EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Jak budować oszczędnie?

Jak budować oszczędnie? fot. T. Rybarczyk
Jak budować oszczędnie? fot. T. Rybarczyk

Każda budowa, nawet niedużego domu jednorodzinnego, jest dosyć skomplikowanym procesem, który jest kosztowny i czasochłonny. Budujący wiedzą, że jeśli się nie panuje nad wydatkami na każdym etapie budowy, to można wydać o wiele więcej, niż się wcześniej zakładało. Warto więc wszystko dobrze zaplanować, aby zminimalizować niepotrzebne wydatki, co jest szczególnie ważne obecnie, kiedy ceny materiałów są bardzo wysokie.

W zasadzie jeszcze na długo przed budową decyzje podjęte na etapie projektowania mają wpływ na późniejsze wydatki i koszty budowanego domu. Jeśli jednak do całego procesu podejdzie się racjonalnie, to i koszty budowy mogą być racjonalne. Chociaż zazwyczaj inwestorom bardziej chodzi o tanie niż racjonalne budowanie, to zwłaszcza w obecnych czasach nie da się tego zrobić tanio, ponieważ wszystko jest bardzo kosztowne. Nie można jednak budować kosztem jakości, bo tanie budowanie będzie w efekcie budowaniem drogim. Zwłaszcza, że nadchodzą trudniejsze czasy dla inwestorów, które wynikają z wielu przyczyn. Warto więc racjonalnie pochodzić do całego procesu budowy.

Po pierwsze – projekt, a nawet wcześniej – działka

Jeśli ktoś nie chce wydać zbyt wiele na budowę, to powinien już przed tworzeniem projektu pomyśleć, jakiego domu potrzebuje i o jakim marzy. Możliwości projektowe są ściśle powiązane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanymi Warunkami Zabudowy. Z tych dokumentów wynika, jakiego rodzaju budynek można wybudować na danym terenie w kontekście dopuszczalnej powierzchni zabudowy, gabarytów, liczby kondygnacji, wysokości, kształtu dachu itp.

tab1 jak budowac
Tabela 1. Przykładowe materiały budowlane do wbudowania przy budowie średniego budynku jednorodzinnego

W zasadzie już kupując działkę, kupujemy ją z przypisanymi do niej możliwościami budowania. Jeśli zatem te warunki będą zawierać możliwości wybudowania racjonalnego w budowie obiektu, to jest to już dobry początek.

Forma budynku, przyjęte rozwiązania oraz materiały mają duży wpływ na koszty budowania. Optymalne w kontekście kosztów budowy są budynki o prostej bryle i konstrukcji. Także budynki parterowe, które nie muszą mieć stropu oraz schodów, dodatkowo podnoszących koszty budowy. Dobrze, jeśli bryła domu jest zwarta i prosta w rzucie, czyli na rzucie prostokąta. Gabaryty, rozmieszczenie ścian i inne elementy nośne wpływają na konstrukcję dachu, jej rozpiętość oraz przekroje elementów konstrukcji dachu.

W kontekście kosztów ważne jest także, aby nie było zbyt wielu elementów żelbetowych, które są dosyć kosztowne w wykonaniu. Oczywiście posadowienie budynku, wieńce, belki oraz usztywnienia ścian konstrukcyjnych wykonuje się jako żelbetowe i występują praktycznie w każdym budynku. W przypadku domów z poddaszem użytkowym lub piętrem, stropy, schody oraz dosyć często występujące dodatkowe słupy i podciągi żelbetowe wpływają na podwyższenie kosztów i sprawiają, że wydatki na budowę będą większe niż przy budowie budynku parterowego. Jeśli warunki gruntowe są dobre, to tańszą opcją posadowienia będą żelbetowe ławy fundamentowe niż posadowienie na płycie fundamentowej. Różnice te rosną wraz z powierzchnią zabudowy. Czyli na koszty budowy domu wpływają wybrane przez inwestorów na etapie projektowania, forma, bryła, a także układ architektoniczno-budowlany.

fot1 jak budowac
Gabaryty, rozmieszczenie ścian i inne elementy nośne wpływają na konstrukcję dachu, jej rozpiętość oraz przekroje elementów konstrukcji dachu; fot. T. Rybarczyk

Koszty budowy to także sposób budowania i organizacja budowy

Kolejnym elementem, wpływającym na koszty budowy, jest jej realizacja w kontekście zorganizowania wykonawstwa. Budowy mogą być realizowane w różny sposób:

 • z pomocą generalnego wykonawcy,
 • samodzielnego zlecania przez inwestorów poszczególnych etapów robót kolejnym wykonawcom,
 • samodzielnego realizowania przez inwestorów pewnych (łatwych etapów budowy) we własnym zakresie, czyli systemem gospodarczym, oraz powierzanie robót bardziej skomplikowanych kolejnym wykonawcom,
 • mogą też być hybrydy powyższych realizacji, np. realizowanie budowy z pomocą generalnego wykonawcy do jakiegoś etapu, a następnie przejęcie budowy i jej realizowanie we własnym zakresie lub powierzanie robót wybranym wykonawcom.
fot2 jak budowac
Buduje się na lata, dlatego nie powinno być tu żadnych kompromisów w wyborze materiałów, technologii czy akceptacji gorszej jakości robót; fot. T. Rybarczyk

Najbardziej kosztowne jest realizowanie budowy z generalnym wykonawcą. Wynika to z prostej przyczyny, że generalny wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za szeroki zakres robót, który musi wykonać z wieloma wykonawcami. Dosyć często generalny wykonawca korzysta z usług podwykonawców, co oznacza, że koszty są większe.

Z realizowaniem budowy z pomocą generalnego wykonawcy wiąże się też to, że zazwyczaj zakup materiałów jest również po jego stronie, co oznacza, że do cen zakupu dodawany jest narzut na koszty materiałów, co jest zrozumiałe, ponieważ musi on te materiały zorganizować (pomimo np. niedoborów produktów, dużych wahań cen itp.). Chociaż zazwyczaj generalni wykonawcy mają swoich stałych dostawców i być może mają też bardziej korzystne ceny na materiały, to i tak ich narzut jest uwzględniany. Organizacja budowy, gdy jest tak wiele czynników o dużym stopniu niepewności i ryzyka, musi podnosić jej koszty.

Przy generalnym wykonawcy problemy budowy są teoretycznie zdjęte z głowy inwestora, którego interesuje jedynie termin oraz jakość wybudowania budynku przez generalnego wykonawcę.

fot3 jak budowac
Prosty dach ma również wpływ na koszty budowy. Prosta konstrukcja, np. z prefabrykowanych wiązarów dachowych oraz mniej drogich akcesoriów, to także łatwiejsze wykonawstwo; fot. T. Rybarczyk

Metoda budowania polegająca na powierzaniu robót kolejnym wykonawcom jest rozwiązaniem tańszym niż budowanie z pomocą generalnego wykonawcy, bo nie ma kosztów ponoszenia ryzyka, które musi on wkalkulować w swój zakres odpowiedzialności. Wówczas ryzyko jest po stronie inwestorów, którzy muszą zorganizować kolejnych wykonawców i z nimi ustalać zakresy oraz wykonanie robót.

Realizowanie budowy samodzielnie w pewnych zakresach jest najtańsze, jednak wymaga poświęcenia czasu i pracy inwestorów, co też powinno się wliczać w koszty budowy. Samodzielne budowanie zazwyczaj jednak rozciąga się w czasie, bo dla osób niemających doświadczenia oraz odpowiednio licznej ekipy, wszelkie roboty będą trwały dłużej niż gdyby wykonywał je profesjonalista, któremu zależy na szybkim wykonaniu prac i otrzymaniu zapłaty.

Organizacja i czas budowy

fot4 jak budowac
Skomplikowana budowa, dużo elementów żelbetowych to wyższe koszty budowy; fot. T. Rybarczyk

Pod pojęciem organizacji robót kryje się zorganizowanie ich według harmonogramu, aby czas realizacji był optymalny. W przypadku generalnego wykonawcy ustalane są konkretne terminy, o które musi się on martwić i ich dotrzymywać. W przypadku samodzielnego zlecania robót poszczególnym wykonawcom, organizacja robót jest po stronie inwestora, który powinien ustalić terminy rozpoczęcia i zakończenia robót z poszczególnymi wykonawcami. To już jest dosyć skomplikowane, aby wszystko odbywało się zgodnie z planami inwestora i aby budowa była realizowana płynnie oraz bez przestojów. Zależy to bowiem od bardzo wielu czynników, do których należą:

 • terminowość zgodna z założonym harmonogramem wykonania robót przez poszczególnych wykonawców,
 • sprzyjające warunki pogodowe i brak zaburzeń powodujących przestoje,
 • dostępność wykonawców według ustalonych w harmonogramie terminów,
 • dostępność materiałów na czas wykonywania robót,
 • zaplanowanie z wyprzedzeniem produkcji pewnych materiałów i elementów budynku na określony czas, np. stolarki okiennej, prefabrykatów itp.,
 • zapewnienie odbiorów robót przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli taki jest ustanowiony) na czas, bez terminów powodujących przestroje,
 • zapewnienia źródeł finansowania przez inwestora,
 • determinacji oraz sprawnej organizacji inwestora w zakresie całościowego zarządzania projektem.
fot5 jak budowac
Łatwa konstrukcja to niższe koszty budowy; fot. T. Rybarczyk

Organizowanie robót jest bardzo trudne i wymaga od inwestorów dużo pracy oraz stałego monitorowania budowy, co również generuje koszty. Wymaga bowiem współpracy pomiędzy inwestorami, wszystkimi wykonawcami i kierownikiem budowy oraz dostawcami materiałów.

Czas budowy

Czas budowy od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia oraz zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi ma również związek z kosztami budowy. Szybko zrealizowana budowa to szybsze możliwości zamieszkania, co może być też związane z kosztami życia inwestorów. Skrócenie czasu budowy do stanu surowego zamkniętego to również przejście na tańszą taryfę prądu, z taryfy na prąd budowlany na taryfę docelową użytkową. Takie możliwości stwarzają sprzedawcy energii. Skrócenie czasu budowy powoduje również szybsze uniezależnienie się od cen materiałów i kosztów usług, które mogą się wahać na niekorzyść inwestorów. To również powiązanie z kosztami kredytu zaciągniętego na budowę.

Organizowanie robót jest ściśle związane z czasem realizacji budowy. Jeśli wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i bez przestojów, to czas budowy jest skrócony. Jeśli zaczyna się coś „sypać” w kontekście realizacji harmonogramu, może to zdezorganizować i wydłużyć czas budowy. Wówczas staje się on nieprzewidywalny. Z czasem realizacji budowy powiązane są też technologie budowania oraz materiały, które albo umożliwiają skrócenie czasu budowania, albo mogą powodować jego wydłużenie.

fot6 jak budowac
Ściany parteru budynku można nawet postawić samemu (przyklad); fot. T. Rybarczyk

Wpływ materiałów na koszty budowy

Zastosowane do budowy domu materiały mają wpływ na koszty realizacji inwestycji. Wydaje się to oczywiste, że korzystne cenowo materiały powinny wpływać na niższe koszty budowy tylko ze względu na cenę ich zakupu, tak jednak nie jest. W kontekście materiałów nie tylko ich cena wpływa bowiem na koszty budowy. Wpływ mają również koszty wykonawstwa budynku z tych materiałów, koszty transportu, obsługi logistycznej oraz montażu (chodzi o to, czy dany materiał wymaga do rozładunku dźwigu, czy sprzętu i specjalistycznych narzędzi przy budowie itp.). Również właściwości użytkowe osiągnięte dzięki zastosowaniu różnych materiałów są istotne. Niekoniecznie więc tańsze materiały będą w efekcie tańsze, bo może się okazać, że będą wymagały dodatkowych nakładów, aby uzyskać to samo z materiałów droższych w zakupie. Jak zawsze w takich przypadkach – diabeł tkwi w szczegółach.

Koszty wykonawstwa

Koszty wykonawstwa to kolejny czynnik, mający wpływ na koszty budowy. Zależą one od stopnia skomplikowania budynku, a więc od rozwiązań projektowych, które wynikają ze skomplikowania budynku pod względem konstrukcyjnym. Skomplikowana konstrukcja to większy stopień trudności wykonania, to także większe nakłady pracy i sprzętu. Na przykład budynek z dużą liczbą elementów żelbetowych, dodatkowych elementów stalowych wymaga robót, które w przypadku prostej konstrukcji budynku nie występują. Poza tym zależą również od zastosowanych materiałów.

To, że materiał jest powszechnie stosowany na pewno wpływa na to, że powinien być znany wykonawcom, a więc i technologia budowania nie powinna być dla nich niczym nowym i powinni mieć w tym zakresie praktykę.

To, że materiały są łatwe w budowie, również ma wpływ na obniżenie kosztów. Przykładem mogą być wykonywane tradycyjnie ściany murowane. Materiały łatwiejsze w budowie, umożliwiające wykonawcom szybsze budowanie, również wpływają na obniżenie kosztów budowy.

Koszty budowania to także środki, jakie należy zapewnić, aby możliwe było realizowanie budowy (np. koszty ogrzewania, prądu itp.). Koszty wykonawstwa to również koszty zapewnienia innych dodatkowych obostrzeń, które wynikają z prowadzenia robót w niesprzyjających warunkach pogodowych. Na przykład, jeśli roboty będą prowadzone w okresie zimowym, to trzeba się liczyć, że konieczne będzie dodatkowe ogrzewanie, zastosowanie zasłon lub kurtyn. Wówczas spada też wydajność pracy, co również jest związane z wyższymi niż normalnie kosztami.

Z kosztami związany jest też wysiłek wykonawcy. Dla przykładu, w tabeli 2 zestawiono masy do przeniesienia przez murujących różnych materiałów murowych – porównanie dla średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

tab2 jak budowac
Tabela 2. Oszacowanie czynników wpływających na koszty realizacji średniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przykladzie ścian

Koszty nadzoru na budowie

Należy pamiętać, że koszty budowy to również koszty nadzoru w postaci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony). Koszty prowadzonego nadzoru ustalane są indywidualnie pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru. Uzależnione są od kosztów osób sprawujących nadzór. Związane jest to z częstotliwością ich kontroli na budowie oraz odległością, jaką muszą pokonać, aby przyjechać na budowę. Trafnie wybrany kierownik i inspektor oraz prawidłowo sprawowany przez nich nadzór to podstawa, aby budować prawidłowo i bez błędów. W branży mówi się, że dobrze wybrany kierownik i inspektor dadzą zarobić inwestorowi na swoje wynagrodzenie z nawiązką. Jest to możliwe dzięki temu, że ich decyzje pozwolą uniknąć błędów i dodatkowych kosztów napraw lub nawet koniecznej akceptacji nieprawidłowości. Dzięki nim inwestor będzie mógł też wybrać prawidłowe i racjonalne rozwiązania, które pozwolą rozsądnie wydawać pieniądze.

Podsumowanie

Jak widać, czynników wpływających na koszty budowy jest bardzo wiele. Warto pamiętać, że koszty to też jakość budynku, a więc w efekcie jego trwałość i energooszczędność, czyli koszty późniejszej eksploatacji. Buduje się bowiem na lata, nie może być więc żadnych kompromisów w wyborze materiałów, technologii czy akceptacji gorszej jakości robót.

W trakcie całego procesu budowy nietrudno jest wydać na każdym etapie o wiele więcej pieniędzy na materiały czy usługi wykonawcze. Ogromnym zagrożeniem w czasie budowy jest wpadnięcie w pułapkę „polepszania” wszystkiego oraz stosowanie nieujętych w projekcie rozwiązań, uważanych rzekomo za lepsze lub dodatkowe. To pułapka, w którą wpada wielu inwestorów już na początku budowy.

Należy także pamiętać o różnicy interesów, które dosyć często występują na budowie. Inwestorowi zależy na tym, aby wybudować dobrze, bez błędów i tanio. Wykonawcy natomiast zależy, aby wybudować szybko i łatwo. Firmie handlowej zaś zależy, aby sprzedać wyroby, które zapewnią najlepsze zyski oraz aby sprzedać materiały budowlane na najlepszej marży. Dlatego też inwestorzy potrzebują w trakcie budowy osoby, która się na tym procesie zna i która będzie od tego, aby doradzić i wybrać racjonalne rozwiązanie. Czyli znowu wracamy do dobrze dobranego nadzoru oraz poświęcenia czasu na organizowanie budowy przez inwestorów.

Porady budowlane oraz aranżacja wnętrz – dwa razy w tygodniu! Zapisz się na newsletter »

Komentarze

Powiązane

Daikin Europe NV Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca? Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła....

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła. Gwarantują one bowiem najniższe koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła, przy czym można też zamontować fotowoltaiczny system solarny i zapewnić sobie niezależność energetyczną.

Stilo Energy Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice? Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice?

W 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zastąpienia nieodnawialnych źródeł energii ekologicznymi, znacznie...

W 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zastąpienia nieodnawialnych źródeł energii ekologicznymi, znacznie zdrowszymi dla środowiska i nas samych rozwiązaniami.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Oszczędzanie energii - czy to możliwe? Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno...

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to dalsza część artykułu jest właśnie dla Ciebie.

Recticel Izolacje Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Dom energooszczędny w technologii RECTICEL Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Recticel Izolacje Podłoga, która zatrzyma ciepło

Podłoga, która zatrzyma ciepło Podłoga, która zatrzyma ciepło

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Wilo Polska Sp. z o.o. Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji...

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji w domu i ogrodzie za pomocą pomp głębinowych?

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają...

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja...

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym? Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno...

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno w nowym budynku, jak i modernizowanym. Prąd potrzebny do pracy pompy ciepła można pozyskać z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu znacznie ograniczy się wysokość rachunków ponoszonych na energię elektryczną.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czym zastąpić kocioł starego typu?

Czym zastąpić kocioł starego typu? Czym zastąpić kocioł starego typu?

Do niedawna węgiel był w Polsce najpopularniejszym paliwem. Jednak ze względu na emisję szkodliwych substancji podczas spalania oraz zmiany w ustawodawstwie zaczęło się to powoli zmieniać. Coraz częściej...

Do niedawna węgiel był w Polsce najpopularniejszym paliwem. Jednak ze względu na emisję szkodliwych substancji podczas spalania oraz zmiany w ustawodawstwie zaczęło się to powoli zmieniać. Coraz częściej rozglądamy się za alternatywnymi sposobami ogrzewania domu, które opierają się na odnawialnych źródłach energii. Marka De Dietrich radzi, na co można zamienić kocioł starego typu.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku? Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić...

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić z równowagi, dlatego wydajne chłodzenie to świetne rozwiązanie dla każdego typu budynku. Teraz, aby cieszyć się przyjemnym, chłodnym powietrzem w słoneczne dni nie trzeba kupować dodatkowego urządzenia, ponieważ pompa ciepła poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Optigruen Polska Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

KOMIN-FLEX Sp. z o.o. Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy stalowe SLIM EKO Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Redakcja Nowoczesny dom w starym młynie

Nowoczesny dom w starym młynie Nowoczesny dom w starym młynie

Stary, urokliwy młyn wodny stojący w miejscowości Dmosin Drugi został przerobiony na nowoczesny budynek mieszkalny. Dzięki kreatywności architekta adaptacja poddasza zmieniła wiekową budowlę w komfortowy...

Stary, urokliwy młyn wodny stojący w miejscowości Dmosin Drugi został przerobiony na nowoczesny budynek mieszkalny. Dzięki kreatywności architekta adaptacja poddasza zmieniła wiekową budowlę w komfortowy i rozświetlony dom.

mgr inż. Damian Czernik Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać?

Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać? Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać?

Wśród powietrznych pomp ciepła można wyróżnić urządzenia dzielące się na typoszereg split oraz monoblok. Różnią się one między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, gabarytami, a także ceną. Dlatego w poniższym...

Wśród powietrznych pomp ciepła można wyróżnić urządzenia dzielące się na typoszereg split oraz monoblok. Różnią się one między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, gabarytami, a także ceną. Dlatego w poniższym artykule omawiam te różnice oraz podpowiadam, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze powietrznej pompy ciepła do budynku jednorodzinnego.

Iglotech Sp. z o. o. Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja...

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja tego urządzenia grzewczego przeznaczona jest zarówno do nowych budynków, jak i tych wieloletnich. Wybór wydajności pompy będzie zależny głównie od powierzchni budynku i jego ocieplenia.

Wilo Polska Sp. z o.o. WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę? WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki...

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej. Zastosowanie w budynku systemów wykorzystania deszczówki pozwala zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, a także ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, a tym samym ograniczyć koszty z tym związane. Korzyść jest więc podwójna – działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego i...

Bauder Polska BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym...

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym wskaźnikiem zawartości szkodliwych substancji jest grupa tlenków azotu (NOx). Nowa wysokowartościowa, bitumiczna papa wierzchniego krycia BauderKARAT Air+ przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Daikin Airconditioning Polska Sp. z o.o. Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność...

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność pomp ciepła stosowanych w obiektach rezydencyjnych znacznie wzrosła. Obecnie inwestorzy indywidualni chętnie rozważają pompy ciepła jako bezobsługowe, nowoczesne i ekonomiczne źródło ciepła dla swoich domów.

Daikin Airconditioning Polska Sp. z o.o. Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu...

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu i jak dobrać moc urządzenia do powierzchni lokalu?

Wellisair - aktywne dekontaminatory powietrza i powierzchni Wellisair – dezynfekujący oczyszczacz powietrza i powierzchni

Wellisair – dezynfekujący oczyszczacz powietrza i powierzchni Wellisair – dezynfekujący oczyszczacz powietrza i powierzchni

Wellisair to opatentowane urządzenie z innowacyjną technologią dezynfekcji opartej na rodnikach hydroksylowych – umożliwia oczyszczanie powietrza i powierzchni. Korzysta z naturalnych mechanizmów usuwających...

Wellisair to opatentowane urządzenie z innowacyjną technologią dezynfekcji opartej na rodnikach hydroksylowych – umożliwia oczyszczanie powietrza i powierzchni. Korzysta z naturalnych mechanizmów usuwających 99,9% wszystkich niebezpiecznych patogenów i może być wykorzystywane w wielu różnych sektorach budownictwa i przemysłu – bez przerwy. Jego zalety to bardzo niskie zużycie energii, intuicyjny panel sterowania ze wskaźnikami alarmu, a także funkcja cichej pracy w trybie nocnym.

OKPOL Sp.z o.o. RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych...

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup specjalnych kołnierzy. W przypadku dachów płaskich (tj. od około 2º spadu) można zastosować okna, przeznaczone specjalnie do takich rozwiązań. Jednak wachlarz ich możliwości i rodzajów jest dość ograniczony.

TESTO Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Gwarancja na urządzenia grzewcze – o czym warto wiedzieć?

Gwarancja na urządzenia grzewcze – o czym warto wiedzieć? Gwarancja na urządzenia grzewcze – o czym warto wiedzieć?

Podczas zakupu nowego urządzenia grzewczego – kotła gazowego, pompy ciepła lub systemu solarnego – zawsze można liczyć na gwarancję udzielaną przez producenta, obejmującą zwykle kilka lat. Jednak, aby...

Podczas zakupu nowego urządzenia grzewczego – kotła gazowego, pompy ciepła lub systemu solarnego – zawsze można liczyć na gwarancję udzielaną przez producenta, obejmującą zwykle kilka lat. Jednak, aby była ona ważna, należy zwrócić uwagę na zasady określone w warunkach gwarancji.

Najnowsze produkty i technologie

Agrekom Natryskowe tynkowanie elewacji – jak wybrać idealny agregat?

Natryskowe tynkowanie elewacji – jak wybrać idealny agregat? Natryskowe tynkowanie elewacji – jak wybrać idealny agregat?

Tynkowanie elewacji to praca wymagająca szybkości i precyzji. Niewielkie ziarna zawarte w tynku strukturalnym powinny zostać idealnie rozprowadzone na ścianie. Wszelkiego rodzaju widoczne łączenia są nie...

Tynkowanie elewacji to praca wymagająca szybkości i precyzji. Niewielkie ziarna zawarte w tynku strukturalnym powinny zostać idealnie rozprowadzone na ścianie. Wszelkiego rodzaju widoczne łączenia są nie do zaakceptowania przez inwestorów. Odpowiednio dobrana metoda natrysku tynku strukturalnego pozwala uzyskać idealną powierzchnię.

Optigruen Polska Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Optigruen Polska Trochę natury na dachach miasta

Trochę natury na dachach miasta Trochę natury na dachach miasta

Już od dawna wymieraniem gatunków zagrożone są nie tylko egzotyczne gatunki zwierząt i roślin, ale również w przypadku wielu rodzimych gatunków ptaków, jak pokląska lub skowronek zwyczajny czy czajka,...

Już od dawna wymieraniem gatunków zagrożone są nie tylko egzotyczne gatunki zwierząt i roślin, ale również w przypadku wielu rodzimych gatunków ptaków, jak pokląska lub skowronek zwyczajny czy czajka, da się zauważyć istotny spadek populacji. Przyczyny to zmniejszające się powierzchnie do życia oraz coraz mniej dostępnego pożywienia. W studium naukowców holenderskich, niemieckich i brytyjskich wykonane w 2017 r. podano jednoznaczne liczby świadczące o ogólnym wymieraniu owadów. To niepokojąca sytuacja,...

OknoPlus Ten rok należy do aluminium! Nowe rozwiązania w rodzinie Reveal OknoPlus

Ten rok należy do aluminium! Nowe rozwiązania w rodzinie Reveal OknoPlus Ten rok należy do aluminium! Nowe rozwiązania w rodzinie Reveal OknoPlus

Kolekcja Reveal, mająca swoją premierę w 2020 r., od razu podbiła serca projektantów, architektów oraz inwestorów, łącząc jakość, funkcjonalność oraz innowacyjność z nowoczesnym designem idealnie odpowiadającym...

Kolekcja Reveal, mająca swoją premierę w 2020 r., od razu podbiła serca projektantów, architektów oraz inwestorów, łącząc jakość, funkcjonalność oraz innowacyjność z nowoczesnym designem idealnie odpowiadającym na potrzeby modnych projektów domów. Do rodziny aluminiowych rozwiązań dołączają oryginalne panele drzwiowe, a także… dwa okna, które zrewolucjonizują spojrzenie na ALU w branży stolarki otworowej. Co kryją w sobie Reveal Unique oraz Reveal Loft?

Rankomat Dopłaty do kredytów hipotecznych – czy rynek budowlany odżyje w nowym roku?

Dopłaty do kredytów hipotecznych – czy rynek budowlany odżyje w nowym roku? Dopłaty do kredytów hipotecznych – czy rynek budowlany odżyje w nowym roku?

Tani i bezpieczny kredyt mieszkaniowy nie…, a jednak istnieje. Przynajmniej takie są plany rządu, który na 2023 rok przewidział zmiany w finansowaniu zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Dla milionów...

Tani i bezpieczny kredyt mieszkaniowy nie…, a jednak istnieje. Przynajmniej takie są plany rządu, który na 2023 rok przewidział zmiany w finansowaniu zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Dla milionów Polaków ma być to szansa na własne cztery kąty. Czy zapowiadany program usprawni rynek budowlany i budowy znów ruszą pełną parą?

CREATON Polska sp. z o.o. Dachówka ceramiczna KODA w nowym kolorze – FINESSE czarny glazurowany

Dachówka ceramiczna KODA w nowym kolorze – FINESSE czarny glazurowany Dachówka ceramiczna KODA w nowym kolorze – FINESSE czarny glazurowany

Firma CREATON Polska wprowadziła do oferty nowy wariant dachówki ceramicznej KODA – FINESSE czarna glazurowana. Najmłodszy model w gamie CREATON, zaprojektowany przez ekspertów marki w najdrobniejszych...

Firma CREATON Polska wprowadziła do oferty nowy wariant dachówki ceramicznej KODA – FINESSE czarna glazurowana. Najmłodszy model w gamie CREATON, zaprojektowany przez ekspertów marki w najdrobniejszych szczegółach, wzbogacony o nową barwę, umożliwia wykonanie nowoczesnego dachu łączącego minimalizm i elegancję.

Rejs Spółka z o.o. Jak szybko i skutecznie uporządkować garderobę?

Jak szybko i skutecznie uporządkować garderobę? Jak szybko i skutecznie uporządkować garderobę?

Początek roku to dobry czas nie tylko na noworoczne postanowienia. To też świetna okazja do uporządkowania garderoby – pozbycia się rzeczy, których już nie nosimy i… zrobienia miejsca na nowe. Zwłaszcza,...

Początek roku to dobry czas nie tylko na noworoczne postanowienia. To też świetna okazja do uporządkowania garderoby – pozbycia się rzeczy, których już nie nosimy i… zrobienia miejsca na nowe. Zwłaszcza, że przed nami wyprzedaże. Od czego zacząć? Zobacz jak skutecznie zorganizować swoją szafę.

Ferro Spółka Akcyjna Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym

Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym

Racjonalne gospodarowanie wodą ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, lecz także na stan naszego portfela. Najkrócej mówiąc: po prostu się opłaca, szczególnie w obecnych czasach, gdy trzeba się borykać...

Racjonalne gospodarowanie wodą ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, lecz także na stan naszego portfela. Najkrócej mówiąc: po prostu się opłaca, szczególnie w obecnych czasach, gdy trzeba się borykać z szybko rosnącymi kosztami życia. Podpowiadamy, co zrobić, aby ograniczyć zużycie wody w łazience.

Eko-Okna S.A. Jubileusz Eko-Okna podczas targów BUDMA 2023

Jubileusz Eko-Okna podczas targów BUDMA 2023 Jubileusz Eko-Okna podczas targów BUDMA 2023

Rok 2023 jest dla spółki Eko-Okna szczególny z racji przypadającego właśnie jubileuszu 25-lecia powstania firmy. Producent z Kornic jest częstym wystawcą na wielu imprezach targowych, zarówno w kraju,...

Rok 2023 jest dla spółki Eko-Okna szczególny z racji przypadającego właśnie jubileuszu 25-lecia powstania firmy. Producent z Kornic jest częstym wystawcą na wielu imprezach targowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie zabraknie go także w Poznaniu, na największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniu skierowanym do branży budowlanej.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Pompa ciepła

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.