EkspertBudowlany.pl

Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Euler Hermes | 2021-06-21
Perspektywy i wyzwania branży budowlanej 

Perspektywy i wyzwania branży budowlanej 

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić portfel zamówień na przyszłe prace. Eksperci Euler Hermes prezentują szanse i zagrożenia w branży budowlanej na najbliższy czas w kontekście jej kondycji finansowej i rozwoju, a także mogących się pojawić nowych wyzwań i możliwości.

treść sponsorowana

Szanse i zagrożenia w branży budowlanej w 2021 roku

Mimo pandemii, jaka zatrzęsła światem w 2020 roku, branża budowlana działała na ogół sprawnie, jeśli chodzi o realizację kontraktów. Budowy nie były zamykane, jak i w innych europejskich krajach. Warto jednak dodać, iż COVID-19 nie pozostał na nią bez wpływu, a najbardziej widoczny był i, nadal jest, w kontekście rotacji pracowników (zakażenia, pracownicy z zagranicy). Konieczne było więc wprowadzenie przez wykonawców wielu zmian organizacyjnych na budowach. W związku z tym część kontraktów została przedłużona średnio od 3 do 6 miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet o rok. Wpływa to obecnie, m.in. od strony zabezpieczania inwestycji, na wolniejsze niż oczekiwano uwalnianie się linii gwarancyjnych (aneksy przedłużają ich wykorzystanie), a co za tym idzie – brak większej pojemności na nowe gwarancje (nie dotyczy to największych firm na rynku). Blokowało to również nakłady samych wykonawców oraz zmniejszało wykorzystanie ich mocy.

 

Realny okres spływu należności hurcie budowlanym

Realny okres spływu należności (dni) w hurcie budowlanym obecnie i za minione 12 miesięcy

Z analiz ekonomistów Euler Hermes w najnowszym raporcie skierowanym do sektora budowlanego (pełen raport do pobrania na witrynie Euler Hermes) wynika, że korekta na rynku w II połowie 2020 roku – mniej zleceń publicznych (m.in. ze strony samorządów) – po pierwsze wpłynęła na rentowność samych wykonawców (vide – wzrost liczby niewypłacalności o 50% w budownictwie w I kwartale 2021 roku). Po drugie, odłożony popyt w warunkach poprawy zwiększy bańkę cenową – podniesie koszty już realizowanych prac (przy nie zawsze działającym rekompensowaniu nieprzewidywalnych zmian cen przez inwestora) oraz rozchwieje rynek materiałów (m.in. cen stali – potencjalna bańka, co przy koniecznych do tworzenia stanach magazynowych oznaczać może duże straty hurtowników i na końcu – producentów po odreagowaniu cen w druga stronę. Na pewno zaś na bieżąco oznacza to większą ekspozycję kredytową – wyższe zaangażowanie (i koszt) finansowy dostawców/producentów materiałów budowlanych

wykres 2

Realny okres spływu należności (dni) producentów art.budowlanych obecnie i za minione 12 miesięcy 

Jak mądrze wykorzystać szansę rozwoju branży budowlanej w 2021 r.?

Jako szansę rozwoju branży budowlanej w 2021 r. ekonomiści z Euler Hermes wskazują odbicie w inwestycjach już nie tylko publicznych, ale także prywatnych firm, a także utrzymujący się ogromny popyt na rynku mieszkaniowym. Na rynku deweloperskim jest bowiem obecnie bardzo „gorąco”. Tylko w marcu tego roku deweloperzy zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań, o 63% więcej niż przed rokiem. Zauważalny jest także popyt na usługi remontowe i termomodernizacyjne, co jest efektem nie tylko home office, ale także wzrostu cen energii, który ma postępować – o 40% w ciągu najbliższych kilku lat. Marże (wykonawców) w I kwartale nieznacznie spadły, ale zamówienia rosły, a obroty w większości branż są wyższe niż średnia z ubiegłego roku. Zleceń jest dużo w branży murarskiej, zbrojeniowej i instalacyjnej. Obroty nie rosną jedynie w branży ogrodzeń i podłóg, relatywnie niskie marże mają zaś producenci izolacji i elewacji (~24%).

 

Trudne długi w hurcie budowlanym obecnie

Trudne długi (de facto - straty) w hurcie budowlanym obecnie i za minione 12 miesięcy - % wartości wszystkich należności

Eksperci Eurel Hermes podkreślają, że na wzroście w branży budowlanej można skorzystać, ale trzeba to robić mądrze, zabezpieczając swoje transakcje i mając w pamięci efekty gorączki budowlanej po Euro 2012 (czyli dużej korekty i wielu upadłości w branży budowlanej – wykonawców, a także dostawców materiałów czy firm usługowych). Sektor budowlany to bowiem duże obroty, a więc i potencjalne zyski, ale i znane zagrożenia – długie procesy inwestycyjne to także długie okresy rozliczeń należności, zmiana w międzyczasie warunków cenowych i kondycji wykonawców czy dystrybutorów. Realizowanie przez wykonawców o kontrakt ceną – bieżące wpływy nie zawsze kompensujące koszty, a służące podtrzymaniu bieżącej płynności, spłacie minionych już zobowiązań.

 

straty producentów art. budowlanych

Trudne długi (de facto- straty) producentów art. budowlanych obecnie i za minione 12 miesięcy - % wartości wszystkich należności

Ekonomiści Euler Hermes radzą, aby korzystać na wzroście w bezpieczny sposób, z ryzykiem pod kontrolą i wskazują, że branża budowlana może skorzystać m.in. na:

 • nowej fali inwestycji publicznych (drogownictwo, kolej – z tytułu nie tylko kolejnej perspektywy budżetowej UE, ale także programu odbudowy UE),

 • inwestycjach firm prywatnych (odłożone budowy – nie tylko z powodu COVID-19, ale de facto w kilku ostatnich latach z powodu ostrożności firm na skutek np. reform podatkowych wprowadzanych przez rząd. Spowodowało to obecnie duże zapotrzebowanie na inwestycje odtworzeniowe i kreujące nowe moce produkcyjne – efekt dużej konkurencyjności cenowej polskich producentów, przesuwania łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu z powrotem do Europy),

 • hossie na rynku mieszkaniowym, na którym ponownie rośnie bańka nie tylko kredytowa, ale i cenowa, co przy często spółkach celowych, wyodrębnionych do prowadzenia konkretnych inwestycji, może utrudnić późniejsze dochodzenie roszczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem sytuacji sektora budowlanego w raporcie Euler Hermes

Perspektywy i wyzwania rynkowe na 2021 rok według analizy ekonomistów Euler Hermes:

 • Wyniki finansowe poszczególnych spółek w 2021 r. będą silnie powiązane z wielkością firmy, strukturą portfela zamówień oraz rodzajem prowadzonej działalności.

 • Utrzymane zostaną wysokie nakłady na inwestycje publiczne w sektorach drogowym, kolejowym, energetycznym i hydrotechnicznym, a jednocześnie osłabieniu ulegnie klimat inwestycyjny w samorządach oraz w części segmentu prywatnego.

 • Optymizm branży będzie związany z przyjęciem nowej puli środków unijnych na lata 2021–2027 – wyraźna poprawa sytuacji na rynku spodziewana jest w latach 2022–2023.

 • W segmencie nie mieszkaniowym (inwestycje prywatne) wiele decyzji zamrożono w 2020 i trwa to w 2021 – możliwy jest spadek rynku o ponad 10%.

 • Braki surowca – w tym materiałów drewnopochodnych (rekordowy popyt na tarcicę i pochodne ze strony USA) – wpływają na plany produkcyjne oraz ceny wyrobów (m.in. stolarka drzwiowa) – istnieją obawy pogorszenia konkurencyjności, a nawet kondycji firm.

 • Ceny zakupów w stolarce to blisko 50% wartości technicznego wytworzenia – wzrost cen np. płyt MDF o 70% odczują nie tylko producenci, ale także branża budowlana, remontowa, deweloperzy oraz konsumenci.

 • Wzrost cen rzutuje również na prace infrastrukturalne – w formule „projektuj i buduj” – w br. znacząco wzrosły ceny asfaltu i stali zbrojeniowej, na rentowność wykonawców wpływają też podwyżki cen paliw.

 • Przeszkodą są koszty zatrudnienia oraz wciąż rosnące ceny materiałów.

 • Sytuacja geopolityczna, np. aktualne wydarzenia na Białorusi bardzo mocno wpływają na stronę popytową (mniej inwestycji, deprecjacja waluty, inflacja mocno odbijają się na wynikach firm eksportujących na Białoruś).

 • Wzrost kosztów paliw i pracy większy niż cen sprzętu i narzędzi budowlanych,

co może ulec zmianie w szczycie sezonu. Jeszcze w 2020 r. średnie podwyżki cen materiałów budowlanych były o połowę niższe niż inflacja, która w grudniu wyniosła 2,4% .

 • Poziom trudnych długów producentów materiałów budowlanych w stosunku

do wszystkich ich należności wahał się w przedziale 6,5–8,5% (nieznacznie tylko niżej od średniej rentowności dla produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych).

 • W statystyce niewypłacalności za I kwartał 2021 roku było 48 firm wobec 32

w tym samym okresie ub. rok – wzrost liczby niewypłacalności o 50%. Połowa niewypłacalności to firmy wznoszące budynki, a więc aż połowa to wykonawcy różnych prac specjalistycznych – budowy dróg i autostrad, ale także towarzyszących im instalacji wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowo-elektrycznych, rurociągów etc. Są to efekty pewnego spowolnienia budownictwa w drugiej połowie ub. roku, także z powodu pandemii – mimo, iż budownictwa nie dotykał lockdown, to realizacja kontraktów wydłużała się i pociągała za sobą dodatkowe koszty, które rzadko rekompensowane są w całości przez inwestora

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Prefabrykaty z betonu sprężonego

Prefabrykaty z betonu sprężonego Prefabrykaty z betonu sprężonego

Wyjątkowy wystrój łazienki

Wyjątkowy wystrój łazienki Wyjątkowy wystrój łazienki

Chroń swój taras także latem

Chroń swój taras także latem Chroń swój taras także latem

Wysokogatunkowe i niezawodne armatury

Wysokogatunkowe i niezawodne armatury Wysokogatunkowe i niezawodne armatury

Ile kosztuje strop? Wycenimy Twój projekt

Ile kosztuje strop? Wycenimy Twój projekt Ile kosztuje strop? Wycenimy Twój projekt

Sprawdź czego szukają kupujący

Sprawdź czego szukają kupujący Sprawdź czego szukają kupujący

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego?

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego? Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego?

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania Ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Klimat i ciepło w pomieszczeniach Klimat i ciepło w pomieszczeniach

Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie

Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie Środki ochrony indywidualnej – bezpieczeństwo podczas pracy na budowie

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Dlaczego warto zbudować sieć LPG? » Dlaczego warto zbudować sieć LPG? »

Termoizolacja dachów płaskich

Termoizolacja dachów płaskich Termoizolacja dachów płaskich

Podsufitka dachowa z PVC

Podsufitka dachowa z PVC Podsufitka dachowa z PVC

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Jak dobrze wykorzystać deszczówkę? Jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bricoman Jak ułożyć płyty chodnikowe krok po kroku?

Jak ułożyć płyty chodnikowe krok po kroku? Jak ułożyć płyty chodnikowe krok po kroku?

Jak ułożyć płyty chodnikowe? Samo układanie nie jest bardzo trudne, jednak należy być przy tym konsekwentnym i ostrożnym. Sprawdź szczegóły.

Jak ułożyć płyty chodnikowe? Samo układanie nie jest bardzo trudne, jednak należy być przy tym konsekwentnym i ostrożnym. Sprawdź szczegóły.

REGULUS®-system S.j. REGULUSY – grzejniki o wszechstronnym zastosowaniu

REGULUSY – grzejniki o wszechstronnym zastosowaniu REGULUSY – grzejniki o wszechstronnym zastosowaniu

Gdy w przeszłości zadano pytanie doradcom pracującym w firmie REGULUS®-system, co stanowiło największą przeszkodę w ich pracy, odpowiedź brzmiała: walka z mitami i przekłamaniami. Mitami były bezrefleksyjnie...

Gdy w przeszłości zadano pytanie doradcom pracującym w firmie REGULUS®-system, co stanowiło największą przeszkodę w ich pracy, odpowiedź brzmiała: walka z mitami i przekłamaniami. Mitami były bezrefleksyjnie powtarzane opinie, mające swoje źródła w niekatualnych już informacjach, wynikające z niepełnej lub zbyt jednostronnej wiedzy.

Defro Kondensacyjny kocioł gazowy. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie?

Kondensacyjny kocioł gazowy. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie? Kondensacyjny kocioł gazowy. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie?

Gazowy kocioł kondensacyjny to coś zupełnie innego niż zwykły, konwencjonalny kocioł gazowy. W swojej pracy jest bardziej ekonomiczny, ponieważ zużywa mniej gazu, a jego sprawność osiąga nawet 107%! Jak...

Gazowy kocioł kondensacyjny to coś zupełnie innego niż zwykły, konwencjonalny kocioł gazowy. W swojej pracy jest bardziej ekonomiczny, ponieważ zużywa mniej gazu, a jego sprawność osiąga nawet 107%! Jak to możliwe? Na czym polega zjawisko kondensacji i na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy zakupie kotła? Podpowiadamy!

FERRO Spółka Akcyjna Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. Jak chronić dom przed słońcem i owadami?

Jak chronić dom przed słońcem i owadami? Jak chronić dom przed słońcem i owadami?

Letnia aura stanowi zwykle połączenie wysokich temperatur oraz gwałtownych burz. W upalne dni marzymy o schowaniu się w chłodnym, zacienionym miejscu, natomiast deszczom towarzyszą często nieproszeni goście,...

Letnia aura stanowi zwykle połączenie wysokich temperatur oraz gwałtownych burz. W upalne dni marzymy o schowaniu się w chłodnym, zacienionym miejscu, natomiast deszczom towarzyszą często nieproszeni goście, czyli komary. Jak sprawić, by nasz dom nie nagrzewał się pod wpływem gorących promieni słonecznych, a jednocześnie ochronić go przed owadami? Warto zainwestować w odpowiednie osłony – zewnętrzne rolety, żaluzje i moskitiery.

BALEX METAL Sp. z o.o. Elegant 2.0 – panel na rąbek, który powstał we współpracy z dekarzami

Elegant 2.0 – panel na rąbek, który powstał we współpracy z dekarzami Elegant 2.0 – panel na rąbek, który powstał we współpracy z dekarzami

Blacha na rąbek stojący jest częstym widokiem na polskich dachach. Pokrycie to jest jednym z najstarszych rozwiązań stosowanych w budownictwie, ale szczególnie teraz, w dobie prostych form architektonicznych...

Blacha na rąbek stojący jest częstym widokiem na polskich dachach. Pokrycie to jest jednym z najstarszych rozwiązań stosowanych w budownictwie, ale szczególnie teraz, w dobie prostych form architektonicznych bardzo chętnie wybieranym. Na szczęście dekarze nie muszą już własnoręcznie zaginać blachy – panele na rąbek Elegant 2.0 ułatwiają i przyspieszają montaż pokrycia. A efekt zawsze jest spektakularny!

BALEX METAL Sp. z o.o. Dekoracyjna płyta warstwowa – łupek do aplikacji na dach stromy i elewację

Dekoracyjna płyta warstwowa – łupek do aplikacji na dach stromy i elewację Dekoracyjna płyta warstwowa – łupek do aplikacji na dach stromy i elewację

Płyty warstwowe nie są materiałem konstrukcyjnym. W budownictwie stosowane są przede wszystkim do obudowy ścian i dachów. Na szczególną uwagę zasługują dekoracyjne płyty warstwowe łupkowe, których użycie...

Płyty warstwowe nie są materiałem konstrukcyjnym. W budownictwie stosowane są przede wszystkim do obudowy ścian i dachów. Na szczególną uwagę zasługują dekoracyjne płyty warstwowe łupkowe, których użycie pozwala stworzyć nowoczesną, a przede wszystkim niepowtarzalną i atrakcyjną estetykę budynku.

merXu Izolacyjne panele fasadowe – piękna i trwała elewacja

Izolacyjne panele fasadowe – piękna i trwała elewacja Izolacyjne panele fasadowe – piękna i trwała elewacja

Odpowiednie ocieplenie budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii potrzebnej w domu, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji. Nowoczesne materiały do izolacji fasad zapewniają bardzo dobre parametry,...

Odpowiednie ocieplenie budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii potrzebnej w domu, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji. Nowoczesne materiały do izolacji fasad zapewniają bardzo dobre parametry, a jednocześnie stanowią ładne estetyczne wykończenie elewacji. Połączenie tych właściwości daje wiele korzyści – niższe rachunki za ogrzewanie czy chłodzenie, piękny wygląd budynku, a także mniejsze ryzyko zawilgocenia ścian.

KRISPOL Jaki styl domu wybrać? Zobacz 3 gotowe realizacje i poznaj aktualne trendy

Jaki styl domu wybrać? Zobacz 3 gotowe realizacje i poznaj aktualne trendy Jaki styl domu wybrać? Zobacz 3 gotowe realizacje i poznaj aktualne trendy

Jesteś w trakcie planowania budowy wymarzonego domu? Szukasz projektu, który będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby? A może masz już wybrany styl architektoniczny i szukasz inspiracji? Poznaj 3 aktualne...

Jesteś w trakcie planowania budowy wymarzonego domu? Szukasz projektu, który będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby? A może masz już wybrany styl architektoniczny i szukasz inspiracji? Poznaj 3 aktualne trendy.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. Tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych. Jej wygląd oraz właściwa...

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych. Jej wygląd oraz właściwa ochrona ścian zewnętrznych zależy w dużej mierze od rodzaju zastosowanego materiału do wykonania warstwy wykończeniowej elewacji. Wysokiej jakości tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM umożliwiają skuteczne zabezpieczenie elewacji oraz wykończenie jej w bogatej palecie kolorów...

NEDCON Regały wspornikowe – co powinieneś o nich wiedzieć?

Regały wspornikowe – co powinieneś o nich wiedzieć? Regały wspornikowe – co powinieneś o nich wiedzieć?

Regały wspornikowe, nazywane również dłużycowymi, nie są jednym z najczęściej spotykanych konstrukcji magazynowych. To instalacje o nietypowym kształcie i bardzo dużej rozpiętości, które przeznaczone są...

Regały wspornikowe, nazywane również dłużycowymi, nie są jednym z najczęściej spotykanych konstrukcji magazynowych. To instalacje o nietypowym kształcie i bardzo dużej rozpiętości, które przeznaczone są do składowania jednostek o rzadziej spotykanych gabarytach. Zazwyczaj wykorzystuje się je przy magazynowaniu towarów o nieprzeciętnej długości, uniemożliwiającej gromadzenie ich na typowych konstrukcjach. Które branże nie będą mogły obejść się bez regałów wspornikowych?

Euler Hermes Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić...

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić portfel zamówień na przyszłe prace. Eksperci Euler Hermes prezentują szanse i zagrożenia w branży budowlanej na najbliższy czas w kontekście jej kondycji finansowej i rozwoju, a także mogących się pojawić nowych wyzwań i możliwości.

Decoroom Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy!

Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy! Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń w małym mieszkaniu? Podpowiadamy!

Polacy chętnie kupują małe mieszkania, jednak ich urządzenie często okazuje się nie lada wyzwaniem. Na niewielkim metrażu musimy pomieścić wiele funkcji, pamiętając o zachowaniu estetyki i komforcie użytkowania....

Polacy chętnie kupują małe mieszkania, jednak ich urządzenie często okazuje się nie lada wyzwaniem. Na niewielkim metrażu musimy pomieścić wiele funkcji, pamiętając o zachowaniu estetyki i komforcie użytkowania. Jak zatem funkcjonalnie zaaranżować taką przestrzeń? Eksperci z pracowni Decoroom doradzają.

merXu Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu

Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu Oświetlenie firmy Luxon dostępne na platformie merXu

Firma Luxon to szybko rozwijający się producent inteligentnego oświetlenia profesjonalnego. Jej produkty znajdziesz na internetowej platformie sprzedażowej merXu.

Firma Luxon to szybko rozwijający się producent inteligentnego oświetlenia profesjonalnego. Jej produkty znajdziesz na internetowej platformie sprzedażowej merXu.

AS ENERGY Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop

Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop Inwerter jak serce, data logger jak stetoskop

Gdyby instalację fotowoltaiczną porównywać z organizmem ludzkim, to panele są najważniejszymi organami, kable – naczyniami krwionośnymi, a inwerter – sercem. I dalej, trzymając się tej analogii, funkcję...

Gdyby instalację fotowoltaiczną porównywać z organizmem ludzkim, to panele są najważniejszymi organami, kable – naczyniami krwionośnymi, a inwerter – sercem. I dalej, trzymając się tej analogii, funkcję stetoskopu pełni data logger, urządzenie monitorujące pracę falownika.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.