EkspertBudowlany.pl

Jak prawidłowo naprawić taras lub balkon

Jak prawidłowo naprawić taras lub balkon
Fot. Archiwum autora

Jak prawidłowo naprawić taras lub balkon


Fot. Archiwum autora

Odpadające płytki, wykruszone fugi, spękane i odspajające się podkłady oraz jastrychy, a także przecieki przez płytę konstrukcyjną i zalewanie ścian pod tarasem, to najczęstsze objawy uszkodzeń tarasu. Naprawa wszystkich tych usterek to zadanie niełatwe. Trzeba bowiem precyzyjnie ustalić przyczyny uszkodzeń, a tych może być bardzo wiele, zastosować odpowiednie materiały i przeprowadzić wszelkie prace naprawcze zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zobacz także

Jak dobrać fugę?

Jak dobrać fugę? Jak dobrać fugę?

Jak wybrać odpowiednią fugę do płytek, aby służyła przez lata?

Jak wybrać odpowiednią fugę do płytek, aby służyła przez lata?

Czy Twój taras lub balkon przeciekają?

Czy Twój taras lub balkon przeciekają? Czy Twój taras lub balkon przeciekają?

Przydomowy taras to zazwyczaj ulubione miejsce spotkań i relaksu, oczywiście pod warunkiem, że jest właściwie wykonany i zabezpieczony. Najlepiej pamiętać o tym na etapie jego budowy. Jeżeli jednak błędów...

Przydomowy taras to zazwyczaj ulubione miejsce spotkań i relaksu, oczywiście pod warunkiem, że jest właściwie wykonany i zabezpieczony. Najlepiej pamiętać o tym na etapie jego budowy. Jeżeli jednak błędów wykonawczych nie udało się uniknąć, należy je szybko i skutecznie naprawić. Co zrobić, by taras nas nie stresował?

TermoPiana, co powinieneś o niej wiedzieć?

TermoPiana, co powinieneś o niej wiedzieć? TermoPiana, co powinieneś o niej wiedzieć?

Czym różni się TermoPiana od tradycyjnych płyt poliuretanowych czy pianki?

Czym różni się TermoPiana od tradycyjnych płyt poliuretanowych czy pianki?

Przyczyn destrukcji tarasu może być bardzo wiele, jednak najczęściej występujące to:

  • przesączanie się wody pod warstwę użytkową,
  • złe wykonstruowanie i uszczelnienie dylatacji,
  • złe wykonstruowanie, mocowanie i uszczelnienie obróbek blacharskich oraz balustrad,
  • złe uszczelnienie progu drzwiowego,
  • niewłaściwa kolejność warstw konstrukcji tarasu,
  • wykraplanie się wilgoci w konstrukcji i wnikanie pary wodnej z położonych pod tarasem pomieszczeń.

Przyczyną destrukcji tarasu może być także próba naprawy warstwy użytkowej polegająca jedynie na skuciu odpadających płytek i wykonaniu nowej okładziny, co może być dodatkowo kosztowną lekcją dla inwestora.

Niekiedy usterki w wykonaniu tarasu mogą kumulować się z usterkami w wykonaniu termoizolacji przyległych przegród, co dodatkowo utrudnia ustalenie przyczyn zawilgocenia (fot. 1).

Fot. 1. Wypływ skroplin spod ościeży okna pod balkonem / tarasem może świadczyć także o błędach w ociepleniu ściany; fot. M. Rokiel

Fot. 1. Wypływ skroplin spod ościeży okna pod balkonem / tarasem może świadczyć także o błędach w ociepleniu ściany; fot. M. Rokiel

Fot. 2. Zawilgocenia strefy cokołowej w pomieszczeniu mogą sugerować błędy w uszczelnieniu styku połaci ze ścianą. Przyczyną jednak mogą być także błędy w termoizolacji połaci ze ścianą; fot. M. Rokiel

Fot. 2. Zawilgocenia strefy cokołowej w pomieszczeniu mogą sugerować błędy w uszczelnieniu styku połaci ze ścianą. Przyczyną jednak mogą być także błędy w termoizolacji połaci ze ścianą; fot. M. Rokiel

Skąd się biorą usterki?

Przystępując do naprawy tarasu, trzeba wiedzieć, jakie zjawiska występują w poszczególnych warstwach konstrukcji i czym mogą się one objawiać.

Podstawowym obciążeniem tarasu jest obciążenie termiczne (zmiany temperatury, cykle zamarzania-odmarzania) w połączeniu z obecnością wilgoci/ wody. Działania naprawcze powinny więc być im podporządkowane i umożliwiać poprawną pracę w zakresie temperatur od -30 nawet do +70°C.

Fot. 3a. Wynik zbyt dużego rozstawu dylatacji; fot. M. Rokiel

Fot. 3a. Wynik zbyt dużego rozstawu dylatacji; fot. M. Rokiel

Fot. 3b. Wynik sytuacji, gdy płytki cokolika zachodzą za płytki balkonu; fot. M. Rokiel

Fot. 3b. Wynik sytuacji, gdy płytki cokolika zachodzą za płytki balkonu; fot. M. Rokiel

Fot. 4. Przyczyną uszkodzeń może być złe zamocowanie obróbek blacharskich i/lub zbyt głębokie wsunięcie ich pod okładzinę ceramiczną; fot. M. Rokiel

Fot. 4. Przyczyną uszkodzeń może być złe zamocowanie obróbek blacharskich i/lub zbyt głębokie wsunięcie ich pod okładzinę ceramiczną; fot. M. Rokiel

Temperatura powierzchni płytek na tarasie czy balkonie, zwłaszcza tych w ciemnych kolorach i od południowej strony, może podczas letnich upałów dochodzić nawet do +70°C, a w czasie burzy z intensywnymi opadami deszczu obniżyć się gwałtownie do kilkunastu stopni.

W zimie dochodzą do tego jeszcze niemałe obciążenia wynikające z przejść przez zero - może ich być w ciągu jednej zimy nawet sto kilkadziesiąt. Tak duża różnica temperatur powoduje znaczne zmiany wymiarów.

Jeśli odległość między dylatacjami wynosi 3 m, a różnica temperatur 50°C (dobowa zmiana temperatury okładziny ceramicznej i jastrychu), to zmiana długości takiego odcinka jastrychu wynosi od 1,5 do 1,95 mm, a dla okładzin ceramicznych - od 0,6 do 1,2 mm.

Podczas szokowego schładzania powierzchni połaci w lecie, np. na skutek gwałtownej burzy, różnica zmian długości okładziny ceramicznej i jastrychu wynosi od 0,3 do 1,35 mm. Biorąc pod uwagę roczny gradient temperaturowy (zima-lato) rzędu 100°C, różnica zmian długości trzymetrowego odcinka okładzin i jastrychu wynosi od 0,6 do 2,7 mm.

Odkształcenia te, przy braku właściwie wykonstruowanych dylatacji są gtówną przyczyną uszkodzeń konstrukcji (fot. 3a i fot. 3b). Inną przyczyną może być także złe zamocowanie obróbek blacharskich i/lub zbyt głębokie wsunięcie ich pod okładzinę ceramiczną (fot. 4).

Złe wykonanie jastrychu skutkuje często spękaniami pojawiającymi się jeszcze przed ułożeniem okładziny ceramicznej (patrząc na fot. 5a i 5b, można mieć wątpliwości, czy przewidziana była hydroizolacja podpłytkowa).

Po wejściu na powierzchnię tarasu przedstawionego na fot. 5a pod spękanym jastrychem dało się słyszeć chlupot wody, która wydostawała się przez spękania. Przyczynę takiego stanu rzeczy pokazuje fot. 5b.

Pod jastrychem wykonano wannę ze zgrzewanej membrany dachowej, którą wyciągnięto ponad powierzchnię i zamocowano w ścianach, ale w taki sposób, że uszczelnienie tego miejsca jest w zasadzie niemożliwe. Jedyna możliwa naprawa tego tarasu to zerwanie wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej i ponowne wykonanie całej konstrukcji, ale zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Fot. 5a i fot. 5b. Nieprawidłowe wykonanie jastrychu skutkuje często spękaniami pojawiającymi się jeszcze przed ułożeniem okładziny ceramicznej. Uniemożliwia też poprawne wykonanie i uszczelnienie dylatacji obwodowych oraz wpustów. Taka sytuacja wymaga często usunięcia wszystkich warstw, aż do płyty nośnej; fot. M. Rokiel

Etapy prac naprawczych krok po kroku

Jak więc postępować? Kiedy można pozostawić część warstw konstrukcji tarasu, a kiedy konieczne jest wykonanie go od nowa?

Należy przede wszystkim kierować się podstawową zasadą, która mówi, że wszystkie warstwy błędnie wykonstruowane, których naprawa jest niemożliwa, trzeba usunąć. Przez naprawę należy tu rozumieć możliwość nadania powierzchni takiej postaci (wymiarów, kształtu, grubości, funkcji itp.), aby spełniała ona wymogi sztuki budowlanej i mogła współpracować z nowymi warstwami konstrukcji.

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym z warstwą użytkową z płytek powinien mieć dwie hydroizolacje i paroizolację.

jak prawidlowo naprawic taras fot6

Fot. 6. Takie ułożenie papy nie może być traktowane jako wykonanie dylatacji obwodowej. Dodatkowo widoczny przewód elektryczny, którego uszczelnienie jest bardzo kłopotliwe. Brak koordynacji poziomów warstw w obszarze progu drzwiowego; fot. M. Rokiel

Izolacja podpłytkowa z elastycznego szlamu zapobiega wnikaniu wody w jastrych dociskowy, natomiast druga hydroizolacja (tzw. międzywarstwowa), w razie uszkodzenia uszczelnienia podpłytkowego, zabezpiecza przed wnikaniem wody w głębsze warstwy i w konsekwencji przed przeciekami.

Jeżeli hydroizolacja międzywarstwowa nie jest wykonywana jako osobna warstwa, to paroizolacja pod dociepleniem musi pełnić funkcję hydroizolacji. W takim przypadku zamiast hydroizolacji międzywarstwowej stosuje się warstwę rozdzielającą, np. z dwóch warstw folii.

Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek uszkodzenie (lub niedokładność wykonania) uszczelnienia zespolonego skutkuje wnikaniem wody w głąb konstrukcji.

Balkon jest elementem prostszym, występuje jedynie warstwa spadkowa (o ile płyta nie jest wykonana ze spadkiem), izolacja podpłytkowa i okładzina ceramiczna.

Układanie paroizolacji, termoizolacji i hydroizolacji międzywarstwowej

Jeżeli płyta nośna nie ma wykonstruowanego spadku, wynoszącego 1,5-2% (minimum 1%), należy wykonać na niej warstwę spadkową.

Kolejną warstwą jest paroizolacja; jej funkcję mogą pełnić papy lub folie paroizolacyjne, samoprzylepne membrany bitumiczne, jak również bitumiczne, modyfikowane polimerami masy KMB.

W typowych sytuacjach sprawdzają się również roztwory asfaltowe, o ile są nakładane przynajmniej dwukrotnie (nie licząc warstwy gruntującej).

Jeżeli paroizolacja ma pełnić funkcję izolacji międzywarstwowej, to do wykonania tej warstwy stosuje się zazwyczaj rolowe materiały bitumiczne oraz masy KMB.

Paroizolację należy układać na suchym podłożu, co oznacza, że na warstwie spadkowej z gotowych zapraw (np. typu PCC) możemy to zrobić już po kilku dniach, ale jeśli zastosowany został beton lub zaprawa cementowa, trzeba odczekać około 3-3,5 tygodnia. Warstwa ta musi być mocowana do konstrukcyjnej części ściany (jeżeli ściana jest docieplona to pod termoizolacją cokołu).

jak prawidlowo naprawic taras rys1

Rys. 1. Termoizolacja okapu tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym - schemat: 1 - ściana, 2 - płyta konstrukcyjna, 3 - termoizolacja ściany, 4 - termoizolacja połaci - styropian min. EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS, 4* - termoizolacja strefy ściany pod okapem - styropian min. EPS 200 lub polistyren ekstrudowany XPS, 5 – jastrych dociskowy; rys. Atlas

Na paroizolacji układa się termoizolację połaci. Może to być styropian klasy EPS 200 lub wyższej, lub polistyren ekstrudowany (XPS), zwany potocznie styrodurem. Płyty powinny mieć frezowane obrzeża, w innym przypadku należy je układać w dwóch warstwach, z przesunięciem szczelin.

Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie złej jakości styropianu, nieodpornego na długotrwały nacisk i o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej.  

Uwaga: pierwsza warstwa płyt ocieplenia ściany pod okapem (rys. 1) powinna być z takiego samego materiału co termoizolacja połaci.

Następną warstwą jest izolacja międzywarstwowa: na styropianie układa się na sucho papę podkładową i do niej, metodą zgrzewania, przykleja papę, która stanowi właściwą izolację przeciwwodną. Jeżeli w tym miejscu wykonywana jest warstwa rozdzielająca, to wykonuje się ją z folii z tworzywa sztucznego.

Wykonanie jastrychu dociskowego i okładziny ceramicznej

Dużo błędów wiąże się także z wykonaniem jastrychu dociskowego i okładziny ceramicznej. Jastrych dociskowy powinien mieć grubość minimum 5 cm i wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 20 MPa (jastrych klasy C20, beton klasy C16/20 (dawny B20)).

Jest on jest materiałem na bazie cementu, dlatego cechuje się skurczem wynikającym ze specyfiki procesu hydratacji cementu i odparowania nadmiaru wody.

Niezależnie od skurczu własnego, jastrych podlega także ruchom termicznym, przy założeniu różnicy temperatur rzędu 100°C (od -30 do +70°C). Wielkość odkształceń jest dość znaczna, na jednym metrze długości może dochodzić do 0,8-1 mm.

Dlatego bardzo ważne jest staranne i przemyślane konstruowanie dylatacji, zwłaszcza, gdy połać ma dużą powierzchnię (rzędu kilkuset m²) i nieregularny kształt. Rodzaj dylatacji i ich funkcję przedstawia tabela.

jak prawidlowo naprawic taras rys2

Rys. 2. Okap tarasu nadziemnego wykonstruowany z zastosowaniem systemowego profilu brzegowego: 1 - elastyczna masa silikonowa, 2 - płytka ceramiczna, 3 - zaprawa spoinująca, 4 - klej do płytek, 5 - taśma uszczelniająca, 6 - elastyczny szlam uszczelniający, 7 - jastrych dociskowy, 8 - izolacja międzywarstwowa - 2* papa termozgrzewalna lub warstwa rozdzielająca z folii PE, 9 - termoizolacja, styropian klasy min. EPS 200 lub polistyren ekstrudowany (XPS), 10 - profil okapowy wklejany na elastyczną żywicę, 11 - sznur dylatacyjny. Możliwe jest zastosowanie elastycznego szlamu do mocowana systemowych profili, o ile szlam nie działa na nie korozyjnie i jest to systemowe rozwiązanie; rys. Atlas

Dylatacje jastrychu są ściśle powiązane z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Poza tym różnica odkształceń płytki i jastrychu powoduje powstawanie dodatkowych naprężeń ścinających na styku płytka-podłoże oraz naprężenia w podłożu i w samej płytce.

Brak dylatacji umożliwiających kompensację tych wszystkich odkształceń powoduje powstawanie naprężeń i niekontrolowanych uszkodzeń w podłożu, okładzinie (płytkach, spoinach) lub w obszarze styku warstw.

Do wykonania okapu zdecydowanie najlepiej nadają się systemowe, prefabrykowane profile.

Dlaczego jest to rozwiązanie najlepsze? Bo systemowy profil gwarantuje odpowiednią (ani za dużą, ani za małą) głębokość obsadzenia, połączoną z odpowiednim zamocowaniem mechanicznym.

jak prawidlowo naprawic taras rys3

Rys. 3. Uszczelniania dylatacji za pomocą taśmy: 1 - płytka ceramiczna, 2 - gruntowanie boków szczeliny, 3 - wypełnienie elastyczne szczeliny dylatacyjnej (uszczelniacz silikonowy lub poliuretanowy), 4 - klej typu „flex”, 5 - elastyczna zaprawa uszczelniająca, 6 - taśma uszczelniająca, 7 - sznur dylatacyjny, 8 - wypełnienie dylatacji; rys. M. Rokiel

Z tradycyjnymi obróbkami różnie bywa. Ale istotniejsze jest dopasowanie systemowego profilu do rodzaju warstwy użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny) oraz możliwość wariantowania rozwiązania okapu.

Także kształt i faktura powierzchni profilu ułatwia poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu. Nie bez znaczenia jest także bardzo estetyczny wygląd profilu i samego okapu (rys. 2).

Uwaga na dylatacje

Dylatacje strefowe jastrychu i okładziny ceramicznej przechodzą przez oba elementy konstrukcji oraz uszczelnienie zespolone. Muszą mieć one tę samą szerokość i idealnie się pokrywać. Jakiekolwiek przykrycie takiej dylatacji płytkami okładzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich spękania.

Przyjmuje się, że na tarasach i balkonach bok zdylatowanej powierzchni nie powinien być dłuższy niż 2-2,5 m.

Optymalnym kształtem jest kwadrat, jednak w innych sytuacjach należy dążyć do tego, aby proporcje między bokami pola były do siebie zbliżone, ale nie większe niż 2:1.

Sposób uszczelniania dylatacji za pomocą taśmy ilustruje rys. 3.

Szerokość dylatacji strefowych jastrychu nie może być mniejsza niż 10 mm. Wykonawcy często lekceważą te zalecenia, wykonując dylatację w postaci szczeliny szerokości 5-6 mm.

Dylatacje brzegowe (obwodowe) konstruuje się w celu oddzielenia warstw wykończeniowych tarasu od stałych elementów budynku (ścian, cokołów, slupów). Do wypełnienia stosuje się najczęściej styropian (paski szerokości 10 mm).

Rys. 4. Przykład wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w okładzinie z płytek ceramicznych

Rys. 4. Przykład wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji w okładzinie z płytek ceramicznych: 1 - płytka ceramiczna, 2 - fuga balkonowa, 3 - gruntowanie boków szczeliny, 4 - wypełnienie elastyczne szczeliny dylatacyjnej (uszczelniacz silikonowy lub poliuretanowy), 5 - paski folii zapobiegające przywieraniu masy elastycznej do dna szczeliny, 6 - klej typu „flex”, 7 - taśma uszczelniająca, 8 - elastyczna zaprawa uszczelniająca, 9 - jastrych; rys. M. Rokiel

Dylatacje montażowe wykonuje się, wypełniając szczeliny masą elastyczną. Ich szerokość musi być równa szerokości spoin w okładzinie ceramicznej, ale nie mniejsza niż 5 mm.

Ostateczny rozkład pól dylatacyjnych zależy od konstrukcji i kształtu tarasu, jego lokalizacji oraz zorientowania względem stron świata, a także zastosowanej okładziny ceramicznej (zwłaszcza jej koloru).

Miarodajna jest jednak zawsze dokładna analiza, związana z określeniem zakresu odkształceń termicznych materiału.

Dlatego napraw konstrukcji tarasowych nie powinno się wykonywać według własnych przypuszczeń, a ocenę przyczyn uszkodzeń i opracowanie technologii naprawy należy pozostawić specjalistom.

Może się zdarzyć, że jastrych w naprawianym tarasie dylatowany jest na pola 4×4 m i nie wykazuje żadnych uszkodzeń, wówczas jego nacinanie jest bezcelowe. Konieczne jest jednak dodatkowe zdylatowanie samej okładziny ceramicznej, szczegół pokazuje rys. 4.

Izolację podpłytkową wykonuje się z elastycznego szlamu, niskonasiąkliwe płytki, np. gresowe, (o wymiarach nie przekraczających 33×33 cm) klei się na elastycznym (klasy min. C2S1) kleju. Szerokość spoin dla takich płytek powinna wynosić 7-8 mm, dla małych płytek przynajmniej 5 mm.

Mocowanie barierek

Jeśli chodzi o obsadzenie barierek, najlepszym rozwiązaniem jest mocowanie balustrady do boku lub spodu konstrukcji.

Mocując balustradę od góry, należy zadbać o to, aby była ona zamocowana w płycie konstrukcyjnej, a nie w jastrychu dociskowym.

W przypadku tarasów remontowanych może z tym być problem, wówczas do spodu balustrady należy przyspawać wsporniki, długości 25-30 cm, tworząc stopkę w kształcie litery „T” lub „X” i zabezpieczyć ją antykorozyjnie, np. żywicą epoksydową.

jak prawidlowo naprawic taras rys5

Rys. 5. Przykładowy sposób mocowania i uszczelnienia balustrady w naprawianym tarasie - warstwa użytkowa z płytek ceramicznych (rozwiązanie to w tarasach nie może być stosowane bezkrytycznie - chodzi o grubość i parametry wytrzymałościowe jastrychu dociskowego): 1 - płytka ceramiczna, 2 - klej do płytek. 3 - elastyczny szlam uszczelniający, 4 - jastrych dociskowy, 5 - taśma uszczelniająca, 6 - sznur dylatacyjny, 7 - elastyczna masa silikonowa, 8 - stalowa marka (kotwa) mocująca słupek balustrady (zabezpieczona antykorozyjnie), 9 - stalowy słupek balustrady (zabezpieczony antykorozyjnie); rys. Atlas

W jastrychu dociskowym należy wykuć bruzdy, głębokości około 3 cm, i osadzić w nich stopkę na klej lub zaprawę epoksydową albo na system zapraw PCC (mineralna zaprawa antykorozyjna, warstwa sczepna, zaprawa reprofilacyjna).

Druga możliwość to zakotwienie stalowej marki (rys. 5) umożliwiającej obsadzenie balustrady (aczkolwiek rozwiązanie to w tarasach nie może być stosowane bezkrytycznie - chodzi o grubość i parametry wytrzymałościowe jastrychu dociskowego).

Podane w tym artykule przykłady uszkodzeń tarasów i balkonów oraz sposoby ich naprawy nie obejmują wszystkich możliwych uszkodzeń (czy też ich wariantów), jednak ze względu na specyfikę konstrukcji tarasu i zachodzące w niej zjawiska występują one bardzo często.

Do tego dochodzą jeszcze uszkodzenia okładziny ceramicznej, których przyczyną może być zarówno sam jastrych, jak i płytki.

Wieloletnie zaniedbania lub zastosowanie materiałów złej jakości może prowadzić do uszkodzeń samej płyty konstrukcyjnej.

jak prawidlowo naprawic taras fot7a

Fot. 7a. Uszkodzenie dylatacji brzegowej na skutek zbyt dużych ruchów termicznych i niewłaściwego nałożenia masy dylatacyjnej; fot. M. Rokiel

jak prawidlowo naprawic taras fot7b

Fot. 7b. Uszkodzenia spoin na skutek błędów w wykonaniu dylatacji; fot. M. Rokiel

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Sebastio34 Sebastio34, 23.08.2016r., 11:08:55 Trzeba też zadbać o dobry klej do płytek, jeżeli mamy je na balkonie. Ja sam u nas je kładłem i jako kleju używałem WB Flex Glue. Bardzo ładnie wszystko łapał, wodo i mrozoodporny oraz co najważniejsze dla inwestorów był bardzo wydajny, aż sam byłem zaskoczony.
  • olek44 olek44, 18.05.2018r., 14:44:35 Warto pomyśleć podczas takich prac o bezpieczeństwie i zainwestować w siatkę ochronną. Zawsze też sam korzystam. 
  • olek44 olek44, 30.05.2018r., 16:51:00 Warto pomyśleć podczas takich prac o bezpieczeństwie i zainwestować w siatkę ochronną. Zawsze też sam korzystam. 

Powiązane

Jak naprawić balkon

Jak naprawić balkon Jak naprawić balkon

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów oraz ułożenie okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i właściwej technologii. Ważne jest również, aby prace...

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów oraz ułożenie okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i właściwej technologii. Ważne jest również, aby prace budowlane były prowadzone w sposób zgodny ze sztuką, z dbałością o szczegóły i wysoką jakość. Dopiero wówczas mamy bowiem gwarancję długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji.

Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów Hydroizolacja fundamentów

Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią.

Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji budynku i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowe warunki, których spełnienie pozwoli uniknąć późniejszych problemów z wilgocią.

Hydroizolacje balkonów i tarasów

Hydroizolacje balkonów i tarasów Hydroizolacje balkonów i tarasów

Zarówno taras, jak i balkon stanowią idealne miejsce do wypoczynku w ciepłe dni. Aby jednak elementy te funkcjonowały prawidłowo, należy pamiętać o prawidłowym ich wykonaniu. W przeciwnym razie skutki...

Zarówno taras, jak i balkon stanowią idealne miejsce do wypoczynku w ciepłe dni. Aby jednak elementy te funkcjonowały prawidłowo, należy pamiętać o prawidłowym ich wykonaniu. W przeciwnym razie skutki błędów mogą ujawnić się już po pierwszej zimie, a ich naprawienie może być bardzo kosztowne.

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki podpiwniczone

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki podpiwniczone Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki podpiwniczone

Artykuł stanowi ciąg dalszy tekstu z EB nr 4/07, traktującego o sposobach hydroizolacji budynków podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych. W poprzedniej części omówiono sposób hydroizolacji...

Artykuł stanowi ciąg dalszy tekstu z EB nr 4/07, traktującego o sposobach hydroizolacji budynków podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych. W poprzedniej części omówiono sposób hydroizolacji piwnic, gdy poziom posadzki i poziom wierzchu ławy fundamentowej jest taki sam, w tym artykule omówione zostały przypadki, gdy te poziomy są różne. Natomiast zagadnienie hydroizolacji fundamentów budynków niepodpiwniczonych opisano w EB nr 3/07.

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych...

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych materiałów izolacyjnych.

Najmodniejsze balustrady i poręcze

Najmodniejsze balustrady i poręcze Najmodniejsze balustrady i poręcze

W tym roku najmodniejsze są balustrady i poręcze o oryginalnym wzornictwie, wykonane przede wszystkim ze szkła i stali lub będące wynikiem połączenia tych materiałów z ponadczasowym drewnem.

W tym roku najmodniejsze są balustrady i poręcze o oryginalnym wzornictwie, wykonane przede wszystkim ze szkła i stali lub będące wynikiem połączenia tych materiałów z ponadczasowym drewnem.

Jaka grubość styropianu do ociepleń

Jaka grubość styropianu do ociepleń Jaka grubość styropianu do ociepleń

Płyty styropianowe to najczęściej wybierany materiał termoizolacyjny wykorzystywany do ocieplania ścian. Kilkadziesiąt lat stosowania styropianu w budownictwie potwierdziło jego wysoką skuteczność, a trwałość...

Płyty styropianowe to najczęściej wybierany materiał termoizolacyjny wykorzystywany do ocieplania ścian. Kilkadziesiąt lat stosowania styropianu w budownictwie potwierdziło jego wysoką skuteczność, a trwałość i zachowanie niezmiennych właściwości w czasie to argumenty za stosowaniem tego materiału izolacyjnego w budownictwie przyszłości.

news Hydroizolacje w budownictwie - poradnik

Hydroizolacje w budownictwie - poradnik Hydroizolacje w budownictwie - poradnik

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo" to już trzecie - poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych.

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo" to już trzecie - poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych.

Jak odprowadzać wodę z tarasu kompozytowego?

Jak odprowadzać wodę z tarasu kompozytowego? Jak odprowadzać wodę z tarasu kompozytowego?

Piękny taras i ogród to wizytówka naszego domu. Musimy o niego dbać i zabezpieczać przed uszkodzeniami, na przykład tymi spowodowanymi nadmiernym zbieraniem się wody. Bez względu na to z jakiego materiału...

Piękny taras i ogród to wizytówka naszego domu. Musimy o niego dbać i zabezpieczać przed uszkodzeniami, na przykład tymi spowodowanymi nadmiernym zbieraniem się wody. Bez względu na to z jakiego materiału jest wykonany, musi być zamontowany według wytycznych budowlanych.

Co zrobić, aby pelargonie obficie kwitły?

Co zrobić, aby pelargonie obficie kwitły? Co zrobić, aby pelargonie obficie kwitły?

Odpowiednia doniczka, właściwa lokalizacja i dostateczna ilość wody to w zasadzie wszystko, czego potrzebuje pelargonia, aby obficie zakwitnąć. Ta wszechstronna roślina z Afryki Południowej jest niezwykle...

Odpowiednia doniczka, właściwa lokalizacja i dostateczna ilość wody to w zasadzie wszystko, czego potrzebuje pelargonia, aby obficie zakwitnąć. Ta wszechstronna roślina z Afryki Południowej jest niezwykle trwała i łatwa w pielęgnacji, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla osób, które kochają otaczać się dużą ilością kwiatów, nawet jeśli nie mają do nich ręki lub brakuje im czasu na uprawę roślin. Specjaliści od roślin w Pelargonium for Europe podpowiadają, o czym należy pamiętać, aby cieszyć się...

Pionowy ogród na tarasie lub balkonie - jak go zrobić samodzielnie

Pionowy ogród na tarasie lub balkonie - jak go zrobić samodzielnie Pionowy ogród na tarasie lub balkonie - jak go zrobić samodzielnie

Marzenia o prawdziwej bliskości z zielenią mogą się ziścić dzięki tak zwanym pionowym ogrodom umieszczanym na balkonach lub tarasach. To właśnie ściany pełne zieleni zapewniają niezwykły efekt wizualny...

Marzenia o prawdziwej bliskości z zielenią mogą się ziścić dzięki tak zwanym pionowym ogrodom umieszczanym na balkonach lub tarasach. To właśnie ściany pełne zieleni zapewniają niezwykły efekt wizualny przy jednoczesnej oszczędności przestrzeni. To doskonałe rozwiązanie dla miłośników ogrodnictwa i majsterkowiczów, którzy nie mają własnego podwórka, ale mimo to chcą realizować swoją pasję.

ABC tarasów i balkonów. Poradnik

ABC tarasów i balkonów. Poradnik ABC tarasów i balkonów. Poradnik

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Czy Twój taras lub balkon przeciekają?

Czy Twój taras lub balkon przeciekają? Czy Twój taras lub balkon przeciekają?

Przydomowy taras to zazwyczaj ulubione miejsce spotkań i relaksu, oczywiście pod warunkiem, że jest właściwie wykonany i zabezpieczony. Najlepiej pamiętać o tym na etapie jego budowy. Jeżeli jednak błędów...

Przydomowy taras to zazwyczaj ulubione miejsce spotkań i relaksu, oczywiście pod warunkiem, że jest właściwie wykonany i zabezpieczony. Najlepiej pamiętać o tym na etapie jego budowy. Jeżeli jednak błędów wykonawczych nie udało się uniknąć, należy je szybko i skutecznie naprawić. Co zrobić, by taras nas nie stresował?

Rabaty przy nasłonecznionym tarasie

Rabaty przy nasłonecznionym tarasie Rabaty przy nasłonecznionym tarasie

Stanowisko słoneczne w ogrodzie pozwala na wyeksponowanie wielu atrakcyjnych kolorowych i pachnących roślin, które zaaranżowane na rabatach przy tarasie z pewnością zachęcą do spędzania na nim wolnego...

Stanowisko słoneczne w ogrodzie pozwala na wyeksponowanie wielu atrakcyjnych kolorowych i pachnących roślin, które zaaranżowane na rabatach przy tarasie z pewnością zachęcą do spędzania na nim wolnego czasu.

Naprawiamy taras

Naprawiamy taras Naprawiamy taras

Odpadające płytki, wykruszone fugi, spękane i odspajające się podkłady oraz jastrychy, a także przecieki przez płytę konstrukcyjną i zalewanie ścian pod tarasem, to najczęstsze objawy uszkodzeń tarasu....

Odpadające płytki, wykruszone fugi, spękane i odspajające się podkłady oraz jastrychy, a także przecieki przez płytę konstrukcyjną i zalewanie ścian pod tarasem, to najczęstsze objawy uszkodzeń tarasu. Naprawa wszystkich tych usterek to zadanie niełatwe. Trzeba bowiem precyzyjnie ustalić przyczyny uszkodzeń, a tych może być bardzo wiele, zastosować odpowiednie materiały i przeprowadzić wszelkie prace naprawcze zgodnie ze sztuką budowlaną.

Osprzęt na tarasach i balkonach

Osprzęt na tarasach i balkonach Osprzęt na tarasach i balkonach

Właściwy dobór i rozmieszczenie osprzętu elektrycznego w dużej mierze decyduje o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania instalacji elektrycznych.

Właściwy dobór i rozmieszczenie osprzętu elektrycznego w dużej mierze decyduje o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania instalacji elektrycznych.

Kleje mrozoodporne do ceramiki budowlanej

Kleje mrozoodporne do ceramiki budowlanej Kleje mrozoodporne do ceramiki budowlanej

Nawet najlepszej jakości fachowo ułożone płytki mrozoodporne nie spełnią swojej funkcji, jeśli klej (zaprawa klejowa) nie zwiąże ich trwale z podłożem. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o jego wyborze.

Nawet najlepszej jakości fachowo ułożone płytki mrozoodporne nie spełnią swojej funkcji, jeśli klej (zaprawa klejowa) nie zwiąże ich trwale z podłożem. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o jego wyborze.

Budowa schodów tarasowych

Budowa schodów tarasowych Budowa schodów tarasowych

Dobrze zaprojektowany i wykończony taras to miejsce harmonijnie łączące dom z ogrodem. A w takim przypadku nie sposób obejść się bez dopasowanych do klimatu miejsca schodów tarasowych – na przykład ze...

Dobrze zaprojektowany i wykończony taras to miejsce harmonijnie łączące dom z ogrodem. A w takim przypadku nie sposób obejść się bez dopasowanych do klimatu miejsca schodów tarasowych – na przykład ze szlachetnej kostki brukowej.

ABC tarasów i balkonów. Poradnik

ABC tarasów i balkonów. Poradnik ABC tarasów i balkonów. Poradnik

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne

Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne

Jak rozwinie się rynek prefabrykacji i jakie są skutki zmian przepisów dotyczących akustyki?

Jak rozwinie się rynek prefabrykacji i jakie są skutki zmian przepisów dotyczących akustyki?

Pozwól zakwitnąć... swojemu balkonowi

Pozwól zakwitnąć... swojemu balkonowi Pozwól zakwitnąć... swojemu balkonowi

Wielu z nas wciąż szuka inspiracji, jak efektywnie wykorzystać czas izolacji. A gdyby tak… pozwolić rozkwitnąć balkonowi lub tarasowi? Kwiaty, zioła oraz pnącza tworzą unikalną atmosferę. Należy jednak...

Wielu z nas wciąż szuka inspiracji, jak efektywnie wykorzystać czas izolacji. A gdyby tak… pozwolić rozkwitnąć balkonowi lub tarasowi? Kwiaty, zioła oraz pnącza tworzą unikalną atmosferę. Należy jednak pamiętać o bezpiecznym mocowaniu skrzynek kwiatowych czy krat.

Taras lub balkon z desek – pamiętaj o izolacji

Taras lub balkon z desek – pamiętaj o izolacji Taras lub balkon z desek – pamiętaj o izolacji

Taras lub balkon, niezależnie od tego czy zostały pokryte deskami drewnianymi czy kompozytowymi, nieustannie poddawane są działaniu szkodliwych czynników atmosferycznych. Latem to promieniowanie UV i wysokie...

Taras lub balkon, niezależnie od tego czy zostały pokryte deskami drewnianymi czy kompozytowymi, nieustannie poddawane są działaniu szkodliwych czynników atmosferycznych. Latem to promieniowanie UV i wysokie temperatury, a jesienią i zimą – woda deszczowa oraz zalegający śnieg. Właśnie dlatego, chcąc zapewnić nawierzchni trwałość na długie lata, trzeba zadbać o odpowiednią hydroizolację podłoża.

Płyty kamienne na tarasach i balkonach – co warto wiedzieć przed zakupem

Płyty kamienne na tarasach i balkonach – co warto wiedzieć przed zakupem Płyty kamienne na tarasach i balkonach – co warto wiedzieć przed zakupem

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

Jak prawidłowo odebrać balkon i taras od dewelopera?

Jak prawidłowo odebrać balkon i taras od dewelopera? Jak prawidłowo odebrać balkon i taras od dewelopera?

Odbiór techniczny jest jednym z najważniejszych etapów w procesie kupowania mieszkania. To czas, kiedy możemy zgłosić zaistniałe usterki i domagać się od dewelopera wywiązania się ze wszystkich określonych...

Odbiór techniczny jest jednym z najważniejszych etapów w procesie kupowania mieszkania. To czas, kiedy możemy zgłosić zaistniałe usterki i domagać się od dewelopera wywiązania się ze wszystkich określonych w umowie elementów mieszkania. Nie zapominajmy podczas odbioru o balkonie i tarasie. Na co zwrócić uwagę?

Najnowsze produkty i technologie

Jaki kominek wybrać do małego domu?

Jaki kominek wybrać do małego domu? Jaki kominek wybrać do małego domu?

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca...

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca na rynku od ponad 20 lat, w swej bogatej ofercie posiada również produkty zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania właścicieli małych domów lub niewielkich mieszkań.

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości? Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe,...

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe, jak i obudowy metalowe. Materiał, z którego wykonana jest obudowa do elektroniki to jednak tylko jeden z istotnych parametrów. Pozostałe to kształt, wymiar, klasa szczelności, a czasem nawet kolor.

Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w...

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w starszych kamienicach. Dzisiaj mieszkanie dwupoziomowe można kupić zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Dla klientów deweloperów to możliwość zakupu dodatkowego piętra za nieco niższą cenę. W przypadku rynku wtórnego także można liczyć na atrakcyjne oferty. Przede wszystkim liczą się jednak...

Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Remont nieruchomości a kredyt firmowy Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu...

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu nieruchomości mieszkalnej? Jeśli nie, to skąd najlepiej jest wziąć środki na takie inwestycje?

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych...

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych dań każdego dnia może być męczące. Osoby spędzające większość czasu poza domem, np. w pracy czy na uczelni, mogą też z trudem wygospodarować na to czas. Dobrym rozwiązaniem jest więc przygotowanie większej ilości oraz schowanie do lodówki lub zamrożenie tego, co zostanie. Dzięki odpowiedniej kuchence...

Płyta warstwowa w roli głównej

Płyta warstwowa w roli głównej Płyta warstwowa w roli głównej

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa,...

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa, taka jak ta użyta do budowy zakładów Chipita w Tomaszowie Mazowieckim.

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV? Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak,...

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak, że czasem trudno nam wybrać najwłaściwszy dla siebie produkt. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF? Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów...

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów warto kierować się więc nie tylko estetyką, ale również ich solidnością. Dzięki temu posłużą przez długi czas i dopełnią wystrój mieszkania.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.