EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Zielone dachy solarne

Piotr Wolański , Katarzyna Wolańska | 4/2023 | 2023-08-28
Rozchodniki na dachu zielonym, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne, fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Rozchodniki na dachu zielonym, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne, fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Zobacz także

Marcin Baliński Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany...

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany słyszał, że warto się spieszyć, bo potem nie będzie się opłacać. A jak jest w rzeczywistości?

Michał Marona Zielona rewolucja w domu

Zielona rewolucja w domu Zielona rewolucja w domu

Jak dziś wygląda rynek fotowoltaiczny? Jakie są jego perspektywy na przyszłość? Jak będzie wyglądać dom przyszłości?

Jak dziś wygląda rynek fotowoltaiczny? Jakie są jego perspektywy na przyszłość? Jak będzie wyglądać dom przyszłości?

Canada Rubber Polska Sp. z o. o. Przeciekający taras czy dach? Te rozwiązania sprawdzą się idealnie

Przeciekający taras czy dach? Te rozwiązania sprawdzą się idealnie Przeciekający taras czy dach? Te rozwiązania sprawdzą się idealnie

Jako pierwszy z pomocą w przecieku dachu przychodzi innowacyjny produkt na polskim rynku, czyli wyjątkowy płynny silikon – LASTOFLEX ST, opracowany w systemie zimny dach, zdecydowanie obniżając temperaturę...

Jako pierwszy z pomocą w przecieku dachu przychodzi innowacyjny produkt na polskim rynku, czyli wyjątkowy płynny silikon – LASTOFLEX ST, opracowany w systemie zimny dach, zdecydowanie obniżając temperaturę powierzchni w porównaniu do standardowych rozwiązań, dzięki czemu wydłuża żywotność pokrycia dachowego oraz zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach.

Łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. zostały oszacowane na 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła około 15,4 mld zł. W 2022 r. obroty handlowe fotowoltaiki wzrosły i wyniosły ponad 20 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV kształtowała się na poziomie 19 mld zł. W perspektywie średnioterminowej nie widać przesłanek do spowolnienia na rynku fotowoltaicznym [1].

Projekty fotowoltaiczne w Polsce

Z jednej strony obserwujemy rozwój rynku fotowoltaicznego, a z drugiej – miasta w Polsce opracowują mapy potencjału solarnego dachów na swoim terenie z uwagi na potrzebę większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji smogu.

Czytaj też o: Dachach przyszłości

Jest wiele czynników w skali europejskiej i krajowej, które spowodują wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi w kontekście potrzeby ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

Słoneczne dachy na blokach pokazują, że inwestycja w panele fotowoltaiczne jest opłacalna. Najlepiej świadczy o tym przykład Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. To jedna z pierwszych tego typu realizacji na tak dużą skalę. Funkcjonuje już na tyle długo, że można zapoznać się z konkretnymi efektami i danymi liczbowymi.

Czysta energia i korzyści ekonomiczne – efekty pracy Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej

fot1 zielone dachy solarne

Połączenie fotowoltaiki i dachu zielonego – zdjęcie wykonane w trakcie prac (sadzenia rozchodników) na inwestycji prywatnej, fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Wrocławska Elektrownia Słoneczna, inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, to największa, zlokalizowana w centrum miasta, rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa w Europie. 2771 paneli fotowoltaicznych zostało zamontowanych na dachach 35 spółdzielczych wieżowców. Zajęły one w sumie powierzchnię 0,5 ha.

Łączna moc instalacji to 739 kWp. Pozyskiwana ze słońca energia zasila części wspólne budynków: windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie. Do OZE Spółdzielnia zaczęła się przymierzać w 2014 r., kiedy pojawiły się możliwości wsparcia w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej. W 2016 r. udało się pozyskać finansowanie z Programu Prosument WFOŚiGW we Wrocławiu. Fundusz sfinansował przedsięwzięcie w 100%: 60% w formie pożyczki na 10 lat (oprocentowanie 1%) i 40% w formie dotacji.

Spółdzielnia uzyskała także przychylność mieszkańców względem inwestycji podczas szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Nie ponieśli oni żadnych kosztów w związku z uruchomieniem elektrowni słonecznej. Już w ciągu pierwszego pełnego roku funkcjonowania instalacji (2018 r.) koszty energii dla części wspólnych obniżyły się z 425 tys. zł do 120 tys. zł. Obecnie ustabilizowały się na poziomie ok. 100 tys. zł rocznie.

„Mimo szalejących cen energii, mieszkańców tych nieruchomości nie dotykają ich wzrosty. Niektóre z naszych budynków już za dwa lata wyjdą z systemu pożyczkowego i mieszkańcy niebawem będą mogli odczuć czysty zysk z uruchomienia instalacji na ich dachach. Póki co cieszą się ich efektem ekologicznym, bo nasze panele słoneczne ograniczają o blisko 600 ton roczną emisję CO2 do atmosfery, co odpowiada asymilacji gazu cieplarnianego przez około 150 ha lasu, czyli blisko 50 tys. drzew. Rocznie nasze instalacje produkują 760 tys. kWh energii elektrycznej. Kończą się proste sposoby zmniejszania zużycia energii w budynkach. Nie można myśleć o ograniczaniu konsumpcji energii jedynie w kategorii kolejnego zwiększania warstwy izolacji, to powoli traci sens ekonomiczny i użytkowy. Czas już na rozwiązania, które przynosi najnowsza technologia. W ostatnich latach wprowadziliśmy m.in. oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu i natężenia światła, falownikową regulację pracy silników wind i pomp, we współpracy z dostawcą ciepła rozwiązania umożliwiające zdalną regulację parametrów pracy węzłów cieplnych, również w funkcji prognozy pogody. Dlatego że już w sposób prosty coraz trudniej jest obniżać koszty, w 2015 r. podjęliśmy decyzję o poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i źródeł ich finansowania, w tym poza opłatami mieszkańców. Skończyły się łatwe możliwości ograniczania zużycia energii, a przyszedł czas na jej wytwarzanie” – mówi Marek Dera, prezes SM Wrocław-Południe i jeden z inicjatorów uruchomienia Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. 

Obecnie spółdzielnia jest w trakcie przygotowania dwóch inwestycji, gdzie w nowych budynkach na szeroką skalę zostaną wprowadzone kompleksowe rozwiązania proekologiczne, takie jak skojarzone instalacje OZE – PV i PC, rekuperacja, retencja i zielone dachy. Już w tym roku planowane jest rozpoczęcie jednej z tych inwestycji – zeroemisyjnych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na wrocławskich Wojszycach [2].

Zielone dachy solarne – większa efektywność paneli i efekt synergii

Według najnowszego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” FLL [3] zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu do dachów tradycyjnych) prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia sprawność takich modułów.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachach zielonych ma też zalety techniczne, system warstw dachu zielonego pełni bowiem funkcję kotwiącą – stabilizuje panele fotowoltaiczne nawet w przypadku silnego wiatru i burz. Konstrukcje wsporcze pod panele można więc montować bez konieczności przebijania warstwy izolacji wodochronnej.

Dachy z pokryciem bitumicznym nagrzewają się do temperatury 80–100°C. W miarę jak ogniwo fotowoltaiczne nagrzewa się i wzrasta jego temperatura, zdolność do konwersji promieniowania słonecznego w energię elektryczną maleje [4]. Zastosowanie na dachu roślinności i podłoża wegetacyjnego obniża temperaturę powierzchni dachowej.

Dachy zielone nagrzewają się maksymalnie do temperatury 25–40°C [5]. Jeśli więc fotowoltaikę zamontuje się na dachu zielonym, wydajność paneli słonecznych będzie wyższa, a straty spowodowane wzrostem temperatury modułu ulegną zmniejszeniu.

W Polsce są już pierwsze tego typu obiekty, które łączą dach zielony z panelami fotowoltaicznymi.Przykładem może być siedziba austriackiej firmy Schachermayer, która powstała w 2020 r. pod Krakowem, gdzie hala magazynowa wraz z budynkiem biurowym ma 2600 m2 powierzchni użytkowej. Na stosowanie połączenia dachów zielonych z fotowoltaiką otwarci są też inwestorzy indywidualni oraz firmy deweloperskie. 

Dachy zielone – inne korzyści wynikające z efektywności energetycznej budynków

Znamy podstawowe korzyści wynikające ze stosowania zieleni na dachach i tarasach w miastach:

 • retencjonowanie wody opadowej (odciążenie kanalizacji i zapobieganie powodziom po gwałtownych opadach),
 • niwelowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
 • zwiększenie bioróżnorodności (dodatkowe miejsca dla roślinności, ptaków, owadów),
 • oczyszczanie powietrza,
 • ochrona akustyczna.

Stosowanie dachów zielonych podnosi też wartość budynków i wpływa pozytywnie na samopoczucie mieszkańców.

Dachy zielone stanowią izolację termiczną, dzięki czemu poprawiają efektywność energetyczną budynków. A poprawa efektywności energetycznej to przecież niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Dachy zielone mają więc pośredni wpływ na redukcję CO2 – obniżając temperaturę, przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala na redukcję zanieczyszczeń i CO2 emitowanych przy produkcji energii.

Oszczędność energii w budynkach wyposażonych w dachy zielone wynika przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresie zimowym oznacza to oszczędność energii związaną z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresie letnim – zmniejszoną potrzebę klimatyzowania pomieszczeń.

Wykonanie dachu zielonego pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniach pod nim średnio o 2–5°C [6–7]. Natomiast 20-centymetrowa warstwa substratu i 20–40-centymetrowa warstwa roślinności ma identyczne właściwości izolacyjne co 15-centymetrowa warstwa wełny mineralnej [8–9].

Warto więc pamiętać, że zazielenianie dachów oraz instalacje solarne mogą być łączone, zwłaszcza na dachach płaskich. Co więcej, połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego poprawia efektywność samej instalacji solarnej.

Jeśli chodzi o sposób montażu paneli fotowoltaicznych na dachu zielonym, to można wyróżnić dwa warianty:

 • dach zielony biosolarny1), czyli dach zielony zintegrowany z systemem do montażu paneli fotowoltaicznych, gdzie dach zielony pełni funkcję balastu i bez niego konstrukcja nośna pod panele PV nie może poprawnie funkcjonować; w tym przypadku system do montażu instalacji fotowoltaicznej jest zabezpieczony i unieruchomiony przez konstrukcję zielonego dachu; w takim wariancie do montażu systemu nie jest konieczna ingerencja w powierzchnię dachu oraz izolację wodochronną,
 • dach zielony solarny, gdzie instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana niezależnie od systemu dachu zielonego; to dach zielony, na którym dodatkowo zostały umieszczone panele PV, ale w tym przypadku dach zielony nie stanowi balastu dla systemu montażowego paneli fotowoltaicznych ani nie jest zintegrowany z systemem nośnym tych paneli.

Miasto Rotterdam – program rozwoju dachów wielofunkcyjnych

Instalacje solarnych dachów zielonych możemy znaleźć na przykład w Rotterdamie, gdzie ekologiczne i wielofunkcyjne dachy są wdrażane jako odpowiedź na potrzebę transformacji energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Wprowadzono tam strategię, według której powierzchnie dachów są traktowane jako przestrzeń miejska możliwa do zagospodarowania z korzyścią dla mieszkańców. Wyszczególniono cztery funkcje dachów:

 • dachy zielone porośnięte roślinnością,
 • dachy zielone o zwiększonej retencji wody opadowej,
 • powierzchnie dachowe służące rekreacji
 • oraz dachy solarne, z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi.

Jak pokazała praktyka, poszczególne funkcje można łączyć.

W Rotterdamie zrealizowano także program wspierający powstawanie takich funkcjonalnych dachów. Miasto stoi przed rozmaitymi wyzwaniami ekologicznymi. Zagęszczenie ludności w centrum, podnoszenie się poziomu morza, zwiększone opady, stres cieplny w okresie letnim i utrata różnorodności biologicznej to tylko niektóre z nich. Pod względem gospodarki wodnej tradycyjne rozwiązania, takie jak wały i inne zabezpieczenia przeciwpowodziowe, nie są wystarczające, aby zapobiegać powodziom, dlatego miasto szuka rozwiązań innowacyjnych.

Podział przestrzeni dachów przeznaczonych do zagospodarowania w mieście – swego rodzaju strefowanie – ma spowodować, że miasto będzie funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony, co wpłynie na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Jednym z takich rozwiązań jest program komunalnego dachu zielonego ustanowiony w 2008 r. W ramach tego projektu przeprowadzano kampanię informacyjną na temat zalet dachów zielonych, skierowaną do obywateli. Przyznano również dotacje tym, którzy zdecydowali się na budowę dachu zielonego na własnym terenie. Głównym celem programu było zatrzymanie wody deszczowej, aby zmniejszyć jej spływ do kanalizacji.

W czasie trwania projektu zauważono, że dachy zielone mogą łączyć wiele funkcji, od rekreacyjnej do wytwarzania energii z OZE poprzez zamontowanie na nich paneli słonecznych. Od 2017 r. program dachów zielonych przekształcił się w „Wielofunkcyjny program Rooftop”.

Połączenie funkcji oferuje zarówno korzyści publiczne (redukcja wody deszczowej do kanalizacji), jak i prywatne dla użytkowników budynku (przestrzeń rekreacyjna). W mieście zbadano potencjał powierzchni dachów i dokonano oceny występujących na danym terenie potrzeb, zaś na tej podstawie podzielono ten teren na strefy.

Aby ułatwić orientację, poszczególnym funkcjom przydzielono kod kolorystyczny. W ten sposób powstała mapa strefowania miasta. Poszczególne kolory oznaczają, jakie dachy, o jakich funkcjach powinny powstać w konkretnych lokalizacjach, w zależności od występujących tam problemów i potrzeb lokalnych.

rys zielone dachy solarne
Cztery funkcje dachów wyróżnione w programie opracowanym dla Rotterdamu i przypisany im kod kolorystyczny [10]
 • Funkcja zielona – są to dachy zielone z roślinnością ekstensywną (z rozchodników i innych roślin, które dobrze znoszą suszę) oraz dachy, na których posadzono roślinność intensywną.
 • Obszary oznaczone kolorem niebieskim to tereny, które mają problem z podnoszeniem się poziomu wód, powinny więc tu powstawać dachy o zwiększonej retencji wód opadowych (niebieskie).
  Każdy dach zielony pozwala na retencjonowanie wód opadowych. Poprzez dachy o zwiększonej retencji wodnej należy rozumieć tego typu dachy zielone, które mają dodatkową warstwę magazynującą nadmiar wody czy też urządzenia pozwalające na przetrzymywanie deszczówki na dachu i kontrolowanie spływu nadmiaru wody do kanalizacji.
 • W centrum wskazane jest natomiast powstanie jak największej liczby dachów o charakterze rekreacyjnym (przypisano im kolor czerwony), które będą pełnić funkcje społeczne, oraz dachów obsadzanych zielenią (zielonych).
 • Dachy żółte, czyli te, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne, mają pomagać obszarom, które potrzebują więcej energii. Okazało się, że zainstalowanie paneli solarnych na dachach zielonych, czyli porośniętych roślinnością, podnosi efektywność instalacji fotowoltaicznej.

Jak pokazuje przykład Rotterdamu, dachy płaskie w miastach mają bardzo duży potencjał, który można wykorzystać w procesach adaptacji do zmian klimatu z korzyścią dla mieszkańców.

Literatura

 1. Instytut Energetyki Odnawialnej, „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”, Warszawa, maj 2022.
 2. Materiały prasowe udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe.
 3. „Wytyczne dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych”, FLL, DAFA 2021.
 4. A. Kaliszuk-Witecka, A. Węglarz, „Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne”, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2019.
 5. Badania laboratorium Lawrence Berkley.
 6. Y. Harazono, „Effect of rooftop vegetation using artificial substrates on the urban climate and the termal load of buildings”, „Energy and Building”, 15–16/1990–1991, s. 435–442.
 7. R. Kumar, S. Kaushik, „Performance evaluation of green roof and shading for thermal protection of building”, „Energy and Building” 40/2005, s. 505–511.
 8. N.H. Wong, Y. Chen, „Tropical urban heat islands. Climate, building and greenery”, New York 2009.
 9. M. Kuhn, „Rooftop greening”, „Eco Architecture” 1996.
 10. Marloes Dout, „The Rotterdam Roofscape”, Międzynarodowa Konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”, Warszawa, 19 września 2018 r.

1) To rozwiązanie było opisane w art. P. Wolańskiego i K. Wolańskiej „Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV”, opublikowanym w numerze 2/2023 miesięcznika „­IZOLACJE”.

 

Komentarze

Powiązane

URSA Polska Izolacja termiczna – klucz do zwiększenia efektywności energetycznej budynku

Izolacja termiczna – klucz do zwiększenia efektywności energetycznej budynku Izolacja termiczna – klucz do zwiększenia efektywności energetycznej budynku

Uzyskanie komfortu cieplnego pomieszczeń jest efektem zadbania o właściwie wykonaną izolację termiczną, co przekłada się z kolei na mniejsze koszty utrzymania domu. Wykorzystanie niewłaściwych materiałów...

Uzyskanie komfortu cieplnego pomieszczeń jest efektem zadbania o właściwie wykonaną izolację termiczną, co przekłada się z kolei na mniejsze koszty utrzymania domu. Wykorzystanie niewłaściwych materiałów izolacyjnych nie pozostaje bez wpływu na wskaźnik efektywności energetycznej, czyli stosunek energii zaoszczędzonej do zużywanej. Nietrudno zauważyć współzależność między tymi dwoma pojęciami – bez odpowiedniej izolacji termicznej nie może być mowy o efektywności energetycznej. Przyjrzyjmy się temu...

CREATON Polska sp. z o.o. Jakie są najlepsze sposoby na optymalizację kosztów dachu?

Jakie są najlepsze sposoby na optymalizację kosztów dachu? Jakie są najlepsze sposoby na optymalizację kosztów dachu?

Wybór pokrycia dachowego ma kluczowe znaczenie, gdyż musi ono spełniać wiele zadań, m.in. chronić przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, izolować termicznie, a także dopasować się do budynku...

Wybór pokrycia dachowego ma kluczowe znaczenie, gdyż musi ono spełniać wiele zadań, m.in. chronić przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, izolować termicznie, a także dopasować się do budynku pod względem estetycznym. Jakie rozwiązania wykorzystać, aby dach naszego domu był ładny i trwały, a jego budowa przyjazna dla naszego portfela? Na te i inne pytania związane z optymalizacją kosztów dachu odpowiada ekspert marki CREATON – Jacek Maj, doradca techniczny i dekarz.

arch. Marianna Rybarczyk, PBN Invest Poddasze szczególnie chronione przed upałami

Poddasze szczególnie chronione przed upałami Poddasze szczególnie chronione przed upałami

W Polsce bardzo popularne są budynki jednorodzinne, które najczęściej projektuje się jako jedno- lub dwukondygnacyjne. W przypadku tych budynków, kondygnacja użytkowa zazwyczaj znajduje się bezpośrednio...

W Polsce bardzo popularne są budynki jednorodzinne, które najczęściej projektuje się jako jedno- lub dwukondygnacyjne. W przypadku tych budynków, kondygnacja użytkowa zazwyczaj znajduje się bezpośrednio pod dachem i jest szczególnie narażona na skrajne temperatury – zarówno wysokie, jak i niskie.

Bratex Dachy Mrzygłód sp.k. Modułowy rąbek zatrzaskowy

Modułowy rąbek zatrzaskowy Modułowy rąbek zatrzaskowy

Dachy na rąbek stojący są rodzajem pokrycia, którego początki sięgają wczesnych lat ubiegłego wieku. W ówczesnym czasie dachy na rąbek wykonywano z krótkich pasów blachy i układano je naprzemiennie, aby...

Dachy na rąbek stojący są rodzajem pokrycia, którego początki sięgają wczesnych lat ubiegłego wieku. W ówczesnym czasie dachy na rąbek wykonywano z krótkich pasów blachy i układano je naprzemiennie, aby uzyskać szczelność. Blachę łączono metodą felcowania, czyli zawijania lub zaginania krawędzi. Technika ta wymaga wysokich umiejętności od wykonawcy oraz zastosowania odpowiedniego rodzaju blachy, by uniknąć uszkodzenia materiału przy zaginaniu. Krycie dachów na felc, zwane także rzemieślniczym lub...

CREATON Polska sp. z o.o. Jakie czynniki wpływają na dobór warstwy wstępnego krycia dachu?

Jakie czynniki wpływają na dobór warstwy wstępnego krycia dachu? Jakie czynniki wpływają na dobór warstwy wstępnego krycia dachu?

Warstwa wstępnego krycia zupełnie niesłusznie należy do najmniej docenianych części składowych dachu. W powszechnym mniemaniu jego najważniejszym elementem jest pokrycie dachowe. I choć faktycznie, wspólnie...

Warstwa wstępnego krycia zupełnie niesłusznie należy do najmniej docenianych części składowych dachu. W powszechnym mniemaniu jego najważniejszym elementem jest pokrycie dachowe. I choć faktycznie, wspólnie z więźbą dachową odpowiada ono za trwałość całej konstrukcji oraz jej estetykę, to jednak by powstał w pełni funkcjonalny dach, należy pod wybranym rodzajem pokrycia położyć niewidoczną z zewnątrz, ale kluczową dla całej izolacji warstwę ochronną.

Dorken Delta Folie Membrana dachowa na ekstremalne warunki pogodowe

Membrana dachowa na ekstremalne warunki pogodowe Membrana dachowa na ekstremalne warunki pogodowe

W związku z powrotem wiosennej pogody warto zabezpieczyć dach przed deszczem, używając membran dachowych. Przy wyborze należy jednak pamiętać o dobraniu odpowiedniej jakości i parametrów, by materiał spełniał...

W związku z powrotem wiosennej pogody warto zabezpieczyć dach przed deszczem, używając membran dachowych. Przy wyborze należy jednak pamiętać o dobraniu odpowiedniej jakości i parametrów, by materiał spełniał swoją funkcję. Produkt powinien przede wszystkim być wysoce wodoodporny. Czy klasa W1 w pełni to zapewnia?

CREATON Polska sp. z o.o. Jak chronić dach przed działaniem porywistego wiatru?

Jak chronić dach przed działaniem porywistego wiatru? Jak chronić dach przed działaniem porywistego wiatru?

Wytrzymałość dachu na porywisty wiatr zależy przede wszystkim od wykorzystanych do jego budowy materiałów. Bardzo istotną rolę odgrywa również sposób mocowania pokrycia. W przypadku dachówek ceramicznych...

Wytrzymałość dachu na porywisty wiatr zależy przede wszystkim od wykorzystanych do jego budowy materiałów. Bardzo istotną rolę odgrywa również sposób mocowania pokrycia. W przypadku dachówek ceramicznych oraz cementowych należy więc zadbać o pełną poprawność montażu, równocześnie upewniając się co do wysokiej jakości wszystkich zastosowanych produktów – w tym klamer.

mgr inż. Krzysztof Patoka Membrany wstępnego krycia a promieniowanie ultrafioletowe

Membrany wstępnego krycia a promieniowanie ultrafioletowe Membrany wstępnego krycia a promieniowanie ultrafioletowe

Na współczesnych dachach montuje się wiele produktów z tworzyw sztucznych, które są wytwarzane z polichlorku winylu (PVC), polietylenu (PE), polipropylenu (PP), poliwęglanu (PC) i polimetakrylanu metylu...

Na współczesnych dachach montuje się wiele produktów z tworzyw sztucznych, które są wytwarzane z polichlorku winylu (PVC), polietylenu (PE), polipropylenu (PP), poliwęglanu (PC) i polimetakrylanu metylu (PMMA) i kilku innych tworzyw. Ekspozycja wszystkich tych tworzyw na światło słoneczne ma negatywny wpływ na ich żywotność. Zawarte w świetle promieniowanie ultrafioletowe (UV) rozbija wiązania chemiczne tych polimerów, w wyniku czego ulegają one różnym uszkodzeniom: sztywnieniu, pękaniu i odbarwianiu....

Marcin Baliński Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany...

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany słyszał, że warto się spieszyć, bo potem nie będzie się opłacać. A jak jest w rzeczywistości?

CREATON Polska sp. z o.o. Taśmy kalenicowe – klucz do trwałości i szczelności dachu: rodzaje, montaż i praktyczne porady

Taśmy kalenicowe – klucz do trwałości i szczelności dachu: rodzaje, montaż i praktyczne porady Taśmy kalenicowe – klucz do trwałości i szczelności dachu: rodzaje, montaż i praktyczne porady

Taśmy kalenicowe pełnią istotną rolę w utrzymaniu trwałości i szczelności dachu. W poniższym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom taśm kalenicowych, sposobom ich montażu oraz udzielimy praktycznych...

Taśmy kalenicowe pełnią istotną rolę w utrzymaniu trwałości i szczelności dachu. W poniższym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom taśm kalenicowych, sposobom ich montażu oraz udzielimy praktycznych porad, które pomogą Ci zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dachu.

CREATON Polska sp. z o.o. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pokrycia dachowego?

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pokrycia dachowego? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pokrycia dachowego?

Wybór odpowiedniego pokrycia dachu zwykle wymaga od inwestora przeanalizowania wielu istotnych zagadnień, które pozwoli optymalnie dobrać produkt dachowy do specyfiki inwestycji. Ważny jest nie tylko jego...

Wybór odpowiedniego pokrycia dachu zwykle wymaga od inwestora przeanalizowania wielu istotnych zagadnień, które pozwoli optymalnie dobrać produkt dachowy do specyfiki inwestycji. Ważny jest nie tylko jego ciężar czy rozmiar, ale także wielkość, stopień skomplikowania i kąt nachylenia dachu oraz estetyka budynku. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę podczas zakupu pokrycia dachowego?

Redakcja Wymiana dachu – kiedy trzeba mieć pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

Wymiana dachu – kiedy trzeba mieć pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie? Wymiana dachu – kiedy trzeba mieć pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

Remont dachu to duże przedsięwzięcie. Przed przystąpieniem do prac przydatna będzie nie tylko wiedza na temat tego, jakie są rodzaje pokryć dachowych czy ile kosztuje wymiana pokrycia dachowego, ale również...

Remont dachu to duże przedsięwzięcie. Przed przystąpieniem do prac przydatna będzie nie tylko wiedza na temat tego, jakie są rodzaje pokryć dachowych czy ile kosztuje wymiana pokrycia dachowego, ale również orientacja w przepisach prawa budowlanego. Kiedy wymagane jest formalne pozwolenie, a kiedy prace te wystarczy zgłosić do właściwych urzędów?

Blachy Pruszyński Jaka blachodachówka jest najlepsza?

Jaka blachodachówka jest najlepsza? Jaka blachodachówka jest najlepsza?

Wybór i zakup pokrycia dachowego to jedna z ważniejszych decyzji podczas budowy czy remontu domu. Wpływa nie tylko na trwałość czy wygląd dachu i budynku, ale także na nasze finanse. Nic więc dziwnego,...

Wybór i zakup pokrycia dachowego to jedna z ważniejszych decyzji podczas budowy czy remontu domu. Wpływa nie tylko na trwałość czy wygląd dachu i budynku, ale także na nasze finanse. Nic więc dziwnego, że wybór inwestorów zazwyczaj pada na blachodachówki – blaszane pokrycia łączą estetykę oraz wysoką jakość z przystępną ceną.

CREATON Polska sp. z o.o. Powłoka dachówki ceramicznej – warstwa odpowiedzialna za zabezpieczenie i wygląd pokrycia

Powłoka dachówki ceramicznej – warstwa odpowiedzialna za zabezpieczenie i wygląd pokrycia Powłoka dachówki ceramicznej – warstwa odpowiedzialna za zabezpieczenie i wygląd pokrycia

Stosowane na dachówkach ceramicznych i cementowych powłoki wpływają zarówno na ich estetykę, jak i szereg parametrów użytkowych. Mogą nadać pokryciu błyszczący lub matowy wygląd, dodatkowo podkreślając...

Stosowane na dachówkach ceramicznych i cementowych powłoki wpływają zarówno na ich estetykę, jak i szereg parametrów użytkowych. Mogą nadać pokryciu błyszczący lub matowy wygląd, dodatkowo podkreślając jego kolor. Równocześnie zwiększają trwałość dachówek, wydłużając żywotność tych produktów. Zabezpieczają je przed wieloma szkodliwymi czynnikami – m.in. przed porastaniem przez mech. Wybór odpowiednich rozwiązań nierzadko będzie przekładał się na eksploatację całego dachu.

Dorken Delta Folie Domy szkieletowe – pokrycie dachowe a temperatura w budynku

Domy szkieletowe – pokrycie dachowe a temperatura w budynku Domy szkieletowe – pokrycie dachowe a temperatura w budynku

Domy szkieletowe zawdzięczają swoją rosnącą popularność właściwościom takim jak lekkość, a jednocześnie trwałość. Usprawnia to realizację inwestycji i obniża jej koszty. Ich drewniana konstrukcja zarówno...

Domy szkieletowe zawdzięczają swoją rosnącą popularność właściwościom takim jak lekkość, a jednocześnie trwałość. Usprawnia to realizację inwestycji i obniża jej koszty. Ich drewniana konstrukcja zarówno szybko się ochładza, jak i nagrzewa. Dlatego ważna jest odpowiednia izolacja, która pomoże utrzymać w budynku konkretną temperaturę. Szczególnie istotną funkcję pod kątem energooszczędności tego rozwiązania pełni dach, bo właśnie przez tę nieizolowaną lub źle wykonaną przegrodę może uciekać nawet...

CREATON Polska sp. z o.o. Kąt nachylenia połaci – parametr, który determinuje wybór pokrycia dachu

Kąt nachylenia połaci – parametr, który determinuje wybór pokrycia dachu Kąt nachylenia połaci – parametr, który determinuje wybór pokrycia dachu

Kąt nachylenia dachu, czyli kąt powstały pomiędzy jego połacią a poziomem konstrukcji, ma ogromne znaczenie dla wyglądu i trwałości konstrukcji dachowej. Wpływa na jej estetykę, możliwość zastosowania...

Kąt nachylenia dachu, czyli kąt powstały pomiędzy jego połacią a poziomem konstrukcji, ma ogromne znaczenie dla wyglądu i trwałości konstrukcji dachowej. Wpływa na jej estetykę, możliwość zastosowania rodzaju i montażu okien dachowych, wygodę użytkowania i przede wszystkim wybór pokrycia, a co za tym idzie – koszt wykonania i szczelność dachu. Jest to również parametr, który determinuje wybór pokrycia dachu.

CREATON Polska sp. z o.o. Membrana termozgrzewalna na dachu – kluczowe zalety

Membrana termozgrzewalna na dachu – kluczowe zalety Membrana termozgrzewalna na dachu – kluczowe zalety

Membrany dachowe odgrywają na dachu niezwykle ważną rolę – odpowiadają za jego szczelność i skuteczną wentylację. Wybór odpowiedniego produktu przekłada się więc bezpośrednio na komfort oraz bezpieczeństwo...

Membrany dachowe odgrywają na dachu niezwykle ważną rolę – odpowiadają za jego szczelność i skuteczną wentylację. Wybór odpowiedniego produktu przekłada się więc bezpośrednio na komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców domu. Przykładem rozwiązania najwyższej jakości, a równocześnie bardzo wytrzymałego i funkcjonalnego, jest membrana termozgrzewalna CREATON QUATTRO 360 LONGLIFE EXTRA. Ten nowoczesny model wyróżnia się wieloma zaletami, między innymi znakomitymi parametrami technicznymi oraz ponadprzeciętną...

CREATON Polska sp. z o.o. Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie

Kształt dachu wpływa zarówno na estetykę, jak i parametry funkcjonalne domu. W historii architektury wypracowano więc różne rozwiązania, często związane z regionalnymi tradycjami czy lokalnymi warunkami...

Kształt dachu wpływa zarówno na estetykę, jak i parametry funkcjonalne domu. W historii architektury wypracowano więc różne rozwiązania, często związane z regionalnymi tradycjami czy lokalnymi warunkami pogodowymi. Jedną z popularniejszych opcji jest dach dwuspadowy, który tworzą dwie nachylone połacie. Jakie zalety przemawiają za wyborem tego kształtu? Jak zrobić dach dwuspadowy?

Blachy Pruszyński Ile w obecnej chwili zapłacimy za m2 blachodachówki?

Ile w obecnej chwili zapłacimy za m2 blachodachówki? Ile w obecnej chwili zapłacimy za m2 blachodachówki?

Ostatnie lata nie przynosiły zbyt wielu dobrych wiadomości odnośnie cen. Z reguły mogliśmy wszędzie słyszeć o nieustannych podwyżkach, które odczuwały nasze kieszenie. Pojawiło się jednak światło w tunelu,...

Ostatnie lata nie przynosiły zbyt wielu dobrych wiadomości odnośnie cen. Z reguły mogliśmy wszędzie słyszeć o nieustannych podwyżkach, które odczuwały nasze kieszenie. Pojawiło się jednak światło w tunelu, ponieważ od końcówki 2022 r. firma Blachy Pruszyński nie zmieniła cen swoich produktów.

Dorken Delta Folie Długowieczność, izolacja, odporność – najważniejsze cechy membran dachowych

Długowieczność, izolacja, odporność – najważniejsze cechy membran dachowych Długowieczność, izolacja, odporność – najważniejsze cechy membran dachowych

Membrana dachowa chroni dach przed działaniem czynników atmosferycznych, zwiększa jego izolacyjność i przedłuża żywotność konstrukcji. Przy wyborze odpowiedniego produktu powinno się zwrócić uwagę szczególnie...

Membrana dachowa chroni dach przed działaniem czynników atmosferycznych, zwiększa jego izolacyjność i przedłuża żywotność konstrukcji. Przy wyborze odpowiedniego produktu powinno się zwrócić uwagę szczególnie na to, czy spełnia on właśnie te najważniejsze funkcje i postawić na maksymalną wytrzymałość. Wraz z rozwojem materiałów budowlanych membrany już teraz znacząco poprawiają odporność budynku oraz pozwalają zmniejszyć straty ciepła. Jak duże ma to znaczenie dla konstrukcji i jak skutecznie dzisiejsze...

CREATON Polska sp. z o.o. IV edycja programu dla profesjonalistów TOP DEKARZE za nami

IV edycja programu dla profesjonalistów TOP DEKARZE za nami IV edycja programu dla profesjonalistów TOP DEKARZE za nami

W czerwcu dobiegła końca czwarta edycja programu TOP DEKARZE organizowanego przez firmę CREATON Polska. Zaproszeni do udziału profesjonaliści, pracujący z produktami tej marki, rywalizowali ze sobą, zdobywając...

W czerwcu dobiegła końca czwarta edycja programu TOP DEKARZE organizowanego przez firmę CREATON Polska. Zaproszeni do udziału profesjonaliści, pracujący z produktami tej marki, rywalizowali ze sobą, zdobywając punkty za wykonywanie określonych zadań oraz aktywność na platformie. Zakończona akcja była pod wieloma względami rekordowa. W czwartej odsłonie programu dekarze zgłosili najwięcej inwestycji, rozwiązali najwięcej zadań oraz quizów, a także najczęściej polecali inicjatywę kolejnym fachowcom.

CREATON Polska sp. z o.o. Lato z CREATON – letnia akcja Akademii CREATON

Lato z CREATON – letnia akcja Akademii CREATON Lato z CREATON – letnia akcja Akademii CREATON

Trwa kolejna edycja „Lata z CREATON” – corocznej, letniej akcji skierowanej do dekarzy, handlowców oraz wszystkich innych osób związanych z branżą dekarską. Przedstawiciele firmy są w trakcie objazdu kraju...

Trwa kolejna edycja „Lata z CREATON” – corocznej, letniej akcji skierowanej do dekarzy, handlowców oraz wszystkich innych osób związanych z branżą dekarską. Przedstawiciele firmy są w trakcie objazdu kraju swoim nowym, specjalnie wyposażonym busem. Ich trasę można na bieżąco śledzić na profilu firmy na Facebooku, gdzie od jej startu publikowane są krótkie relacje live. Ta cykliczna inicjatywa ma na celu zacieśnianie relacji pomiędzy firmą a jej dystrybutorami oraz dekarzami. Warto podkreślić, że...

Bratex Dachy Mrzygłód sp.k. Stalowy system rynnowy Bratex Struga, czyli pewna inwestycja na lata

Stalowy system rynnowy Bratex Struga, czyli pewna inwestycja na lata Stalowy system rynnowy Bratex Struga, czyli pewna inwestycja na lata

Rynny odgrywają niezwykle istotną rolę jako element odwodnienia. Skutecznie odprowadzają wodę opadową z dachu, chroniąc fasadę oraz fundamenty przed wilgocią i uszkodzeniami. Estetycznie zaprojektowany...

Rynny odgrywają niezwykle istotną rolę jako element odwodnienia. Skutecznie odprowadzają wodę opadową z dachu, chroniąc fasadę oraz fundamenty przed wilgocią i uszkodzeniami. Estetycznie zaprojektowany system rynnowy może wpłynąć na ogólny wygląd budynku. Dobre dopasowanie kształtu, koloru i stylu rynien oraz rur spustowych do architektury budynku może podkreślić jego estetykę i dodatkowo zwiększyć jego atrakcyjność wizualną. W tym kontekście, stalowy system rynnowy Bratex Struga zdobywa coraz większe...

Regamet sp. z o.o. sp.k. Pokrycia dachowe w nowoczesnym budownictwie

Pokrycia dachowe w nowoczesnym budownictwie Pokrycia dachowe w nowoczesnym budownictwie

Dominującym trendem w architekturze jest już od kilku lat minimalizm. Bryły budynków w tym nurcie charakteryzuje prostota, a także spójny, stonowany charakter. Jakie formy pokrycia dachowego wybierać,...

Dominującym trendem w architekturze jest już od kilku lat minimalizm. Bryły budynków w tym nurcie charakteryzuje prostota, a także spójny, stonowany charakter. Jakie formy pokrycia dachowego wybierać, by dom był nie tylko atrakcyjny wizualnie i nowoczesny, ale również funkcjonalny? Oto porady przedstawiciela firmy Regamet, polskiego producenta pokryć dachowych z blachy.

Wybrane dla Ciebie

CREATON Polska sp. z o.o. Jak wybrać odpowiednią taśmę kalenicową na dach z dachówki ceramicznej lub cementowej?

Jak wybrać odpowiednią taśmę kalenicową na dach z dachówki ceramicznej lub cementowej? Jak wybrać odpowiednią taśmę kalenicową na dach z dachówki ceramicznej lub cementowej?

Taśma podgąsiorowa jest to jeden z elementów łączących dwie połacie dachu. Montowana jest w kalenicy lub narożach dachu. Głównym jej zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody opadowej pod połać...

Taśma podgąsiorowa jest to jeden z elementów łączących dwie połacie dachu. Montowana jest w kalenicy lub narożach dachu. Głównym jej zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody opadowej pod połać oraz umożliwienie przepływu powietrza spod połaci dachu na zewnątrz. Inwestorzy najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest wspomniana wentylacja, dlatego nie przykładają dużej wagi do doboru taśm podgąsiorowych, nie wspominając już o tym, że część z nich nawet nie wie o istnieniu takich...

CREATON Polska sp. z o.o. Dach jak obraz z dachówek… dzięki karpiówkom KLASSIK marki CREATON

Dach jak obraz z dachówek… dzięki karpiówkom KLASSIK marki CREATON Dach jak obraz z dachówek… dzięki karpiówkom KLASSIK marki CREATON

Ceramika, jeden z najstarszych materiałów budowlanych, ceniona jest niezmiennie za liczne zalety. Pozwala na zbudowanie trwałego i eleganckiego dachu. Jest bezkonkurencyjna w zakresie tworzenia na połaci...

Ceramika, jeden z najstarszych materiałów budowlanych, ceniona jest niezmiennie za liczne zalety. Pozwala na zbudowanie trwałego i eleganckiego dachu. Jest bezkonkurencyjna w zakresie tworzenia na połaci zachwycającego, niepowtarzalnego arcydzieła. Daje praktycznie nieograniczone możliwości kreacji, dzięki którym dach staje się wyjątkową i niebanalną ozdobą budynku.

V33 Polska sp. z o.o. Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian! Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego...

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego kontaktu z naturą sprawiają, że to prawdopodobnie jedyny surowiec, który odnajdzie się w każdym stylu kompozycyjnym - w pomieszczeniu i na zewnątrz. No właśnie… na zewnątrz. Deszcze, śniegi, intensywne nasłonecznienie – warunki pogodowe mogą szybko i skutecznie pozbawić drewno zachwycającego blasku....

Najnowsze produkty i technologie

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S. A. Wybierz klimatyzator, który latem chłodzi, a zimą ogrzewa

Wybierz klimatyzator, który latem chłodzi, a zimą ogrzewa Wybierz klimatyzator, który latem chłodzi, a zimą ogrzewa

Lato w pełni, dlatego wiele osób rozważa zakup klimatyzatora. Doradzamy, co powinieneś wziąć pod uwagę, żeby dokonać jak najlepszego wyboru.

Lato w pełni, dlatego wiele osób rozważa zakup klimatyzatora. Doradzamy, co powinieneś wziąć pod uwagę, żeby dokonać jak najlepszego wyboru.

REGULUS®-system Czas REGULUSÓW

Czas REGULUSÓW Czas REGULUSÓW

Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej...

Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć do odbiorców końcowych.

Eugeniusz Solarz, kierownik ds. inwestycji w Fabryce Styropianu ARBET Ocieplenie domu – który styropian warto wybrać?

Ocieplenie domu – który styropian warto wybrać? Ocieplenie domu – który styropian warto wybrać?

Od wielu lat wzrastają wymagania dotyczące izolacyjności budynków. Od stycznia 2017 r. norma współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosiła 0,23 W/(m²·K), a od 2021 r. współczynnik Uc...

Od wielu lat wzrastają wymagania dotyczące izolacyjności budynków. Od stycznia 2017 r. norma współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosiła 0,23 W/(m²·K), a od 2021 r. współczynnik Uc nie może przekraczać 0,20 W/(m²·K). W marcu 2023 r. Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą planu osiągnięcia zeroemisyjności budynków nowo budowanych od 2028 r. i pozostałych do 2050 r.

4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze

Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze Wełna celulozowa – materiał do termomodernizacji przegród w programie Czyste Powietrze

Rządowy program „Czyste Powietrze” rozpoczął się w roku 2018 i ma potrwać do końca 2029 r. Kwota dofinansowania dla beneficjentów wynosi do 136 200 zł. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji...

Rządowy program „Czyste Powietrze” rozpoczął się w roku 2018 i ma potrwać do końca 2029 r. Kwota dofinansowania dla beneficjentów wynosi do 136 200 zł. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają w wyniku ogrzewania domów. Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest tylko poprzez kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku oraz wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła.

Canada Rubber Polska Sp. z o. o. Innowacyjne rozwiązania do hydroizolacji dachów, balkonów i tarasów

Innowacyjne rozwiązania do hydroizolacji dachów, balkonów i tarasów Innowacyjne rozwiązania do hydroizolacji dachów, balkonów i tarasów

Kim jesteśmy? Canada Rubber dostarcza nowoczesne rozwiązania w zakresie hydroizolacji budynków. Specjalizujemy się w powłokach przeciwwodnych – zabezpieczeniach hydroizolacyjnych. Obszar naszych działań...

Kim jesteśmy? Canada Rubber dostarcza nowoczesne rozwiązania w zakresie hydroizolacji budynków. Specjalizujemy się w powłokach przeciwwodnych – zabezpieczeniach hydroizolacyjnych. Obszar naszych działań to płynne izolacje dachów płaskich, naprawa przeciekających dachów pokrytych papą, blachą, betonowych, jak również hydroizolacje balkonów czy tarasów.

FAKRO Okna FAKRO INNOVIEW dopasowane do każdego wnętrza

Okna FAKRO INNOVIEW dopasowane do każdego wnętrza Okna FAKRO INNOVIEW dopasowane do każdego wnętrza

Pod własnym dachem lubimy otaczać się naturą, światłem i pięknem. Z oknami INNOVIEW wypełnisz cały dom dobrą energią!

Pod własnym dachem lubimy otaczać się naturą, światłem i pięknem. Z oknami INNOVIEW wypełnisz cały dom dobrą energią!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.