EkspertBudowlany.pl

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych znana jest już od dosyć długiego czasu. Nowe przepisy nie powinny raczej powodować rewolucji w projektowaniu i budowie budynków. Zmiany następują bowiem ewolucyjne, do których od lat się przygotowujemy. Już od jakiegoś czasu powstają budynki o bardzo ciepłych przegrodach i wyrafinowanych instalacjach. Niektóre z nich już teraz spełniają wymagania, które wejdą w życie na początku 2021 roku. Mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia, aby budynki były faktycznie budynkami o bardzo niskim zużyciu energii. Ważna jest przy tym edukacja, aby wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wiedzieli, że jakość tych budynków i rzeczywiste niskie zużycie energii jest wypadkową wielu elementów i działań, które trzeba wziąć pod uwagę zarówno w trakcie projektowania, jak i budowy. Budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię to nie budynek, który tę właściwość ma wpisaną w projektowanej charakterystyce energetycznej, ale taki, który faktycznie zużywa niewiele energii, a jego pozostałe koszty eksploatacyjne niezwiązane stricte ze zużyciem energii oraz koszty związane z utrzymaniem urządzeń do jego funkcjonowania są niskie.

Zdaniem Eksperta

Energooszczędne budynki nie powinny formą nawiązywać do budynków rezydencjonalnych o dosyć skomplikowanych kształtach i rozłożystych bryłach. Chociaż Polska jest dosyć specyficznym krajem pod tym względem. Nie ma bowiem takiego kraju, w którym jest tak wiele projektów np. katalogowych. W większości widać, że przeważają budynki skomplikowane. Każdy ma indywidualne cechy. To powoduje, że nawet projekty typowe mają po kilka wersji. Ma to niestety wpływ na dosyć luźne podejście do ładu urbanistycznego.

W Europie Zachodniej jest to bardziej zunifikowane i jest to zaleta, ponieważ budynki mają proste bryły, a funkcjonalność jest na wysokim poziomie. Na tym właśnie polega budowanie zoptymalizowane. Zoptymalizowanie wcale nie oznacza brzydkie i pozbawione indywidualizmu domy. Oczywiście dotyczy to budynków jednorodzinnych, a nie rezydencji.

Rezydencje to zupełnie inna kwestia i inny rodzaj budownictwa. Być może tak duży indywidualizm i podejście do budowy domów jednorodzinnych w Polsce spowodowany jest tym, że każdy inwestor pragnie, aby jego dom był jego rezydencją.

Jakie aspekty projektowe są istotne przy tworzeniu tego rodzaju budynków?

Aspekty projektowe

Budynek jest dosyć skomplikowanym obiektem. Architektonicznie łączy w sobie formę, funkcję, powinien być również dopasowany do otoczenia. Ważne jak jest zbudowany, czyli istotna jest jego tkanka budowlana – w kontekście energooszczędności zwłaszcza zewnętrzna, która chroni budynek przed stratami ciepła oraz przegrzaniem. Krwioobiegiem są jego zaawansowane instalacje. To wszystko powinno ze sobą współgrać i być do siebie dopasowane, aby jego eksploatacja nie była kwestią przypadku, ale precyzyjnie przewidziana i zaplanowana. Powinno się zatem uwzględniać nie tylko techniczne wymagania i aspekty, ale też dopasować budynek oraz jego elementy do stylu życia mieszkańców, uwzględniać ich oczekiwania oraz racjonalne możliwości obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych i obciążenia środowiska. Dopiero w przypadku takiej optymalizacji można twierdzić, że budynek, który powstanie, będzie nie tylko zużywał bardzo mało energii, ale też będzie się wpisywał w zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego przy projektowaniu energoosz­czędnego domu ważne jest kompleksowe podejście. Istotne jest zoptymalizowanie wszystkich jego elementów w kontekście możliwie niskiego zużycia energii.

fot 1

Odpowiednio zaprojektowana bryła budynku; fot. T. Rybarczyk

fot 2

Izolacyjność cieplna ścian zapewniona przez termoizolację; fot. T. Rybarczyk

fot 3

Stolarka powinna być prawidłowo zamontowana – szczelnie i bez mostków termicznych; fot. T. Rybarczyk

O zużyciu energii zaś decyduje wiele jego elementów. Zespół projektowy powinien rozważyć usytuowanie domu i orientację względem stron świata, zoptymalizowaną bryłę – dopasowaną do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, do programu funkcjonalnego oraz sformatowania stref w budynku w kontekście ich wpływu na niskie zużycie energii (strefy buforowe, część techniczna, część ­miesz­kalna).

Niemniej ważne jest również zaprojektowanie wszelkiego rodzaju rozwiązań pozyskujących energię oraz zmniejszających obciążenie środowiska, np. gospodarką odpadami (np. fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja, instalacja solarna, odzysk wody szarej, instalacja zbierania wody deszczowej itd.). Oczywiste jest również zastosowanie najlepszych rozwiązań technicznych dotyczących „skorupy”, czyli wszystkich przegród zewnętrznych budynku w kontekście zabezpieczenia go przed stratami ciepła oraz przegrzewaniem się. Jest zatem wiele kwestii, które należy uwzględnić, projektując taki budynek i przyjąć optymalne rozwiązania.

Elementy budynku oraz jego pochodne, które mają wpływ na zużycie energii, to:

  • bryła budynku,
  • zorientowanie względem stron świata,
  • strefy buforowe,
  • materiały i technologie,
  • alternatywne rozwiązania instalacji (źródło energii, odzysk ciepła, pozyskanie energii).

Nieuwzględnienie któregoś z nich w zasadzie skutkuje tym, że taki rodzaj budynku można uznać za quasi-energooszczędny, ale skoro nie będzie on uwzględniał wszystkich istotnych aspektów, to nie będzie to rozwiązanie zoptymalizowane.

fot 4 1

Więźba dachowa dobrze ocieplona i szczelna; fot. T.Rybarczyk

fot 5 2

Dach zielony to bardzo dobre rozwiązanie w budynku niskoenergetycznym; fot. T. Rybarczyk

Bryła budynku

Jest wiele obiektów, które przyjmuje się, że są budynkami energooszczędnymi, ale które mają dosyć skomplikowaną formę. A to w zasadzie od formy i funkcji powinno się zacząć projektowanie. To jedne z podstawowych elementów, które mają wpływ na energooszczędność budynków.

Najbardziej korzystną bryłą w kontekście energooszczędności jest bryła, w której zam­knięta jest największa objętość przy najmniejszej powierzchni, która ją ogranicza. Ze wszystkich brył o jednakowej objętości najbardziej optymalnym kształtem jest kula, ponieważ ma najmniejsze pole powierzchni, tym samym spośród brył o jednakowym polu powierzchni ma największą objętość. W przypadku budynku nie jest to oczywiście możliwe, ale biorąc pod uwagę różne aspekty i możliwości racjonalnego budowania, taką optymalną bryłą mogłaby być półkula. Co prawda zdarzają się budynki o takiej formie, jak chociażby dom igloo architekta Witolda Lipińskiego we Wrocławiu, ale jest to raczej rzadkość i ciekawostka architektoniczna.

Biorąc pod uwagę styl budowania, zorganizowanie przestrzeni wewnątrz budynku, w którym najprościej jest usytuować ściany prostopadle i równolegle względem siebie, to najbardziej korzystną bryłą jest sześcian, czyli kostka. Oczywiście można optymalizować kształty, ale ponieważ budynek powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych, w których będzie wznoszony, to najprościej rzecz ujmując, musi mieć dach, najlepiej gdy jest to dach skośny lub stropodach, oraz prostopadle i równolegle usytuowane ściany. Niemniej jednak przy budynkach energooszczędnych zaleca się, aby forma była jak najbardziej zwarta, bez zbędnych wyłomów oraz skomplikowanych kształtów zwiększających jego pole powierzchni przegród zewnętrznych. To właśnie przegrody zewnętrzne, czyli ściany, okna, dach, podłoga na gruncie (ewentualnie płyta fundamentowa) są elementami stykającymi się ze środowiskiem zewnętrznym. Czyli są to emitery energii cieplnej, wpływające na jej straty w budynku. Optymalnie jest więc, gdy wszystkie te przegrody zewnętrzne mają najmniejszą powierzchnię.

Zorientowanie względem stron świata

Usytuowanie na działce i zorientowanie budynku względem stron świata ma wpływ, zwłaszcza jeśli elementy działki oraz otoczenia nie osłaniają go. Jeśli takich nie ma, to ważne jest, aby usytuować budynek w taki sposób, aby pomieszczenia wymagające większych nakładów energii niezbędnej do ich ogrzewania zlokalizowane były od południa i południowego zachodu. To samo dotyczy sytuowania okien i innych przegród przeszklonych. Dzięki temu naturalne ciepło, którego źródłem jest słońce, będzie w ciągu dnia nagrzewało te pomieszczenia, które są najintensywniej użytkowane. Oznacza to, że strefa dzienna: salon, pokoje dzienne, pokoje dziecięce powinny być usytuowane od strony południowej lub południowo-zachodniej. Od strony północnej i północno-wschodniej powinno się sytuować pomieszczenia techniczne, WC, ciągi komunikacyjne, wejście do budynku czy garaż.

Bardzo ważne jest też doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Od tego bowiem w dużej mierze zależy również komfort ich użytkowania. Jeśli natomiast przeszklenia są duże, to wymagają elementów zasłaniających, aby latem zacieniać, a zimą i nocą chronić pomieszczenia przed ucieczką ­ciepła.

Strefy buforowe

Strefy buforowe to elementy, które są związane z zaplanowaniem funkcjonalnym budynku oraz zorientowaniem go na działce. Chodzi o to, aby pomieszczenia, które ze względu na niższe temperatury użytkowe, sytuować od strony największego oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Czyli wszystkie te pomieszczenia, które nie są ogrzewane, lub temperatury użytkowe mogą być w nich niższe niż w tych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a więc pomieszczenia techniczne, wszelkiego rodzaju schowki, ciągi komunikacyjne czy garaż należy lokować od strony północnej lub północno-wschodniej. Stanowią one niejako bufor dla pomieszczeń mieszkalnych oraz intensywnie użytkowanych. W ten sposób tworzy się strefy-bufory i niweluje niekorzystne oddziaływanie środowiska czy stron świata na budynek.

Strefy buforowe można też tworzyć poza budynkiem. Tego typu elementy to na przykład roślinność. Sadząc niektóre gatunki roślin od strony południowej i południowo-zachodniej, chronimy pomieszczenia przed przegrzewaniem się latem. Taką rośliną jest m.in. winorośl.

Latem duże liście stanowią naturalne zacienienie i tym samym ograniczają przegrzewanie się pomieszczeń, natomiast zimą, gdy nie ma liści, nie zasłaniają światła słonecznego, którego od późnej jesieni do wczesnej wiosny jest niewiele. Jest to najtańszy sposób na ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń. Co prawda przy bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej przegród, ograniczeń przezierności oraz innych elementach zacieniających, takie działania, jak stworzenie strefy buforowej z roślinności, nie mają już dużego znaczenia, to jednak i tak jest to rozwiązanie efektywne, bo przecież koszty takich działań są znikome.

fot 6

Najlepiej, jeśli nie ma garażu w bryle budynku; wiata – rozwiązanie alternatywne, ulokowana od strony północnej; fot. T. Rybarczyk

Materiały na energooszczędny dom

Jeśli chodzi o materiały, z których budynek energooszczędny powinien być zbudowany, to obecnie stosowane w budownictwie materiały budowlane i technologie umożliwiają osiągnięcie takiego efektu. Wymagane od 2021 r. współczynniki przenikania ciepła dla przegród można łatwo osiągnąć dla ścian, dachów czy strefy przyziemia. Dla stolarki okiennej również, chociaż jest to już technicznie zaawansowana i wyrafinowana stolarka (zwłaszcza jeśli chodzi o okna ­połaciowe).

Ściany mogą być jednowarstwowe, jednowarstwowe z ociepleniem, szczelinowe (trójwarstwowe). Jeśli chodzi o dachy, to jest pełna dowolność zastosowania pokrycia, bo i tak dachy są przegrodami wielowarstwowymi. Chociaż optymalnym rozwiązaniem są dachy zielone. Mają one bowiem większą bezwładność cieplną i poprawiają retencję wody oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.

Co do posadowienia, to są to elementy zabezpieczone odpowiedniej grubości warstwą termoizolacji. Chociaż równie istotne jak izolacyjność cieplna jest zachowanie szczelności budynku. Ale to już bardziej skomplikowana kwestia. Niemniej jednak oznacza to, że struktury budynku powinny być wykonane w sposób precyzyjny. Bez przypadkowości w doborze materiałów i rozwiązań. Dlatego najlepsze rozwiązania to rozwiązania systemowe, w których nie ma słabych miejsc, czyli mostków termicznych, nieszczelności itp. I warto o tym pamiętać, dobierając materiały do budowy domu.

fot 7

Budynek energooszczędny z instalacją rekuperacji i wentylacji mechanicznej; fot. T. Rybarczyk

fot 8

Instalacja rekuperacji na poddaszu; fot. T. Rybarczyk

Instalacje w energooszczędnym domu – wentylacja

Budynki energooszczędne są naszpikowane bardzo wyrafinowanymi instalacjami. Chociaż już ich struktura znacząco wpływa na wysoką energooszczędność, to jednak wentylacja odgrywa decydującą rolę. Wentylowanie pomieszczeń powinno przebiegać w sposób kontrolowany, dlatego w tym celu stosuje się wentylację mechaniczną. Najlepiej, jeśli będzie to dodatkowo wentylacja z odzyskiem ciepła. Stosuje się specjalne systemy z wymiennikiem ciepła. W ten sposób kompaktowa jednostka wentylacyjna może działać jako wentylacja, ogrzewanie, a latem również jako chłodzenie. Chociaż trzeba mieć na uwadze to, że taka wentylacja zużywa energię, bo musi pracować cały czas. Trzeba też o nią dbać, dokonując przeglądów lub ewentualnych napraw. Natomiast instalacje wentylacyjne wymagają co jakiś czas czyszczenia.

fot 9

Wentylacja mechaniczna; fot. T. Rybarczyk

fot 10 1

Instalacja ogrzewania podłogowego; fot. T. Rybarczyk

Instalacje grzewcze

Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię zaopatrywane są najczęściej w niskotempertaurowe źródła ogrzewania. Nie potrzeba do nich urządzeń o zbyt dużej mocy do ogrzewania oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Stosowane są najczęściej niewielkie kondensacyjne kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła, które łączą funkcję wentylacji z odzyskiem ciepła, ogrzewaniem, przygotowaniem i magazynowaniem ciepłej wody w jednym urządzeniu, lub piec na pelet drzewny. Możliwe jest również podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej. I tutaj, jak w przypadku wentylacji, trzeba wziąć pod uwagę ich zaopatrzenie w energię oraz koszty eksploatacyjne, czyli przeglądy, naprawy lub ewentualnie ­wymianę.

fot 11

Instalacje w budynku są jego „krwioobiegiem”; fot. T. Rybarczyk

Alternatywne instalacje

Nowoczesne budynki również wytwarzają energię i ciepło. Dlatego nieodzownym rozwiązaniem uwzględnianym w ich bilansie energetycznym są instalacje fotowoltaiczne oraz solarne, służące podgrzaniu wody użytkowej. Sercem takiej instalacji, która powinna być zaprojektowana na wymiar, jest magazyn buforowy, czasem nazywany także magazynem solarnym. Odbiera on ciepło z różnych generatorów i łączy je za pomocą obwodów grzewczych lub systemu wentylacji.

Projektowanie interdyscyplinarne

Nowo projektowane i budowane domy spełniają już wymagania, które dopiero wejdą w życie. Niemniej jednak dotyczy to najczęściej tzw. rozwiązań standardowych. Jeśli natomiast ma być zaprojektowany budynek energooszczędny na potrzeby konkretnego inwestora, to proces ten będzie wymagał współpracy projektantów z różnych branż. Budynki energooszczędne, w których powinno być wszystko zoptymalizowane pod względem zużycia i odzysku energii, zastosowania rozwiązań alternatywnych, wymagają bowiem diametralnie innego podejścia. Projektować go powinny więc zespoły projektowe. Proces tworzenia projektu powinien być mariażem współpracy: architekta, konstruktora, projektantów branżowych wszystkich instalacji. Tworzenie projektu budynku powinno być jak tworzenie… samochodu. Budynek ma bowiem nie tylko sprawnie funkcjonować, być trwały, ale również ładny, wygodny i energooszczędny. Powinien też być trwały i energooszczędny w budowie, możliwy do wybudowania z dostępnych materiałów i technologii. Współpraca projektowa jest oczywista i jest to wymóg podstawowy przy tworzeniu budynków energooszczędnych.

Komentarze

Powiązane

Zanim zainstalujesz pompę ciepła

Zanim zainstalujesz pompę ciepła Zanim zainstalujesz pompę ciepła

Pompy ciepła budzą spore zain­teresowanie wśród inwestorów i coraz więcej budynków ­korzysta z energii grzewczej ­wytwarzanej przez te urządzenia. Zanim jednak zdecydujemy się na instalację pompy ciepła,...

Pompy ciepła budzą spore zain­teresowanie wśród inwestorów i coraz więcej budynków ­korzysta z energii grzewczej ­wytwarzanej przez te urządzenia. Zanim jednak zdecydujemy się na instalację pompy ciepła, warto sprawdzić, jakie ma ona wymagania i ograniczenia.

ABC Instalacji grzewczych. Poradnik

ABC Instalacji grzewczych. Poradnik ABC Instalacji grzewczych. Poradnik

Chcesz płacić mniej za ogrzewanie? Nie wiesz jaki system jest najbardziej efektywny?

Chcesz płacić mniej za ogrzewanie? Nie wiesz jaki system jest najbardziej efektywny?

Jak dobierać grzejniki do gazowego kotła kondensacyjnego

Jak dobierać grzejniki do gazowego kotła kondensacyjnego Jak dobierać grzejniki do gazowego kotła kondensacyjnego

Grzejnik to podstawowy element każdej instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli ma współpracować z kotłem kondensacyjnym, musi być przystosowany do pracy przy niskich parametrach instalacji grzewczej.

Grzejnik to podstawowy element każdej instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli ma współpracować z kotłem kondensacyjnym, musi być przystosowany do pracy przy niskich parametrach instalacji grzewczej.

Grzejniki łazienkowe

Grzejniki łazienkowe

Wybierając grzejnik do łazienki, należy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale zwracać także uwagę na jego parametry techniczne, a zwłaszcza moc grzewczą.

Wybierając grzejnik do łazienki, należy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale zwracać także uwagę na jego parametry techniczne, a zwłaszcza moc grzewczą.

Nowe Warunki Techniczne to poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz szansa na rozwój rynku

Nowe Warunki Techniczne to poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz szansa na rozwój rynku Nowe Warunki Techniczne to poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz szansa na rozwój rynku

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort...

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii. Co ważne, komfort termiczny wcale nie musi być kosztowny. Mieszkania nie powinny drożeć z powodu wprowadzenia nowych przepisów.

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu? Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzania domu?

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania?

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania? Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania?

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania?

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania?

Co to jest dom pasywny?

Co to jest dom pasywny? Co to jest dom pasywny?

Co to jest dom pasywny?

Co to jest dom pasywny?

Grupa VELUX

Grupa VELUX Grupa VELUX

Grupa VELUX

Grupa VELUX

news Ministerstwo Rozwoju planuje zwiększyć liczbę tanich mieszkań na wynajem

Ministerstwo Rozwoju planuje zwiększyć liczbę tanich mieszkań na wynajem Ministerstwo Rozwoju planuje zwiększyć liczbę tanich mieszkań na wynajem

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to wciąż duży kłopot dla wielu Polaków. Prawie 150 tys. osób o najniższych dochodach czeka na mieszkanie komunalne. Nawet 40 proc. społeczeństwa może być w...

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to wciąż duży kłopot dla wielu Polaków. Prawie 150 tys. osób o najniższych dochodach czeka na mieszkanie komunalne. Nawet 40 proc. społeczeństwa może być w tzw. luce czynszowej, czyli w grupie, która zarabia za dużo na mieszkanie komunalne, ale nie stać ich na zakup lub wynajem mieszkania. Ostatnio rząd przyjął przepisy wspierające rozwój mieszkalnictwa, które zakładają, że dwukrotnie wzrośnie kwota przekazywana samorządom na budownictwo mieszkaniowe....

news Nowe standardy energooszczędności w budownictwie, czyli wyższe ceny mieszkań

Nowe standardy energooszczędności w budownictwie, czyli wyższe ceny mieszkań Nowe standardy energooszczędności w budownictwie, czyli wyższe ceny mieszkań

W 2021 roku wejdą w życie nowe standardy w budownictwie dotyczące energooszczędności. Producenci materiałów budowlanych, stolarki i chemii budowlanej będą musieli spełnić bardziej restrykcyjne wymogi i...

W 2021 roku wejdą w życie nowe standardy w budownictwie dotyczące energooszczędności. Producenci materiałów budowlanych, stolarki i chemii budowlanej będą musieli spełnić bardziej restrykcyjne wymogi i wycofać z rynku część tańszych produktów. W ocenie branży przełoży się to na wzrost kosztów o 20–30 proc, co odbije się na portfelach Polaków, którzy planują budowę, remont lub zakup nieruchomości. Branża budowlana podkreśla, że zaostrzenie regulacji zbiega się w czasie z osłabieniem koniunktury wynikającym...

Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku? Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić...

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić z równowagi, dlatego wydajne chłodzenie to świetne rozwiązanie dla każdego typu budynku. Teraz, aby cieszyć się przyjemnym, chłodnym powietrzem w słoneczne dni nie trzeba kupować dodatkowego urządzenia, ponieważ pompa ciepła poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych? Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Technologie i materiały w domu pasywnym

Technologie i materiały w domu pasywnym Technologie i materiały w domu pasywnym

Technologie i materiały w domu pasywnym

Technologie i materiały w domu pasywnym

Co to jest ETICS?

Co to jest ETICS? Co to jest ETICS?

Co to jest ETICS?

Co to jest ETICS?

Dlaczego do ocieplania należy wybierać sprawdzone i dedykowane systemy ociepleń

Dlaczego do ocieplania należy wybierać sprawdzone i dedykowane systemy ociepleń Dlaczego do ocieplania należy wybierać sprawdzone i dedykowane systemy ociepleń

Dlaczego do ocieplania należy wybierać sprawdzone i dedykowane systemy ociepleń

Dlaczego do ocieplania należy wybierać sprawdzone i dedykowane systemy ociepleń

Korzyści wynikające z prawidłowego ocieplenia budynku

Korzyści wynikające z prawidłowego ocieplenia budynku Korzyści wynikające z prawidłowego ocieplenia budynku

Korzyści wynikające z prawidłowego ocieplenia budynku

Korzyści wynikające z prawidłowego ocieplenia budynku

Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian

Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian

Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian

Najczęstsze błędy popełniane przy ocieplaniu ścian

Jak uniknąć błędów przy docieplaniu budynków?

Jak uniknąć błędów przy docieplaniu budynków? Jak uniknąć błędów przy docieplaniu budynków?

Jak uniknąć błędów przy docieplaniu budynków?

Jak uniknąć błędów przy docieplaniu budynków?

Ile kosztuje docieplenie budynku

Ile kosztuje docieplenie budynku Ile kosztuje docieplenie budynku

Ile kosztuje docieplenie budynku

Ile kosztuje docieplenie budynku

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ociepleń

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ociepleń Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ociepleń

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ociepleń

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ociepleń

news Złoty Laur Konsumenta 2019 dla firmy Hörmann

Złoty Laur Konsumenta 2019 dla firmy Hörmann Złoty Laur Konsumenta 2019 dla firmy Hörmann

Bramy garażowe oraz drzwi i napędy firmy Hörmann cieszą się największą na rynku popularnością w tej grupie produktów - wynika z badań przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiego plebiscytu Laur Konsumenta...

Bramy garażowe oraz drzwi i napędy firmy Hörmann cieszą się największą na rynku popularnością w tej grupie produktów - wynika z badań przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiego plebiscytu Laur Konsumenta 2019. Firma po raz kolejny zdobyła w tym głosowaniu pierwsze miejsce.

Ile kosztuje ogrzewanie domu wybudowanego według standardów WT 2017 i WT 2021?

Ile kosztuje ogrzewanie domu wybudowanego według standardów WT 2017 i WT 2021? Ile kosztuje ogrzewanie domu wybudowanego według standardów WT 2017 i WT 2021?

Na etapie projektowania domu jednorodzinnego inwestorzy podejmują decyzję o wyborze najkorzystniejszego systemu grzewczego. Najczęściej branym pod uwagę kryterium są w tym przypadku koszty eksploatacyjne...

Na etapie projektowania domu jednorodzinnego inwestorzy podejmują decyzję o wyborze najkorzystniejszego systemu grzewczego. Najczęściej branym pod uwagę kryterium są w tym przypadku koszty eksploatacyjne systemu, które zależą m.in. od sezonowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Aby jednak osiągnąć niskie zużycie energii, warto rozważyć możliwość zaprojektowania przegród w standardzie wyższym niż wymagany. Decyzję taką może poprzedzić analiza kosztów ogrzewania, która unaoczni inwestorowi...

Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Oszczędzanie energii - czy to możliwe? Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno...

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to dalsza część artykułu jest właśnie dla Ciebie.

Najnowsze produkty i technologie

Jaki kominek wybrać do małego domu?

Jaki kominek wybrać do małego domu? Jaki kominek wybrać do małego domu?

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca...

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca na rynku od ponad 20 lat, w swej bogatej ofercie posiada również produkty zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania właścicieli małych domów lub niewielkich mieszkań.

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości? Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe,...

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe, jak i obudowy metalowe. Materiał, z którego wykonana jest obudowa do elektroniki to jednak tylko jeden z istotnych parametrów. Pozostałe to kształt, wymiar, klasa szczelności, a czasem nawet kolor.

Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w...

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w starszych kamienicach. Dzisiaj mieszkanie dwupoziomowe można kupić zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Dla klientów deweloperów to możliwość zakupu dodatkowego piętra za nieco niższą cenę. W przypadku rynku wtórnego także można liczyć na atrakcyjne oferty. Przede wszystkim liczą się jednak...

Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Remont nieruchomości a kredyt firmowy Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu...

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu nieruchomości mieszkalnej? Jeśli nie, to skąd najlepiej jest wziąć środki na takie inwestycje?

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych...

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych dań każdego dnia może być męczące. Osoby spędzające większość czasu poza domem, np. w pracy czy na uczelni, mogą też z trudem wygospodarować na to czas. Dobrym rozwiązaniem jest więc przygotowanie większej ilości oraz schowanie do lodówki lub zamrożenie tego, co zostanie. Dzięki odpowiedniej kuchence...

Płyta warstwowa w roli głównej

Płyta warstwowa w roli głównej Płyta warstwowa w roli głównej

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa,...

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa, taka jak ta użyta do budowy zakładów Chipita w Tomaszowie Mazowieckim.

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV? Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak,...

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak, że czasem trudno nam wybrać najwłaściwszy dla siebie produkt. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF? Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów...

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów warto kierować się więc nie tylko estetyką, ale również ich solidnością. Dzięki temu posłużą przez długi czas i dopełnią wystrój mieszkania.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.