EkspertBudowlany.pl

Akustyka stropów RECTOR

Firma RECTOR przebadała stropy pod kątem akustyki oraz stworzyła kalkulator właściwości akustycznych, pozwalający określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów w systemie RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

treść sponsorowana
system rector fot2

System RECTOBETON

system rector fot3

System RECTOLIGHT

Badanie przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i we Francji potwierdziły, że stropy sprężone RECTOR, poza dużą elastycznością rozwiązań konstrukcyjnych, spełniają również wymogi akustyczne. Z uwagi na możliwość projektowania stropów od 16 do 34 cm z dokładnością do 1 cm, stosowanie różnych materiałów oraz wysokości wypełnień stropowych, kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów RECTOR pod kątem wymagań akustycznych. Projektanci RECTOR mogą pomóc w doborze takiego rozwiązania stropowego wraz z warstwami wykończeniowymi, które będzie odpowiadać indywidualnym wymogom projektowym. Dowiedz się więcej >>

Jednym z głównych elementów wpływających na parametr akustyczny stropu jest jego ciężar. Im większy, tym lepiej pochłania dźwięki. Dzięki możliwości projektowania stropów o różnych wysokościach i różnych grubościach nadbetonu można dopasować masę stropu do wymaganej.

system rector fot5

Przekrój przez system RECTOBETON i RECTOLIGHT

Badania akustyczne

Obliczenia zawarte w kalkulatorze opierają się na pomiarach laboratoryjnych przeprowadzonych na wybranych stropach firmy RECTOR z udziałem oraz bez warstw wykończeniowych.

system rector fot6

Przykładowy przekrój podłogi pływającej z użyciem styropianu akustycznego 33/30 mm.

Co celów badawczych został zaprojektowany i wybudowany budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych oferowanych przez grupę RECTOR, w którym przeprowadzono szereg badań i testów.

Laboratoryjne badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) oraz uderzeniowych (Ln,w) wraz z obliczeniami wskaźników ważonych przeprowadzono w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej (pustaki betonowe) oraz przez Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB) we Francji (inne rodzaje wypełnień stropowych).

Wyniki powyższych pomiarów zostały ekstrapolowane na całą rodzinę stropów RECTOR. Metoda obliczeniowa pozwalająca na ekstrapolację wyników badań oraz oszacowanie zachowania stropów wraz z różnymi warstwami wykończeniowymi (tynk, sufit podwieszany, posadzki, podłoga pływająca) została opracowana przez Centrum Badań Przemysłu Betonowego (CERIB) we Francji i zatwierdzona przez francuskie Centrum Naukowe Techniki Budowlanej (CSTB).

Projektowanie z myślą o akustyce

Kalkulator akustyczny RECTOR daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu. Sprawdź >>

system rector fot6

Układy stropowe umożliwiające na uzyskanie stropów od 16 cm do 34 cm wysokości.

Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu, jak i warstwy wykończeniowe, takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody.

Po wprowadzeniu wszystkich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w).

Więcej w Poradniku Technicznym >>

Hałas

Energia od źródła dzwięku rozprzestrzenia się w budynku i może być słyszalna nawet w odległych pomieszczeniach. Energia wytraca się wraz z odległościa od żródła, ponieważ jej część odbija się od przegród, rozpraszana jest przez ściany i stropy. Pozostała energia przekazywana jest do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie następuje dalsze jej wytracanie. Mając na uwadze powyższe, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu, stosując odpowiednie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Przegrody poziome dobiera się analizując zarówno konstrukcję stropu, jak i wszystkie warstwy wykończeniowe (nad i pod stropem).

system rector fot7

1 - energia od żródła dzwięku


2 - energia odbita w pomieszczeniu, w którym wyemitowany został dźwięk


3 - energia rozproszona poprzez przegrody


4 - energia przekazana do sąsiedniego pomieszczenia

W przypadku stropów wyróżniamy kilka dróg przenikania dźwięków między pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. W zależności od układu pomieszczeń, lokalizacji szachtów instalacyjnych oraz przepustów, możemy przyjąć, że dzwięk z pomieszczenia A do pomieszczenia B poże przeniknąć bezpośrednio przez: strop, wnętrze rur/przewodów, nieszczelności w przegrodzie czy też otwory w pomieszczeniach np. szachty instalacyjne. Chcąc uzyskać zadowalającą nas redukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków.

system rector fot8

Drogi przenikania dźwięków

Błędy wykonawcze – na co zwrócić uwagę

Projektując stropy i warstwy wykończeniowe zwracamy uwagę na spełnienie wszelkich wymogów akustycznych zawartych w przepisach. Aby projektowane parametry akustyczne pokrywały się z parametrami akustycznymi w trakcie użytkowania obiektu, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Stosowanie nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające, jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

Izolacja akustyczna

W budownictwie jedno- i wielorodzinnym najczęściej używanym materiałem izolacyjnym pod podłogi jest styropian akustyczny, który znajduje się pod warstwą dociskową i ma na celu ograniczenie przenikania dźwięków uderzeniowych poprzez zdylatowanie konstrukcji od betonowej posadzki. Najczęściej popełniane błędy wykonawcze na tym etapie polegają na braku dylatacji obwodowej posadzki betonowej lub przerwanie warstwy styropianu. W takim przypadku mieszanka betonowa przedostaje się do warstwy konstrukcyjnej i oba sztywne materiały stykają się bezpośrednio tworząc mostek akustyczny. W warstwie styropianu często ukrywane są również instalacje elektryczne, sanitarne oraz kanały wentylacji mechanicznej (szczególnie w budownictwie jednorodzinnym). W miejscach prowadzenia instalacji najczęściej przerywana jest warstwa styropianu i sztywne przewody przylegają zarówno do stropu, jak i wylewki betonowej.

Izolacja pod posadzką

Często przez niewiedzę styropian akustyczny, który cechuje się mniejszą sztywnością dynamiczną, zastępowany jest w warstwach podłogowych sztywniejszym styropianem np. EPS100, który wizualnie wygląda podobnie. W wyniku takiej zmiany zastosowanie twardszego styropianu powoduje pogorszenie parametru Ln,w, czyli zmniejszenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.

Ściany z płyt g-k

Stosując systemy ścienne z płyt g-k wiele osób zapomina o stosowaniu taśm akustycznych między profilami stalowymi a konstrukcją budynku (ściany lub stropy). Z pozoru niewielka zmiana powoduje zwiększenie przenikania dźwięków między ścianą a stropem.

Klatki schodowe

Żelbetowe klatki schodowe są najczęściej sztywno połączone ze ścianami oddzielającymi korytarz od mieszkania. Biegi schodowe wykonane z żelbetu nie posiadają warstw podłogi pływającej, co powoduje bardzo dobre przenikanie dźwięków do sąsiednich pomieszczeń, powodując dyskomfort akustyczny. W celu ograniczenia przenikania dźwięków należy dylatować biegi klatki schodowej od konstrukcji budynku i zwrócić szczególną uwagę na wykończenie połączenia dylatacyjnego.

Wielka płyta

Budownictwo z wielkiej płyty jest bardzo dobrze znane milionom ludzi. Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania przez wszystkie mieszkania w pionie czy wspólne przewody wentylacyjne sprawiają, że dźwięki przenikają między mieszkaniami.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne w budownictwie wielorodzinnym również są bardzo dobrym nośnikiem dźwięków. Źle wykonane lub nieobudowane przewody mogą powodować, że mimo prawidłowo wykonanych warstw stropu oraz podłogi pływającej możemy słyszeć rozmowy sąsiadów.

Instalacje

Rury instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz nie stykać się bezpośrednio z konstrukcją budynku. W trakcie użytkowania instalacji w wyniku pracy urządzeń mogą pojawić się drgania, w wyniku których dochodzi do przenoszenia dźwięków. Układane instalacje bezpośrednio na stropach (mogące generować lub przenosić drgania) powinny być wykonane w elastycznej otulinie, która dodatkowo pozwoli na swobodne odkształcenia elementów w wyniku np. zmian temperatury.

Posadzka

Dylatacja samej posadzki betonowej to nie wszystko. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie dylatacji między podłogą a ścianą, czyli w przypadku np. paneli nie układać ich sztywno od ściany do ściany tylko pozostawić ok 1–2 cm przestrzeni z uwagi na rozszerzalność materiałów. Sztywne połączenie posadzki ze ścianą spowoduje, że dźwięki uderzeniowe będą lepiej przenikały nie tylko do pomieszczeń na sąsiednich kondygnacjach, ale również w obrębie tego samego mieszkania. Zaleca się również montaż listew przypodłogowych z zachowaniem niewielkiej szczeliny lub elastycznego połączenia między listwą a posadzką. 

Jak poprawić akustykę stropów w istniejących pomieszczeniach?

system rector fot9

Montaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej pod stropem RECTOLIGHT

Sufit podwieszany

Popularnym sposobem polepszenia parametrów akustycznych przegrody stropowej jest montaż sufitów podwieszanych z wypełnieniem z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, poza zwiększeniem izolacyjności akustycznej nawet o kilkanaście dB, dodatkowo może wygłuszyć pracę urządzeń lub przewodów prowadzonych w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.

Posadzka

Duże znaczenie w rozchodzeniu się dźwięków uderzeniowych ma rodzaj zastosowanej posadzki. W zależności od tego, jaki użyjemy materiał na podłodze, uzyskamy różne parametry akustyczne. Przykładowo płytki ceramiczne oraz posadzki betonowe bardzo dobrze przenoszą dźwięki i dodatkowo zwiększają pogłos w pomieszczeniu. Wykorzystując panele podłogowe warto zastosować odpowiednie podkłady, które dodatkowo wytłumią dźwięki uderzeniowe i poprawią komfort użytkowania. Wykładziny zaś są najlepszym i najprostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dobór rodzaju posadzki, ponieważ bardzo dobrze tłumią uderzenia i jednocześnie mocno zmniejszają pogłos w pomieszczeniu. Najlepszym tego przykładem jest powszechne stosowanie wykładzin przemysłowych w hotelach na korytarzach oraz klatkach schodowych.

Podkładki pod urządzenia

Urządzenia wytwarzające drgania,  jak np. pralka czy sprzęt do ćwiczeń, powinny mieć odpowiednie elastyczne podkładki. Szczególnie istotne jest to w przypadku montażu np. central wentylacyjnych lub innych urządzeń znajdujących się na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

Kanały wentylacyjne

Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się np. nieobudowane kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych lub betonowych, wykończonych jedynie tynkiem, warto wykonać obudowę takich instalacji ponieważ grubość ścianki takiego przewodu może wynosić nawet 2–3 cm, co jest niewystarczającym zabezpieczeniem przed hałasem.

Ograniczona wysokość

Decydując się na wykonanie nowych warstw posadzki na stropie, można zastosować np. maty akustyczne o grubości zaczynającej się już od ok. 5 mm i zastępujące kilka centymetrów warstwy np. styropianu. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć grubość warstw posadzkowych.

Podsumowanie

Temat akustyki w budynkach jest dość złożony, a efekt, jaki uzyskamy, zależy od wielu czynników. Niemniej jednak chcąc uzyskać przegrodę poziomą o żądanych parametrach akustycznych, musimy zwrócić uwagę na:

  • własciwy dobór stropu o odpowiednich parametrach akustycznych
  • prawidłowy montaż warstw podłogi pływającej
  • prawidłowy montaż elementów instalacyjnych układanych w obrębie stropu oraz szachtach instalacyjnych łączących poszczególne kondygnacje
  • dylatację paneli/ płytek przy ścianach.

Komentarze

Powiązane

RECTOR Polska Sp. z o.o. Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Wybrane dla Ciebie

Nowa jakość w płaskim dachu »

Nowa jakość w płaskim dachu » Nowa jakość w płaskim dachu  »

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych »

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych » Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych »

Popraw klimat w swoim domu

Popraw klimat w swoim domu Popraw klimat w swoim domu

Ciepłe posadzki żywiczne do salonów, łazienek i kuchni

Ciepłe posadzki żywiczne do salonów, łazienek i kuchni Ciepłe posadzki żywiczne do salonów, łazienek i kuchni

Płyty, które oddychają

Płyty, które oddychają Płyty, które oddychają

Sprawdź czego szukają kupujący

Sprawdź czego szukają kupujący Sprawdź czego szukają kupujący

Kompleksowa realizacja drzwi i bram »

Kompleksowa realizacja drzwi i bram » Kompleksowa realizacja drzwi i bram  »

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych

Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych Łatwe fugowanie nawierzchni brukowych

Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Klimat i ciepło w pomieszczeniach Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Ciche klimatyzatory ścienne »

Ciche klimatyzatory ścienne » Ciche klimatyzatory ścienne »

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? » Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Termoizolacja dachów płaskich

Termoizolacja dachów płaskich Termoizolacja dachów płaskich

Zobacz problem, zanim będzie za późno »

Zobacz problem, zanim będzie za późno » Zobacz problem, zanim będzie za późno »

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę? Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

CREATON Polska sp. z o.o. KAPSTADT DURATOP PRO marki CREATON – dachówka doskonała dla nowoczesnej architektury

KAPSTADT DURATOP PRO marki CREATON – dachówka doskonała dla nowoczesnej architektury KAPSTADT DURATOP PRO marki CREATON – dachówka doskonała dla nowoczesnej architektury

Dachówka KAPSTADT to niezmiennie jedna z najchętniej wybieranych płaskich dachówek cementowych na rynku. Na tle konkurencyjnych produktów wyróżnia się nowoczesną formą, doskonałymi parametrami technicznymi...

Dachówka KAPSTADT to niezmiennie jedna z najchętniej wybieranych płaskich dachówek cementowych na rynku. Na tle konkurencyjnych produktów wyróżnia się nowoczesną formą, doskonałymi parametrami technicznymi oraz atrakcyjnym wyglądem. Posiada liczne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające znakomite parametry w zakresie trwałości dachu.

Euler Hermes Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić...

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić portfel zamówień na przyszłe prace. Eksperci Euler Hermes prezentują szanse i zagrożenia w branży budowlanej na najbliższy czas w kontekście jej kondycji finansowej i rozwoju, a także mogących się pojawić nowych wyzwań i możliwości.

Decoroom Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy!

Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy! Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy!

Polacy chętnie kupują małe mieszkania, jednak ich urządzenie często okazuje się nie lada wyzwaniem. Na niewielkim metrażu musimy pomieścić wiele funkcji, pamiętając o zachowaniu estetyki i komforcie użytkowania....

Polacy chętnie kupują małe mieszkania, jednak ich urządzenie często okazuje się nie lada wyzwaniem. Na niewielkim metrażu musimy pomieścić wiele funkcji, pamiętając o zachowaniu estetyki i komforcie użytkowania. Jak zatem funkcjonalnie zaaranżować taką przestrzeń? Eksperci z pracowni Decoroom doradzają.

merXu Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu

Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu

Firma Luxon to szybko rozwijający się producent inteligentnego oświetlenia profesjonalnego. Jej produkty znajdziesz na internetowej platformie sprzedażowej merXu.

Firma Luxon to szybko rozwijający się producent inteligentnego oświetlenia profesjonalnego. Jej produkty znajdziesz na internetowej platformie sprzedażowej merXu.

AS ENERGY Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop

Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop

Gdyby instalację fotowoltaiczną porównywać z organizmem ludzkim, to panele są najważniejszymi organami, kable – naczyniami krwionośnymi, a inwerter – sercem. I dalej, trzymając się tej analogii, funkcję...

Gdyby instalację fotowoltaiczną porównywać z organizmem ludzkim, to panele są najważniejszymi organami, kable – naczyniami krwionośnymi, a inwerter – sercem. I dalej, trzymając się tej analogii, funkcję stetoskopu pełni data logger, urządzenie monitorujące pracę falownika.

Cosentino Sunlit Days – premiera pierwszej kolekcji Silestone z certyfikatem Carbon Neutral

Sunlit Days – premiera pierwszej kolekcji Silestone z certyfikatem Carbon Neutral Sunlit Days – premiera pierwszej kolekcji Silestone z certyfikatem Carbon Neutral

Silestone by Cosentino prezentuje Sunlit Days, pierwszą na świecie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla kolekcję w segmencie konglomeratów kwarcowych i przemysłu kamieniarskiego. Wykonana według...

Silestone by Cosentino prezentuje Sunlit Days, pierwszą na świecie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla kolekcję w segmencie konglomeratów kwarcowych i przemysłu kamieniarskiego. Wykonana według nowatorskiej technologii HybriQ+ dowodzi zaangażowania marki w zrównoważony rozwój i podkreśla wyjątkową dbałość o środowisko, z której Cosentino słynie od lat. Pięć nowych odcieni ma szansę, by nadać każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter.

Blachy Pruszyński Wybór orynnowania – jak się do tego zabrać?

Wybór orynnowania – jak się do tego zabrać? Wybór orynnowania – jak się do tego zabrać?

Niezbędnym uzupełnieniem dachu jest orynnowanie. Bardzo często traktowane jest ono po macoszemu. Jednak wybór odpowiednich rynien i rur spustowych należy dobrze przemyśleć (i przeliczyć), ponieważ nie...

Niezbędnym uzupełnieniem dachu jest orynnowanie. Bardzo często traktowane jest ono po macoszemu. Jednak wybór odpowiednich rynien i rur spustowych należy dobrze przemyśleć (i przeliczyć), ponieważ nie tylko muszą pasować do stylu domu, ale – co najważniejsze – efektywnie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu.

Sto Sp.z o.o. Zabezpieczenie cokołu

Zabezpieczenie cokołu Zabezpieczenie cokołu

Podstawą prac ociepleniowych, które to decydują zarówno o funkcjonalności budynku, jak i jego wyglądzie jest opracowanie i prawidłowe wykonanie szczegółów. Jednym z nich jest odpowiednie zabezpieczenie...

Podstawą prac ociepleniowych, które to decydują zarówno o funkcjonalności budynku, jak i jego wyglądzie jest opracowanie i prawidłowe wykonanie szczegółów. Jednym z nich jest odpowiednie zabezpieczenie strefy cokołowej. Cokół to fragment ściany fundamentowej wystający powyżej terenu, zwykle ok. 70 cm. Jego zadaniem jest ochrona budynku przed zabrudzeniem, wilgocią i utratą ciepła. Cokół jest zwykle estetycznie odcięty od pozostałej fasady, tworząc niewielki uskok na elewacji. Do izolacji tego elementu...

Sto Sp.z o.o. Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology...

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology wyróżnia się maksymalnym zakresem ochrony powierzchni, wytrzymałością, stabilnością koloru i trwałością. Nadają również dodatkowe właściwości pokrywanym powierzchniom, co jest niewątpliwą wartością dodaną tych produktów. Kolor nie jest już najważniejszym kryterium wyboru farby. Inteligentne farby...

CREATON Polska sp. z o.o. Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON

Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON

Dach to jeden z najważniejszych etapów budowy domu – jeden z najdroższych i mających często decydujący wpływ na wygląd całego budynku. Aby ułatwić proces wyboru, zakupu i montażu produktów dachowych, które...

Dach to jeden z najważniejszych etapów budowy domu – jeden z najdroższych i mających często decydujący wpływ na wygląd całego budynku. Aby ułatwić proces wyboru, zakupu i montażu produktów dachowych, które będą najlepiej dopasowane do potrzeb przyszłych inwestorów, CREATON stworzył cykl 5 filmów poradnikowych „Magda i Piotr pod własnym dachem”.

www.eratoenergy.com Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę?

Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę? Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę?

Zastanawiasz się, czy fotowoltaika się opłaca? W Polsce w błyskawicznym tempie powiększa się ten sektor energetyki. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wskazuje, że tempo wzrostu mocy instalacji...

Zastanawiasz się, czy fotowoltaika się opłaca? W Polsce w błyskawicznym tempie powiększa się ten sektor energetyki. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wskazuje, że tempo wzrostu mocy instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju plasuje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Panele fotowoltaiczne przestają być zaskakującym widokiem. Z czego to wynika? I jakie korzyści może Ci przynieść instalacja fotowoltaiczna?

Viessmann Pompa ciepła - serce Twojego domu

Pompa ciepła - serce Twojego domu Pompa ciepła - serce Twojego domu

Szukając komfortowego i taniego w eksploatacji ogrzewania, coraz częściej zastanawiamy się nad zastosowaniem pompy ciepła. Przede wszystkim liczymy na to, że pompa ciepła zapewni niskie koszty ogrzewania...

Szukając komfortowego i taniego w eksploatacji ogrzewania, coraz częściej zastanawiamy się nad zastosowaniem pompy ciepła. Przede wszystkim liczymy na to, że pompa ciepła zapewni niskie koszty ogrzewania i będzie pracować niezawodnie przez kilkadziesiąt lat. Nie powinien dziwić więc fakt, że popularność pomp ciepła rośnie z roku na rok.

Daikin Airconditioning Polska Sp. z o.o. Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających

Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających

Wybierając klimatyzator do domu czy biura, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, m.in. sprawność energetyczną, głośność, wygląd i wiele innych. Bardzo ważne są także aspekty prawne dotyczące eksploatacji,...

Wybierając klimatyzator do domu czy biura, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, m.in. sprawność energetyczną, głośność, wygląd i wiele innych. Bardzo ważne są także aspekty prawne dotyczące eksploatacji, które są coraz bardziej restrykcyjne, oraz wymagania serwisowe różnych urządzeń. Warto więc przed ostatecznym wyborem zastanowić się, czy wybrać rozwiązania prostsze, czy zdecydować się na urządzenia nowoczesne, przyszłościowe i spełniające zaostrzające się przepisy unijne.

Daikin Europe NV Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca? Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła....

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła. Gwarantują one bowiem najniższe koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła, przy czym można też zamontować fotowoltaiczny system solarny i zapewnić sobie niezależność energetyczną.

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Dobrze nawodniony ogród

Dobrze nawodniony ogród Dobrze nawodniony ogród

Opady deszczu nie dostarczają glebie dostatecznej ilości wilgoci i dlatego konieczne jest systematyczne podlewanie ogrodu. Wszystkie rośliny będą wtedy bujnie rosły i cieszyły oczy. Wodę zaś można czerpać...

Opady deszczu nie dostarczają glebie dostatecznej ilości wilgoci i dlatego konieczne jest systematyczne podlewanie ogrodu. Wszystkie rośliny będą wtedy bujnie rosły i cieszyły oczy. Wodę zaś można czerpać ze zbiorników na deszczówkę lub ze studni głębinowej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.