EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywny system termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm 2.0

Jeśli budynku nie można ocieplić od zewnątrz, należy wykonać termoizolację wewnętrzną, fot. Remmers

Jeśli budynku nie można ocieplić od zewnątrz, należy wykonać termoizolację wewnętrzną, fot. Remmers

System iQ-Therm 2.0 to unowocześniona wersja kapilarnie aktywnej termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm wprowadzonej na rynek po raz pierwszy w 2009 r. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, jest łatwa w aplikacji, pozwala poprawić komfort życia, a także gwarantuje odporność na pleśń.

treść sponsorowana

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2 – obniżać koszty, aby żyć w równowadze

Energia staje się coraz droższa i nie jest już dostępna w nieograniczonych ilościach, dlatego coraz ważniejsze jest jej oszczędzanie. Zrównoważone i przystępne cenowo rozwiązania w zakresie oszczędzania energii i zmniejszania zapotrzebowania na nią muszą być stosowane w codziennej praktyce – jest to jedyny sposób na trwałe obniżenie kosztów oraz emisyjności budownictwa. Bardzo aktualnym i ambitnym projektem w zakresie ochrony klimatu jest Europejski Zielony Ład. Unia Europejska wyznacza priorytety w polityce klimatycznej, koncentrując się m.in. na budownictwie oszczędzającym nie tylko energię, ale również inne zasoby, a także stawiając na renowację istniejących budynków.

Poprzez remonty starych budynków, poprawiając ich izolację cieplną, można zaoszczędzić duże ilości energii i zmniejszyć koszty związane z ich ogrzewaniem. Istnieje wiele powodów, aby w tym celu zastosować termoizolację wewnętrzną. Termoizolacja zewnętrzna może być niemożliwa do wykonania w budynkach objętych ochroną konserwatorską, ze względu na niedopuszczalne zmiany wyglądu elewacji, lub jeśli termoizolacja całego budynku od zewnątrz przekracza budżet, albo jeżeli ogrzewania wymagają tylko części budynku czy poszczególne pomieszczenia. Termoizolacja wewnętrzna jest również najlepszym rozwiązaniem dla pomieszczeń, które nie są w ciągłym użytkowaniu, takie jak sale konferencyjne, sale sportowe i hobbystyczne lub gospodarstwa jednoosobowe. Dowiedz się więcej >>

Tak zwana aktywna kapilarnie termoizolacja wewnętrzna jest skuteczniejsza, a przy tym znacznie łatwiejsza w montażu niż tradycyjna termoizolacja od wewnątrz, ponieważ nie wymaga folii wewnętrznej jako paroizolacji. Od 2009 r. system Remmers iQ-Therm jest punktem odniesienia dla kapilarnie aktywnej termoizolacji wnętrz, ponieważ w prosty i pomysłowy sposób łączy w sobie dwa wysoce wyspecjalizowane materiały, tworząc doskonały system.

Wysokiej klasy materiał termoizolacyjny połączony jest ze specjalną, chłonną zaprawą mineralną. Płyta wykonana z materiału termoizolacyjnego jest w regularnych odstępach perforowana, a otwory są fabrycznie wypełniane zaprawą. W ten sposób powstaje materiał kompozytowy o wysokim efekcie termoizolacyjnym i jednoczesnej aktywności kapilarnej, bez stosowania paroizolacji.

Jeśli zimą temperatura spada poniżej punktu rosy lub przez elewację przenika zacinający deszcz i w systemie tworzy się kondensat, w przypadku systemu iQ-Therm wilgoć nie zostaje uwięziona za warstwą folii, lecz poprzez zaprawę migruje ze struktury muru do powietrza w pomieszczeniu, nie powodując szkód. Specjalny tynk klimatyczny nałożony na płyty termoizolacyjne służy do rozprowadzenia wilgoci na dużej powierzchni, skąd odparowuje do pomieszczenia.

Sprawdzony system iQ-Therm został teraz zaktualizowany poprzez wprowadzenie wersji iQ-Therm 2.0, która jest jeszcze prostsza i bardziej niezawodna w użyciu. W pierwotnej wersji systemu iQ-Therm płyta wykonana z materiału termoizolacyjnego była w regularnych odstępach perforowana, a otwory fabrycznie wypełniane zaprawą. W iQ-Therm 2.0 system płyt punktowo kapilarnie aktywnych zmodyfikowany został do sytemu liniowo kapilarnego (aktywnych kapilarnie spoin). Zasada działania pozostaje taka sama. Więcej o tym rozwiązaniu >>

iQ-Therm 2.0 – nowa technologia lamelowa

remmers iq therm - technologia

Rys. 1. Nowa technologia lamelowa sprawia, że aplikacja jest bezkonkurencyjnie prosta, przy jednoczesnym zachowaniu sprawdzonej funkcjonalności.

Zmodyfikowany system oferuje teraz również możliwość stosowania izolacji o grubości większej niż 80 mm – iQ-Therm 2.0 jest obecnie dostępny w grubościach 30, 50, 80 i 120 mm. Do obróbki wystarczą proste narzędzia: cięcie nożem, nakładanie zaprawy klejowej iQ M universal pędzlem lub pacą, nakładanie tynku cienkowarstwowego iQ Top lub SL Fill Q4 pacą zębatą.

klejenie lameli

Fot. 2. Klejenie lameli termoizolacyjnych w systemie iQ-Therm 2.0

Prosta zasada działania łączy izolację termiczną, kapilarność i regulację wilgotności powietrza.

termoizolacja kapilarnie aktywna

Rys. 2 Zasada działania termoizolacji kapilarnie aktywnej: dyfuzja pary wodnej (z lewej), zewnętrzne czynniki atmosferyczne, np. zacinający deszcz (w środku), specjalny tynk służy jako bufor kondensatu/regulator wilgotności (z prawej)

Woda jest transportowana w materiałach budowlanych w kilku postaciach i na różne sposoby. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy te procesy inteligentnie kontrolować – szczególnie w przypadku termoizolacji wewnętrznej. Elementy termoizolacji iQ-Therm 2.0 są przyklejane do ściany i wzajemnie za pomocą specjalnej, wysoce kapilarnie aktywnej zaprawy klejącej. 

iQ-Therm 2.0 – 30, 50, 80, 120 mm

Aktywny kapilarnie system termoizolacji ze sztywnej pianki PUR do tworzenia wysoce efektywnej, otwartej dyfuzyjnie termoizolacji wewnętrznej.

remmers iq therm - budowa

Rys. 3 Budowa systemu termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm 2.0:
1 – Zaprawa klejowa iQ M universal, 2 – lamele termoizolacyjne iQ-Therm 2.0 30/50/80/120, 3 – warstwa zbrojona iQ M universal + Tex 4/100 (alternatywnie: iQ Top + Tex 6,5/100), 4 – Szpachlówka drobnoziarnista SL Fill Q4 (opcjonalnie), 5 – powłoka malarska Color SL lub Color CL Historic

Obniżone koszty ogrzewania, podwyższony komfort mieszkania

Koszty paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, rosną nieubłaganie. Oprócz ich rosnącego niedoboru, postępujące zmiany klimatu spowodowane emisja gazów cieplarnianych wymuszają zwiększenie poboru energii. W starych budynkach zużywa się obecnie około trzy razy więcej energii niż w budynkach nowo wznoszonych. Wynika to głównie z faktu, że połowa wszystkich istniejących budynków nadal nie jest lub jest niewystarczająco chroniona przed stratami energii.

Należy opracować i wdrożyć zrównoważone i przystępne cenowo rozwiązania w zakresie oszczędzania energii i zmniejszania zapotrzebowania na nią. W tym celu należy znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  • Gdzie są słabe punkty danego budynku?
  • Które koncepcje i systemy nadają się najlepiej do danego typu budynku?
  • W jaki sposób i jak szybko można przeprowadzić modernizację energetyczną?
  • O jakie dotacje można się ubiegać?
  • Jakie przepisy i wymagania muszą być brane pod uwagę?

Nie na wszystkie, ale na wiele z tych pytań, istnieją odpowiedzi.

Wprowadź z nami energooszczędne rozwiązania >>

Ukierunkowana renowacja energooszczędna

Suchy i inteligentnie docieplony budynek to zdrowy, wygodny i przyjazny dla środowiska dom. Dobrze izolowane ściany i okna mają przyjemnie ciepłe powierzchnie i gwarantują wysoki komfort życia. Jest on wynikiem interakcji temperatury różnych elementów: ścian, okien i powietrza. Jeśli ściany są dobrze izolowane i ciepłe, wymagane jest znacznie mniej energii do ogrzewania.

Weryfikacja i ocena wielowarstwowych konstrukcji ściennych

Termoizolacja wewnętrzna ma szczególny wpływ na stan cieplno-wilgotnościowy istniejącej konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dyfuzję pary wodnej ze środowiska wewnętrznego do zewnętrznego oraz ryzyko kondensacji pary wodnej na dawnej wewnętrznej powierzchni przegrody w połączeniu z ograniczonym potencjałem wysychanie ściany narażonej na obciążenie zacinającym deszczem.

Aby wykonać ocieplenie od wewnątrz w sposób bezpieczny z punktu widzenia fizyki budowli, zaleca się wykonywanie symulacyjnych obliczeń cieplno-wilgotnościowych (sprzężonego transportu ciepła i wilgoci). Obliczenia takie można wykonać m.in. w programie iQ-Lator.

Obliczenia cieplnowilgotnościowe

Fot. 3 Obliczenia cieplnowilgotnościowe w programie iQ-Lato

Na podstawie wyników obliczeń cieplno-wilgotnościowych można zidentyfikować „problematyczne” elementy konstrukcji ścian oraz dokonać oceny, czy i w jaki sposób wykonanie termoizolacji wewnętrznej wpłynie na właściwości termiczne muru (Tabela 1).

remmers tabela 1

Tabela 1. Ściana zewnętrzna – porównanie parametrów przed oraz po termorenowacji

Ochrona elewacji przed deszczem zacinającym

Trwały sukces energooszczędnej renowacji często wymaga połączenia kilku osobnych działań. Oprócz poprawy standardu energetycznego, zwykle konieczne jest zabezpieczenie istniejącej konstrukcji przed zacinającym deszczem. Wilgotne materiały budowlane nie tylko stwarzają ryzyko uszkodzeń spowodowanych mrozem i kolonizacji biologicznej przez glony, porosty i mchy, ale także charakteryzują się znacznie niższym oporem termicznym niż w przypadku suchych materiałów budowlanych.

Głównym tego powodem jest fakt, że woda ma znacznie wyższą przewodność cieplną niż powietrze, a zatem pory wypełnione wodą mogą przenosić większe ilości ciepła niż pory wypełnione powietrzem. Przewodność cieplna materiału budowlanego wzrasta zatem gwałtownie wraz ze wzrostem zawartości wilgoci. Jednym z podstawowych wymogów renowacji energetycznej musi być zatem zmniejszenie zawartości wilgoci w materiałach budowlanych. Narażenie na zacinający deszcz, tj. deszcz kierowany wiatrem, jest najczęstszą i najbardziej oczywistą przyczyną przenikania wilgoci przez elewację.

Ochroń elewację przed wilgocią >>

Elewacje pokryte kamieniem lub te, które nie mają być barwione, wymagają skutecznej, ale niewidocznej ochrony przed zacinającym deszczem. Stosowane są tu impregnaty hydrofobowe, takie jak Funcosil FC i Funcosil SNL w wersji płynnej, które minimalizują kapilarne wchłanianie wody przy jednoczesnym zachowaniu dyfuzyjności muru (Tabela 2).

remmers tabela 2

Tabela 2. Ściana zewnętrzna - porównanie parametrów przed oraz po hydrofobizacji elewacji

Połączenie hydroizolacji oraz izolacji termicznej – renowacja kondygnacji poniżej poziomu terenu

Hydroizolacja od wewnątrz stosowana wówczas, gdy mur piwnicy jest trudno dostępny lub też całkowicie niedostępny z zewnątrz. W takim wypadku wewnętrzna powierzchnia przegrody zostaje zabezpieczona przed przenikaniem wody poprzez hydroizolacje odporne na tzw. negatywne ciśnienie wody (np. szlamy uszczelniające). Taki mur pozostaje wilgotny w swej strukturze, dlatego musi być oddzielony od miejsc położonych wyżej za pomocą poziomej przepony. Z uwagi na stan wilgotnościowy, opór termiczny istniejącego muru na izolacyjność całej przegrody jest niewielki.

Aby zapewnić wysoką jakość użytkowania, w takich przypadkach stosuje się termoizolację wewnętrzną. Wysokowydajna izolacja wewnętrzna iQ-Therm jest szczególnie polecana do tego celu ze względu na swoje optymalne parametry (Tabela 3).

Skontaktuj się z nami >>

remmers tabela 3

Tabela 3. Ściana zewnętrzna zagłębiona w gruncie – porównanie parametrów przed oraz po termorenowacji

Komentarze

Powiązane

Remmers Polska Sp. z o.o. Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych, modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating),...

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych, modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating), a częściej jako hydroizolacje „hybrydowe” lub „reaktywne” – hydroizolacje budowlane weszły w erę postbitumiczną. Kolejna generacja powstała wokół flagowego produktu firmy Remmers, czyli MB 2K, stale się rozwija. Najlepszym, a zarazem najnowszym tego dowodem jest MB 1K rapid, niezwykle łatwy w użyciu,...

Remmers Polska Sp. z o.o. Uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach

Uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach Uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach

Przed likwidacją szkód w strefie cokołowej należy dokładnie zdiagnozować ich przyczyny i zaprojektować naprawę, dobierając odpowiednie materiały uszczelniające. Działania naprawcze powinny obejmować zarówno...

Przed likwidacją szkód w strefie cokołowej należy dokładnie zdiagnozować ich przyczyny i zaprojektować naprawę, dobierając odpowiednie materiały uszczelniające. Działania naprawcze powinny obejmować zarówno elementy widoczne, jak i te znajdujące się poniżej poziomu gruntu.

Remmers Polska Sp. z o.o. Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem

Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem

Jako specjalista od hydroizolacji firma Remmers postawiła sobie za zadanie ochronę wszelkiego rodzaju konstrukcji przed wilgocią, ich renowację, a tym samym długotrwałe utrzymanie. Aby osiągnąć ten cel,...

Jako specjalista od hydroizolacji firma Remmers postawiła sobie za zadanie ochronę wszelkiego rodzaju konstrukcji przed wilgocią, ich renowację, a tym samym długotrwałe utrzymanie. Aby osiągnąć ten cel, powstają innowacyjne produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości, a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika.

Najnowsze produkty i technologie

CREATON Polska sp. z o.o. Systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych – nowe technologie na przykładzie VARIO

Systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych – nowe technologie na przykładzie VARIO Systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych – nowe technologie na przykładzie VARIO

Zintegrowany system fotowoltaiczny VARIO to nowość w ofercie CREATON Polska. Cechuje się licznymi zaletami: doskonałymi parametrami technicznymi, elegancką estetyką, łatwością obsługi oraz ponadprzeciętną...

Zintegrowany system fotowoltaiczny VARIO to nowość w ofercie CREATON Polska. Cechuje się licznymi zaletami: doskonałymi parametrami technicznymi, elegancką estetyką, łatwością obsługi oraz ponadprzeciętną trwałością i żywotnością. Zastosowane w ramach systemu innowacyjne technologie czynią z niego idealny wybór na dach domu jednorodzinnego.

Purmo Group Poland Sp. z o. o. Biuro Handlowe Oddział w Warszawie Grzejnik dekoracyjny Tinos H – połączenie komfortu i designu

Grzejnik dekoracyjny Tinos H – połączenie komfortu i designu Grzejnik dekoracyjny Tinos H – połączenie komfortu i designu

W Purmo Group dbamy o to, by nasze produkty wyróżniały się wysoką jakością wykonania, efektywnością działania oraz eleganckim designem. Jesteśmy liderem wśród producentów grzejników stalowych z gładką...

W Purmo Group dbamy o to, by nasze produkty wyróżniały się wysoką jakością wykonania, efektywnością działania oraz eleganckim designem. Jesteśmy liderem wśród producentów grzejników stalowych z gładką płytą frontową, a także wielu innowacyjnych rozwiązań grzewczych. Najnowszym w naszej ofercie produktem jest poziomy grzejnik dekoracyjny Tinos H.

Schöck Sp. z o.o System Schöck Tronsole® do izolacji akustycznej

System Schöck Tronsole® do izolacji akustycznej System Schöck Tronsole® do izolacji akustycznej

Każdy nowy projekt będzie musiał zawierać analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów m.in. o dopuszczalnym poziomie...

Każdy nowy projekt będzie musiał zawierać analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów m.in. o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwiękach przenikających do pomieszczeń budynku.

HighTech Jakie wyróżniamy systemy asekuracji dachowej?

Jakie wyróżniamy systemy asekuracji dachowej? Jakie wyróżniamy systemy asekuracji dachowej?

Systemy asekuracji dachowej mają fundamentalne znaczenie w kontekście zapewniania bezpieczeństwa pracownikom wykonujących działania budowlane, naprawcze czy konserwacyjne na dużych wysokościach. Odpowiedni...

Systemy asekuracji dachowej mają fundamentalne znaczenie w kontekście zapewniania bezpieczeństwa pracownikom wykonujących działania budowlane, naprawcze czy konserwacyjne na dużych wysokościach. Odpowiedni dobór zabezpieczeń, przeszkolenie pracowników i przeprowadzanie regularnych przeglądów systemu są kluczowe do zminimalizowania ryzyka wypadku przy pracy. Czym nazywamy systemy asekuracyjne i jakie wyróżniamy ich rodzaje? Jak dobrać odpowiedni system asekuracji dachowej? Czytaj dalej i dowiedz się...

Eko-Okna S.A. INFINITI Thermo: ciepłe panele rewolucjonizują segmentowe bramy garażowe

INFINITI Thermo: ciepłe panele rewolucjonizują segmentowe bramy garażowe INFINITI Thermo: ciepłe panele rewolucjonizują segmentowe bramy garażowe

Nowe panele o grubości 60 mm to istotna nowość, jaka pojawiła się na rynku segmentowych bram garażowych. Chociaż INFINITI Thermo opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach Eko-Okien, mocny nacisk na termoizolacyjność...

Nowe panele o grubości 60 mm to istotna nowość, jaka pojawiła się na rynku segmentowych bram garażowych. Chociaż INFINITI Thermo opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach Eko-Okien, mocny nacisk na termoizolacyjność zupełnie zmienia zasady gry.

Remmers Polska Sp. z o.o. Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych, modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating),...

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych, modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating), a częściej jako hydroizolacje „hybrydowe” lub „reaktywne” – hydroizolacje budowlane weszły w erę postbitumiczną. Kolejna generacja powstała wokół flagowego produktu firmy Remmers, czyli MB 2K, stale się rozwija. Najlepszym, a zarazem najnowszym tego dowodem jest MB 1K rapid, niezwykle łatwy w użyciu,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.