EkspertBudowlany.pl

Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

Wilo Polska Sp. z o.o. | 2020-04-01
Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu
Fot. Wilo Polska

Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu


Fot. Wilo Polska

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji w domu i ogrodzie za pomocą pomp głębinowych?

treść sponsorowana

Czy Twój inwestor przygotowuje się do budowy wymarzonego domu na działce z dala od zwartej, wylanej betonem aglomeracji? Być może posiada już jego projekt? Jak będzie wyglądać tam kuchnia? Czy jedna łazienka będzie wystarczająca, czy może przewidziane są dwie – jedna z wanną, a druga z natryskiem? Czy zaplanowano już pas drzewek wzdłuż ogrodzenia z sąsiadem, a może zielony dywan z trawy, na którym będzie odpoczywać rodzina? Nie można zapomnieć, że konieczne będzie doprowadzenie odpowiedniej ilości wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz nawadniania zieleni.

Skąd pozyskać wodę? Możliwości mamy sporo i możemy je podzielić w zależności od przeznaczenia i uzbrojenia naszej posiadłości:

 • zagospodarowanie wody deszczowej,
 • wykonanie przyłącza do miejskiej/wiejskiej sieci wodociągowej,
 • wykopanie lub wywiercenie własnego ujęcia wody.

Dzięki własnej studni kopanej lub głębinowej można uniezależnić się od drogiej wody użytkowej czy też dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody deszczowej. Do tłoczenia wód głębiowych oraz nawadniania większych powierzchni przydadzą się niezawodne i proste w użytkowaniu pompy głębinowe oraz niezbędny do ich efektywnej pracy osprzęt.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, wybierając typ i model pompy?

 • średnicę studni,
 • głębokość odwiertu studni,
 • poziom wody w studni,
 • objętość wody, która ma być tłoczona,
 • przyłączoną sieć rurociągowa,
 • planowane zastosowanie (nawadnianie, zraszanie lub zaopatrzenie w wodę do celów mieszkaniowych).

Pompy głębinowe 3" można stosować z rurami filtracyjnymi DN80, a pompy 3" lub 4" z rurami DN 100 lub DN 125. W przypadku zastosowania pomp głębinowych, które zainstalowane są na stałe w odwiercie, jakość wykonania urządzenia oraz gwarancja producenta stają się niezwykle ważnym aspektem ciągłości dostawy wody do domów i ogrodów. Dlatego też zastosowanie urządzeń renomowanej marki to bezpieczeństwo użytkowania oraz profesjonalna obsługa w przypadku konieczności napraw serwisowych. Sprawdź ofertę Wilo >>

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Wykonanie własnej studni, pomimo iż będzie ona zlokalizowana na działce inwestora, wymagać będzie od niego spełnienia określonych formalności. Przede wszystkim przepisy Prawa wodnego oraz Prawa geologicznego i górniczego nakładają konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to jest wymagane, gdy pobór wody ze studni będzie większy niż 5 m³ na dobę, jej głębokość przekroczy 30 m oraz jeżeli na działce planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej i na jej cele będzie wykorzystywana woda ze studni. Jeżeli jednak planuje się wykonanie studni tylko i wyłącznie na własne cele użytkowe (na nawadnianie lub jako wodę pitną), wystarczające będzie tylko zgłoszenie budowy, a także złożenie szkicu usytuowania studni na działce oraz oświadczenie o jej własności.

Dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, a który może zadecydować o zblokowaniu inwestycji, jest plan zagospodarowania przestrzennego, ze szczególną uwagą dotyczącą ochrony środowiska. Jeżeli działka nie ma żadnych specjalnych zapisów środowiskowych, a inwestor nie planuje prowadzenia na niej działalności gospodarczej, wydajność studni nie przekroczy 5 m3/h, a jej głębokość 30 m, zgłoszenie prac do odpowiedniego organu w gminie będzie wystarczające i po 30 dniach (o ile nie będzie żadnych dodatkowych wymogów) możemy przystąpić do wiercenia.

Parametry instalacji

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę i minimalna wymagana wysokość ciśnienia to dwie podstawowe wartości, które powinniśmy znać, przystępując do zadania, jakim jest wykonanie ujęcia wody na potrzeby własne inwestora. W przypadku standardowego domu jednorodzinnego możemy przyjąć, że wydajność studni i pompy w zakresie 1–3 m³/h w zupełności pokryje maksymalne zapotrzebowanie na wodę.

To oznacza, że dla 4–5-osobowej rodziny możemy przyjąć zapotrzebowanie na wodę 1,5–2 m³/h. Niemniej takie obliczenia powinny być wykonane przez projektanta instalacji (sytuacja idealna) bądź wykonawcę. W tej chwili coraz więcej firm specjalizujących się w wykonywaniu całych instalacji nawadniania ogrodów oraz wykonywania instalacji wewnętrznych wodociągowych określa  parametry wymaganego zapotrzebowania na wodę oraz konieczne ciśnienie wody. Na stronach internetowych producentów pomp coraz częściej możemy znaleźć minikalkulatory, za pomocą których można obliczyć potrzebne parametry.

Dla przykładu wymagane zapotrzebowanie na wodę bytową dla domu jednorodzinnego wyposażonego w:

 • baterię czerpalną zlewozmywaka (kuchnia),
 • zmywarkę do naczyń (kuchnia),
 • głowicę natrysku (łazienka),
 • płuczkę zbiornika WC (łazienka),
 • baterię czerpalną do natrysków (łazienka),
 • baterię czerpalną do umywalki (łazienka),

wynosić będzie 0,54 l/s, co w przeliczeniu = 1,97 m3/h. Oddzielnie należy zwymiarować wydajność systemu nawadnia, liczbę sekcji, rodzaj zastosowanego systemu, wydajność i minimalne ciśnienia dla głowic tryskaczy. Zaleca się, aby te parametry zostały zwymiarowane i rozplanowane przez fachowego wykonawcę.

Wymagane parametry ciśnienia

Wiedząc już, ile wody chcemy doprowadzić do punktów czerpalnych, musimy jeszcze pamiętać o ciśnieniu, z jakim będzie wypływać z baterii/kranu czy deszczownicy. Aby określić, z jakim ciśnieniem ma pracować pompa, należy ustalić kilka parametrów:

 • odległość studni od domu,
 • wysokość budynku
 • wysokość od przyłącza do najwyższego punktu czerpalnego w budynku,
 • głębokość lustra wody,
 • średnicę rurociągu – mniejsza średnica rurociągu będzie stawiać większy opór przepływającej wodzie, większa średnica będzie mniejszym opornikiem, ale będzie generowała większy koszt,
 • rodzaj armatury
 • jakie minimalne ciśnienia wymagane jest dla pracy, np. deszczownicy w łazience; standardowo zaleca się przyjmowanie ciśnienia 1 bara dla punktu czerpalnego, tj. umywalki/głowicy natrysku.

Zbyt niskie ciśnienie spowoduje, że woda nie będzie dostarczana do ostatnich punktów czerpalnych lub będzie, ale z bardzo małą wydajnością. Z drugiej strony zbyt duże ciśnienie (ponad 6 barów) będzie bardzo niekomfortowe dla użytkowania instalacji, a dodatkowo może prowadzić do uszkodzenia armatury. Te parametry należy na wstępie ustalić z projektantem lub wykonawcą instalacji. Na ich podstawie będziemy w stanie określić, czy ilość wody ze studni będzie wystarczająca, oraz jak dużą pompę będziemy musieli zakupić i zainstalować.

Parametry źródła wody

 • Średnica odwiertu 
  Średnica większości pomp 3" wynosi od 74-81 mm, pomp 4" już ok. 98 mm. Tym samym na wstępnym etapie należy określić odpowiednią średnicę naszej studni, aby nie doszło do niechcianych niespodzianek przy montażu. Największa i zasadnicza różnica miedzy pompą 3" a 4" to jej wydajność. W przypadku zapotrzebowania na wodę dla domów jedno- czy dwurodzinnych zastosowanie rur osłonowych 110 mm stanowi korzystną równowagę pomiędzy kosztami odwiertu, zakupu pompy oraz jej parametrami.
 • Badania jakości wody 
  Badanie jakości wody jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy chcemy wykorzystywać wodę z odwiertu do celów pitnych, kąpieli, do urządzeń, tj. zmywarki czy pralki. Należy wodę poddać badaniom fizyko-chemicznym, aby określić jej skład. Jeżeli woda będzie dostarczana do instalacji wewnątrz budynku, szczególnie na cele bytowe, przy dużej zawartości minerałów w wodzie, takich jak żelazo, magnez, związki siarki, zaleca się zastosowanie stacji uzdatniania wody. Można też zastosować niechemiczne metody jej uzdatniania (np. magnetyzery).
 • Wypłukanie studni z piasków i drobin montażowych 
  Studnia po wykonaniu odwiertu powinna charakteryzować się klarowną wodą, pozbawioną frakcji ściernych w postaci piasków. Dlatego też ważne jest, aby zastosowana technologia wykonania odwiertu oraz instalacji rur osłonowych i rury filtracyjnej gwarantowała szczelność, wytrzymałość oraz jakość, która przełoży się na żywotność zarówno studni, jak i pompy oraz całej instalacji.

Wykonanie odwiertu

Wykonanie odwiertu studni głębinowej powinno być zlecone specjalistom w tym zakresie. Dobra firma studniarska nie tylko dysponuje odpowiednim sprzętem, ale co najważniejsze – wiedzą i doświadczeniem o gruntach i warstwach wodonośnych na danym terenie. Stąd odwiert powinno się zlecić lokalnym/regionalnych firmom studniarskim. Przy wykonywaniu odwiertu może się zdarzyć, iż na klasycznej głębokości wykonywania studni nie występuje warstwa wodonośna, tym samym konieczne będzie wykonywanie drugiego otworu w innym miejscu lub na niższej głębokości. I tu warto z góry „zakontraktować”, kto ponosi koszty wiercenia otworu studni w przypadku braku wody.

Co powinna zrobić firma studniarska? Przede wszystkim kompleksowo wykonać odwiert studni wraz z jej uzbrojeniem, fachowym wprowadzeniem rury osłonowych oraz rury filtracyjnej, a także przeprowadzić tzw. oczyszczające pompowanie celem usunięcia piasku i resztek pomontażowych ze studni. Musi też określić dynamiczne lustro wody w warstwach wodonośnych, czyli głębokość, poniżej której powinna być zamontowana pompa głębinowa, jak również określić wydajność wykonanej studni – pozwoli to stwierdzić, czy studnia w pełni zaspokoi zapotrzebowanie inwestora na wodę. Dodatkowo przy doborze pompy głębinowej musimy spełnić bardzo ważny warunek – wydajność pompy nie może być większa od wydajności studni.

Na tym etapie kończy się zazwyczaj praca ekipy studniarskiej i dalsze prace mające na celu dostarczenie wody do punktów czerpalnych przejmuje wykonawca instalacji sanitarnej. Tym samym studniarze zabezpieczają studnię pod wykonanie przyłącza, a dalej niezbędne będzie wykonanie całego przełącza wodociągowego do domu i ogrodu.

Zakup pompy i montaż

Zakup pompy głębinowej oraz niezbędnego osprzętu warto zostawić po stronie wykonawcy instalacji, tak aby kompletny system współpracował ze sobą. Elementy systemu będą decydowały o jakości i komforcie pracy instalacji oraz wypływie wody z kranu. Znając parametry instalacji (krok drugi), możemy w prosty sposób dobrać odpowiednią pompę głębinową. Tu należy zwrócić uwagę, że urządzenie będzie na stałe zainstalowane w studni. Dlatego warto postawić na jego jakość. Specjalistyczne hurtownie sanitarne są najlepszym miejscem na dobór pompy oraz niezbędnego osprzętu dodatkowego, a także finalny zakup kompletnego zestawu. Sprawdź >>

Ważna linka

Pełen zestaw powinien składać się z dobrej jakości pompy głębinowej, linki zabezpieczającej oraz głowicy studni, do której podwieszona zostanie linka. Linka niezbędna jest do wprowadzenia oraz wyjęcia pompy w razie awarii lub rutynowych prac konserwacyjnych. Stanowczo nie można wyjmować pompy za pomocą przewodu elektrycznego silnika, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przyłącza lub miejsca przedłużenia przewodu. Fabrycznie większość pomp głębinowych wyposażonych jest w przewód zasilający o długości ok. 1,75 m, tym samym niezbędne będzie jego przedłużenie. Pamiętajmy, iż mówimy o przewodzie elektrycznym, który będzie zanurzony w wodzie, dlatego dla własnego bezpieczeństwa zmiana kabla lub przedłużenie za pomocą mufy termokurczliwej powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis producenta urządzenia.

Armatura dodatkowa

Mając pompę, odpowiedniej długości przewód elektryczny, linkę oraz głowicę studni, przydać się nam może również rura tłoczna, zazwyczaj wykonana z tworzywa, np. PE. Do sterowania i zabezpieczenia pracy pompy niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych urządzeń – sterownik z przełącznikiem ciśnieniowym oraz zabezpieczeniem przez pracą na sucho. Przełącznik ciśnieniowy decyduje o poziomach włączenia i wyłączenia pompy, np. wysyła nakaz pracy pompy przy spadku ciśnienia poniżej 1,5 bara oraz wyłączenia, gdy ciśnienie przekroczy 3,5 bara. W celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy małym rozbiorze wody, niezbędne jest zastosowanie w instalacji zbiornika przeponowego o odpowiedniej pojemności.

Zadaniem zbiornika przeponowego jest zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanymi skokami ciśnienia w momencie załączania i wyłączania wysokociśnieniowej pompy głębinowej. Wielkość naczynia należy dobrać w taki sposób, aby częstotliwość włączeń i wyłączeń silnika pompy nie była wyższa niż 20 razy na godzinę. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest zastosowanie stacji uzdatniania wody, która poprawi znacząco jakość wody pitnej (o ile będzie to wymagane po badaniach fizyko-chemicznych wody).

Falowniki

Rozwiązaniem pozwalającym na zredukowanie liczby armatury, sterowania oraz wielkości zbiornika magazynującego jest zastosowanie pomp sterowanych zewnętrznym przetwornikiem częstotliwości. Dzięki tzw. falownikowi otrzymujemy bardzo stabilną pracę pompy, która niezależnie od ilości otwartych punktów czerpalnych będzie utrzymywała stałe ciśnienie tłoczenia. Tym samym nie dojdzie do wahań i uderzeń ciśnienia podczas załączania i wyłączania pomp z klasycznym sterowaniem bez regulacji obrotów. Dodatkowym atutem w tego typu sterowaniu jest możliwość zredukowania wielkości zbiornika do absolutnego minimum, czyli 2 litrów. Tym samym przestaje on pełnić rolę bufora przejmującego skoki ciśnienia podczas włączania i wyłączania pompy, a jest jedynie elementem zapewniającym stabilizację odczytu ciśnienia dla falownika. 

Pomimo kilku elementów, na które musimy zwrócić uwagę na początku, inwestycja we własne ujęcie wodne to korzyści z posiadania czystej i zdrowej wody, która przeszła naturalny proces filtracji. Dodatkowo inwestor jest w pełni niezależny od zewnętrznych dostawców wody i zyskuje ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie pod kątem kosztów eksploatacyjnych. Koszty odnoszą się jedynie do fazy inwestycji (wykonanie przyłącza wodociągowego to również dodatkowy koszt) oraz poboru prądu przez silnik pompy głębinowej. Sprawdź jak dobrać pompę głębinową >>

Wilo Polska Sp. z o.o. (Centrala)
ul. Jedności 5, 05- 506 Lesznowola
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
e-mail: wilo@wilo.pl
www.wilo.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • rafal33 rafal33, 09.04.2020r., 23:37:41 Dobry artykuł, sam zastanawiałem sie kiedyś jak dostarczyć wodę do domu, jednak zdecydowałem się na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej.
 • maniek maniek, 10.04.2020r., 10:02:04 Jak wierci się swoją studnię to warto pamiętać o tym, że często woda z własnego ujęcia nie jest perfekcyjnie czysta i trzeba ją uzdatniać. Ale to jasne, że lepiej mieć swoją wodę niż z sieci :) Polecam firme Klarsan, zbadali mi wode ze studni i dobrali filtr na caly dom, tak ze woda ze studni jest 10/10
 • dio dio, 02.05.2020r., 13:09:05 Dobre rozwiązanie jak nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągów.
 • Waldek Waldek, 04.05.2020r., 10:31:19 Teraz budowanie domu na odludziu nie jest takie straszne :)

Powiązane

Wilo-Stratos PICO

Wilo-Stratos PICO Wilo-Stratos PICO

Pompa obiegowa marki Wilo

Pompa obiegowa marki Wilo

Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO

Pompa obiegowa Wilo-Stratos

Pompa obiegowa Wilo-Stratos Pompa obiegowa Wilo-Stratos

Bezdławnicowa pompa obiegowa o najwyższej sprawności

Bezdławnicowa pompa obiegowa o najwyższej sprawności

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO STG

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO STG Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO STG

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO STG

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO STG

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z

Pompa obiegowa Wilo-Stratos GIGA

Pompa obiegowa Wilo-Stratos GIGA Pompa obiegowa Wilo-Stratos GIGA

Pompa obiegowa Wilo-Stratos GIGA

Pompa obiegowa Wilo-Stratos GIGA

Pompa obiegowa Wilo-Yonos ECO BMS

Pompa obiegowa Wilo-Yonos ECO BMS Pompa obiegowa Wilo-Yonos ECO BMS

Pompa obiegowa Wilo-Yonos ECO BMS

Pompa obiegowa Wilo-Yonos ECO BMS

Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Oszczędzanie energii - czy to możliwe? Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno...

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to dalsza część artykułu jest właśnie dla Ciebie.

Pomporozdrabniacze Wilo - odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych

Pomporozdrabniacze Wilo - odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych Pomporozdrabniacze Wilo - odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych

Wszelkie rodzaje zanieczyszczonej wody, jaka pojawia się w obrębie gospodarstw domowych i obiektów przemysłowych, to popularnie nazywane ścieki. W zakres tego pojęcia wchodzi również woda deszczowa. Sposób...

Wszelkie rodzaje zanieczyszczonej wody, jaka pojawia się w obrębie gospodarstw domowych i obiektów przemysłowych, to popularnie nazywane ścieki. W zakres tego pojęcia wchodzi również woda deszczowa. Sposób ich odprowadzania jest jednym z najstarszych problemów, z jakim ludzie zmagają się od czasów stworzenia wspólnych osad. Funkcje, jakie dziś spełniają systemy odprowadzania ścieków, starożytni inżynierowie opierali na regułach grawitacji i mechaniki. Dziś, w odpowiedzi na potrzeby rynku instalacyjnego...

Najnowsze produkty i technologie

Jaki kominek wybrać do małego domu?

Jaki kominek wybrać do małego domu? Jaki kominek wybrać do małego domu?

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca...

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca na rynku od ponad 20 lat, w swej bogatej ofercie posiada również produkty zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania właścicieli małych domów lub niewielkich mieszkań.

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości? Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe,...

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe, jak i obudowy metalowe. Materiał, z którego wykonana jest obudowa do elektroniki to jednak tylko jeden z istotnych parametrów. Pozostałe to kształt, wymiar, klasa szczelności, a czasem nawet kolor.

Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w...

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w starszych kamienicach. Dzisiaj mieszkanie dwupoziomowe można kupić zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Dla klientów deweloperów to możliwość zakupu dodatkowego piętra za nieco niższą cenę. W przypadku rynku wtórnego także można liczyć na atrakcyjne oferty. Przede wszystkim liczą się jednak...

Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Remont nieruchomości a kredyt firmowy Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu...

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu nieruchomości mieszkalnej? Jeśli nie, to skąd najlepiej jest wziąć środki na takie inwestycje?

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych...

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych dań każdego dnia może być męczące. Osoby spędzające większość czasu poza domem, np. w pracy czy na uczelni, mogą też z trudem wygospodarować na to czas. Dobrym rozwiązaniem jest więc przygotowanie większej ilości oraz schowanie do lodówki lub zamrożenie tego, co zostanie. Dzięki odpowiedniej kuchence...

Płyta warstwowa w roli głównej

Płyta warstwowa w roli głównej Płyta warstwowa w roli głównej

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa,...

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa, taka jak ta użyta do budowy zakładów Chipita w Tomaszowie Mazowieckim.

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV? Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak,...

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak, że czasem trudno nam wybrać najwłaściwszy dla siebie produkt. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF? Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów...

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów warto kierować się więc nie tylko estetyką, ale również ich solidnością. Dzięki temu posłużą przez długi czas i dopełnią wystrój mieszkania.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.