą stal

Sposób na drogą stal Sposób na drogą stal

Osoby, które miały okazję zamawiać stal zbrojeniową w ostatnim czasie zauważyły, że cena stali wzrosła nawet o 120 % w stosunku do średnich cen z poprzednich lat. Mimo często pojawiających się podwyżek...

Osoby, które miały okazję zamawiać stal zbrojeniową w ostatnim czasie zauważyły, że cena stali wzrosła nawet o 120 % w stosunku do średnich cen z poprzednich lat. Mimo często pojawiających się podwyżek szczególnie w I i IV kwartale każdego roku, zeszłoroczne podwyżki wyjątkowo mocno nadszarpnęły budżety niejednego inwestora. Podwyżki cen nie ominęły również płyt OSB i drewna, które są niezbędne do wykonania szalunków.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Najnowsze produkty i technologie

CREATON Polska sp. z o.o. Dachówka cementowa – solidny dach w dobrej cenie

Dachówka cementowa – solidny dach w dobrej cenie Dachówka cementowa – solidny dach w dobrej cenie

Dachówka cementowa z racji swojej wysokiej trwałości, atrakcyjnej ceny oraz bardzo wysokiej jakości pozostaje niezwykle popularnym i cenionym pokryciem dachowym. Najlepsze parametry techniczne zapewniają...

Dachówka cementowa z racji swojej wysokiej trwałości, atrakcyjnej ceny oraz bardzo wysokiej jakości pozostaje niezwykle popularnym i cenionym pokryciem dachowym. Najlepsze parametry techniczne zapewniają markowe produkty renomowanych producentów, takich jak CREATON Polska. W ofercie firmy znajdują się trzy dachówki cementowe – KAPSTADT, GÖTEBORG i HEIDELBERG dostępne w nowoczesnych, odpornych na działanie czynników zewnętrznych powłokach PLANAR oraz DURATOP PRO.

SMW Ogrodzenia Ogrodzenie z blachy giętej – czy warto?

Ogrodzenie z blachy giętej – czy warto? Ogrodzenie z blachy giętej – czy warto?

Nowoczesne i modne ogrodzenie można wykonać na wiele sposobów. Najbardziej popularne są ogrodzenia z profili stalowych, aluminiowych, murowane z betonowych bloczków lub zamontowane na słupach stalowych....

Nowoczesne i modne ogrodzenie można wykonać na wiele sposobów. Najbardziej popularne są ogrodzenia z profili stalowych, aluminiowych, murowane z betonowych bloczków lub zamontowane na słupach stalowych. Nowymi, zyskującymi coraz większą popularność i sympatię użytkowników rozwiązaniami, są bardzo nowoczesne systemy ogrodzeniowe wykonane z blachy giętej.

OSPEL Seria Szafir – przełom w montażu gniazdek elektrycznych

Seria Szafir – przełom w montażu gniazdek elektrycznych Seria Szafir – przełom w montażu gniazdek elektrycznych

Czy zdarzyło Ci się, że musisz wymienić gniazdko lub kontakt w domu? Większość z nas podchodzi do takiego zadania przynajmniej z niepewnością. Koniec końców, nie robimy tego codziennie. Sięgamy wówczas...

Czy zdarzyło Ci się, że musisz wymienić gniazdko lub kontakt w domu? Większość z nas podchodzi do takiego zadania przynajmniej z niepewnością. Koniec końców, nie robimy tego codziennie. Sięgamy wówczas do filmików instruktażowych lub dzwonimy po elektryka.

PROFBUD Dom jak uzdrowisko – poznajmy osiedle GAIA PARK

Dom jak uzdrowisko – poznajmy osiedle GAIA PARK Dom jak uzdrowisko – poznajmy osiedle GAIA PARK

Warszawski deweloper, firma Profbud, rozpoczął sprzedaż nowej, prestiżowej inwestycji GAIA PARK w Kontancinie-Jeziornie. Osiedle będzie etapowane i znajdą się w nim różnego rodzaju zabudowy m.in. jednorodzinne,...

Warszawski deweloper, firma Profbud, rozpoczął sprzedaż nowej, prestiżowej inwestycji GAIA PARK w Kontancinie-Jeziornie. Osiedle będzie etapowane i znajdą się w nim różnego rodzaju zabudowy m.in. jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe, atrialne i wielorodzinne. Projekt charakteryzuje się licznymi rozwiązaniami ekologicznymi, a w swoim założeniu pozwala na świadome zagospodarowanie przestrzeni, zachowując przy tym najważniejsze walory przyrodnicze terenu.

SMW Ogrodzenia SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada

SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada

SMW Ogrodzenia to producent nowoczesnych wypełnień do bram, furtek i przęseł oraz całych systemów ogrodzeniowych. Każde nasze ogrodzenie produkujemy z pełnych, zamkniętych profili o wysokościach od 15...

SMW Ogrodzenia to producent nowoczesnych wypełnień do bram, furtek i przęseł oraz całych systemów ogrodzeniowych. Każde nasze ogrodzenie produkujemy z pełnych, zamkniętych profili o wysokościach od 15 do 30 cm. Wszystkie ogrodzenia oferowane pod marką SMW Ogrodzenia wytwarzamy sami, z wysokiej jakości blachy, pochodzącej od renomowanego producenta ArcelorMittal. Blacha, z której powstają ogrodzenia SMW, jest dwustronnie ocynkowana ogniowo i pokryta powłoką antykorozyjną w technologii Coil Coating,...

SMW Ogrodzenia Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

W ostatnich latach ogrodzenia nowoczesne cieszą się dużym zainteresowaniem. Na rynku jest wiele rozwiązań charakteryzujących się prostą formą, geometrycznymi kształtami czy wykorzystaniem i połączeniem...

W ostatnich latach ogrodzenia nowoczesne cieszą się dużym zainteresowaniem. Na rynku jest wiele rozwiązań charakteryzujących się prostą formą, geometrycznymi kształtami czy wykorzystaniem i połączeniem różnych materiałów. Nowoczesne ogrodzenia cechuje estetyka, minimalizm formy i harmonia z ogradzanym obiektem, a ich niewątpliwymi zaletami są uniwersalność i możliwość dopasowania do różnego rodzaju architektury.

SMW Ogrodzenia Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne

Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne

W firmie SMW Ogrodzenia dużą wagę przykładamy do innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań produkcyjnych, wpływających pozytywnie zarówno na jakość produktów, jak i na sam proces produkcyjny. Wierzymy,...

W firmie SMW Ogrodzenia dużą wagę przykładamy do innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań produkcyjnych, wpływających pozytywnie zarówno na jakość produktów, jak i na sam proces produkcyjny. Wierzymy, że umiejętnie wdrożona, odpowiednia technologia, może mieć znaczący wpływ na jednoczesne utrzymanie atrakcyjnej ceny oraz wysokiej jakości produktów.

ROKA spółka z o.o. Fotowoltaika dachowa – taniej znaczy drożej!

Fotowoltaika dachowa – taniej znaczy drożej! Fotowoltaika dachowa – taniej znaczy drożej!

Nastał ten dzień, w którym postanowiłem założyć instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu. Dojrzewałem do tej decyzji ponad 3 lata, zbierałem informacje z Internetu, rozmawiałem z posiadaczami fotowoltaiki,...

Nastał ten dzień, w którym postanowiłem założyć instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu. Dojrzewałem do tej decyzji ponad 3 lata, zbierałem informacje z Internetu, rozmawiałem z posiadaczami fotowoltaiki, a nawet odwiedziłem targi branżowe. Uzbrojony w „potężną” wiedzę i zdecydowany na następny krok, w pierwszej kolejności postanowiłem obdzwonić lokalnych instalatorów i firmy polecone przez znajomych, którzy byli już posiadaczami fotowoltaiki. Potem wypełniłem kilka formularzy online, aby...

eco-top.pl Corkeen – innowacyjne i ekologiczne nawierzchnie

Corkeen – innowacyjne i ekologiczne nawierzchnie Corkeen – innowacyjne i ekologiczne nawierzchnie

Jednym z liderów na rynku nawierzchni ekologicznych jest Corkeen by Amorim. Produkty tej firmy sprawdzają się doskonale w miejscach, gdzie należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed upadkiem. System...

Jednym z liderów na rynku nawierzchni ekologicznych jest Corkeen by Amorim. Produkty tej firmy sprawdzają się doskonale w miejscach, gdzie należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed upadkiem. System nawierzchni ekologicznych jest wyprodukowany z korka – w 100% naturalnego, nadającego się do recyklingu i odnawialnego surowca. Co jeszcze zapewnia to rozwiązanie?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.