EkspertBudowlany.pl

Skąd się bierze wilgoć w domu

Przyczyny, skutki oraz metody zwalczania wilgoci

Widoczne plamy na skutek higroskopijnego poboru wilgoci przez zasoloną ścianę.
Fot. Maciej Rokiel

Widoczne plamy na skutek higroskopijnego poboru wilgoci przez zasoloną ścianę.


Fot. Maciej Rokiel

Każdy budynek jest narażony na szkodliwy wpływ wody i wilgoci różnego pochodzenia, warto więc zdawać sobie z tego sprawę, zarówno na etapie projektowania, realizacji, jak i eksploatacji domu.

Zobacz także

Płyty warstwowe Izopanel

Płyty warstwowe Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż...

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż izolacyjnych płyt warstwowych marki Izopanel wraz z kompletnym systemem uzupełniającym.

Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

Uniwersalne płyty gipsowo - włóknowe FERMACELL są materiałem budowlanym o dużej wytrzymałości, odpornym na działanie wilgoci (porowata, otwarta struktura płyt nie ulega rozwarstwieniu i puchnięciu pod...

Uniwersalne płyty gipsowo - włóknowe FERMACELL są materiałem budowlanym o dużej wytrzymałości, odpornym na działanie wilgoci (porowata, otwarta struktura płyt nie ulega rozwarstwieniu i puchnięciu pod wpływem wchłoniętej wilgoci), bezwonnym, korzystnie absorbującym wilgoć z otoczenia całą swoją masą, stabilnym akustycznie a zarazem materiałem całkowicie bezpiecznym z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Fermacell Vapor

Fermacell Vapor Fermacell Vapor

Już przy pomocy standardowej płyty gipsowo- włóknowej FERMACELL - oryginalnym rozwiązaniem wśród płyt gipsowo- włóknowych - można wytwarzać warstwy nie przepuszczające powietrza.

Już przy pomocy standardowej płyty gipsowo- włóknowej FERMACELL - oryginalnym rozwiązaniem wśród płyt gipsowo- włóknowych - można wytwarzać warstwy nie przepuszczające powietrza.

Przyczyny zawilgocenia budynków

Woda jest takim medium, które wykorzysta każdy słaby punkt w hydroizolacji, aby przedostać się do wnętrza konstrukcji. Dlatego układ hydroizolacji zagłębionych w gruncie elementów musi stanowić warstwę ciągłą, całkowicie oddzielającą budynek od wody i wilgoci znajdujących się w gruncie. Nie ma tu miejsca na wyjątki. Każdy, absolutnie każdy budynek musi mieć wykonaną hydroizolację. Argumenty, że jest ona niepotrzebna, bo budynek stoi na gruncie piaszczystym, przepuszczalnym dla wody, proszę włożyć między bajki.

Tak samo między bajki należałoby włożyć projekty, które dla budynków niepodpiwniczonych przewidują izolację pionową fundamentów tylko od zewnątrz.

Projekt budynku nie powinien zawierać rozwiązań niemożliwych do poprawnego zrealizowania, np. izolacja pozioma wykonana z folii, pionowa z papy. Połączenie (szczelne) tych dwóch materiałów jest bardzo trudne i w praktyce, przy jakości naszego wykonawstwa, nie do zrealizowania. Wykonawca powinien ściśle trzymać się poprawnie i dokładnie opracowanej dokumentacji technicznej, nie powinien kierować się jedynie słusznym kryterium, czyli niską ceną.

Wymaga to oczywiście zaangażowania odpowiednich środków ze strony inwestora. Nieodpowiednia eksploatacja budynku może także być (i często jest) przyczyną problemów z wilgocią. Pamiętam wyraz zdumienia na twarzy jednego z właścicieli domów, gdy okazało się, że przyczyną problemów z wilgocią jest tak pieczołowicie przez niego pielęgnowany ogródek.

Wilgoć z gruntu to jednak nie wszystko. Mamy przecież do czynienia także z wodą opadową. I nie chodzi tu tylko o dziurawe dachy, urwane rynny czy rury spustowe, ale także o wodę rozbryzgową. Należałoby więc pomyśleć również o izolacji stref cokołowych.

Przyczyny podwyższonej wilgotności mogą być także bardziej prozaiczne. Jedną z nich jest np. nieodpowiednie ukształtowanie terenu. Powodem jest układ warstw gruntu i/lub spadek terenu kierujący wodę opadową w stronę budynku. Obecność nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych warstw powoduje spływanie wody deszczowej pod budynek.

Takie oddziaływanie wód opadowych na budynek może nawet po kilku latach wyrządzić znaczne szkody. Na ścianach murowanych objawy widoczne są zazwyczaj w postaci ciemnych plam, na ścianach drewnianych natomiast mogą nie być zbyt widoczne, nawet jeżeli ściany te są otynkowane.

Rozwiązaniem problemu jest zmiana ukształtowania terenu polegająca na usunięciu i częściowym przemieszczeniu ziemi, aby uzyskać kilkumetrowy pas gruntu odprowadzający wodę od budynku. Część spływającej wody może zostać zatrzymana, np. przez trawnik czy rabatki, pozostałą część odprowadza odpowiednio ukształtowane i wyprofilowane obniżenie w postaci łagodnego zagłębienia (rys. 1). Innym rozwiązaniem jest wykonanie drenażu; musi być to jednak zawsze skorelowane z istniejącymi bądź odtworzonymi izolacjami.

Inną często spotykaną sytuacją jest ominięcie izolacji (jeżeli ona występuje). Omawianą sytuację pokazuje rys. 2. Proces podnoszenia się poziomu gruntu przy ścianach w przypadku budynków historycznych jest zazwyczaj długotrwały i powolny, wywołany np. zmianą użytkowania przyległego terenu. W budynkach nowych problem ten występuje przy błędnie wykonanej izolacji strefy cokołowej (lub wręcz jej braku).

Zawilgocenie, początkowo niezauważalne, nasila się z upływem czasu, będąc jednocześnie dostarczycielem szkodliwych soli budowlanych, jeżeli przyległy teren, np. trawnik, klomby, rabatki, był regularnie nawożony i podlewany. Udział w zasoleniu może mieć także odladzanie bezpośrednio przyległych chodników za pomocą soli drogowej.

Wadliwie położony tynk (rys. 3) to kolejna droga pozwalająca wilgoci przedostać się ponad poziomą izolację. Chociaż takie sytuacje spotyka się dość rzadko i ilość podciąganej w ten sposób wilgoci nie jest zbyt wielka, to po kilku- czy kilkunastu latach mogą powstać całkiem realne szkody.

Odpowiednie ukształtowanie, wykonstruowanie i szczelność koszy, kalenic, połaci dachowych, stan rynien, rzygaczy i rur spustowych, dbałość o ich stan techniczny i bieżące naprawy to podstawowy obowiązek mieszkańców czy użytkowników budynków. Spływająca z połaci dachowych i nieodprowadzona od budynku woda powoduje skutki podobne do tych, które wywołuje woda spływająca z przyległego terenu, tyle że szybciej zauważalne. Tzw. zacinanie deszczu nie powinno być groźne, jeśli woda nie wnika bezpośrednio pod izolację pionową ściany. Istotny wpływ na zawilgocenie ma natomiast woda rozbryzgowa. Nieodpowiednie odprowadzenie wód opadowych jest także przyczyną zwiększonej wilgotności ścian.

Czasami, szczególnie w wilgotne, chłodne dni, można zauważyć na tynkach zewnętrznych nieregularne plamy, znikające gdy jest ciepło i sucho. Jest to tzw. wilgoć higroskopijna, wchłaniana z otaczającego powietrza. Niekiedy na powierzchni przegród wewnątrz budynku można zauważyć kropelki wody. Jest to skutek kondensacji, czyli skraplania się wilgoci znajdującej się w powietrzu na powierzchni ściany, sklepienia czy stropu.

Każde z opisanych zjawisk ma inną przyczynę, dlatego usuwanie przyczyn (a nie skutków!) zawilgocenia musi być zawsze poprzedzone rzetelną analizą stanu konkretnego zawilgoconego budynku, a nie traktowane przez analogię, że to, co sprawdziło się u sąsiada, na pewno sprawdzi się u nas. Mało tego, niewłaściwe działania mogą nawet przyspieszyć zniszczenia.

Zacznijmy od fundamentów. Za przestrogę niech posłuży poniższy przykład. Nowoczesny, częściowo podpiwniczony budynek jednorodzinny o tradycyjnej konstrukcji. Ławy i ściany piwnic zaprojektowano jako żelbetowe, stropy typu Teriva, ściany kondygnacji nadziemnej z pustaków Porotherm. Roboty budowlane zlecono firmie wykonawczej. Kondygnację podziemną wykonywano w suchym okresie, nie było żadnych problemów z wodą gruntową.

Ławy i ściany fundamentowe wykonano bez żadnych izolacji pionowych czy poziomych, co wykazały późniejsze odkrywki fundamentów. Problemy z wilgocią pojawiły się dopiero podczas większych opadów atmosferycznych, ale do tego czasu postawiono już ściany parteru. W piwnicy pojawiło się kilka centymetrów wody. Aby ukryć przed inwestorem taki stan, wykonawca wylał na posadzce kolejną warstwę betonu, tym razem "wodoszczelnego”, grubości około 10 cm.

Bardziej widowiskowe skutki podciągania kapilarnego można zaobserwować w strefach cokołowych budynków oraz wewnątrz pomieszczeń. Podciąganie kapilarne ze zwierciadła wody gruntowej może też występować w przypadku posadowienia budynku powyżej jej poziomu. Wystarczy, że w poziomie posadowienia zalegają grunty o dużym podciąganiu kapilarnym i sięgają one do poziomu wody gruntowej. Wysokość podciągania kapilarnego zależy od bardzo wielu czynników, dlatego obraz szkód może być bardzo różny. Tym bardziej, że skutki można zaobserwować nie tylko na zewnątrz.

Z tego typu zawilgoceniami związany jest proces niszczenia nie tylko warstw zewnętrznych muru (wymalowania, tynki), ale i jego struktury. Woda jest przecież nośnikiem różnych substancji mających szkodliwy wpływ na konstrukcję budynku. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne (powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin i liści lub spowodowane procesami chemicznymi zachodzącymi pomiędzy wodą a produktami spalania, jak np. CO2 czy tlenki siarki) mają działanie destrukcyjne.

Z powodu źle działających izolacji (lub ich braku) związki te, w połączeniu z roztworami chlorków, siarczanów i azotanów, dostają się do zagłębionych elementów budynku, a następnie, na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, są transportowane do wyższych części obiektu.

Dalszym etapem jest powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, które mogą prowadzić do destrukcji samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość, niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Z powodu zwiększenia wilgotności muru na powierzchniach ścian mogą pojawić się również grzyby i pleśnie, co dodatkowo pogarsza i tak nienajzdrowszy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Woda przenikająca do wnętrza ścian konstrukcyjnych może powodować również: korozje i niszczenie struktury ściany (np. rozpuszczenie, wypłukiwanie spoiwa, pęcznienie. Należy pamiętać, że materiały stosowane do wykonania ścian charakteryzują się właściwościami higroskopijnymi, po zawilgoceniu natomiast spadają ich parametry wytrzymałościowe, co może doprowadzić, zwłaszcza przy lokalnych przeciążeniach muru, do deformacji, wybrzuszeń, odspojeń, przesunięć i pęknięć), pogorszenia termoizolacyjności ścian oraz mikroklimatu wewnątrz budynku, a także degradacji i pogorszenia wyglądu zewnętrznego warstw elewacyjnych.

Właśnie te higroskopijne właściwości są odpowiedzialne za powstawianie dość nieregularnie usytuowanych plam. Szkodliwe sole budowlane znajdujące się w przypowierzchniowej strefie muru mają zdolność pochłaniania wilgoci z powietrza - wiążąc parę wodną, ulegają rozpuszczeniu i powodują zawilgocenia. Ich objawem są nieregularne, wilgotne lub mokre plamy, które pojawiają się i znikają w zależności od warunków atmosferycznych.

Przeciwdziałanie opisanym wyżej zawilgoceniom wymaga zawsze działania w kilku kierunkach. Należy przede wszystkim odciąć możliwość wnikania wody w konstrukcję, wykonując tzw. izolacje wtórne. Będzie to odtworzenie izolacji poziomej, np. za pomocą iniekcji, odkopanie i ponowne wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz połączenie jej z izolacją poziomą, a także wykonanie izolacji posadzki. Czasami wykonuje się tzw. iniekcję kurtynową (zwaną też iniekcją w grunt) ze specjalnego żelu, która pozwala wykonać izolację od zewnątrz bez odkopywania obiektu.

Nie wolno zapominać jednak o znajdujących się w ścianach szkodliwych solach budowlanych. Po odtworzeniu izolacji, zwłaszcza przy średnim czy wysokim poziomie zasolenia, pojawią się one na powierzchniach przegród ze zwiększoną intensywnością. Paradoksalnie świadczy to o skuteczności wykonanych robót i… bezmyślności inwestora, konieczne jest bowiem zabezpieczenie powierzchni ścian za pomocą tzw. tynków renowacyjnych. Pozwalają one skutecznie uporać się z problemem niszczenia ścian przez krystalizujące sole oraz z problemem pojawiających się i znikających plam. Nie jesteśmy bowiem w stanie całkowicie usunąć szkodliwych soli z muru.

Można do tego celu stosować specjalne tynki odsalające (zwane też ofiarnymi lub traconymi), które po pewnym czasie są skuwane, ale rozwiązanie to nie dosyć, że drogie i zamieniające budynek co jakiś czas w plac budowy, to jeszcze nie w każdym przypadku możliwe do zaakceptowania. I to z różnych powodów.

Tynk renowacyjny natomiast magazynuje w sobie skrystalizowane sole, nie dopuszczając do pojawienia się wykwitów na powierzchni; likwiduje więc zarówno problem pojawiającech się kryształków soli, jak i wchłaniania przez nie wilgoci z powietrza. Opisane powyżej problemy dotyczą nie tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków. Doświadczenie pokazuje zupełnie coś innego.

Znacznie trudniej jest walczyć ze zjawiskiem kondensacji pary wodnej na ścianach, ponieważ jej przyczyną jest zazwyczaj zbyt mała izolacyjność termiczna ścian (ciepłe powietrze wewnątrz budynku skrapla się na przegrodach - występuje zazwyczaj w zimie) oraz zbyt duża bezwładność termiczna budynku.

W zimie ogrzane wewnątrz budynku powietrze skrapla się w zetknięciu z zimnymi murami. W okresie wiosenno-letnim natomiast masywne, grube ściany czy stropy lub sklepienia nagrzewają się stosunkowo wolno, dlatego też napływające z zewnątrz cieplejsze powietrze (głównie w okresie wiosennym) w zetknięciu z chłodną powierzchnią przegrody skrapla się.

Problemy związane z inercją termiczną mogą dotyczyć zarówno poszczególnych elementów, jak i całego budynku. Ulubionym miejscem kondensacji pary wodnej są zwłaszcza mostki termiczne. Kondensacja wilgoci pojawia się także w przypadku braku odpowiedniej wentylacji (problem bardzo często pomijany przy termomodernizacji budynków, gdy montuje się szczelne okna). To źródło wilgoci ma szczególnie nieprzyjemny wpływ na mieszkańców.

wilgoc tabela

Sposoby postępowania w zależności od rodzaju obciążenia wilgocią przy występowaniu izolacji wtórnych

W praktyce rzadko spotyka się sytuację, aby występowała tylko jedna przyczyna zawilgocenia. Niestety, nie wystarczy stwierdzenie, że przyczyną zawilgocenia jest woda znajdująca się w gruncie. Może to być bowiem woda dostająca się do muru w wyniku podciągania kapilarnego, woda przedostająca się przez uszkodzoną izolację pionową, woda wchłaniana na skutek obecności higroskopijnych soli czy też np. kondensacji kapilarnej (rys. 4).

W celu opracowania skutecznego przeciwdziałania, konieczne jest jednoznaczne określenie źródła zawilgocenia, dopiero to pozwoli na poprawne określenie technologii prac renowacyjnych (patrz tabela).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • www.dombezwilgoci.pl www.dombezwilgoci.pl, 20.05.2015r., 19:29:03 www.dombezwilgoci.pl - zachodniopomorskie i pomorskie

Powiązane

Sposób na poddasze. Rozwiązanie, któremu możesz zaufać

Sposób na poddasze. Rozwiązanie, któremu możesz zaufać Sposób na poddasze. Rozwiązanie, któremu możesz zaufać

Inwestora, który zdecyduje się zaadaptować poddasze w starym lub nowym obiekcie, czeka pytanie, jaką technologię budowy wybrać.

Inwestora, który zdecyduje się zaadaptować poddasze w starym lub nowym obiekcie, czeka pytanie, jaką technologię budowy wybrać.

Nowoczesne izolacje akustyczne ścian i podłóg

Nowoczesne izolacje akustyczne ścian i podłóg Nowoczesne izolacje akustyczne ścian i podłóg

Dokuczają Ci uciążliwe odgłosy zza ściany? Coś łomocze w piwnicy, albo tupanie w Twój sufit nie pozwala Ci spać? Pomyśl o zastosowaniu izolacji akustycznej w swoim mieszkaniu.

Dokuczają Ci uciążliwe odgłosy zza ściany? Coś łomocze w piwnicy, albo tupanie w Twój sufit nie pozwala Ci spać? Pomyśl o zastosowaniu izolacji akustycznej w swoim mieszkaniu.

Ekologiczne materiały budowlane

Ekologiczne materiały budowlane Ekologiczne materiały budowlane

Stosowaniu materiałów ekologicznych sprzyjają inicjatywy legislacyjne i dyrektywy Komisji Europejskiej.

Stosowaniu materiałów ekologicznych sprzyjają inicjatywy legislacyjne i dyrektywy Komisji Europejskiej.

Jak naprawić pęknięte ściany?

Jak naprawić pęknięte ściany? Jak naprawić pęknięte ściany?

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale...

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale warto znać jego przyczynę, aby spać spokojnie.

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jak poprawić akustykę wnętrz

Jak poprawić akustykę wnętrz Jak poprawić akustykę wnętrz

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in....

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in. sufity podwieszane.

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność? Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem...

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem wilgoci, ciepła, powietrza lub innych gazów. Głównymi obszarami wykorzystania tych pianek są wolne przestrzenie w obudowie budynku i na połaciach dachowych.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe? Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się...

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się sezon budowlany, czy zaryzykować prace w trudnych warunkach atmosferycznych i skończyć pracę zimą?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji? Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych...

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych i cementowych, wprowadziła na polski rynek płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną TB, które są uzupełnieniem systemu fermacell.

Systemowe wykończenie wnętrz

Systemowe wykończenie wnętrz Systemowe wykończenie wnętrz

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe.

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego? Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje,...

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje, że inwestorzy oraz wykonawcy mogą wybrać nie tylko rodzaj produktu, ale także jego kolor oraz fakturę. Ostatni parametr jest szczególnie istotny dla podniesienia walorów estetycznych elewacji. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze struktury tynku elewacyjnego.

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej...

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten warstwowy układ określa się mianem systemu ociepleń lub, rzadziej, zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń. Każda ze stosowanych warstw pełni w układzie określoną funkcję techniczną i użytkową, ma zatem wpływ na jakość i trwałość ocieplenia jako całości. Warto zatem...

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym...

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym są ułożone. Duża porowatość tynków zapewnia ponadto miejsce do zmagazynowania znajdujących się w murze szkodliwych soli. Dzięki temu powierzchnia tynku jest zabezpieczona zarówno przed wilgocią, jak i przed rozwarstwieniem mogącym powstać na skutek krystalizowania soli. Prawidłowe działanie tynku...

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach 5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów...

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów za płytami ogniochronnymi i odpornymi na wydarzenia.

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia! Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe fermacell. Jednakże, aby uzyskać odpowiednią jakość powierzchni, nie wystarczą jedynie płyty spełniające wszystkie najwyższe wymagania jakościowe.

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Tynk z efektem kamienia

Tynk z efektem kamienia Tynk z efektem kamienia

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak,...

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak, że mamy porzucić marzenia o kamiennej elewacji. Na rynku dostępne są m.in. tynki i farby imitujące ten materiał.

Jak wybrać fugę?

Jak wybrać fugę? Jak wybrać fugę?

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Tynkowanie ścian wewnętrznych

Tynkowanie ścian wewnętrznych Tynkowanie ścian wewnętrznych

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą? Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur,...

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur, intensywnych opadów oraz złodziei.

Najnowsze produkty i technologie

Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci?

Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci? Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci?

Sklep budowlany online czy sklep stacjonarny? Gdzie kupować materiały budowlane? Zobacz nasze podpowiedzi i obserwacje.

Sklep budowlany online czy sklep stacjonarny? Gdzie kupować materiały budowlane? Zobacz nasze podpowiedzi i obserwacje.

Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA

Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA

Perfekcyjnie gładkie i równe ściany to absolutny standard we wszystkich wnętrzach, a ewentualne nierówności mogą być tylko zamierzonym efektem wynikającym z projektu architekta. Przez dziesiątki lat ekipy...

Perfekcyjnie gładkie i równe ściany to absolutny standard we wszystkich wnętrzach, a ewentualne nierówności mogą być tylko zamierzonym efektem wynikającym z projektu architekta. Przez dziesiątki lat ekipy budowlane spowite były białymi obłokami, które powstawały w czasie mozolnego szlifowania ścian, aż w końcu to, co wydawało się mrzonką, stało się realne… Pojawiła się polimerowa gładź szpachlowa GTA i rozwiała chmury remontowego pyłu raz na zawsze.

Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia

Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia

Cyfrowe połączenie z pojazdem, telediagnostyka oraz planowanie tras tak, by ominąć korki w czasie rzeczywistym? To już możliwe i łatwe, dzięki usługom łącznościowym, które zapewnia Mercedes PRO – dzięki...

Cyfrowe połączenie z pojazdem, telediagnostyka oraz planowanie tras tak, by ominąć korki w czasie rzeczywistym? To już możliwe i łatwe, dzięki usługom łącznościowym, które zapewnia Mercedes PRO – dzięki nim można jeździć bezpieczniej, oszczędniej i przyjemniej.

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba?

Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba? Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba?

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, im lepiej się nimi zajmiesz, tym dłużej będą trwać. Twoje szambo nie jest wyjątkiem, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jak właściwie je konserwować i w jaki...

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, im lepiej się nimi zajmiesz, tym dłużej będą trwać. Twoje szambo nie jest wyjątkiem, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jak właściwie je konserwować i w jaki sposób preparat do szamb taki jak Biofos może w tym zadaniu pomóc.

Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy

Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy

Ulewy niosą za sobą podtopienia domów, a meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Zalanie grozi piwnicom również ze strony ścieków, szczególnie kiedy odpływ występuje poniżej...

Ulewy niosą za sobą podtopienia domów, a meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Zalanie grozi piwnicom również ze strony ścieków, szczególnie kiedy odpływ występuje poniżej kolektora ściekowego. Urządzenia odwadniające skutecznie zabezpieczą Twój dom.

Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji,...

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji, gdy deszczówka gromadzona jest w zbiornikach podziemnych i gdy wcześniej jest ona filtrowana.

Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich...

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich wnętrzach, np. w piwnicach.

Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata?

Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata? Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które udzielane jest na dłuższy okres – zazwyczaj na 20 czy 25 lat. Z tego też powodu warto zastanowić się, jaka będzie jego miesięczna rata, by mieć pełną świadomość...

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które udzielane jest na dłuższy okres – zazwyczaj na 20 czy 25 lat. Z tego też powodu warto zastanowić się, jaka będzie jego miesięczna rata, by mieć pełną świadomość regularnie ponoszonych wydatków w dłuższej perspektywie.

Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna?

Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna? Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna?

Fotowoltaika to rozwiązanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, które zyskuje coraz większą popularność. Na dachach polskich domów coraz częściej widzimy charakterystyczne niebieskie lub czarne panele....

Fotowoltaika to rozwiązanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, które zyskuje coraz większą popularność. Na dachach polskich domów coraz częściej widzimy charakterystyczne niebieskie lub czarne panele. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z odnawialnego i ekologicznego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Dzięki fotowoltaice zyskujemy darmowy prąd i niezależność energetyczną. Jak działają ogniwa fotowoltaiczne, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki?

Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Szybka zmiana podłogi w Twoim domu

Szybka zmiana podłogi w Twoim domu Szybka zmiana podłogi w Twoim domu

Na rynek trafia właśnie całkowicie bezpłatne narzędzie, które ma szansę zrewolucjonizować proces wyboru i zakupu podłóg do domu. Wizualizator podłóg, który wprowadziła znana z innowacji polska marka Arbiton,...

Na rynek trafia właśnie całkowicie bezpłatne narzędzie, które ma szansę zrewolucjonizować proces wyboru i zakupu podłóg do domu. Wizualizator podłóg, który wprowadziła znana z innowacji polska marka Arbiton, to najnowocześniejsze i najbardziej dokładne tego typu narzędzie w Europie. Za pomocą trzech kliknięć możemy sprawdzić, jak w naszym salonie będzie wyglądać podłoga o różnych kolorach czy fakturach.

Jaki powinien być dom dla małej rodziny?

Jaki powinien być dom dla małej rodziny? Jaki powinien być dom dla małej rodziny?

Budowa własnego domu to bez wątpienia jedno z większych przedsięwzięć, z jakim można zmierzyć się w życiu. To tak naprawdę przygoda, która trwa przez kilka lat. Sama budowa to tylko jakiś jej etap. Potem...

Budowa własnego domu to bez wątpienia jedno z większych przedsięwzięć, z jakim można zmierzyć się w życiu. To tak naprawdę przygoda, która trwa przez kilka lat. Sama budowa to tylko jakiś jej etap. Potem następuje wykańczanie oraz urządzanie, kiedy to dom nabiera bardziej indywidualnego charakteru. Można się tym wszystkim bawić, można stresować i denerwować, szczególnie wtedy, gdy zdecydujemy się na nieruchomość zbyt dużą. Warto zatem do tematu podejść z rozwagą, tak by metraż dom był optymalny.

Blachodachówka FIORD – nowoczesne pokrycie na każdy rodzaj dachu

Blachodachówka FIORD – nowoczesne pokrycie na każdy rodzaj dachu Blachodachówka FIORD – nowoczesne pokrycie na każdy rodzaj dachu

Blachodachówka panelowa FIORD to nowość firmy Blachy Pruszyński, wprowadzona na rynek tej jesieni. Nowoczesny kształt doskonale sprawdzi się na każdym rodzaju dachu – zarówno tych o prostej, jak i nieco...

Blachodachówka panelowa FIORD to nowość firmy Blachy Pruszyński, wprowadzona na rynek tej jesieni. Nowoczesny kształt doskonale sprawdzi się na każdym rodzaju dachu – zarówno tych o prostej, jak i nieco bardziej skomplikowanej konstrukcji.

Rodzaje wkrętaków

Rodzaje wkrętaków Rodzaje wkrętaków

Wkrętaki należą do standardowego wyposażenia każdego warsztatu lub domowej skrzynki narzędziowej. Ze względu na mnogość występujących śrub i wkrętów z gniazdami na różnego rodzaju wkrętaki nie mogą obejść...

Wkrętaki należą do standardowego wyposażenia każdego warsztatu lub domowej skrzynki narzędziowej. Ze względu na mnogość występujących śrub i wkrętów z gniazdami na różnego rodzaju wkrętaki nie mogą obejść się bez nich ani profesjonaliści, ani majsterkowicze. Sprawdź, jakie rodzaje wkrętów można spotkać i do czego służą.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.