EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Czy w Twojej inwestycji spełnione są wymagania normowe w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych?

Schöck Sp. z o.o | 2024-05-13
Wymagania normowe w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych

Wymagania normowe w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych

Biuro, mieszkanie, sala kinowa, czytelnia to tylko wybrane przykłady pomieszczeń, w których przebywamy i które powinny nam zapewnić sprzyjające warunki do pracy, wypoczynku, relaksu i skupienia. Aby te cele stały się realne, budynek powinien zostać dobrze zaprojektowany i równie dobrze zrealizowany.

treść sponsorowana

Przepisy i normy regulujące wymagania dotyczące akustyki

Obowiązek ograniczenia hałasu generowanego podczas użytkowania klatki schodowej lub korytarza w budynku wynika z zapisów Ustawy Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414 ze zmianami). Ochrona przed hałasem wymieniona jest jako jedno z siedmiu wymagań podstawowych. Wymagania uszczegółowione zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690 ze zmianami), które jasno wskazuje w §326 ustęp 2 na obowiązek stosowania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej dla podestów i biegów klatek schodowych. Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu w zakresie izolacyjności akustycznej przywołuje normę PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.” 

Poniżej przedstawiono zestawienie wymagań dot. ograniczenia poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń z komunikacji ogólnej: korytarzy, holi, podestów. Nieprzekroczenie wartości dopuszczalnej wskaźnika L’n,w oznacza spełnienie wymagań. W celu realizacji wymagań, konieczne jest zastosowanie rozwiązań wibroizolacyjnych dotyczących konstrukcji biegów schodowych oraz spoczników głównych i pośrednich. Sprawdź >>

Tablica 1. Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych w budynkach.

Ochrona przed dźwiękami uderzeniowymi – podłoga pływająca i rozwiązania systemowe

Dźwięki uderzeniowe wprowadzone do konstrukcji budynku mogą być słyszalne i dokuczliwe nawet w odległych pomieszczeniach od jego źródła. Podstawową zasadą jest więc uniemożliwienie przedostania się dźwięku do konstrukcji, w obrębie której znajdują się pomieszczenia chronione. W tym celu wykonuje się m.in. podwójne ściany szybów windowych czy pływające podłogi na stropie. Bez takiej pływającej podłogi spełnienie przepisów budowlanych z uwagi na ochronę przed dźwiękami uderzeniowymi jest niemożliwe (RYS. 1).

rys 1 2 drogi przenoszenia dzwieku zelbetowy strop plytowy gr 14 cm

RYS. 1–2. Drogi przenoszenia dźwięku – żelbetowy strop płytowy gr. 14 cm (tynkowany): bez pływającej podłogi (1) oraz z pływającą podłogą (2); w zależności od parametrów akustycznych pływającej podłogi ΔLw [dB] uzyskujemy wartość wskaźnika L’nw [dB] wymaganą dla danego obiektu; rys.: Schöck

Aby ten problem rozwiązać, trzeba zaprojektować na stropie tzw. pływającą podłogę, która spowoduje, że zredukowana zostanie transmisja dźwięku do pomieszczenia chronionego o wartość ΔLw [dB] (RYS. 2). 

Aby sprostać wymaganiom stawianym w normie, potrzebna jest pływająca podłoga, której parametry akustyczne (w zależności od rodzaju budynku) opisane współczynnikiem ΔLw muszą być wyższe od 20 dB. Efekt ten uzyska się m.in., stosując elastyczny styropian o wymaganej grubości i sztywności dynamicznej. Stosowanie w pływających podłogach zwykłego styropianu nie spełni wymagań akustycznych. Bardzo ważne jest, aby pływająca podłoga została obwodowo oddylatowana od ścian, w przeciwnym razie fala dźwiękowa bez problemu przejdzie do ściany.

Wykonanie podłogi pływającej jest możliwe na spoczniku głównym, a nawet pośrednim, jednak redukcja dźwięków uderzeniowych generowanych na biegach schodowych możliwa jest wyłącznie poprzez zastosowanie systemowych rozwiązań wibroizolacyjnych. Nie ma możliwości spełnienia wymagań ustawowych bez pełnego oddylatowania schodów od konstrukcji budynku.

rys 3 4 drogi przenoszenia dzwieku ze spocznika

RYS. 3–4. Drogi przenoszenia dźwięku ze spocznika (bez pływającej podłogi) klatki schodowej: połączonego bezpośrednio ze ścianą oddzielającą pomieszczenie chronione oraz opartego za pośrednictwem elementu wibroakustycznego na ścianie oddzielającej pomieszczenie chronione; wibroakustyczny element nośny zapewnia w zależności od jego parametrów akustycznych ΔLw [dB] uzyskanie wartości wskaźnika L’nw [dB] wymaganej dla danego obiektu (Tablica 1); rys.: Schöck

Wybierz Schöck Tronsole – innowacyjny system, który sprawdził się już w praktyce

Podstawową zasadą jest oddylatowanie konstrukcji biegów i spoczników (bez pływających podłóg) od ścian i stropów. Właściwości elementów Schöck Tronsole wyrażone w postaci ważonego wskaźnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw pozwalają na oddzielenie akustyczne schodów prefabrykowanych i monolitycznych, schodów prostych i zabiegowych oraz spoczników. Rodzina produktów Tronsole składa się z sześciu elementów przeznaczonych do rożnego zastosowania w połączeniu z elementami prefabrykowanymi lub wykonywanymi na placu budowy. Poniżej przykładowe możliwości wykonania izolacji akustycznej klatek schodowych. 

  • Prosty bieg schodów oddzielony akustycznie, spocznik z podłogą pływającą

Oddzielenie biegu schodów od stropu przy zastosowaniu typu F, a od płyty posadzki typ B. Bieg schodów jest izolowany od ściany przy użyciu typu L.

  • Spocznik i prosty bieg schodów oddzielone akustycznie

Oddzielenie biegu schodów od stropu przy zastosowaniu typu T, spocznika od ściany przy użyciu typu Z. Schody są izolowane od ściany przy użyciu typu L.

Wykonawstwo

detal oparcia podestu schodow

RYS. 5. Detal oparcia podestu schodów na ścianie klatki schodowej za pośrednictwem elementu Z oraz prawidłowo wykonana dylatacja obwodowa

Badania terenowe przeprowadzone przez Politechnikę Śląską na budynkach mieszkalnych potwierdzają nie tylko konieczność stosowania rozwiązań wibroakustycznych, ale również zwrócenie szczególnej uwagi na sposób wykończenia pomieszczeń komunikacji ogólnej. W przypadku warstwy wierzchniej podłogowej z płytek prawidłowe rozwiązanie powinno polegać na wykonaniu obwodowej fugi z silikonu, nie tylko na grubości płytek, ale także na grubości warstwy kleju. Fuga wykonana powinna zostać ze szczególną uwagą, tak aby nie zabrudzić dylatacji i nie utworzyć łącznika mechanicznego przenoszącego drgania. Nieprawidłowe wykonanie tego elementu prowadzi do wzrostu wartości wskaźnika L’n,w (czyli obniżenia izolacyjności) nawet o kilkanaście dB. Najgorszy otrzymany wynik podczas pomiarów terenowych wyniósł L’n,w = 74 dB (czyli 19 dB powyżej normy). Co istotne dotyczył on prawidłowo zaprojektowanej podłogi pływającej na podeście głównym (przyczyną obniżenia izolacyjności były wspomniane błędy wykonawcze). Na rys. 5 pokazano detal oparcia podestu schodów na ścianie klatki schodowej za pośrednictwem elementu Schöck Tronsole typu Z oraz prawidłowo wykonaną dylatację obwodową.

Podsumowanie

Podczas prac nad tą serią produktów szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom prostego montażu oraz zapobiegania powstawaniu mostków akustycznych. Warto wiedzieć, że nawet jeden mostek akustyczny może zaburzyć skuteczność całej izolacji akustycznej. Rożne typy elementów Tronsole mogą być bezpośrednio przyklejane do schodów prefabrykowanych, co pozwala zminimalizować błędy montażowe i uniknąć powstawania mostków akustycznych. Zastosowanie kompleksowej izolacji akustycznej w postaci systemu Schock Tronsole oraz uniknięcie błędów wykonawczych zapewnia spełnienie aktualnych wymagań normowych. Warto również zapamiętać, że im wyższa wartość ΔLw tym lepiej, lecz im wyższa wartość L’n,w, tym gorzej.

Więcej informacji o wymaganiach normowych w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych >>

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

V33 Polska sp. z o.o. Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian! Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego...

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego kontaktu z naturą sprawiają, że to prawdopodobnie jedyny surowiec, który odnajdzie się w każdym stylu kompozycyjnym - w pomieszczeniu i na zewnątrz. No właśnie… na zewnątrz. Deszcze, śniegi, intensywne nasłonecznienie – warunki pogodowe mogą szybko i skutecznie pozbawić drewno zachwycającego blasku....

Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe »

Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe » Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe »

Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały »

Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały » Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały »

Wybierz pompę odpowiednią do projektu »

Wybierz pompę odpowiednią do projektu » Wybierz pompę odpowiednią do projektu »

Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Strefowanie bez tajemnic »

Strefowanie bez tajemnic » Strefowanie bez tajemnic »

Odzyskaj swoje ciepło

Odzyskaj swoje ciepło Odzyskaj swoje ciepło

Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym»

Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym» Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym»

Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe »

Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe » Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe »

Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu »

Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu » Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu »

Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi »

Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi » Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi »

Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji »

Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji » Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji »

Najnowsze produkty i technologie

Groupe Atlantic Polska sp. z o.o. Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska

Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska

Groupe Atlantic Polska z dumą przedstawia swój program lojalnościowy Salut, który dedykowany jest właśnie Tobie, Instalatorowi. Program ma na celu nagradzanie profesjonalistów za ich zaangażowanie i ciężką...

Groupe Atlantic Polska z dumą przedstawia swój program lojalnościowy Salut, który dedykowany jest właśnie Tobie, Instalatorowi. Program ma na celu nagradzanie profesjonalistów za ich zaangażowanie i ciężką pracę poprzez przyznawanie punktów za każdy montaż urządzenia.

ZMK SAS SP. Z O.O. Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024

Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024 Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024

W drugim kwartale 2024 r. program „Czyste Powietrze” znacznie zyskał na popularności. Tylko w kwietniu złożono aż 23 286 nowych wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Widoczna jest też zdecydowana...

W drugim kwartale 2024 r. program „Czyste Powietrze” znacznie zyskał na popularności. Tylko w kwietniu złożono aż 23 286 nowych wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Widoczna jest też zdecydowana zmiana trendu w preferowanych przez beneficjentów urządzeniach grzewczych.

Materace Senna Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne

Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne

Mieszkanie w stylu retro to przepis na stylowe i przytulne wnętrze z charakterem. Aby stworzyć przestrzeń nawiązującą do minionych czasów, która będzie jednocześnie elegancka i funkcjonalna, warto zwrócić...

Mieszkanie w stylu retro to przepis na stylowe i przytulne wnętrze z charakterem. Aby stworzyć przestrzeń nawiązującą do minionych czasów, która będzie jednocześnie elegancka i funkcjonalna, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Poznaj 4 wskazówki aranżacyjne, które ułatwią Ci zadanie.

naklejkomania.eu Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania

Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania

Kuchnia to serce każdego domu, gdzie tworzymy posiłki i spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, jest to też miejsce szczególnie narażone na zabrudzenia. Jak zabezpieczyć ściany w kuchni przed...

Kuchnia to serce każdego domu, gdzie tworzymy posiłki i spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, jest to też miejsce szczególnie narażone na zabrudzenia. Jak zabezpieczyć ściany w kuchni przed zniszczeniem i utrzymać je w nienagannym stanie na dłużej? W tym artykule przedstawiamy sprawdzone metody i innowacyjne rozwiązania, które pomogą chronić ściany przed tłuszczem, plamami z soku czy parą wodną. Poznaj nasze porady i zmień swoją kuchnię w stylowe, funkcjonalne miejsce.

ECO Comfort Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Rodzaj instalacji grzewczej dla domu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed którą stoją właściciele nowych budynków, a także Ci, którzy modernizują domy starszego typu i szukają...

Rodzaj instalacji grzewczej dla domu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed którą stoją właściciele nowych budynków, a także Ci, którzy modernizują domy starszego typu i szukają alternatyw dla nieefektywnych kotłów na węgiel.

Pipelife Polska S.A. Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox

Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox

Zarządzanie wodami deszczowymi staje się coraz bardziej istotne w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz większego problemu z nadmiarem wód opadowych oraz okresami niedoboru wody. Jednym z innowacyjnych...

Zarządzanie wodami deszczowymi staje się coraz bardziej istotne w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz większego problemu z nadmiarem wód opadowych oraz okresami niedoboru wody. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest system Stormbox, oferowany przez firmę Pipelife. Jest to kompleksowy system skrzynek retencyjno-rozsączających, który zapewnia efektywne zagospodarowanie wody deszczowej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.