EkspertBudowlany.pl

Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

Alpha Dam sp. z o.o. | 2021-09-23

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony), z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

treść sponsorowana

W zależności od zaprojektowanej wytrzymałości, gęstości i technik instalacji, liczba porów może być różna. Pory te są wzajemnie połączone w betonie i woda przenika przez przewody włosowate wspomagane działaniem osmotycznym.

Wiadomo, że beton jest z natury słaby w napięciu, pęknięcia i puste przestrzenie mogą się również tworzyć z powodu rozszerzalności cieplnej, skurczu i napięć. W rezultacie woda przechodzi przez te puste przestrzenie. Ze względu na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych konieczne jest więc uszczelnienie dachu, aby był wodoszczelny.

Projektowanie i konstrukcja dachu płaskiego

Odpowiednia konstrukcja spadów w płaskim dachu jest niezbędnym elementem ogólnego odwodnienia dachu. Spadki tworzą ścieżki przepływu, aby skierować odprowadzaną wodę deszczową z dachu do odpowiednich punktów wyładowczych. Konieczne jest jak najszybsze oczyszczanie wody powierzchniowej z płaskiego dachu, aby uniknąć zastojów lub stagnacji wody na dachu, co niekoniecznie dotyczy dachów zielonych. Dachy zielone są bowiem wykonane ze specjalnych warstw ponad hydroizolacją, które umożliwiają retencjonowanie wody.

Zastoiny wody na płaskim dachu są podstawową przyczyną niedogodności, ponieważ zmienność temperatury między mokrymi a suchymi obszarami dachu może powodować różny przepływ ciepła. Wraz z gromadzeniem się kwasów pozostających po odparowaniu deszczu spowodowałoby to uszkodzenie powierzchni dachu. Aby tego uniknąć, dobrą praktyką jest zastosowanie elastycznej membrany AlphaThor odpornej na działanie warunków atmosferycznych, kwasów i zasad. Warto zwrócić uwagę, że minimalny spadek połaci wynoszący 2% zapobiegnie zaleganiu wody. Dowiedz się więcej >>

Podczas budowy należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapobiec uwięzieniu nadmiernej wilgoci między wzmocnioną konstrukcją stropową a membraną. Jest to jeden z najczęściej wsytępujących problemów związanych z uszczelnieniem dachu płaskiego. Duża ilość pary wodnej może wyparować z betonu zbrojonego lub mokrego jastrychu. Po ułożeniu membrany hydroizolacyjnej wysychanie płyty strukturalnej odbywa się głównie od spodu pokładu.

Wentylacja krzyżowa pod stropem jest zwykle dość ograniczona ze względu na wzniesione ściany działowe. Każda uwięziona wilgoć poddana większemu działaniu promieni słonecznych będzie pochodzić z oparów, które będą wywierać wpływ na powierzchnię bezpośrednio pod membraną hydroizolacyjną. Jeśli ciśnienie pary nie zostanie uwolnione lub wystarczająco wydmuchane, będzie narastać, tworząc pęcherz na samej membranie, a także resztkową wilgoć na spodniej stronie dachu. W przypadku gdy będzie zastosowana tradycyjna papa bitumiczna, ulegnie ona nieodwracalnemu rozciągnięciu i uszkodzeniu, a późniejsze chłodzenie nie spowoduje powrotu „kieszeni powietrznej” do pierwotnego rozmiaru. W związku z tym, jeśli nie można uzyskać suchej powierzchni w rozsądnym czasie, należy odłożyć na później adhezję membrany lub rozważyć alternatywną metodę układania.

Systemy membran dachowych

Membrana hydroizolacyjna jest uważana za najważniejszy element systemu pokryć dachowych, ponieważ jest głównym materiałem służącym do zatrzymywania wody z budynku. Dlatego wybór odpowiedniej hydroizolacji ma istotne znaczenie dla żywotności dachu:

  • Płynne membrany – nakłada się na miejscu w postaci płynnej, która może się osadzać i formować w membranę nieprzepuszczalną dla wody. Płynne membrany są półelastyczne, łatwe do zastosowania, pokrywania detali, konserwacji i naprawy. Konieczna jest jednak szczególna dokładność podczas nakładania, zwłaszcza w celu zapewnienia odpowiedniego utwardzenia preparatu, stałej grubości i równomiernego zastosowania.
    Ponieważ membrany nakładane płynnie nie są bardzo elastyczne i nie przenikają przez szczeliny, dobrą praktyką jest mocowanie luźnej membrany na szczeliny dylatacyjne oraz ruchome budynku.
  • Wstępnie uformowane membrany arkuszowe – jednym z pierwszych rodzajów wstępnie uformowanych membran są membrany bitumiczne, tzw. papy instalowane uciążliwą techniką ciepła pochodzącego z otwartego ognia. Ten modyfikowany produkt asfaltowy jest związany z tkaniną o wysokiej wytrzymałości (z poliestru lub włókna szklanego) i wytwarza się go w postaci zwojów. Niektóre z tych produktów modyfikuje się polimerami, aby zwiększyć ich elastyczność. Pomimo tych modyfikacji są one zbudowane głównie z bitumów, które nie są odporne na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych i wymagają stałej konserwacji.

Innym rodzajem wstępnie uformowanych membran są te wykonane z polichlorku winylu (PVC). Chociaż PVC jest twardą żywicą, do zastosowania jako membrany dachowe jest modyfikowany przez dodanie plastyfikatorów, aby był bardziej elastyczny i giętki. Membrany PVC są wytwarzane głównie w procesie kalandrowania lub wytłaczania. W procesie kalandrowania do membrany zwykle wprowadza się warstwę wzmacniającą z włókna szklanego lub siatki poliestrowej, aby zapewnić jej większą wytrzymałość i stabilność wymiarową. Poddana działaniu warunków atmosferycznych pozbywa się plastyfikatorów, staje się twarda i nieodporna na działanie UV. Dodatkowo w przypadku niskiej temperatury twardnieje, stając się podatna na pęknięcia, a tym samym nieszczelna (FOT. 1). 

b fot 1 alpha dam hydroizolacja

FOT. 1 Zużyta membrana PCV

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy inżynierii materiałów polimerowych, powstała najnowsza generacja materiałów do izolacji budynków. Współcześnie folie budowlane zastępowane są membranami High-Tech, a tradycyjne papy – systemami High-End.

AlphaThor to trójwarstwowa membrana, której wierzchnią i spodnią warstwę stanowi kauczuk EPDM, zbrojony siatką z włókna szklanego. Całość tworzy trwałą, miękką, odporną na czynniki atmosferyczne oraz działanie promieniowania UV i ozonu warstwę.

AlphaThor można układać na każdym rodzaju podłoża. Montaż może odbywać się w systemie balastowym, mechanicznym, klejonym. Dzięki temu produktowi każdy wykonawca i projektant będzie mógł dopasować i wykorzystać najbardziej optymalny sposób hydroizolacji.

Dobre praktyki montażowe dla wstepnie uformowanej membrany AlphaThor

Wzdłuż krawędzi, pionów i przejść rury odpowietrzającej, membrana AlphaThor jest zwykle przedłużona nad poziom min. 150 mm powyżej gotowego poziomu dachu i odpowiednio ułożona zakładem na rogach.

Dobrą praktyką jest formowanie rowka na ścianie, aby krawędź membrany AlphaThor mogła zostać „włożona” w rowek, przy czym rowek na ścianie parapetowej i membrana kończąca się w pozycji poziomej, mogą zapobiegać przedostawaniu się wody i spływaniu jej po powierzchni ściany, a także jej przesączaniu przez ewentualne połączenie między membraną a powierzchnią ściany.

Do zakończenia membrany ­AlphaThor przy ścianie parapetowej używa się specjalnej listwy aluminiowej. Najpierw można przykleić membranę ­AlphaThor do ściany na przykład taśmą APP40H, a następnie wzmocnić połączenie przez przykręcenie listwy aluminiowej do ściany przy krawędzi membrany. Na koniec połączenie to może być doszczelnione specjalnym uszczelniaczem do EPDM (FOT. 2).

b fot 2 alpha dam hydroizolacja

FOT. 2 Przejście membrany na ścianę

Wszystkie narożniki wewnętrzne i zewnętrzne należy dodatkowo wzmocnić za pomocą prefabrykowanych elementów narożnych (FOT. 3).

b fot 3 alpha dam hydroizolacja

FOT. 3 Uszczelnienie narożników prefabrykowanymi elementami

W celu poprawy penetracji rur dobrą praktyką jest stosowanie dodatkowej części membrany AlphaThor NZB do mostkowania pomiędzy membraną poziomą a pionową, aby zapobiec przesączaniu się wody na słabym złączu rury/płyty (FOT. 4–5).

FOT. 4 Uszczelnienie kominka wentylacyjnego FOT. 5 Wpust dachowy z pierścieniem zaciskowym
FOT. 4 Uszczelnienie kominka wentylacyjnego FOT. 5 Wpust dachowy z pierścieniem zaciskowym

Podsumowanie

Właściwe zaprojektowanie spadków w płaskich dachach żelbetowych ma kluczowe znaczenie dla tworzenia ścieżek przepływu wody do odpowiednich punktów zrzutowych. Aby dach był skuteczny, woda powierzchniowa powinna być szybko usuwana bez powstawania zastoin. Następnie ważne jest, aby wybrać odpowiednią membranę hydroizolacyjną. Ponieważ dach jest stale narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu, może wystąpić długotrwałe obciążenie termiczne, które wpłynie na jego właściwości fizyczne i wydajność.

Membrana EPDM AlphaThor  zobacz, jak skutecznie wykonać hydroizolacje tarasów, balkonów i dachów. Obejrzyj film!

Wstępnie uformowane membrany hydroizolacyjne EPDM AlphaThor będą bardziej skuteczne niż membrany nakładane na płyn, ponieważ lepiej przenoszą naprężenia pomiędzy szczelinami. Ponadto są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych, jak promieniowanie UV czy zmienne temperatury. Dlatego AlphaThor ma zastosowanie zarówno do pokryć dachów nowych, jak i do renowacji starych pokryć z pap, folii PVC i membran. Zastosowane komponenty są obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcję z innymi materiałami budowlanymi stosowanymi do wykonywania pokryć dachowych. Nie ma więc przeszkód w projektowaniu dowolnych warstw dachu, a stosowanie powłok rozdzielających pokrycie EPDM AlphaThor od podłoża jest zbędne.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

SMW Ogrodzenia SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada

SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada SMW Ogrodzenia – nowoczesna palisada

SMW Ogrodzenia to producent nowoczesnych wypełnień do bram, furtek i przęseł oraz całych systemów ogrodzeniowych. Każde nasze ogrodzenie produkujemy z pełnych, zamkniętych profili o wysokościach od 15...

SMW Ogrodzenia to producent nowoczesnych wypełnień do bram, furtek i przęseł oraz całych systemów ogrodzeniowych. Każde nasze ogrodzenie produkujemy z pełnych, zamkniętych profili o wysokościach od 15 do 30 cm. Wszystkie ogrodzenia oferowane pod marką SMW Ogrodzenia wytwarzamy sami, z wysokiej jakości blachy, pochodzącej od renomowanego producenta ArcelorMittal. Blacha, z której powstają ogrodzenia SMW, jest dwustronnie ocynkowana ogniowo i pokryta powłoką antykorozyjną w technologii Coil Coating,...

SMW Ogrodzenia Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania Modne ogrodzenia – współczesne trendy i rozwiązania

W ostatnich latach ogrodzenia nowoczesne cieszą się dużym zainteresowaniem. Na rynku jest wiele rozwiązań charakteryzujących się prostą formą, geometrycznymi kształtami czy wykorzystaniem i połączeniem...

W ostatnich latach ogrodzenia nowoczesne cieszą się dużym zainteresowaniem. Na rynku jest wiele rozwiązań charakteryzujących się prostą formą, geometrycznymi kształtami czy wykorzystaniem i połączeniem różnych materiałów. Nowoczesne ogrodzenia cechuje estetyka, minimalizm formy i harmonia z ogradzanym obiektem, a ich niewątpliwymi zaletami są uniwersalność i możliwość dopasowania do różnego rodzaju architektury.

SMW Ogrodzenia Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne

Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne Coil Coating – doskonałe powłoki antykorozyjne

W firmie SMW Ogrodzenia dużą wagę przykładamy do innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań produkcyjnych, wpływających pozytywnie zarówno na jakość produktów, jak i na sam proces produkcyjny. Wierzymy,...

W firmie SMW Ogrodzenia dużą wagę przykładamy do innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań produkcyjnych, wpływających pozytywnie zarówno na jakość produktów, jak i na sam proces produkcyjny. Wierzymy, że umiejętnie wdrożona, odpowiednia technologia, może mieć znaczący wpływ na jednoczesne utrzymanie atrakcyjnej ceny oraz wysokiej jakości produktów.

Rosenberg Polska sp. z o.o. Niezawodny system wentylacji ECFanGrid

Niezawodny system wentylacji ECFanGrid Niezawodny system wentylacji ECFanGrid

System ECFanGrid to nowoczesne rozwiązanie uwzględniające rosnące wymagania wobec urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach.

System ECFanGrid to nowoczesne rozwiązanie uwzględniające rosnące wymagania wobec urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Okrągły jubileusz to doskonały moment na wprowadzenie innowacji. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Okrągły jubileusz to doskonały moment na wprowadzenie innowacji. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany, sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia, czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po procesie budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po procesie budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek.

Recticel Izolacje Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

Firma Recticel jest pierwszym producentem PIR/PUR upoważnionym do używania renomowanej etykiety środowiskowej PEFC dla rozwiązań z płytami termoizolacyjnymi w okładzinach wielowarstwowych.

Firma Recticel jest pierwszym producentem PIR/PUR upoważnionym do używania renomowanej etykiety środowiskowej PEFC dla rozwiązań z płytami termoizolacyjnymi w okładzinach wielowarstwowych.

Norgips Jak skutecznie wyciszyć się od sąsiada?

Jak skutecznie wyciszyć się od sąsiada? Jak skutecznie wyciszyć się od sąsiada?

Hałas to niepożądany dźwięk spowodowany różnymi rodzajami ludzkiej działalności, który przeszkadza nam w pracy lub życiu codziennym. Jego długotrwałe oddziaływanie może powodować na przykład kłopoty ze...

Hałas to niepożądany dźwięk spowodowany różnymi rodzajami ludzkiej działalności, który przeszkadza nam w pracy lub życiu codziennym. Jego długotrwałe oddziaływanie może powodować na przykład kłopoty ze snem, przewlekłe przemęczenie, zaburzenia równowagi emocjonalnej. Problemy z akustyką w mieszkaniach mogą wynikać z wielu czynników. Najczęstszą przyczyną jest jednak źle dobrana lub wykonana ściana dzieląca sąsiadujące mieszkania.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Meble z palet – jak je wykonać i zaaranżować?

Meble z palet – jak je wykonać i zaaranżować? Meble z palet – jak je wykonać i zaaranżować?

Meble z palet to nieustannie popularny trend wśród majsterkowiczów i osób, które nie lubią gotowych, marketowych rozwiązań, bądź chcą żyć w zgodzie z ideą zero waste. Pomysłów na wykorzystanie dostępnych...

Meble z palet to nieustannie popularny trend wśród majsterkowiczów i osób, które nie lubią gotowych, marketowych rozwiązań, bądź chcą żyć w zgodzie z ideą zero waste. Pomysłów na wykorzystanie dostępnych niemal wszędzie palet jest mnóstwo. Często można natknąć się na nietypowe i zaskakujące projekty wykonane z tego materiału. Oto kilka pomysłów na wykorzystanie palet.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.