EkspertBudowlany.pl

Perspektywy i wyzwania rynkowe branży budowlanej na 2021 rok

Euler Hermes | 2021-06-21
Perspektywy i wyzwania branży budowlanej 

Perspektywy i wyzwania branży budowlanej 

Budownictwo w ubiegłym, pandemicznym, roku nie ucierpiało tak bardzo, jak inne sektory gospodarki, na przykład usługi, ale efekty kryzysu dotrą do branży z pewnym opóźnieniem – trudno będzie bowiem zapełnić portfel zamówień na przyszłe prace. Eksperci Euler Hermes prezentują szanse i zagrożenia w branży budowlanej na najbliższy czas w kontekście jej kondycji finansowej i rozwoju, a także mogących się pojawić nowych wyzwań i możliwości.

treść sponsorowana

Szanse i zagrożenia w branży budowlanej w 2021 roku

Mimo pandemii, jaka zatrzęsła światem w 2020 roku, branża budowlana działała na ogół sprawnie, jeśli chodzi o realizację kontraktów. Budowy nie były zamykane, jak i w innych europejskich krajach. Warto jednak dodać, iż COVID-19 nie pozostał na nią bez wpływu, a najbardziej widoczny był i, nadal jest, w kontekście rotacji pracowników (zakażenia, pracownicy z zagranicy). Konieczne było więc wprowadzenie przez wykonawców wielu zmian organizacyjnych na budowach. W związku z tym część kontraktów została przedłużona średnio od 3 do 6 miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet o rok. Wpływa to obecnie, m.in. od strony zabezpieczania inwestycji, na wolniejsze niż oczekiwano uwalnianie się linii gwarancyjnych (aneksy przedłużają ich wykorzystanie), a co za tym idzie – brak większej pojemności na nowe gwarancje (nie dotyczy to największych firm na rynku). Blokowało to również nakłady samych wykonawców oraz zmniejszało wykorzystanie ich mocy.

 

Realny okres spływu należności hurcie budowlanym

Realny okres spływu należności (dni) w hurcie budowlanym obecnie i za minione 12 miesięcy

Z analiz ekonomistów Euler Hermes w najnowszym raporcie skierowanym do sektora budowlanego (pełen raport do pobrania na witrynie Euler Hermes) wynika, że korekta na rynku w II połowie 2020 roku – mniej zleceń publicznych (m.in. ze strony samorządów) – po pierwsze wpłynęła na rentowność samych wykonawców (vide – wzrost liczby niewypłacalności o 50% w budownictwie w I kwartale 2021 roku). Po drugie, odłożony popyt w warunkach poprawy zwiększy bańkę cenową – podniesie koszty już realizowanych prac (przy nie zawsze działającym rekompensowaniu nieprzewidywalnych zmian cen przez inwestora) oraz rozchwieje rynek materiałów (m.in. cen stali – potencjalna bańka, co przy koniecznych do tworzenia stanach magazynowych oznaczać może duże straty hurtowników i na końcu – producentów po odreagowaniu cen w druga stronę. Na pewno zaś na bieżąco oznacza to większą ekspozycję kredytową – wyższe zaangażowanie (i koszt) finansowy dostawców/producentów materiałów budowlanych

wykres 2

Realny okres spływu należności (dni) producentów art.budowlanych obecnie i za minione 12 miesięcy 

Jak mądrze wykorzystać szansę rozwoju branży budowlanej w 2021 r.?

Jako szansę rozwoju branży budowlanej w 2021 r. ekonomiści z Euler Hermes wskazują odbicie w inwestycjach już nie tylko publicznych, ale także prywatnych firm, a także utrzymujący się ogromny popyt na rynku mieszkaniowym. Na rynku deweloperskim jest bowiem obecnie bardzo „gorąco”. Tylko w marcu tego roku deweloperzy zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań, o 63% więcej niż przed rokiem. Zauważalny jest także popyt na usługi remontowe i termomodernizacyjne, co jest efektem nie tylko home office, ale także wzrostu cen energii, który ma postępować – o 40% w ciągu najbliższych kilku lat. Marże (wykonawców) w I kwartale nieznacznie spadły, ale zamówienia rosły, a obroty w większości branż są wyższe niż średnia z ubiegłego roku. Zleceń jest dużo w branży murarskiej, zbrojeniowej i instalacyjnej. Obroty nie rosną jedynie w branży ogrodzeń i podłóg, relatywnie niskie marże mają zaś producenci izolacji i elewacji (~24%).

 

Trudne długi w hurcie budowlanym obecnie

Trudne długi (de facto - straty) w hurcie budowlanym obecnie i za minione 12 miesięcy - % wartości wszystkich należności

Eksperci Eurel Hermes podkreślają, że na wzroście w branży budowlanej można skorzystać, ale trzeba to robić mądrze, zabezpieczając swoje transakcje i mając w pamięci efekty gorączki budowlanej po Euro 2012 (czyli dużej korekty i wielu upadłości w branży budowlanej – wykonawców, a także dostawców materiałów czy firm usługowych). Sektor budowlany to bowiem duże obroty, a więc i potencjalne zyski, ale i znane zagrożenia – długie procesy inwestycyjne to także długie okresy rozliczeń należności, zmiana w międzyczasie warunków cenowych i kondycji wykonawców czy dystrybutorów. Realizowanie przez wykonawców o kontrakt ceną – bieżące wpływy nie zawsze kompensujące koszty, a służące podtrzymaniu bieżącej płynności, spłacie minionych już zobowiązań.

 

straty producentów art. budowlanych

Trudne długi (de facto- straty) producentów art. budowlanych obecnie i za minione 12 miesięcy - % wartości wszystkich należności

Ekonomiści Euler Hermes radzą, aby korzystać na wzroście w bezpieczny sposób, z ryzykiem pod kontrolą i wskazują, że branża budowlana może skorzystać m.in. na:

 • nowej fali inwestycji publicznych (drogownictwo, kolej – z tytułu nie tylko kolejnej perspektywy budżetowej UE, ale także programu odbudowy UE),

 • inwestycjach firm prywatnych (odłożone budowy – nie tylko z powodu COVID-19, ale de facto w kilku ostatnich latach z powodu ostrożności firm na skutek np. reform podatkowych wprowadzanych przez rząd. Spowodowało to obecnie duże zapotrzebowanie na inwestycje odtworzeniowe i kreujące nowe moce produkcyjne – efekt dużej konkurencyjności cenowej polskich producentów, przesuwania łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu z powrotem do Europy),

 • hossie na rynku mieszkaniowym, na którym ponownie rośnie bańka nie tylko kredytowa, ale i cenowa, co przy często spółkach celowych, wyodrębnionych do prowadzenia konkretnych inwestycji, może utrudnić późniejsze dochodzenie roszczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem sytuacji sektora budowlanego w raporcie Euler Hermes

Perspektywy i wyzwania rynkowe na 2021 rok według analizy ekonomistów Euler Hermes:

 • Wyniki finansowe poszczególnych spółek w 2021 r. będą silnie powiązane z wielkością firmy, strukturą portfela zamówień oraz rodzajem prowadzonej działalności.

 • Utrzymane zostaną wysokie nakłady na inwestycje publiczne w sektorach drogowym, kolejowym, energetycznym i hydrotechnicznym, a jednocześnie osłabieniu ulegnie klimat inwestycyjny w samorządach oraz w części segmentu prywatnego.

 • Optymizm branży będzie związany z przyjęciem nowej puli środków unijnych na lata 2021–2027 – wyraźna poprawa sytuacji na rynku spodziewana jest w latach 2022–2023.

 • W segmencie nie mieszkaniowym (inwestycje prywatne) wiele decyzji zamrożono w 2020 i trwa to w 2021 – możliwy jest spadek rynku o ponad 10%.

 • Braki surowca – w tym materiałów drewnopochodnych (rekordowy popyt na tarcicę i pochodne ze strony USA) – wpływają na plany produkcyjne oraz ceny wyrobów (m.in. stolarka drzwiowa) – istnieją obawy pogorszenia konkurencyjności, a nawet kondycji firm.

 • Ceny zakupów w stolarce to blisko 50% wartości technicznego wytworzenia – wzrost cen np. płyt MDF o 70% odczują nie tylko producenci, ale także branża budowlana, remontowa, deweloperzy oraz konsumenci.

 • Wzrost cen rzutuje również na prace infrastrukturalne – w formule „projektuj i buduj” – w br. znacząco wzrosły ceny asfaltu i stali zbrojeniowej, na rentowność wykonawców wpływają też podwyżki cen paliw.

 • Przeszkodą są koszty zatrudnienia oraz wciąż rosnące ceny materiałów.

 • Sytuacja geopolityczna, np. aktualne wydarzenia na Białorusi bardzo mocno wpływają na stronę popytową (mniej inwestycji, deprecjacja waluty, inflacja mocno odbijają się na wynikach firm eksportujących na Białoruś).

 • Wzrost kosztów paliw i pracy większy niż cen sprzętu i narzędzi budowlanych,

co może ulec zmianie w szczycie sezonu. Jeszcze w 2020 r. średnie podwyżki cen materiałów budowlanych były o połowę niższe niż inflacja, która w grudniu wyniosła 2,4% .

 • Poziom trudnych długów producentów materiałów budowlanych w stosunku

do wszystkich ich należności wahał się w przedziale 6,5–8,5% (nieznacznie tylko niżej od średniej rentowności dla produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych).

 • W statystyce niewypłacalności za I kwartał 2021 roku było 48 firm wobec 32

w tym samym okresie ub. rok – wzrost liczby niewypłacalności o 50%. Połowa niewypłacalności to firmy wznoszące budynki, a więc aż połowa to wykonawcy różnych prac specjalistycznych – budowy dróg i autostrad, ale także towarzyszących im instalacji wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowo-elektrycznych, rurociągów etc. Są to efekty pewnego spowolnienia budownictwa w drugiej połowie ub. roku, także z powodu pandemii – mimo, iż budownictwa nie dotykał lockdown, to realizacja kontraktów wydłużała się i pociągała za sobą dodatkowe koszty, które rzadko rekompensowane są w całości przez inwestora

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

STUDIOKRAJOBRAZY.PL Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę? Teraz to możliwe!

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę? Teraz to możliwe! Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę? Teraz to możliwe!

We wrześniu ubiegłego roku rząd zdecydował o zmianie przepisów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród osób, które planują...

We wrześniu ubiegłego roku rząd zdecydował o zmianie przepisów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród osób, które planują budowę domu o powierzchni nieprzekraczającej 70 m2.

Łazienkaplus.pl S.A. Szafki łazienkowe – jak je wybrać?

Szafki łazienkowe – jak je wybrać? Szafki łazienkowe – jak je wybrać?

Remont łazienki to duże wyzwanie. Lista decyzji do podjęcia nieustannie się wydłuża, przyprawiając o zawroty głowy. Jaki wybrać kolor armatury? Co lepiej się sprawdzi – brodzik czy prysznic walk-in? Lepszy...

Remont łazienki to duże wyzwanie. Lista decyzji do podjęcia nieustannie się wydłuża, przyprawiając o zawroty głowy. Jaki wybrać kolor armatury? Co lepiej się sprawdzi – brodzik czy prysznic walk-in? Lepszy będzie sedes podwieszany czy klasyczny? Gdy uporasz się już z tymi kwestiami, czas na najprzyjemniejsze – wybór mebli. Jakie klasyczne oraz nietypowe szafki łazienkowe można znaleźć w sklepach? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem konkretnego modelu.

Hörmann Polska Sp. z o.o. Złoto dla Hörmann Polska w XV Otwartych Regatach Branży Budowlanej 2022

Złoto dla Hörmann Polska w XV Otwartych Regatach Branży Budowlanej 2022 Złoto dla Hörmann Polska w XV Otwartych Regatach Branży Budowlanej 2022

Załoga Hörmann zakończyła tegoroczną rywalizację w klasie profesjonalnej ze złotym medalem. „Walczymy i wygrywamy z najlepszymi” – tak zwycięstwo i zaciętą walkę w czasie Regatta Business Poland 2022 skomentowała...

Załoga Hörmann zakończyła tegoroczną rywalizację w klasie profesjonalnej ze złotym medalem. „Walczymy i wygrywamy z najlepszymi” – tak zwycięstwo i zaciętą walkę w czasie Regatta Business Poland 2022 skomentowała Aleksandra Wolska-Balina z jachtu Hörmann Polska. Regaty Branży Budowlanej to niezwykła impreza i okazja do nawiązywania relacji biznesowych w duchu sportowej rywalizacji.

SIG Sp. z o.o. Czym pokryć dach? Jakie pokrycia dachowe wybrać?

Czym pokryć dach? Jakie pokrycia dachowe wybrać? Czym pokryć dach? Jakie pokrycia dachowe wybrać?

Budując bądź remontując dom, często mamy dylemat, jakie pokrycie dachu wybrać. Dostępne są różne rozwiązania, takie jak blachodachówka, dachówka ceramiczna czy betonowa albo gont bitumiczny. Jakie cechy...

Budując bądź remontując dom, często mamy dylemat, jakie pokrycie dachu wybrać. Dostępne są różne rozwiązania, takie jak blachodachówka, dachówka ceramiczna czy betonowa albo gont bitumiczny. Jakie cechy mają tego typu pokrycia i kiedy najlepiej je zastosować? Ile kosztują materiały i co należy uwzględnić przy ich zakupie?

Sika Poland sp. z o.o. Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego

Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego

Remont czy nowa budowa inwestycja budowlana to długotrwały proces. W pierwszym kroku wiele miesięcy zabiera uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, czasem też decyzje dotyczące materiałów i stylu wykończenia...

Remont czy nowa budowa inwestycja budowlana to długotrwały proces. W pierwszym kroku wiele miesięcy zabiera uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, czasem też decyzje dotyczące materiałów i stylu wykończenia mogą wydłużyć ten czas. Następnie, o czym mówią raporty, najtrudniejsze dla inwestorów jest znalezienie odpowiedniego wykonawcy, co może potrwać kolejne długie tygodnie. Jednak nawet jeśli uda się możliwie szybko wybrać ekipę, należy liczyć się z tym, że nie wejdzie na budowę z dnia na dzień.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem wypełniająco-izolującym, produkowanym w wytwórniach betonu CEMEX oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów, w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem wypełniająco-izolującym, produkowanym w wytwórniach betonu CEMEX oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów, w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty, a w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Rankomat Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ile kosztuje i jak chronić nieruchomość?

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ile kosztuje i jak chronić nieruchomość? Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ile kosztuje i jak chronić nieruchomość?

Dom jest azylem, w którym można się schować przed całym światem. Dlatego warto o niego zadbać. W tym celu można np. zdecydować się na ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Choć nie unikniesz...

Dom jest azylem, w którym można się schować przed całym światem. Dlatego warto o niego zadbać. W tym celu można np. zdecydować się na ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Choć nie unikniesz nieszczęśliwych wypadków, polisa zapewni Ci wsparcie finansowe, jeśli do nich dojdzie. Dodatkowe pieniądze pozwolą pokryć powstałe szkody i dadzą nieocenione poczucie bezpieczeństwa. Sprawdź, ile to kosztuje.

ZMK SAS SP. Z O.O. Ekologiczne urządzenia grzewcze – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Ekologiczne urządzenia grzewcze – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Ekologiczne urządzenia grzewcze – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), rok 2021 był kolejnym rekordowym, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży pomp ciepła. Cały rynek tych urządzeń odnotował wzrost o 66%,...

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), rok 2021 był kolejnym rekordowym, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży pomp ciepła. Cały rynek tych urządzeń odnotował wzrost o 66%, a sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda od 2017 r. wzrosła 10-krotnie. Co ciekawe, sprzedaż pomp ciepła przypadająca na mieszkańca Polski była w zeszłym roku większa niż w Niemczech i Wielkiej Brytanii – krajach, które do tej pory były kluczowymi rynkami branży. Prognozy na kolejne lata są równie...

off-site.pl Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych. Co warto o nim wiedzieć?

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych. Co warto o nim wiedzieć? Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych. Co warto o nim wiedzieć?

Popularność instalacji fotowoltaicznych sprawia, że coraz chętniej dowiadujemy się więcej na temat montażu paneli. Taka wiedza jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy planuje się inwestycję. Jednym z często...

Popularność instalacji fotowoltaicznych sprawia, że coraz chętniej dowiadujemy się więcej na temat montażu paneli. Taka wiedza jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy planuje się inwestycję. Jednym z często poruszanych wątków jest kwestia nachylenia paneli fotowoltaicznych. Jakie powinno być, aby korzyści z zastosowania paneli były jak największe?

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Pompa ciepła

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.