EkspertBudowlany.pl

Reklama

Fundamenty

Materiały do hydroizolacji.
Hydroizolacja posadzek, balkonów, tarasów, schodów, basenów, dachów, fundamentów, przydomowych fontann oraz garaży.
Pompy, pakery i inne narzędzia oraz systemy ochrony i renowacji

Zadaniem hydroizolacji jest ochrona konstrukcji przed wodą i wilgocią. Woda jest jednak bardzo często nośnikiem substancji, które mają szkodliwy wpływ na samą izolację i na chronione przez nią elementy budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści czy też wskutek procesów chemicznych przenikają do gruntu i oddziałują agresywnie najpierw na warstwy izolacji, a po ich zniszczeniu wnikają w fundamenty. Problemy te dotyczą tak fundamentów, jak i dachów balastowych i zielonych, pomieszczeń mokrych, balkonów, tarasów, basenów itp. Wymienione konstrukcje muszą więc mieć odpowiednią hydroizolację.

Skuteczność izolacji zależy od:

 • poprawności określenia obciążenia (obciążenie wilgocią lub wodą pod ciśnieniem) i związanego z tym doboru typu izolacji (przeciwwilgociowa, przeciwwodna),
 • właściwego doboru rodzaju (typu) materiału hydroizolacyjnego, co wynika nie tylko z obciążeń wodnych (w tym również agresywności wody), lecz także z innych obciążeń podłoża podczas eksploatacji obiektu, przewidywanych odkształceń podłoża czy wreszcie możliwości aplikacyjnych w konkretnym obiekcie,
 • stanu podłoża, na którym aplikowany jest materiał izolacyjny (rysy, kawerny, nośność podłoża, wielkości pól dylatacyjnych) oraz jego kształtu,
 • możliwości technicznych skonstruowania i uszczelnienia detali (dylatacje, przejścia rur instalacyjnych, wpusty itp.).

Hydroizolacje można podzielić według różnych kryteriów. Mogą to być np.:

 • materiały bitumiczne (roztwory, emulsje, masy i lepiki asfaltowe, polimerowo-bitumiczne masy uszczelniające – masy KMB, papy),
 • mineralne (bentonity, mikrozaprawy),
 • z tworzyw sztucznych (folie, membrany, polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające – tzw. folie w płynie, powłoki żywiczne).

Z innych kryteriów można wymienić podział na:

 • materiały bezszwowe (mikrozaprawy, masy KMB, folie w płynie),
 • rolowe (folie, membrany, papy),
 • a także służące do:
  - uszczelnień szczelin i dylatacji (taśmy, kity),
  - izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.

Membrana drenażowa GXP DREN

Membrana drenażowa GXP DREN Membrana drenażowa GXP DREN Do porównania
 • opis

  :
  Folia wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), połączona z termozgrzewaną geowłókniną polipropylenową Typar® SF, przeznaczona jest do mechanicznej ochrony i optymalnego drenażu ścian fundamentowych. Geokompozyt GXP DREN doskonale nadaje się także do różnych zastosowań w zakresie inżynierii lądowej (parkingi podziemne, przyczółki mostowe, tarasy, fundamenty, ściany oporowe itp.) oraz do drenażu konstrukcji budowlanych.
 • przeznaczenie

  :
  - Ochrona i drenaż murów i fundamentów
  - Warstwa odprowadzająca wodę w konstrukcji dachów zielonych
  - Warstwa izolacyjna i drenażowa na przyczółki mostów

www Czytaj całość »

Membrana fundamentowa GXP PLUS

Membrana fundamentowa GXP PLUS Membrana fundamentowa GXP PLUS Do porównania
 • opis

  :
  Geomembrana GXP Plus to folia kubełkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Doskonale chroni, izoluje i zabezpiecza części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz eliminuje kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym.
 • przeznaczenie

  :
  Fundamenty pionowe
  - ochrona izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym
  -warstwa przeciwwilgociowa ścian fundamentów
  Zbiorniki wodne
  -uszczelnienia zbiorników - struktura wytłoczeń zmniejsza poślizg warstwy zasypowej z gruntu lub przesunięcia płyt ażurowych; ekonomiczna alternatywa dla membran płaskich i mat bentonitowych
  Rowy odwadniające
  -zabezpieczenie przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczonych cieczy zbieranych z korpusu drogi, skutecznie stabilizuje warstwę gruntu zasypowego, dzięki wytłoczeniom zwiększającym kąt tarcia wewnętrznego między gruntem a folią
  Parkingi, place manewrowe, drogi serwisowe
  - warstwa zabezpieczająca izolacje przeciwwodną, a także element odprowadzający wodę z konstrukcji podbudowy
  Przyczółki mostowe i ściany oporowe
  -element izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej; ochrona przed spiętrzaniem wody, ochrona mechaniczna hydroizolacji; gładki spód folii zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na ca.

www Czytaj całość »

KÖSTER Bikuthan 2K

KÖSTER Bikuthan 2K KÖSTER Bikuthan 2K Do porównania
 • opis

  :
  Dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa bitumiczna powłoka hydroizolacyjna (PMBC) zawierająca wypełniacz z polistyrenu. Powłoki są odporne także na wodę oddziaływującą pod ciśnieniem.
 • przeznaczenie

  :
  Do hydroizolacji części budowli stykających się z gruntem, np. zewnętrzna hydroizolacja piwnic i podziemi wg PN-EN 18533.

www Czytaj całość »

KÖSTER KD-2 Blitzpulver

KÖSTER KD-2 Blitzpulver KÖSTER KD-2 Blitzpulver Do porównania
 • opis

  :
  Wysokoreaktywny, błyskawicznie wiążący proszek, uszczelnia miejsce przecieku w ciągu kilku sekund.
 • przeznaczenie

  :
  Proszek szybkowiążący KÖSTER Blitzpulver stosowany jest do uszczelniania przecieków w piwnicach, szybach windowych, itp. przeciw wodzie przesiąkającej i pod ciśnieniem, od strony negatywnej lub pozytywnej. Proszek KÖSTER Blitzpulver nadaje się też do zamykania rys przed wykonaniem iniekcji żywicami poliuretanowymi KÖSTER.

www Czytaj całość »

KÖSTER NB 1

KÖSTER NB 1 KÖSTER NB 1 Do porównania
 • opis

  :
  Wodoszczelna (>130 m słupa H2O =13 bar), mineralna, wgłębnie krystalizująca mikrozaprawa uszczelniająca. Powłoka wykonana ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 posiada bardzo wysoką odporność na parcie wody także od strony negatywnej oraz dużą odporność na ścieranie. Tworzy wodoszczelne warstwy dla wody ciekłej lecz o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej.
 • przeznaczenie

  :
  Stosowana do uszczelniania zbiorników na wodę pitną, zbiorników w oczyszczalniach ścieków, podszybi windowych, piwnic, balkonów, tarasów oraz do izolacji pionowych i poziomych powierzchni. KÖSTER NB 1 stosowany jest do izolacji przeciw wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej i wodzie pod ciśnieniem.

www Czytaj całość »

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pionowa

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pionowa Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pionowa Do porównania
 • opis

  :
  folia kubełkowa na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
 • przeznaczenie

  :
  do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian i stropów, mających bezpośredni kontakt z podłożem

www Czytaj całość »

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pozioma

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pozioma Hydroizolacje: SECCO® Izolacja pozioma Do porównania
 • opis

  :
  folia na bazie polietylenu HDPE, LDPE + stabilizator UV
 • przeznaczenie

  :
  do wykonania izolacji poziomej budynków podpiwniczonych jak i niepodpiwniczonych

www Czytaj całość »

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja PVC

Hydroizolacje: SECCO® Izolacja PVC Hydroizolacje: SECCO® Izolacja PVC Do porównania
 • opis

  :
  folia izolacyjna z PVC
 • przeznaczenie

  :
  do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych fundamentów, ścian podziemnych części budynków w budownictwie ogólnym i przemysłowym

www Czytaj całość »

Hydroizolacje: SECCO® Listwa fundamentowa

Hydroizolacje: SECCO® Listwa fundamentowa Hydroizolacje: SECCO® Listwa fundamentowa Do porównania
 • opis

  :
  listwa do folii kubełkowej
 • przeznaczenie

  :
  do zabezpieczania górnej krawędzi folii fundamentowej na bazie HDPE

www Czytaj całość »

Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D24

Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D24 Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D24 Do porównania
 • opis

  :
 • przeznaczenie

  :
  - do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe,
  - do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
  - do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
  - do uszczelnień zbiorników na wodę,
  - do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
  - do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
  - do renowacyjnego uszczelnienia anionowych powłok bitumicznych (asfaltowych).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

www Czytaj całość »

Emulsja bitumiczna weber.tec 901

Emulsja bitumiczna weber.tec 901 Emulsja bitumiczna weber.tec 901 Do porównania
 • opis

  :
  - przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników;
  - wysoka zawartość części stałych;
  - odporna na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje.
 • przeznaczenie

  :
  Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Cząstki emulsji wnikają w system porów i kapilar zaprawy cementowej, dzięki czemu zmodyfikowane zaprawy stają się wodoszczelne i bardziej odporne na działanie substancji agresywnych. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.
  Obszary zastosowań:
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  - do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  - do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  - preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.

www Czytaj całość »

Masa uszczelniająca Superflex 10

Masa uszczelniająca Superflex 10 Masa uszczelniająca Superflex 10 Do porównania
 • opis

  :
  - elastyczna, mostkuje rysy;
  - wysoka zawartość części stałych – 90%;
  - przyjazna dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne”;
  - wiąże w wyniku reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz
 • przeznaczenie

  :
  Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).

www Czytaj całość »

Masa uszczelniająca weber.tec 920

Masa uszczelniająca weber.tec 920 Masa uszczelniająca weber.tec 920 Do porównania
 • opis

  :
  - elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm;
  - zawartość części stałych ok. 80%;
  - na wszystkie podłoża mineralne, na nieotynkowany mur;
  - przyjazna dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne”;
  - odporna na sól drogową, wodę morską i mróz po utwardzeniu.
 • przeznaczenie

  :
  Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).

www Czytaj całość »

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824 Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824 Do porównania
 • opis

  :
  - elastyczna;
  - łatwa w obróbce;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - do stosowania przy stałym obciążeniu wodą;
  - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
  - odporna na siarczany;
  - odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża.
 • przeznaczenie

  :
  - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego;
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji i obciążenia wilgocią, obecności agresywnych mediów itp.

www Czytaj całość »

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2 Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2 Do porównania
 • opis

  :
  - szybkowiążąca, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach;
  - po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami;
  - wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne;
  - bardzo łatwa obróbka;
  - wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża;
  - mostkowanie rys o szerokości powyżej 2 mm nawet w niskich temperaturach;
  - odporność na mróz, starzenie się i działanie promieniowania UV;
  - nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni;
  - może być pokrywana okładzinami ceramicznymi i płytkami.
 • przeznaczenie

  :
  - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - uszczelnienia przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) – zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.);
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB);
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).

www Czytaj całość »

KÖSTER NB 4000

KÖSTER NB 4000 KÖSTER NB 4000 Do porównania
 • opis

  :
  Nie zawiera bitumów, dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami, szybkowiążąca, mineralna, hybrydowa powłoka hydroizolacyjna do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
 • przeznaczenie

  :
  Do hydroizolacji piwnic i podziemi, płyt fundamentowych, murów, także do naprawy mineralnych powłok hydroizolacyjnych. Możliwość pracy przy obniżonych temperaturach, kiedy szybko uzyskuje odporność na opady atmosferyczne.
www Czytaj całość »
Reklama

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.