EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

ECO Comfort | 2024-06-03
Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Rodzaj instalacji grzewczej dla domu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed którą stoją właściciele nowych budynków, a także Ci, którzy modernizują domy starszego typu i szukają alternatyw dla nieefektywnych kotłów na węgiel.

treść sponsorowana

W ostatnich latach częstym wyborem wśród gospodarstw domowych była inwestycja w instalację gazową: za tym wyborem przemawiała na ogół bezproblemowa możliwość podłączenia się do sieci, relatywnie umiarkowane ceny gazu, a z racji kontaktu jamalskiego spokój o bezpieczeństwo dostaw surowca.

Jednak następujące po sobie pandemia, galopująca inflacja, której następstwem były rosnące ceny surowców, oraz niestabilna sytuacja geopolityczna oraz obawy o wypełnienie magazynów gazowych w Polsce sprawiły, że inwestorzy poszukują nie tylko taniego źródła ciepła, ale przede wszystkim systemu zapewniającego płynne pokrycie zapotrzebowania domu na energię grzewczą. Ogrzewanie pompą ciepła spełnia te warunki: pompa ciepła bazuje na energii termicznej pozyskanej z zasobów środowiska naturalnego, które, w przeciwieństwie do kopalnych surowców, są całkowicie odnawialne i ich nakłady nie wyczerpują się.

Pompy ciepła są urządzeniami wielofunkcyjnymi: służą nie tylko do ogrzewania domu, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a bardziej zaawansowane technicznie modele schłodzą budynek letnią porą roku.

Lektura tego artykułu przyniesie odpowiedź na pytania o to, ile kosztuje instalacja pompy ciepła, ale także jakie nakłady finansowe są związane z późniejszym jej użytkowaniem. Jaki jest koszt ogrzewania pompą ciepła typu powietrze woda, a jaki koszt wygeneruje gruntowa pompa ciepła? Przeczytaj naszą analizę!

Czym są pompy ciepła i jak działają?

Punktem wyjścia uczyńmy jednak charakterystykę pomp ciepła, zasadę ich działania oraz rodzaje urządzeń dostępnych na rynku.

Pompy ciepła zarówno powietrzne, jak i gruntowe oraz wodne działają w oparciu o ten sam schemat: wytwarzają obieg ciepła pomiędzy obszarami o zróżnicowanych temperaturach. By pompa ciepła mogła działać, konieczne jest istnienie dolnego źródła ciepła, a zatem środowiska, z którego pompa będzie w stanie czerpać energię termiczną. Dla powietrznej pompy ciepła tym źródłem jest powietrze atmosferyczne, gruntowa pompa ciepła czerpie z gruntu, a w przypadku wodnej pompy ciepła konieczny jest dostęp do zbiornika wodnego.

Pompa ciepła pompuje czynnik chłodniczy, zmieniając w trakcie jego transportowania przez cały układ jego stan skupienia.

Sam czynnik termodynamiczny ma tu niebagatelne znaczenie: poprzez proces wrzenia pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze w instalacji pompy ciepła, czynnik chłodniczy pobiera energię termiczną, a następnie oddaje ją w skraplaczu, gdzie wzrasta jej ciśnienie i temperatura.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie podzespoły pompy ciepła: parownik, skraplacz, sprężarka oraz zawór rozprężny, w którym skroplone pary czynnika znów tracą swoją temperaturę i ciśnienie, by w ten sposób umożliwić powtórzenie całego obiegu termodynamicznego.

Gruntowe pompy ciepła – cena i koszty montażu

W przypadku pompy ciepła bazującej na energii termicznej gruntu inwestor zyskuje najlepsze warunki dla pracy samego urządzenia: temperatura gruntu jest stała, nienarażona na zmienne warunki, jak ma to miejsce w przypadku pompy ciepła typu powietrze. Jednak w przypadku gruntowych pomp ciepła trzeba liczyć się z bardzo wysokimi kosztami inwestycyjnymi sięgającymi nawet 80 tysięcy złotych i więcej, w zależności od rodzaju inwestycji i mocy urządzenia.

Rodzaj dolnego źródła ciepła w gruntowej pompie ciepła (kolektor pionowy, wymiennik poziomy) będzie zależał od specyfikacji terenu (spadki, nierówności, kąt nachylenia działki, mnogość elementów architektury krajobrazu).

Nim zdecydujemy się na ogrzewanie gruntową pompą ciepła warto zlecić także badania geotechniczne gruntu, które wpłyną na sprawność pompy ciepła. Gruntowa pompa ciepła będzie pracowała najbardziej wydajnie w wilgotnej glebie. Jeśli dysponujemy terenem suchym, warto rozważyć zasadność montażu pompy ciepła tego rodzaju.

Niemniej istotny jest poziom pH gleby: dobrze, kiedy gleba ma odczyn kwaśny lub obojętny, w ten sposób zmniejszamy ryzyko uszkodzenia pompy ciepła. Badania geotechniczne gruntu zobrazują także pojemność cieplną gleby.

Montaż pompy ciepła bazującej na energii termicznej z gruntu wiąże się także z dodatkowymi kosztami, do których należy doliczyć pompy do przetłaczania glikolu czy też sterowniki.

Powietrzne pompy ciepła: koszt instalacji i montażu

Powietrzna pompa ciepła to zdecydowanie mniejszy koszt inwestycyjny aniżeli pompa gruntowa, choć warto pamiętać, że sprawność pompy ciepła typu powietrze jest inna: pompa powietrzna czerpie energię z powietrza atmosferycznego o zmiennej temperaturze. Zimy w Polsce nie należą już do najmroźniejszych, a zatem warunki pracy powietrznej pompy nie są skrajne.

Instalacja pompy ciepła tego typu nie jest skomplikowana, nie wymaga budowy kosztownego, dolnego źródła ciepła: do działania powietrznej pompy ciepła konieczna jest budowa niewielkiego fundamentu. Samo urządzenie może być ulokowane w dowolnym pomieszczeniu technicznym w domu: nie ma konieczności budowy specjalnej kotłowni.

Inwestując w powietrzną pompę ciepła oszczędzamy na etapie projektowania i wznoszenia budynku. Inwestor nie musi budować kominów, adaptować pomieszczenia na kotłownię, ani ubiegać się o problematyczne i drogie przyłączenie do sieci gazowej.

Jak obliczyć koszt ogrzewania domu w oparciu o pompę ciepła?

Kluczowym parametrem, koniecznym, by poznać koszt ogrzewania pompą ciepła, jest termoizolacja budynku.

Eksploatacja pompy ciepła będzie tym kosztowniejsza, im mniej szczelny jest budynek: mostki termiczne, słaba izolacja ścian, nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa, lub, co gorsza, brak jakiejkolwiek termomodernizacji: zakup pompy ciepła warto poprzedzić audytem energetycznym, zwłaszcza w przypadku modernizowanych gospodarstw domowych. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj pompy ciepła decyduje się inwestor – by ogrzewanie pompą ciepła było wydajne, warto dobrze zaizolować budynek.

Jeśli standard energetyczny domu odpowiada wytycznym WT 2021, szacuje się średnio, że koszt ogrzewania pompą ciepła domu o powierzchni ok. 100 m2 zamknie się w kwocie 2 tysięcy złotych (brane pod uwagę jest także, że pompa ciepła powietrze woda przygotuje ciepłą wodę użytkową). W podobnym scenariuszu dotyczącym metrażu budynku ogrzewanie przy pomocy instalacji gazowej to koszty na poziomie około 5–6 tysięcy złotych, uwzględniając nowe taryfy, obowiązujące od lipca 2024 r., po ustaniu tarcz antyinflacyjnych.

Roczny koszt ogrzewania domu pompą ciepła powietrze woda

Przybliżone koszty ogrzewania pompą ciepła można poznać także dzięki parametrom charakteryzującym sprawność pompy ciepła: COP i SCOP.

Pierwszy z nich, COP pompy ciepła obrazuje inwestorowi stosunek zużycia energii elektrycznej do otrzymanej energii grzewczej. Jeśli COP, a zatem sprawność pompy ciepła, wynosi 4, oznacza to, że z jednego kWh energii elektrycznej pompa ciepła dostarczyła 4 kW energii grzewczej. COP informuje jednak o tej zależności w bieżącym czasie, zaś SCOP na przestrzeni tygodni/miesięcy, a więc możemy oszacować koszt ogrzewania pompą ciepła np. w sezonie grzewczym. To, ile kosztuje ogrzewanie, będzie także zależne od taryfy obowiązującej danego odbiorcę prądu, ale także od tego, jakie jest roczne zapotrzebowanie domu na energię cieplną.

Mając wszystkie dane, w tym informacje na temat użycia energii elektrycznej przez pompę, w bardzo prosty sposób możemy poznać roczne koszty ogrzewania pompą ciepła.

Jak obliczyć moc pompy ciepła?

Cena pompy ciepła, a także to, jak finalnie będą przedstawiały się koszty ogrzewania pompą ciepła dla danej inwestycji, warunkuje także moc urządzenia. Jaka moc pompy ciepła będzie odpowiednia? Pompa musi być precyzyjnie dobrana, uwzględniając ilość potrzebnej energii cieplnej, koniecznej do ogrzania budynku. Przewymiarowane urządzenie będzie miało realne przełożenie na wyższy pobór prądu, z kolei pompa o niewystarczającej mocy nie spełni oczekiwań dotyczących ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę w przypadku mocy pomp ciepła? Kluczowe dla projektanta są informacje dotyczące parametrów technicznych budynku (projekt), zapotrzebowanie cieplne domu (najmniejsze zapotrzebowanie na energię grzewczą mają domy pasywne, największą domy o słabej izolacji) oraz zapotrzebowanie energetyczne domu, liczba mieszkańców (ma to wpływ na ilość ciepłej wody użytkowej), a także położenie domu (należy mieć na względzie, że w niektórych regionach Polski takich jak okolice Zakopanego czy Suwalszczyzna zimy nie należą do łagodnych, a więc konieczny jest montaż pompy ciepła o większej mocy).

Dopasowanie pompy ciepła o optymalnej mocy warto powierzyć profesjonalnemu i doświadczonemu projektantowi, specjalizującemu się w instalacjach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Odbiornik ciepła, czyli źródło górne w pompie ciepła: grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?

Wybór instalacji grzewczej wewnątrz budynku, czyli górnego źródła ciepła, mającego funkcję rozprowadzania energii termicznej pozyskanej przez pompę ciepła, ma duże przełożenie na późniejsze zużycie energii, a w efekcie na zastosowanie mniejszej mocy pompy ciepła.

Pompa ciepła najlepiej współpracuje z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, które jednocześnie ma dużą powierzchnię grzania. Im mniejsza różnica temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła, tym większa efektywność i mniejsze koszty ogrzewania pompą ciepła, niezależnie od jej rodzaju: ta sama zasada obowiązuje w przypadku pomp wodnych, w przypadku gruntowych pomp ciepła, jak i pompy ciepła typu powietrze woda. Eksploatacja pompy ciepła będzie tańsza, jeśli temperatura wody zasilającej instalację będzie wynosiła około 3–40ºC. Takie wartości charakteryzują ogrzewanie płaszczyznowe. Wysokotemperaturowe instalacje grzewcze, które wyróżniają grzejniki, są obliczane na większe wartości temperatury wody wynoszące nawet 75ºC. Można więc przyjąć, że roczne koszty ogrzewania pompą ciepła współpracującą z tradycyjnym systemem grzejników będą wyższe.

Koszt ogrzewania pompa ciepła: podsumowanie opinii

Koszty ogrzewania domu pompą ciepła należą do najniższych spośród wszystkich systemów grzewczych dostępnych na rynku.

Pompa ciepła jest systemem nie tylko intuicyjnym, bezobsługowym i wydajnym, ale także ekologicznym i niezawodnym, ponieważ czerpie z całkowicie odnawialnych zasobów naturalnych.

Czy koszt ogrzewania pompą ciepła można zmniejszyć? To częste pytanie inwestorów na etapie projektowania instalacji grzewczej. Tak: redukcja kosztów za energię elektryczną konieczną do pracy pompy ciepła jest możliwa m.in. dzięki instalacji fotowoltaicznej, która pokryje zapotrzebowanie energetyczne w budynku, w tym na prąd konieczny do pracy urządzeń elektrycznych np. sprężarki w pompie ciepła.

Warto także odpowiednio doszacować moc pompy ciepła, by nie przepłacać za przewymiarowaną instalację, a także odpowiednio ustawić parametry pracy pompy.

Komentarze

Powiązane

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena klimatyzatorów do domu i mieszkania w 2024 roku

Montaż klimatyzatora: cena klimatyzatorów do domu i mieszkania w 2024 roku Montaż klimatyzatora: cena klimatyzatorów do domu i mieszkania w 2024 roku

Klimatyzowane pomieszczenia, zapewniające pełny komfort termiczny, stają się z roku na rok standardem budowlanym, nie są zaś postrzegane jako zbędny luksus, zarezerwowany dla majętniejszych inwestorów....

Klimatyzowane pomieszczenia, zapewniające pełny komfort termiczny, stają się z roku na rok standardem budowlanym, nie są zaś postrzegane jako zbędny luksus, zarezerwowany dla majętniejszych inwestorów. Szeroka półka cenowa wysokiej klasy urządzeń, nieskomplikowany montaż klimatyzacji w domu oraz wielofunkcyjność oferowanych przez branżę klimatyzacyjną modeli: to wszystko sprawia, że coraz częściej decydujemy się na instalację systemu klimatyzacji.

ECO Comfort Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku? Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej....

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej. Znaczący rozwój branży budowlanej oraz powiązane z nią rozwiązania instalacyjne sprawiły, że w ostatnich latach coraz większa liczba inwestorów budujących nowe nieruchomości mieszkalne lub modernizujących starsze obiekty podejmuje decyzję dotyczącą wykonania instalacji chłodniczej.

ECO Comfort Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością...

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością zastosowania rozwiązań, które zagwarantują, że nowy budynek będzie nie tylko szczelny i ciepły, ale też współczynnik zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania będzie jak najniższy.

ECO Comfort Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze?

Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze? Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze?

Jaki powinien być nowoczesny dom? Współcześni inwestorzy stawiają nie tylko na przestrzeń, mnogość przeszkleń i innowacyjne rozwiązania dotyczące umeblowania domu. Szczególny akcent kładzie się na systemy...

Jaki powinien być nowoczesny dom? Współcześni inwestorzy stawiają nie tylko na przestrzeń, mnogość przeszkleń i innowacyjne rozwiązania dotyczące umeblowania domu. Szczególny akcent kładzie się na systemy grzewcze: zwłaszcza ekologiczne i wydajne w przeciwieństwie do nieefektywnych kotłów. Jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań służących zarówno do ogrzewania budynku, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest instalacja pompy ciepła. Kompleksowy system oparty na działaniu powietrznej...

ECO Comfort Pompa ciepła z klimatyzatora

Pompa ciepła z klimatyzatora Pompa ciepła z klimatyzatora

Pompy ciepła to urządzenia coraz częściej wybierane przez inwestorów budujących i modernizujących swoje domy. Popularność tych urządzeń z roku na rok rośnie nie tylko ze względu na fakt, że są to najbardziej...

Pompy ciepła to urządzenia coraz częściej wybierane przez inwestorów budujących i modernizujących swoje domy. Popularność tych urządzeń z roku na rok rośnie nie tylko ze względu na fakt, że są to najbardziej ekologiczne urządzenia wykorzystywane do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale charakteryzują się również wysoką sprawnością i niskimi kosztami eksploatacji. Pompy ciepła to urządzenia szczególnie doceniane przez właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, które znacząco...

ECO Comfort Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością...

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością zastosowania rozwiązań, które zagwarantują że nowy budynek będzie nie tylko szczelny i ciepły, ale też jego współczynnik zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania będzie jak najniższy.

ECO Comfort Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła!

Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła! Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła!

Planując budowę nowego budynku lub remont i modernizację już istniejącego domu lub mieszkania, inwestor staje przed szeregiem bardzo ważnych pytań i zagadnień, które musi przemyśleć i rozważyć. Czy wybrać...

Planując budowę nowego budynku lub remont i modernizację już istniejącego domu lub mieszkania, inwestor staje przed szeregiem bardzo ważnych pytań i zagadnień, które musi przemyśleć i rozważyć. Czy wybrać ogrzewanie podłogowe czy tradycyjne grzejniki konwekcyjne? Czy instalować panele fotowoltaiczne lub instalację solarną? Czy wybrać piec gazowy, czy pompę ciepła? Jaki rodzaj wentylacji zastosować? Z tymi pytaniami mierzy się każdy przyszły inwestor. W tym artykule odpowiemy na pytania dotyczące...

ECO Comfort Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie jest obecnie najpopularniejszym sposobem zapewniania ciepła w budynkach mieszkalnych. Nazwę zaczerpnięto od jego sposobu działania – ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu, a dopiero...

Centralne ogrzewanie jest obecnie najpopularniejszym sposobem zapewniania ciepła w budynkach mieszkalnych. Nazwę zaczerpnięto od jego sposobu działania – ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu, a dopiero potem transportowane do kaloryferów rozmieszczonych w całym mieszkaniu.

Wybrane dla Ciebie

V33 Polska sp. z o.o. Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian! Czasem słońce, czasem deszcz, ale ochrona i kolor wciąż bez zmian!

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego...

Lata lecą, trendy się zmieniają, a drewno cieszy się nieustającą popularnością wśród projektantów i miłośników ponadczasowego designu. Szereg zalet funkcjonalnych, walory estetyczne oraz gwarancja bliskiego kontaktu z naturą sprawiają, że to prawdopodobnie jedyny surowiec, który odnajdzie się w każdym stylu kompozycyjnym - w pomieszczeniu i na zewnątrz. No właśnie… na zewnątrz. Deszcze, śniegi, intensywne nasłonecznienie – warunki pogodowe mogą szybko i skutecznie pozbawić drewno zachwycającego blasku....

Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe »

Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe » Doładuj swoje narzędzia akumulatorowe »

Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały »

Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały » Pomyśl o klimatyzacji zanim przyjdą upały »

Wybierz pompę odpowiednią do projektu »

Wybierz pompę odpowiednią do projektu » Wybierz pompę odpowiednią do projektu »

Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych Jak wygląda system izolacyjny w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Strefowanie bez tajemnic »

Strefowanie bez tajemnic » Strefowanie bez tajemnic »

Odzyskaj swoje ciepło

Odzyskaj swoje ciepło Odzyskaj swoje ciepło

Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym»

Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym» Automatyzacja z klasą. Bezpieczeństwo i komfort w jednym»

Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe »

Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe » Dachy na całe życie? Nowoczesne i trwałe pokrycia dachowe »

Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu »

Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu » Ekonomiczne sterowanie temperaturą w domu »

Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi »

Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi » Energooszczędność w nowoczesnym stylu? O co w niej chodzi »

Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji »

Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji » Jakie są nowości dla specjalistów w projektowaniu zrównoważonej retencji »

Najnowsze produkty i technologie

Groupe Atlantic Polska sp. z o.o. Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska

Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska Salut – program lojalnościowy Groupe Atlantic Polska

Groupe Atlantic Polska z dumą przedstawia swój program lojalnościowy Salut, który dedykowany jest właśnie Tobie, Instalatorowi. Program ma na celu nagradzanie profesjonalistów za ich zaangażowanie i ciężką...

Groupe Atlantic Polska z dumą przedstawia swój program lojalnościowy Salut, który dedykowany jest właśnie Tobie, Instalatorowi. Program ma na celu nagradzanie profesjonalistów za ich zaangażowanie i ciężką pracę poprzez przyznawanie punktów za każdy montaż urządzenia.

ZMK SAS SP. Z O.O. Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024

Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024 Urządzenia grzewcze do dofinansowań – Czyste Powietrze 2024

W drugim kwartale 2024 r. program „Czyste Powietrze” znacznie zyskał na popularności. Tylko w kwietniu złożono aż 23 286 nowych wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Widoczna jest też zdecydowana...

W drugim kwartale 2024 r. program „Czyste Powietrze” znacznie zyskał na popularności. Tylko w kwietniu złożono aż 23 286 nowych wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Widoczna jest też zdecydowana zmiana trendu w preferowanych przez beneficjentów urządzeniach grzewczych.

Materace Senna Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne

Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne Mieszkanie w stylu retro – 4 wskazówki aranżacyjne

Mieszkanie w stylu retro to przepis na stylowe i przytulne wnętrze z charakterem. Aby stworzyć przestrzeń nawiązującą do minionych czasów, która będzie jednocześnie elegancka i funkcjonalna, warto zwrócić...

Mieszkanie w stylu retro to przepis na stylowe i przytulne wnętrze z charakterem. Aby stworzyć przestrzeń nawiązującą do minionych czasów, która będzie jednocześnie elegancka i funkcjonalna, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Poznaj 4 wskazówki aranżacyjne, które ułatwią Ci zadanie.

naklejkomania.eu Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania

Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania Ochrona ścian kuchennych przed zniszczeniem – porady i rozwiązania

Kuchnia to serce każdego domu, gdzie tworzymy posiłki i spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, jest to też miejsce szczególnie narażone na zabrudzenia. Jak zabezpieczyć ściany w kuchni przed...

Kuchnia to serce każdego domu, gdzie tworzymy posiłki i spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. Niestety, jest to też miejsce szczególnie narażone na zabrudzenia. Jak zabezpieczyć ściany w kuchni przed zniszczeniem i utrzymać je w nienagannym stanie na dłużej? W tym artykule przedstawiamy sprawdzone metody i innowacyjne rozwiązania, które pomogą chronić ściany przed tłuszczem, plamami z soku czy parą wodną. Poznaj nasze porady i zmień swoją kuchnię w stylowe, funkcjonalne miejsce.

ECO Comfort Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu Koszt ogrzewania pompa ciepła: sprawdź, ile kosztuje instalacja pompy ciepła i od czego zależą koszty montażu

Rodzaj instalacji grzewczej dla domu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed którą stoją właściciele nowych budynków, a także Ci, którzy modernizują domy starszego typu i szukają...

Rodzaj instalacji grzewczej dla domu to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji, przed którą stoją właściciele nowych budynków, a także Ci, którzy modernizują domy starszego typu i szukają alternatyw dla nieefektywnych kotłów na węgiel.

Pipelife Polska S.A. Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox

Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi – Stormbox

Zarządzanie wodami deszczowymi staje się coraz bardziej istotne w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz większego problemu z nadmiarem wód opadowych oraz okresami niedoboru wody. Jednym z innowacyjnych...

Zarządzanie wodami deszczowymi staje się coraz bardziej istotne w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz większego problemu z nadmiarem wód opadowych oraz okresami niedoboru wody. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest system Stormbox, oferowany przez firmę Pipelife. Jest to kompleksowy system skrzynek retencyjno-rozsączających, który zapewnia efektywne zagospodarowanie wody deszczowej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.