EkspertBudowlany.pl

System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?

Fot. M. Rokiel

Fot. M. Rokiel

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko do poprawnego wykonawstwa.

Naprawa elewacji – kiedy jest, a kiedy nie jest skuteczna

system etics fot1

Fot. 1. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na fot. 5–10. Opis w tekście

Opisane w numerze 3/2020 „Eksperta Budowlanego” sposoby naprawy typowych uszkodzeń systemów ETICS są skuteczne pod dwoma warunkami:

 • pierwszy: podłoże pod termoizolacją (część konstrukcyjna ściany) jest stabilne i nośne, analogicznie stabilne musi być podłoże pod warstwę zbrojącą (czyli płyty termoizolacyjne);
 • drugi: układ musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego, czyli płyty muszą być klejone metodą obwodowo-punktową.

Fot. 1 i fot. 2 oraz fot. 3 i fot. 4 pokazują spękania warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej budynku użyteczności publicznej, dwukondygnacyjnego (parter i piętro), ocieplonego wełną, z mineralnym tynkiem strukturalnym.

Podczas diagnostyki, mającej na celu ustalenie przyczyn zarysowań, wykonano dwie odkrywki. Odkrywka pokazana na fot. 5, fot. 6, fot. 7, fot. 8 i fot. 9 dotyczy spękań z fot. 1 i fot. 2

system etics fot3

Fot. 3. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na fot. 11–14. Opis w tekście

system etics fot2

Fot. 2. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na fot. 5–10. Opis w tekście

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Płyta z wełny w miejscu występowania rysy nie jest uszkodzona. Do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć zastrzeżeń. W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana (rozerwanie nastąpiło w warstwie termoizolacji (fot. 5, fot. 6). Stwierdzono obecność mocowania mechanicznego, średnica talerzyka była nieprawidłowa (6 zamiast 9 cm).

system etics fot4

Fot. 4. Spękania warstwy zbrojącej i tynku. Odkrywkę w tym miejscu pokazano na fot. 11–14. Opis w tekście

Warstwę spodnią płyt przeszpachlowano. Charakterystyczne jest, że na części termoizolacji stwierdzono jedynie przeszpachlowanie spodniej strony klejem (bez żadnego śladu kleju mocującego do podłoża) (fot. 7, fot. 8 i fot. 9).

Po poszerzeniu odkrywki stwierdzono obecność paska obwodowego i pryzmy. Odkrywkę znowu poszerzono, tak aby zlokalizować styk płyt termoizolacyjnych. Po usunięciu fragmentu sąsiedniej płyty nie stwierdzono obecności kleju (fot. 10).

system etics fot5

Fot. 5. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym

Z kolei fot. 11, fot. 12, fot. 13 i fot. 14 dotyczą odkrywki wykonanej w miejscu spękania pokazanego na fot. 3 i fot. 4. Stwierdzono, że warstwa zbrojona składa się z trzech różnych warstw siatki. Siatka poddana próbie ognia paliła się wolnym płomieniem, co wskazuje na odpowiednie zabezpieczenie włókien przed alkalicznym środowiskiem zaprawy klejowej.

W miejscu występowania rysy przyczepność warstwy zbrojonej do wełny została zachowana (fot. 11), do grubości warstwy zbrojonej nie można mieć więc zastrzeżeń. Nie stwierdzono obecności siatek diagonalnych w narożach otworów okiennych (fot. 12 i fot. 13).

Zasadnicza izolacja termiczna to płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm. Płyta z wełny w miejscu występowania rysy nie jest uszkodzona. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty (fot. 14). Dodatkowo stwierdzono grubość kleju dochodzącą do 2 cm.

system etics fot6

Fot. 6. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym

system etics fot7

Fot. 7. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża

Podłoże pod wełną przy potarciu ręką zostawiało ślad na palcach. Wskazuje to na niewielką przyczepność kleju do podłoża. Próby pull-off nie wykonywano.

To, że w miejscu przebiegu rysy pokazanej na fot. 3 i fot. 4 warstwa zbrojąca wykonana jest nieprawidłowo, nie stwierdzono obecności siatki diagonalnej, ma znaczenie drugorzędne. Samo mocowanie płyt jest niezgodne z technologią ETICS. Podłoże musi być nośne, odspojenie się kleju od podłoża w połączeniu z jego pyleniem świadczy o dalece niewystarczającej adhezji układu do podłoża. Powinno nastąpić rozerwanie materiału termoizolacyjnego. Przekłada się to na brak stabilności układu poddanego obciążeniom i odkształceniom.

system etics fot8

Fot. 8. Spodnia powierzchnia płyt z wełny została przeszpachlowana klejem, jednak nie ma śladu kleju mocującego termoizolację do podłoża

system etics fot9

Fot. 9. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych

Brak wymaganej adhezji do podłoża powoduje osłabienie mocowania systemu ociepleń i zwiększenie podatności na uszkodzenia i zarysowania (w skrajnym przypadku na całkowite oderwanie od ­podłoża).

system etics fot10

Fot. 10. Klejenie płyt w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia

W miejscu wykonania odkrywki nr 1 (rysa pokazana na fot. 1 i fot. 2) także stwierdzono nieprawidłowe mocowanie układu do podłoża. Płyty są klejone w różny sposób – część przyklejono metodą obwodowo-punktową, natomiast pod częścią nie stwierdzono wymaganego klejenia obwodowo-punktowego (lub całopowierzchniowego).

Wniosek mógł być tylko jeden: demontaż ocieplenia i jego poprawne wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi (przyczynkiem do demontażu układu jest także brak pryzmy obwodowej). Wykonawca postanowił jednak „zaryzykować” naprawę.

Powierzchnię tynku oczyszczono, zagruntowano oraz wykonano ponownie warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską. Rezultat pokazano na fot. 15, fot. 16 i fot. 17. Spękania pojawiły się, jednak w innych miejscach. To klasyczny, wręcz podręcznikowy przykład, dlaczego naprawa była nieskuteczna.

system etics fot11

Fot. 11. Poprawna przyczepność warstwy zbrojącej do wełny. Zerwanie w materiale termoizolacyjnym

system etics fot12

Fot. 12. Brak siatek diagonalnych

system etics fot12 1

Fot. 13. „Potrójna” warstwa zbrojąca czy zbieg okoliczności?

Układ ociepleń poddany jest przede wszystkim obciążeniom od wiatru.

 • O odporności na ssanie wiatru decyduje w głównej mierze klej mocujący płyty do podłoża oraz wytrzymałość płyt na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny czołowej (jest to tzw. wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowej – TR) (dla EPS zalecane jest minimum TR 80, a w niektórych sytuacjach wymagane TR 100, dla wełny lamelowej minimum TR 80, dla płyt o zaburzonym rozkładzie włókien TR 7,5).
 • Łączniki mechaniczne z kolei dociskają płytę do ściany, zwiększając wytrzymałość układu na ssanie wiatru. Tak się dzieje jednak pod warunkiem, że talerzyki łączników mają wymaganą średnicę (minimum 6 cm dla EPS oraz 9 cm dla płyt z wełny mineralnej) oraz odpowiednią, określoną w dokumencie odniesienia, sztywność.
system etics fot13 1

Fot. 14. Niestabilne, zapylone podłoże nie zapewnia wymaganej przyczepności płyt termoizolacyjnych. Po wycięciu fragmentu płyty z wełny mineralnej warstwa kleju mocująca płytę oderwała się od podłoża przy wyjmowaniu płyty

system etics fot15

Fot. 15. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych. Spękania pojawiły się jednak w innych miejscach. Opis w tekście

system etics fot16

Fot. 16. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych. Spękania pojawiły się jednak w innych miejscach. Opis w tekście

Przy prawidłowym zamocowaniu (mocowanie metodą obwodowo-punktową lub całopowierzchniową, grubość kleju do 10 mm) odkształcenia płyt na skutek ssania wiatru oraz ruchów termicznych nie powodują uszkodzenia warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej.

system etics fot17

Fot. 17. Rezultat próby naprawy usterek nienaprawialnych. Spękania pojawiły się jednak w innych miejscach. Opis w tekście

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy podłoże jest niestabilne (za takie należy uznać na przykład „podłoże” z podklejkami lub podłoże o wytrzymałości na odrywanie mniejszej niż 0,08 MPa). Wówczas cykliczne (a w niektórych sytuacjach szokowe) odkształcenia na skutek oddziaływania wiatru oraz temperatury skutkują zwiększonymi odkształceniami termoizolacji i naprężeniami w warstwach układu, a w konsekwencji spękaniami.

Jeżeli rysa/pęknięcie jest skutkiem przyklejenia płyt na podłożu niestabilnym, zabrudzonym, na różnych podłożach czy na „podklejce” z płyt termoizolacyjnych, przy zastosowaniu wyłącznie klejenia na tzw. placki, przy zbyt małej powierzchni sklejenia, zbyt grubej warstwie kleju, to naprawa samej warstwy zbrojącej nie ma sensu, należy usunąć błędnie zamocowaną warstwę termoizolacji i warstwy elewacyjne, a następnie wykonać całość prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Szary styropian na elewacji wymaga szczególnego podejścia

system etics fot18

Fot. 18. Prawidłowy obraz próby przyczepności styropianu do podłoża. Zerwanie w termoizolacji

Drugim przypadkiem, znacznie trudniejszym do zdiagnozowania, są błędy popełnione podczas stosowania styropianu grafitowego. Sprawia on sporo problemów wykonawczych, dlatego jego stosowanie powinno być uzasadnione albo technicznie, albo ekonomicznie (przypominam, że obliczenia cieplno-wilgotnościowe muszą być wykonywane dla obliczeniowego, a nie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła λ).

 • Po pierwsze, nie każdy klej nadaje się do klejenia styropianu grafitowego.
 • Po drugie, i to jest zdecydowanie istotniejsze, tego typu styropian wymaga specjalnych zabiegów ochronnych.

Niezbędne jest bowiem:

 • magazynowanie palet pod zadaszeniem,
 • zabezpieczenie opakowanych palet mleczną folią, która chroni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (nagrzewanie),
 • stosowanie siatek elewacyjnych podczas montażu, które zapewnią zacienienie i obniżą temperaturę budynku,
 • po zamontowaniu, jak najszybsze (dopuszczalne ze względów technicznych) wykonanie warstwy zbrojącej (ochrona styropianu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych).
system etics fot19

Fot. 19. Styropian grafitowy sprawia sporo problemów wykonawczych, dlatego wymaga specjalnego podejścia

Oddziaływanie promieni słonecznych na styropian grafitowy powoduje wręcz gwałtowną zmianę temperatury jego powierzchni (w ciągu kilkudziesięciu sekund o nawet 20–30ºC), co przy braku odpowiedniego zabezpieczenia powoduje deformację płyty. Jeżeli klej nie uzyskał wymaganej przyczepności, to dochodzi do znacznego osłabienia złącza klejowego, a w skrajnym przypadku do jego zerwania.

W przypadku stwierdzenia, że termoizolacją jest styropian grafitowy, podczas diagnostyki należy bezwzględnie sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Najprostszą metodą jest próba oderwania płyty od podłoża (wymaga to wcześniejszego odpowiedniego przygotowania (odcięcia) fragmentu płyty) – rozerwanie powinno nastąpić w warstwie styropianu (fot. 18). Przy osłabionej przyczepności przy wykonywaniu odkrywki często następuje oderwanie płyty termoizolacyjnej od kleju (fot. 19) albo wręcz płyta trzyma się na warstwie zbrojącej.

Zaprawa klejowa powinna być nanoszona na powierzchnię płyt metodą obwodowo-punktową. Ilość i wielkość tzw. placków na płycie nie jest jednoznacznie określona, zaleca się 3–6. Istotne jest, aby naniesiona zaprawa stanowiła przynajmniej 40% efektywnej powierzchni płyty mocowanej do podłoża (bezwzględnym wymogiem jest takie mocowanie płyt, aby nie doszło do ich zwichrowania), a szerokość paska obwodowego musi wynosić około 3 cm.

Jedyną alternatywą dla metody obwodowo-punktowej jest całopowierzchniowe przyklejenie płyt (obligatoryjne dla płyt z wełny lamelowej). Trzpień kołka musi przechodzić przez „placek” kleju albo przez pasek obwodowy. Tylko takie klejenie zapewnia stabilność samej płyty, oczywiście pod warunkiem klejenia do stabilnego, odpowiednio nośnego podłoża.

Stwierdzenie obecności podklejek, niejednorodnego i niestabilnego podłoża powoduje, że jedyną skuteczną metodą naprawy jest ponowne wykonanie ocieplenia.

Zdjęcia: M. Rokiel

Literatura

 1. Instrukcja nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania”, ITB, 2009.
 2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”, ITB, 2019.
 3. „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

5/2020

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jak naprawić pęknięte ściany?

Jak naprawić pęknięte ściany? Jak naprawić pęknięte ściany?

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale...

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale warto znać jego przyczynę, aby spać spokojnie.

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jak poprawić akustykę wnętrz

Jak poprawić akustykę wnętrz Jak poprawić akustykę wnętrz

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in....

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in. sufity podwieszane.

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność? Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem...

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem wilgoci, ciepła, powietrza lub innych gazów. Głównymi obszarami wykorzystania tych pianek są wolne przestrzenie w obudowie budynku i na połaciach dachowych.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe? Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się...

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się sezon budowlany, czy zaryzykować prace w trudnych warunkach atmosferycznych i skończyć pracę zimą?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji? Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych...

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych i cementowych, wprowadziła na polski rynek płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną TB, które są uzupełnieniem systemu fermacell.

Systemowe wykończenie wnętrz

Systemowe wykończenie wnętrz Systemowe wykończenie wnętrz

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe.

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego? Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje,...

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje, że inwestorzy oraz wykonawcy mogą wybrać nie tylko rodzaj produktu, ale także jego kolor oraz fakturę. Ostatni parametr jest szczególnie istotny dla podniesienia walorów estetycznych elewacji. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze struktury tynku elewacyjnego.

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej...

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten warstwowy układ określa się mianem systemu ociepleń lub, rzadziej, zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń. Każda ze stosowanych warstw pełni w układzie określoną funkcję techniczną i użytkową, ma zatem wpływ na jakość i trwałość ocieplenia jako całości. Warto zatem...

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym...

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym są ułożone. Duża porowatość tynków zapewnia ponadto miejsce do zmagazynowania znajdujących się w murze szkodliwych soli. Dzięki temu powierzchnia tynku jest zabezpieczona zarówno przed wilgocią, jak i przed rozwarstwieniem mogącym powstać na skutek krystalizowania soli. Prawidłowe działanie tynku...

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach 5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów...

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów za płytami ogniochronnymi i odpornymi na wydarzenia.

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia! Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe fermacell. Jednakże, aby uzyskać odpowiednią jakość powierzchni, nie wystarczą jedynie płyty spełniające wszystkie najwyższe wymagania jakościowe.

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni? Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Skąd się bierze wilgoć w domu

Skąd się bierze wilgoć w domu Skąd się bierze wilgoć w domu

Każdy budynek jest narażony na szkodliwy wpływ wody i wilgoci różnego pochodzenia, warto więc zdawać sobie z tego sprawę, zarówno na etapie projektowania, realizacji, jak i eksploatacji domu.

Każdy budynek jest narażony na szkodliwy wpływ wody i wilgoci różnego pochodzenia, warto więc zdawać sobie z tego sprawę, zarówno na etapie projektowania, realizacji, jak i eksploatacji domu.

Tynk z efektem kamienia

Tynk z efektem kamienia Tynk z efektem kamienia

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak,...

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak, że mamy porzucić marzenia o kamiennej elewacji. Na rynku dostępne są m.in. tynki i farby imitujące ten materiał.

Jak wybrać fugę?

Jak wybrać fugę? Jak wybrać fugę?

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Tynkowanie ścian wewnętrznych

Tynkowanie ścian wewnętrznych Tynkowanie ścian wewnętrznych

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą? Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur,...

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur, intensywnych opadów oraz złodziei.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Najnowsze produkty i technologie

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji...

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji lub gruntu. Jak jednak poradzić sobie z tym wyzwaniem, gdy projekt naszego domu zakłada budowę dachu płaskiego?

Elewacja pod niezawodną ochroną

Elewacja pod niezawodną ochroną Elewacja pod niezawodną ochroną

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami...

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami pięknej elewacji są jej trwałość i czystość.

Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej...

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej stodoły”, geometrycznych kształtów budynków oraz dachów dwuspadowych.

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych...

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup specjalnych kołnierzy. W przypadku dachów płaskich (tj. od około 2º spadu) można zastosować okna, przeznaczone specjalnie do takich rozwiązań. Jednak wachlarz ich możliwości i rodzajów jest dość ograniczony.

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia...

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia poszerzenie grona kontrahentów.

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można...

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bowiem idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne w eksploatacji.

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś...

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś inwestycję w odnawialne źródła energii, to otrzymasz do tego dodatkową motywację. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i co oznacza nowy standard WT 2021.

Nowa jakość w płaskim dachu

Nowa jakość w płaskim dachu Nowa jakość w płaskim dachu

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość,...

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość, izolacyjność oraz estetykę, dopasowaną do potrzeb domowników.

Dlaczego warto ocieplać dom?

Dlaczego warto ocieplać dom? Dlaczego warto ocieplać dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie...

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie...

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie biznesu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować? Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu –...

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu – to właśnie dlatego warto zdecydować się na badanie termowizyjne, badanie akustyczne czy pomiar szczelności danego budynku.

Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok

Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego. Aktualizacja przepisów dotyczy energochłonności nowych i remontowanych budynków. Jest to kolejna wersja...

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego. Aktualizacja przepisów dotyczy energochłonności nowych i remontowanych budynków. Jest to kolejna wersja Wytycznych Technicznych, jaka jest wprowadzana, po 4 latach obowiązywania przepisów WT 2017.

Jak dobrać odpowiedni napęd do okna?

Jak dobrać odpowiedni napęd do okna? Jak dobrać odpowiedni napęd do okna?

Napędy okienne najczęściej spotykamy tam, gdzie ich zastosowanie jest podyktowane przepisami, czyli w oknach czy klapach oddymiających. Niewiele osób wie, że automatykę okienną z powodzeniem możemy zastosować...

Napędy okienne najczęściej spotykamy tam, gdzie ich zastosowanie jest podyktowane przepisami, czyli w oknach czy klapach oddymiających. Niewiele osób wie, że automatykę okienną z powodzeniem możemy zastosować we własnym domu lub w innej przestrzeni, w której chcemy usprawnić pracę okien. Mogą to być także okna trudno dostępne, umiejscowione zbyt wysoko, aby otwierać je za pomocą tradycyjnej klamki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.