EkspertBudowlany.pl

Ściany działowe murowane – materiały, parametry i sposób łączenia

Jak murować ściany działowe? fot. T. Rybarczyk

Jak murować ściany działowe? fot. T. Rybarczyk

Ściany działowe można wykonać z różnych materiałów i chociaż nie są elementami konstrukcyjnymi budynku, to wymagają uwagi przy ich projektowaniu i wykonywaniu. Jeśli przyjmie się niewłaściwe materiały lub rozwiązania, to ze względu na to, że są to elementy wypełniające budynku, to mogą ulec uszkodzeniu.

Zobacz także

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk Z czego zbudować ściany działowe - przegląd najpopularniejszych technologii

Z czego zbudować ściany działowe - przegląd najpopularniejszych technologii Z czego zbudować ściany działowe - przegląd najpopularniejszych technologii

Inwestorzy, projektanci i wykonawcy mają wiele możliwości wyboru technologii ścian działowych. To projektant decyduje jednak, jakie założenia przyjmie.

Inwestorzy, projektanci i wykonawcy mają wiele możliwości wyboru technologii ścian działowych. To projektant decyduje jednak, jakie założenia przyjmie.

mgr inż. Piotr Harassek, ekspert ds. technicznych Stowarzyszenia „Białe murowanie” Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany? Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje… Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Specyfika ścian działowych

Ściany działowe to niekonstrukcyjne ściany wewnętrzne w budynku, których podstawowym zadaniem jest funkcjonalne wydzielenie pomieszczeń w obrębie jednego lokalu. Są elementami niekonstrukcyjnymi, więc nie biorą udziału w przenoszeniu obciążeń konstrukcyjnych w budynku. Pomimo tego, że nie pełnią funkcji konstrukcyjnej, to wymaga się od nich, aby spełniały szereg kryteriów (np. bezpieczeństwa użytkowania, odpowiedniej izolacyjności akustycznej, czasami odpowiedniej odporności ogniowej, a nawet izolacyjności cieplnej, jeśli jest to potrzebne).

Czy wiesz: Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z wymogami prawnymi?

Ściany działowe powinny być możliwe do usunięcia bez wpływu na konstrukcję budynku. Dobrze jest, jeśli można je wybudować w innym miejscu, na wypadek zmiany układu pomieszczeń.

EKSPERT RADZI

Ściany działowe ze zbrojeniem

Jeśli muruje się ściany działowe na podatnych (uginających się podłożach), to warto wzmocnić je zbrojeniem. Trzeba wówczas dobrać odpowiednie zbrojenie. Jeśli są to spoiny cienkowarstwowe, to należy zazbroić mury za pomocą płaskich kratowniczek metalowych lub zbrojenia siatkowego z rolki Murfor Compact, które da się prawidłowo osadzić w niewielkiej grubości spoiny cienkowarstwowej. Jeśli są to mury wykonywane na zaprawę tradycyjną, to wówczas można zastosować kratowniczki z prętów o przekroju okrągłym. W murach zbrojonych w ten sposób zbrojenie umieszcza się w pierwszych pięciu warstwach spoin muru u dołu ściany, a następnie zbroi się spoiny górnych partii muru w spoinach w odległościach nie większych niż 40 cm.

Ściany działowe czasami są obciążone obciążeniem użytkowym (w postaci powieszonych na ścianach elementów instalacyjnych, urządzeń typu kocioł lub zasobnik, mebli), więc powinny być bezpieczne w użytkowaniu w tym kontekście i przystosowane do tego typu obciążeń.

Materiały, z których wykonuje się murowane ściany działowe

Ściany działowe można wykonać w wielu technologiach i z wielu materiałów. Mogą to być drobnowymiarowe elementy murowe (bloczki, pustaki, cegły), mogą to być większe elementy, np. prefabrykowane płyty lub modułbloki i może to być zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych. Najczęściej jednak wykonuje się ściany działowe z różnego rodzaju elementów murowych. Do tego rodzaju ścian murowanych stosuje się:

 • bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o szerokości 10, 11,5, 12 cm,
 • pustaki ceramiczne o szerokości 11,5 cm,
 • bloczki silikatowe 11,5 oraz 12 cm,
 • pustaki keramzytobetonowe o szerokości 9 i 12 cm.

Zastosowanie i popularność materiałów stosowanych do wykonywania ścian działowych wynika z właściwości użytkowych tych wyrobów, ich dostępności, ceny, możliwości wykonawstwa. Jeśli ściany działowe są wykonywane na poddaszu, to dobrze jest zastosować materiały, z których łatwo będzie można wykonać ściany dopasowane do kształtu poddasza.

Masa własna ściany działowej

Masa własna ścian działowych ma istotny wpływ na możliwość ustawiania ich na stropie w dowolnym miejscu i bez konieczności wykonania wzmocnień w stropie, w miejscu ich usytuowania. Ma to istotne znaczenie w trakcie użytkowania budynku, kiedy to ściany działowe mogą być wielokrotnie wyburzane i ponownie wykonywane w nowych miejscach.

tab1 sciany dzialowe
Tabela 1. Obciążenie równomiernie rozłożone stropów od ścianek działowych

Norma PN-EN 1991-1-1 zaleca, aby ciężar własny przestawnych ścian działowych był uwzględniany jako obciążenie równomiernie rozłożone qk i dodawany do obciążeń użytkowych stropu (patrz tabela 1). Ściany działowe o większej masie powinny być projektowane z uwzględnieniem ich położenia i kierunku usytuowania oraz rodzaju stropu, a więc nie bez znaczenia jest ich masa.

Zapewnienie sztywności – dlatego murowane ściany działowe nie powinny być za cienkie

Nie jest prawdą, że im ściana działowa cieńsza, tym lepsza. Chociaż im cieńsza ściana, tym większa powierzchnia użytkowa mieszkania i mniejsze zużycie materiałów na wybudowanie ściany (licząc na m3). Wszystko zatem przemawia za tym, aby wykonać je jak najcieńsze. Z tych względów niektórzy decydują się na wykonywanie ścian o grubości 6 lub 8 cm. Jednak to nie jest prawidłowe rozwiązanie.

Cienkie ściany są dosyć smukłe, ponieważ są wysokie (smukłość to jest stosunek wysokości do grubości ściany). Tym samym nie mają one odpowiedniej sztywności (a warunek sztywności jest wymagany przez normę murową z serii norm Eurokod 6). Również to, że są cienkie, to nie dają też za wiele możliwości mocowania w nich różnego rodzaju elementów mocujących.

EKSPERT RADZI

Aby zapewnić odpowiednią smukłość ścianom (powinna być nie większa niż 30), należy zachować właściwą zależność wysokości ściany względem jej grubości. Przy minimalnej wysokości kondygnacji wynoszącej 2,50 m – w świetle wykończonych elementów budynku, czyli w świetle konstrukcji będzie to 2,65 m (wynika to z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), powinny mieć grubość nie mniejszą niż 8,9 cm (to jest grubość bez tynków). Oznacza to, że przy zastosowaniu asortymentu dostępnych elementów murowych do ścian działowych, ściany działowe powinny mieć grubość 10–12 cm. I to jest prawidłowa grubość ścian działowych, aby warunek smukłości, a więc sztywności był spełniony.
fot1 sciany dzialowe
Nadproża w ścianach działowych można wykonywać z systemowych nadproży

Cienkie ściany też mają gorszą izolacyjność akustyczną niż grubsze. Oznacza to, że grubość ścian działowych ma jednak znaczenie. Dlatego celowo wśród wyrobów stosowanych do wykonywania ścian działowych nie wymieniono elementów murowych o szerokościach mniejszych niż 9 cm. Nie powinno się bowiem wykonywać murów za cienkich, bo będą one podatne na uszkodzenia oraz mogą wręcz stanowić zagrożenie dla użytkowników.

fot2 sciany dzialowe
Ściany działowe nie mogą być za cienkie, by spełniały normowy warunek sztywności

Ściany działowe powinny zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i jest to związane z ich statecznością, a więc zapewnieniem im odpowiedniej sztywności. Sztywność ścian działowych murowanych wynika z ich cech geometrycznych, a więc wysokości, grubości, długości oraz sposobu połączenia z innymi elementami, które te ściany usztywniają. Dlatego przy przyjmowaniu rozwiązań na ściany działowe murowane należy uwzględnić zapisy normy PN-EN 1996-1-1, Eurokod 6 (Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych). Według nich ściany wypełniające muszą spełniać kryteria minimalnej sztywności i nośności.

Kryterium sztywności wyraża się smukłością ściany: h/t (h – wysokość, t – grubość). Ogólnie przyjmuje się dla ścian wypełniających warunek smukłości, który nie powinien być większy niż 30 (czyli np. dla ściany o grubości 10 cm wysokość nie powinna być większa niż 30×10 = 300 cm). Jest to dodatkowo uzależnione od warunków podparcia ściany.

fot3 sciany dzialowe
Ściany działowe należy oddzielać od podłoża, aby jego odkształcalność nie powodowała uszkodzeń ścian działowych

Stateczność ścian działowych uzyskuje się przez ich podparcie na krawędzi dolnej oraz na krawędzi górnej, górnej i jednej bocznej lub wszystkich pozostałych krawędziach (boczne i górna).

Przy przyjmowaniu rozwiązań w kontekście grubości ścian działowych powinno się również zwrócić uwagę na to, aby ściany można było normalnie użytkować, wieszając na nich szafki, półki lub inne elementy. To też powinno determinować zastosowanie odpowiednich grubości bloczków lub pustaków. Zazwyczaj grubości zapewniające sztywność dają możliwości mocowania na nich różnego rodzaju elementów.

Izolacyjność akustyczna

Ściany działowe w obrębie jednego mieszkania w budynku jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym wydzielają pomieszczenia pod względem użytkowym, więc teoretycznie powinny mieć dobrą izolacyjność akustyczną. Jednak ich wpływ na skuteczną ochronę przed hałasem pomiędzy rozdzielanymi pomieszczeniami jest znacznie ograniczony. Wynika to głównie ze znacznie słabszej izolacyjności akustycznej drzwi wewnętrznych, stosowanych w mieszkaniach i przenoszenia się dźwięków ciągami komunikacyjnymi.

W praktyce nie stosuje się stolarki wewnętrznej o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W tym kontekście bardziej efektywne jest projektowanie układów pomieszczeń i wejścia do nich, aby ograniczyć przenoszenie dźwięków drogami pośrednimi.

tab2 sciany dzialowe
Tabela 2. Wymagana izolacyjność akustyczna RA1R dla ścian działowych według PN-B-02151-3

Wymagania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach określone są w normie PN-B-02151-3 (Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania). W tabeli 2 zestawiono z powyższej normy wymagania dotyczące ścian działowych w budynkach mieszkalnych.

Na co należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu ścian działowych?

W przypadku ścian działowych nie bez znaczenia jest cały szereg zaleceń wykonawczych, dzięki którym zastosowane rozwiązania będą skuteczne i trwałe. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich.

Po pierwsze – kiedy murujemy ściany działowe? 
Bardzo ważną kwestią, która wpływa na trwałość ścian działowych, jest to, kiedy, czyli na jakim etapie budowy, będą one wykonywane. Ważne w tym kontekście jest to, że ściany działowe powinny być wykonywane po rozszalowaniu elementów, na których będą murowane. Chodzi o to, że te elementy po rozszalowaniu ulegają ugięciu, więc ściany działowe będą już budowane na wstępnie ugiętych elementach budynku. Gdyby się np. wykonało ściany na elementach, które nie są jeszcze rozszalowane, to pod wpływem odkształcenia tych elementów, po rozszalowaniu, mogłyby spowodować porysowanie się ścian działowych. Również rozszalowane powinny być stropy i belki powyżej murowanych ścian działowych, aby móc oddylatować górę ścian od konstrukcji.

fot4 sciany dzialowe
Ściany działowe również dylatuje się od więźby dachowej...
fot5 sciany dzialowe
... i od stropu. Dylatacja pomiędzy ścianą a stropem jest wykonana z trwale eleastycznej piany poliuretanowej

Po drugie – ściany działowe powinny być oddzielone u podłoża. 
Ściany działowe buduje się na różnych elementach budynku. Takimi elementami są np. płyty fundamentowe (jeśli budynek jest posadowiony na płycie), płyty z chudego betonu pod parterem, stropy, belki. Elementy te podlegają odkształceniom w trakcie użytkowania (zwłaszcza stropy i belki). Ugięcia tych elementów, nawet jeśli są dopuszczalne, to są one „zabójcze” dla ścian działowych, które nie mają takiej odkształcalności i mogą się z tego powodu porysować i popękać.

Aby temu zapobiec, trzeba fizycznie oddzielić ścianę działową od podłoża. Wystarczy pod pierwszą warstwą bloczków murowanej ściany działowej ułożyć folię lub papę. W ten sposób oddzieli się ścianę działową od podłoża, więc odkształcające się podłoże nie powinno ciągnąć za sobą wymurowanej na niej ściany działowej. Dlatego pierwszą warstwę bloczków ściany działowej powinno się wznosić na przekładce z folii lub papy.

fot6 sciany dzialowe
Sposób łączenia ściany działowej ze ścianą nośną
fot7 sciany dzialowe
Łączniki należy umieścić w spoinie, w co trzeciej warstwie bloczków

Następnie na tej przekładce muruje się pierwszą warstwę elementów murowych. Zazwyczaj wykonuje się to na zaprawie cementowej. Zaprawa cementowa się sprawdza, bo nie jest tak plastyczna jak cementowo-wapienna, dzięki temu udaje się łatwo ustawić element murowy na grubej warstwie zaprawy, która „nie płynie”. Pierwsza spoina jest dosyć gruba, ponieważ trzeba nią wyrównać nierówności podłoża, na którym ściana działowa jest stawiana.

Po trzecie – ściany działowe powinny być zamocowane do elementów budynku.
Aby ściany działowe zachowały stateczność (były stabilne), to oprócz właściwej grubości, powinno się je odpowiednio zamocować do konstrukcyjnych elementów budynku. Zazwyczaj mocuje się je do ścian nośnych, czasami też do stropu nad ścianą działową. Przy mocowaniu do ścian nośnych można to zrobić na dwa sposoby.

Można przy murowaniu ścian nośnych zostawić strzępia, czyli miejsca na wmurowanie bloczków ścian działowych. Jednak od tego się raczej odchodzi, bo nie jest to wygodne pod względem wykonawczym. Poza tym na etapie budowy ściany działowe często się wykonuje w innych miejscach niż są przewidziane w projekcie.

Najlepiej i najwygodniej jest zatem łączyć ściany działowe z nośnymi za pomocą specjalnych łączników stalowych (oznaczone są one P30 lub LP30). To płaskie blaszki, które można zamocować do ściany nośnej. Można je wmurować w spoiny ścian nośnych albo zamocować w trakcie murowania ścian działowych.

Wmurowanie łączników w ściany nośne znowu wymaga wiedzy, gdzie ściany działowe będą usytuowane. Można je też zamocować do ścian nośnych na etapie wykonywania „działówek”. Wówczas blaszkę zagina się pod kątem prostym, mocuje się za pomocą kołka do ściany nośnej, a następnie umieszcza się blaszkę w spoinie ściany działowej. Można ją jeszcze przybić gwoździem albo kołkiem do elementu murowego ściany działowej. Łączniki powinny być umiejscowione maksymalnie w co trzeciej warstwie bloczków ściany działowej. Oprócz łączników należy również nałożyć zaprawę murarską w spoinie pionowej pomiędzy murowanymi elementami ściany działowej a ścianą nośną.

Po czwarte – ściany działowe powinny być właściwie wymurowane.
Każda ściana jest kompozytem, ponieważ jest wykonana z elementów murowych powiązanych za pomocą zaprawy. Zaprawy mogą być różne (tradycyjne, do cienkich spoin), mogą to też być kleje poliuretanowe. Niezależnie od zastosowanych zapraw i elementów murowych, ważne dla ścian murowanych jest to, że elementy murowe powinny być prawidłowo ze sobą powiązane. Chodzi o mijanie się spoin pionowych kolejnych warstw w murze.

Elementy murowe w murach niezbrojonych powinny zachodzić na siebie w poszczególnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się tak, jak jeden element konstrukcyjny.

Przemurowanie (na rysunku odległość oznaczona jako 1), uzależnione jest od wysokości elementów murowych:

 • dla elementów ściennych o wysokości nie większej niż 250 mm:
  – zakład ≥ 0,4 hu lub 40 mm (decyduje wartość większa),
 • dla elementów ściennych o wysokości większej niż 250 mm:
  – zakład ≥ 0,2 hlub 100 mm (decyduje wartość większa).
fot8 sciany dzialowe
Ściana działowa dopasowana do kąta nachylenia dachu

Te warunki należy spełnić bezwzględnie. Ponadto należy właściwie rozłożyć zaprawę. Powinna ona być ułożona w spoinach poziomych i pionowych. Jeśli elementy murowe są profilowane na pióra i wpusty i jeśli producent zaleca, to możliwe jest niewypełnianie zaprawą spoin pionowych. Jednak zawsze trzeba sprawdzić zalecenia producenta danego sytemu. Są np. bloczki do ścian działowych profilowane na zamek, które należy murować z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych.

fot9 sciany dzialowe
Ściany działowe na stropie powinno się wznosić po rozszalowaniu tego stropu

Po piąte – właściwie zamontowane nadproża w ścianach działowych.
W ścianach działowych najczęściej wykonuje się otwory na drzwi. Nad tymi otworami należy wykonać nadproża. Ponieważ ściany działowe nie są elementami konstrukcyjnymi budynku, to i nadproża nie są obciążone dużymi obciążeniami. Dlatego zazwyczaj są to nadproża samonośne, które „niosą” same siebie oraz zbierają obciążenia ciężarem własnym ściany działowej z trójkąta obciążeń równobocznego, wpisanego w geometrię ściany nad belką nadprożową. To niewielkie obciążenia, więc nadproża zazwyczaj dobiera się ze względu na geometrię. Czyli dobiera się długość nadproża, które powinno pasować do szerokości otworu, które mają przekryć, oraz grubości ściany działowej.

Ważne jest przy tym, aby nadproża miały odpowiednią długość oparcia. Długości oparcia wynoszą zazwyczaj od 10 do 25 cm i są uzależnione od założeń projektowych oraz producenta nadproży.

Można też wykonać nadproża wylewane żelbetowe. Zazwyczaj zbrojenie czterema prętami, np. ø 10–12 ze strzemionami z prętów ø 6 jest wystarczające. Czasami też wykonawcy robią tylko żelbetowy pas rozciągany ze zbrojeniem 2 ø 12. W ten sposób powstaje nadproże quasi-zespolone z nadmurowanymi nad nim elementami murowanymi. I takie rozwiązanie też jest dobre. Niemniej jednak zastosowanie belki prefabrykowanej jest najwygodniejsze, bo nie są potrzebne szalunki, podparcie montażowe.

Gdy otwory w ścianach są większej szerokości, to zawsze rozwiązanie powinno być dobrane przez projektanta.

Po szóste – ściany działowe powinny być oddylatowane od elementów konstrukcji.
Ściany działowe są elementami, które nie powinny być obciążone innymi elementami konstrukcji budynku. Gdyby to nastąpiło, to może spowodować uszkodzenie ścian działowych, które nie są przystosowane do przeniesienia obciążeń. Po drugie, nie były one ujęte w projektowaniu jako elementy konstrukcyjne, więc będą zaburzać, a nawet mogą zmieniać schemat przekazywania obciążeń, co w ekstremalnych przypadkach może być niebezpieczne.

fot10 sciany dzialowe
Ściana działowa oddylatowana od podłoża za pomocą przekładki z folii 0,4 mm

Dlatego powinny być oddylatowane (czyli oddzielone) od stropów i innych elementów (np. elementów więźby dachowej) występujących nad nimi. Wówczas pomiędzy ścianami działowymi a stropem powinno się zostawić przerwę 2–3 cm, aby umożliwić odkształcenia tych elementów konstrukcyjnych, żeby przypadkiem nie dociążyły ściany działowej.

Następnie szczelinę tę powinno się wypełnić trwale plastycznym materiałem. Powinna być zastosowana trwale elastyczna piana (np. Flexifoam). Można też szczelinę wypełnić miękką wełną mineralną. Nie powinno się natomiast stosować zwykłej piany montażowej, ponieważ po związaniu nie jest ona odkształcalna.

Również, jeśli w płaszczyźnie ściany występują np. drewniane słupy więźby dachowej, to również powinny one być oddylatowane od ściany działowej za pomocą szczeliny 1–2 cm. Szczeliny pomiędzy ścianą działową a słupem drewnianym należy również wypełnić pianą poliuretanową trwale elastyczną lub wełną mineralną.

Podsumowanie

Ściany działowe są elementami budynku, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji, ale mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku. Niestety, nie poświęca się im zbyt wiele uwagi podczas projektowania i wykonawstwa. Najczęściej ich znaczenie można dostrzec dopiero podczas użytkowania budynku. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwych wyrobów oraz dopilnowanie wszystkich istotnych zaleceń wykonawczych dla danej technologii i materiałów. Przed rozpoczęciem murowania ścian działowych lub wykonywania ich w zabudowie z płyt kierownik budowy powinien omówić z wykonawcą warunki wykonania i odbioru ścian działowych. W trakcie i na zakończenie robót powinno się sprawdzić ich wykonanie. To podstawa, aby wykonać je dobrze.

Zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje… Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

mgr inż. Piotr Harassek, ekspert ds. technicznych Stowarzyszenia „Białe murowanie” Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany? Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Redakcja Cieplej i oszczędniej

Cieplej i oszczędniej Cieplej i oszczędniej

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie...

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła oznaczają wzrost komfortu cieplnego i większe oszczędności energii.

Redakcja Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie

Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie

Elewacja wentylowana to kompletny system elewacyjny, składający się przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny elewacyjnej, wykonanej najczęściej...

Elewacja wentylowana to kompletny system elewacyjny, składający się przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny elewacyjnej, wykonanej najczęściej z płyt. Mogą być stosowane zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Dzięki dużym możliwościom kreowania wyglądu budynku, a także optymalnym parametrom cieplno-wilgotnościowym znajdują uznanie zarówno inwestorów, jak i architektów.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Przyczyny zawilgacania budynków

Przyczyny zawilgacania budynków Przyczyny zawilgacania budynków

Wykonanie hydroizolacji w budynku, który w wyniku braku, uszkodzenia lub technicznego zużycia uszczelnienia uległ zawilgoceniu (tj. hydroizolacji wtórnej [1]), jest zagadnieniem na tyle złożonym, że praktycznie...

Wykonanie hydroizolacji w budynku, który w wyniku braku, uszkodzenia lub technicznego zużycia uszczelnienia uległ zawilgoceniu (tj. hydroizolacji wtórnej [1]), jest zagadnieniem na tyle złożonym, że praktycznie każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian – inteligentna termoizolacja Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły,...

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły, że szare płyty szybko zyskały miano termoizolacji klasy premium, a szary kolor na elewacjach stał się znakiem energooszczędności i jakości.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?

System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń? System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko do poprawnego wykonawstwa.

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko do poprawnego wykonawstwa.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania...

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep). Oba współczynniki wpływają nie tylko na proces projektowania i budowy domów, ale również na wybór sposobu ich ogrzewania. Nieodpowiednio zaizolowane ściany, podłogi czy dachy oraz przestarzałe technologicznie kotły nie będą w stanie sprostać obostrzeniom.

Anna Gil, Stowarzyszenie Komfort Ciszy Jak się chronić przed hałasem

Jak się chronić przed hałasem Jak się chronić przed hałasem

Energooszczędność, koszty ogrzewania i chłodzenia budynku, a co z akustyką? Kupując dom lub mieszkanie, niezbyt często zastanawiamy się nad tym aspektem i zazwyczaj go pomijamy. A świadomość w zakresie...

Energooszczędność, koszty ogrzewania i chłodzenia budynku, a co z akustyką? Kupując dom lub mieszkanie, niezbyt często zastanawiamy się nad tym aspektem i zazwyczaj go pomijamy. A świadomość w zakresie możliwości zarządzania własnym komfortem akustycznym może mieć wpływ na jakość naszego życia.

Modne ściany i stylowe podłogi

Modne ściany i stylowe podłogi Modne ściany i stylowe podłogi

Podłogi i ściany traktujemy zazwyczaj po macoszemu. Najczęściej stanowią one neutralne tło dla aranżacji wnętrza. Najwyższy czas to zmienić i wykorzystać potencjał tkwiący w dużych powierzchniach do stworzenia...

Podłogi i ściany traktujemy zazwyczaj po macoszemu. Najczęściej stanowią one neutralne tło dla aranżacji wnętrza. Najwyższy czas to zmienić i wykorzystać potencjał tkwiący w dużych powierzchniach do stworzenia atrakcyjnej, niebanalnej aranżacji przestrzeni. Zwłaszcza, że projektanci i producenci proponują wiele ciekawych rozwiązań. Warto przyjrzeć się nowym materiałom, kolorystyce, fakturom i motywom dekoracyjnym materiałów służących do wykończenia ścian i podłóg i zastosować je we własnym domu....

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji

Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić jakość montażu...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić jakość montażu kolektorów słonecznych.

dr inż. Robert Stachniewicz Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych...

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych z racji małych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, jej udział znacząco wzrasta.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

W jakim domu chciałbyś mieszkać?

W jakim domu chciałbyś mieszkać? W jakim domu chciałbyś mieszkać?

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w...

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w nim musiały być również zastosowane urządzenia korzystające z energii odnawialnej.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Wymagania podczas stosowania szarego styropianu Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku...

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Danuta Baprawska Fasada jak malowana

Fasada jak malowana Fasada jak malowana

Farby elewacyjne decydują o estetyce budynków, ale nie tylko. W zależności od potrzeb mogą też chronić dom przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem grzybów i pleśni. Na co...

Farby elewacyjne decydują o estetyce budynków, ale nie tylko. W zależności od potrzeb mogą też chronić dom przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem grzybów i pleśni. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze farby fasadowej, aby budynek jak najdłużej dobrze wyglądał?

TESTO Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

JAF Polska Sp. z o.o. Drewniana konstrukcja do solidnego domu

Drewniana konstrukcja do solidnego domu Drewniana konstrukcja do solidnego domu

„Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu” – ten cytat z „Małego Księcia” doskonale wpasowuje się w nasze codzienne wybory, również te budowlane. Dlatego budując dom, najpierw zadbajmy o jego solidne...

„Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu” – ten cytat z „Małego Księcia” doskonale wpasowuje się w nasze codzienne wybory, również te budowlane. Dlatego budując dom, najpierw zadbajmy o jego solidne fundamenty i przede wszystkim konstrukcję. Czy drewno użyte jako podstawa domu zagwarantuje mu wytrzymałość oraz długowieczność? Odpowiedzi na to pytanie udziela Sławomir Perliński, Product Manager w JAF Polska.

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Damian Czernik Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku

Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym budynkom w zakresie izolacji cieplnej ścian i przegród oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dlatego w poniższym artykule podpowiadam, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych na nowych zasadach oraz jak spełnić wymagania w zakresie wskaźnika wykorzystania...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych? Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją...

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją istniejących budynków. W ostatnim dziesięcioleciu w dużej skali poddawano termomodernizacji budynki wielorodzinne. Gorzej wyglądała sytuacja z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.

V4heat GmbH Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru

Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru

Przerażenie jest wielkie, gdy szafa zostaje odsunięta na bok, a za nią widoczna jest pleśń. Często nie jest to zauważane przez lata, a mieszkańcy nieświadomie narażają się na zagrożenia dla zdrowia. Po...

Przerażenie jest wielkie, gdy szafa zostaje odsunięta na bok, a za nią widoczna jest pleśń. Często nie jest to zauważane przez lata, a mieszkańcy nieświadomie narażają się na zagrożenia dla zdrowia. Po wykryciu szkody ważne jest ustalenie przyczyny – poza tym należy ją jak najszybciej usunąć. Nawet najpiękniejsza optyczna naprawa niestety nie trwa długo, jeśli nie zostanie usunięta przyczyna powstawania pleśni.

Najnowsze produkty i technologie

Högert Technik Poziomnice laserowe Högert Technik

Poziomnice laserowe Högert Technik Poziomnice laserowe Högert Technik

Marka Högert Technik, dostarczająca na rynek narzędzi produkty w takich kategoriach, jak mechaniczne, budowlane, motoryzacyjne czy pneumatyczne, powiększyła swoją ofertę w zakresie urządzeń pomiarowych.

Marka Högert Technik, dostarczająca na rynek narzędzi produkty w takich kategoriach, jak mechaniczne, budowlane, motoryzacyjne czy pneumatyczne, powiększyła swoją ofertę w zakresie urządzeń pomiarowych.

MK Systemy Kominowe Komin do kotła na pellet – jaki wybrać?

Komin do kotła na pellet – jaki wybrać? Komin do kotła na pellet – jaki wybrać?

Mamy coraz większą świadomość dbania o planetę, więc wybieramy rozwiązania ekologiczne. Dbamy też o swoje budżety, więc szukamy produktów wydajnych i dopasowanych do naszych warunków oraz możliwości budowlanych....

Mamy coraz większą świadomość dbania o planetę, więc wybieramy rozwiązania ekologiczne. Dbamy też o swoje budżety, więc szukamy produktów wydajnych i dopasowanych do naszych warunków oraz możliwości budowlanych. Dotyczy to również ogrzewania, dlatego popularność zyskują kotły na pellet. Jednak znajomość obchodzenia się z pelletem jest jeszcze niewielka, dlatego przygotowaliśmy kompendium pelletowej wiedzy.

FERRO Spółka Akcyjna Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej

W obecnych czasach często mówi się o ekologii. Świadomość nieuchronności zmian, jakim podlega otaczające nas środowisko naturalne, wydaje się coraz bardziej dominować w debacie publicznej. O środowisko...

W obecnych czasach często mówi się o ekologii. Świadomość nieuchronności zmian, jakim podlega otaczające nas środowisko naturalne, wydaje się coraz bardziej dominować w debacie publicznej. O środowisko można dbać na różne sposoby. Segregacja odpadów, ograniczenie zużycia wody czy choćby używanie biodegradowalnych toreb zakupowych sporej części społeczeństwa weszło już w nawyk.

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze!

Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze! Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze!

Wentylacja z rekuperacją to najpopularniejszy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centralne zintegrowane systemy wentylacyjne STIEBEL ELTRON zapewniają ciepłą wodę, ogrzewanie...

Wentylacja z rekuperacją to najpopularniejszy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centralne zintegrowane systemy wentylacyjne STIEBEL ELTRON zapewniają ciepłą wodę, ogrzewanie pomieszczeń, wentylację i chłodzenie w jednym, natomiast docentralne systemy wentylacyjne przeznaczone są do modernizacji i uzupełniania istniejących systemów.

ALLEMEN Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi

Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi

Samodzielne malowanie ścian w mieszkaniu czy w domu to bardzo dobry, a jednocześnie ekspresowy sposób na odświeżenie jego wyglądu. Jednak żeby rzeczywiście tak było, warto mieć pod ręką najważniejsze narzędzia,...

Samodzielne malowanie ścian w mieszkaniu czy w domu to bardzo dobry, a jednocześnie ekspresowy sposób na odświeżenie jego wyglądu. Jednak żeby rzeczywiście tak było, warto mieć pod ręką najważniejsze narzędzia, które na pewno przydadzą Ci się podczas pracy. O jakich akcesoriach mówimy? Co jest kompletnym must have, a co fajnym dodatkiem, który może się przydać, ale nie musi?

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy

Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy

Pompy ciepła są uważane za główny element neutralnego klimatycznie systemu energetycznego, mogą bowiem zastąpić systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne węgiel czy gaz. Rosnące koszty ogrzewania,...

Pompy ciepła są uważane za główny element neutralnego klimatycznie systemu energetycznego, mogą bowiem zastąpić systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne węgiel czy gaz. Rosnące koszty ogrzewania, coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz programy dofinansowań do nowoczesnych źródeł ciepła powodują, że inwestorzy chętniej instalują pompy ciepła w swoich domach.

Urbanwind Recykling energii na rzecz spowolnienia zmian klimatu z wykorzystaniem Urban Wind Power Station

Recykling energii na rzecz spowolnienia zmian klimatu z wykorzystaniem Urban Wind Power Station Recykling energii na rzecz spowolnienia zmian klimatu z wykorzystaniem Urban Wind Power Station

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niesie globalne ocieplenie. Staramy się działać proekologicznie – nikogo nie dziwi segregacja śmieci czy recykling zużytych materiałów, ale wśród tych...

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niesie globalne ocieplenie. Staramy się działać proekologicznie – nikogo nie dziwi segregacja śmieci czy recykling zużytych materiałów, ale wśród tych działań pomijany jest recykling energii.

Viessmann To lato będzie gorące – sprawdź ofertę klimatyzatorów Vitoclima od Viessmann

To lato będzie gorące – sprawdź ofertę klimatyzatorów Vitoclima od Viessmann To lato będzie gorące – sprawdź ofertę klimatyzatorów Vitoclima od Viessmann

Klimatyzacja w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych już od dawna nie kojarzy się z luksusem, a staje się wręcz standardem. Podstawową jej zaletą jest zapewnienie komfortu termicznego, który przekłada...

Klimatyzacja w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych już od dawna nie kojarzy się z luksusem, a staje się wręcz standardem. Podstawową jej zaletą jest zapewnienie komfortu termicznego, który przekłada się na wygodę życia mieszkańców. Poznaj zalety systemów klimatyzacji Vitoclima marki Viessmann.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.