EkspertBudowlany.pl

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

fot. Tomasz Rybarczyk

fot. Tomasz Rybarczyk

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych znana jest już od dosyć długiego czasu. Nowe przepisy nie powinny raczej powodować rewolucji w projektowaniu i budowie budynków. Zmiany następują bowiem ewolucyjnie, do których od lat się przygotowujemy. Już od jakiegoś czasu powstają budynki o bardzo ciepłych przegrodach i wyrafinowanych instalacjach. Niektóre z nich już teraz spełniają wymagania, które wejdą w życie na początku 2021 roku.

Mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia, aby budynki były faktycznie budynkami o bardzo niskim zużyciu energii. Ważna jest przy tym edukacja, aby wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wiedzieli, że jakość tych budynków i rzeczywiste niskie zużycie energii jest wypadkową wielu elementów i działań, które trzeba wziąć pod uwagę zarówno w trakcie projektowania, jak i budowy. Budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię to nie budynek, który tę właściwość ma wpisaną w projektowanej charakterystyce energetycznej, ale taki, który faktycznie zużywa niewiele energii, a jego pozostałe koszty eksploatacyjne niezwiązane stricte ze zużyciem energii oraz koszty związane z utrzymaniem urządzeń do jego funkcjonowania są niskie.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i sprawdź atrakcyjne oferty na

Zdaniem Eksperta

Energooszczędne budynki nie powinny formą nawiązywać do budynków rezydencjonalnych o dosyć skomplikowanych kształtach i rozłożystych bryłach. Chociaż Polska jest dosyć specyficznym krajem pod tym względem. Nie ma bowiem takiego kraju, w którym jest tak wiele projektów np. katalogowych. W większości widać, że przeważają budynki skomplikowane. Każdy ma indywidualne cechy. To powoduje, że nawet projekty typowe mają po kilka wersji. Ma to niestety wpływ na dosyć luźne podejście do ładu urbanistycznego.

W Europie Zachodniej jest to bardziej zunifikowane i jest to zaleta, ponieważ budynki mają proste bryły, a funkcjonalność jest na wysokim poziomie. Na tym właśnie polega budowanie zoptymalizowane. Zoptymalizowanie wcale nie oznacza brzydkie i pozbawione indywidualizmu domy. Oczywiście dotyczy to budynków jednorodzinnych, a nie rezydencji.

Rezydencje to zupełnie inna kwestia i inny rodzaj budownictwa. Być może tak duży indywidualizm i podejście do budowy domów jednorodzinnych w Polsce spowodowany jest tym, że każdy inwestor pragnie, aby jego dom był jego rezydencją.

Jakie aspekty projektowe są istotne przy tworzeniu tego rodzaju budynków?

Aspekty projektowe

Budynek jest dosyć skomplikowanym obiektem. Architektonicznie łączy w sobie formę, funkcję, powinien być również dopasowany do otoczenia. Ważne jak jest zbudowany, czyli istotna jest jego tkanka budowlana – w kontekście energooszczędności zwłaszcza zewnętrzna, która chroni budynek przed stratami ciepła oraz przegrzaniem. Krwioobiegiem są jego zaawansowane instalacje. To wszystko powinno ze sobą współgrać i być do siebie dopasowane, aby jego eksploatacja nie była kwestią przypadku, ale precyzyjnie przewidziana i zaplanowana. Powinno się zatem uwzględniać nie tylko techniczne wymagania i aspekty, ale też dopasować budynek oraz jego elementy do stylu życia mieszkańców, uwzględniać ich oczekiwania oraz racjonalne możliwości obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych i obciążenia środowiska. Dopiero w przypadku takiej optymalizacji można twierdzić, że budynek, który powstanie, będzie nie tylko zużywał bardzo mało energii, ale też będzie się wpisywał w zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego przy projektowaniu energoosz­czędnego domu ważne jest kompleksowe podejście. Istotne jest zoptymalizowanie wszystkich jego elementów w kontekście możliwie niskiego zużycia energii.

fot 1

Odpowiednio zaprojektowana bryła budynku; fot. T. Rybarczyk

fot 2

Izolacyjność cieplna ścian zapewniona przez termoizolację; fot. T. Rybarczyk

fot 3

Stolarka powinna być prawidłowo zamontowana – szczelnie i bez mostków termicznych; fot. T. Rybarczyk

O zużyciu energii zaś decyduje wiele jego elementów. Zespół projektowy powinien rozważyć usytuowanie domu i orientację względem stron świata, zoptymalizowaną bryłę – dopasowaną do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, do programu funkcjonalnego oraz sformatowania stref w budynku w kontekście ich wpływu na niskie zużycie energii (strefy buforowe, część techniczna, część ­miesz­kalna).

Niemniej ważne jest również zaprojektowanie wszelkiego rodzaju rozwiązań pozyskujących energię oraz zmniejszających obciążenie środowiska, np. gospodarką odpadami (np. fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja, instalacja solarna, odzysk wody szarej, instalacja zbierania wody deszczowej itd.). Oczywiste jest również zastosowanie najlepszych rozwiązań technicznych dotyczących „skorupy”, czyli wszystkich przegród zewnętrznych budynku w kontekście zabezpieczenia go przed stratami ciepła oraz przegrzewaniem się. Jest zatem wiele kwestii, które należy uwzględnić, projektując taki budynek i przyjąć optymalne rozwiązania.

Elementy budynku oraz jego pochodne, które mają wpływ na zużycie energii, to:

  • bryła budynku,
  • zorientowanie względem stron świata,
  • strefy buforowe,
  • materiały i technologie,
  • alternatywne rozwiązania instalacji (źródło energii, odzysk ciepła, pozyskanie energii).

Nieuwzględnienie któregoś z nich w zasadzie skutkuje tym, że taki rodzaj budynku można uznać za quasi-energooszczędny, ale skoro nie będzie on uwzględniał wszystkich istotnych aspektów, to nie będzie to rozwiązanie zoptymalizowane.

fot 4 1

Więźba dachowa dobrze ocieplona i szczelna; fot. T.Rybarczyk

fot 5 2

Dach zielony to bardzo dobre rozwiązanie w budynku niskoenergetycznym; fot. T. Rybarczyk

Bryła budynku

Jest wiele obiektów, które przyjmuje się, że są budynkami energooszczędnymi, ale które mają dosyć skomplikowaną formę. A to w zasadzie od formy i funkcji powinno się zacząć projektowanie. To jedne z podstawowych elementów, które mają wpływ na energooszczędność budynków.

Najbardziej korzystną bryłą w kontekście energooszczędności jest bryła, w której zam­knięta jest największa objętość przy najmniejszej powierzchni, która ją ogranicza. Ze wszystkich brył o jednakowej objętości najbardziej optymalnym kształtem jest kula, ponieważ ma najmniejsze pole powierzchni, tym samym spośród brył o jednakowym polu powierzchni ma największą objętość. W przypadku budynku nie jest to oczywiście możliwe, ale biorąc pod uwagę różne aspekty i możliwości racjonalnego budowania, taką optymalną bryłą mogłaby być półkula. Co prawda zdarzają się budynki o takiej formie, jak chociażby dom igloo architekta Witolda Lipińskiego we Wrocławiu, ale jest to raczej rzadkość i ciekawostka architektoniczna.

Biorąc pod uwagę styl budowania, zorganizowanie przestrzeni wewnątrz budynku, w którym najprościej jest usytuować ściany prostopadle i równolegle względem siebie, to najbardziej korzystną bryłą jest sześcian, czyli kostka. Oczywiście można optymalizować kształty, ale ponieważ budynek powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych, w których będzie wznoszony, to najprościej rzecz ujmując, musi mieć dach, najlepiej gdy jest to dach skośny lub stropodach, oraz prostopadle i równolegle usytuowane ściany. Niemniej jednak przy budynkach energooszczędnych zaleca się, aby forma była jak najbardziej zwarta, bez zbędnych wyłomów oraz skomplikowanych kształtów zwiększających jego pole powierzchni przegród zewnętrznych. To właśnie przegrody zewnętrzne, czyli ściany, okna, dach, podłoga na gruncie (ewentualnie płyta fundamentowa) są elementami stykającymi się ze środowiskiem zewnętrznym. Czyli są to emitery energii cieplnej, wpływające na jej straty w budynku. Optymalnie jest więc, gdy wszystkie te przegrody zewnętrzne mają najmniejszą powierzchnię.

Zorientowanie względem stron świata

Usytuowanie na działce i zorientowanie budynku względem stron świata ma wpływ, zwłaszcza jeśli elementy działki oraz otoczenia nie osłaniają go. Jeśli takich nie ma, to ważne jest, aby usytuować budynek w taki sposób, aby pomieszczenia wymagające większych nakładów energii niezbędnej do ich ogrzewania zlokalizowane były od południa i południowego zachodu. To samo dotyczy sytuowania okien i innych przegród przeszklonych. Dzięki temu naturalne ciepło, którego źródłem jest słońce, będzie w ciągu dnia nagrzewało te pomieszczenia, które są najintensywniej użytkowane. Oznacza to, że strefa dzienna: salon, pokoje dzienne, pokoje dziecięce powinny być usytuowane od strony południowej lub południowo-zachodniej. Od strony północnej i północno-wschodniej powinno się sytuować pomieszczenia techniczne, WC, ciągi komunikacyjne, wejście do budynku czy garaż.

Bardzo ważne jest też doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Od tego bowiem w dużej mierze zależy również komfort ich użytkowania. Jeśli natomiast przeszklenia są duże, to wymagają elementów zasłaniających, aby latem zacieniać, a zimą i nocą chronić pomieszczenia przed ucieczką ­ciepła.

Strefy buforowe

Strefy buforowe to elementy, które są związane z zaplanowaniem funkcjonalnym budynku oraz zorientowaniem go na działce. Chodzi o to, aby pomieszczenia, które ze względu na niższe temperatury użytkowe, sytuować od strony największego oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Czyli wszystkie te pomieszczenia, które nie są ogrzewane, lub temperatury użytkowe mogą być w nich niższe niż w tych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a więc pomieszczenia techniczne, wszelkiego rodzaju schowki, ciągi komunikacyjne czy garaż należy lokować od strony północnej lub północno-wschodniej. Stanowią one niejako bufor dla pomieszczeń mieszkalnych oraz intensywnie użytkowanych. W ten sposób tworzy się strefy-bufory i niweluje niekorzystne oddziaływanie środowiska czy stron świata na budynek.

Strefy buforowe można też tworzyć poza budynkiem. Tego typu elementy to na przykład roślinność. Sadząc niektóre gatunki roślin od strony południowej i południowo-zachodniej, chronimy pomieszczenia przed przegrzewaniem się latem. Taką rośliną jest m.in. winorośl.

Latem duże liście stanowią naturalne zacienienie i tym samym ograniczają przegrzewanie się pomieszczeń, natomiast zimą, gdy nie ma liści, nie zasłaniają światła słonecznego, którego od późnej jesieni do wczesnej wiosny jest niewiele. Jest to najtańszy sposób na ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń. Co prawda przy bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej przegród, ograniczeń przezierności oraz innych elementach zacieniających, takie działania, jak stworzenie strefy buforowej z roślinności, nie mają już dużego znaczenia, to jednak i tak jest to rozwiązanie efektywne, bo przecież koszty takich działań są znikome.

fot 6

Najlepiej, jeśli nie ma garażu w bryle budynku; wiata – rozwiązanie alternatywne, ulokowana od strony północnej; fot. T. Rybarczyk

Materiały na energooszczędny dom

Jeśli chodzi o materiały, z których budynek energooszczędny powinien być zbudowany, to obecnie stosowane w budownictwie materiały budowlane i technologie umożliwiają osiągnięcie takiego efektu. Wymagane od 2021 r. współczynniki przenikania ciepła dla przegród można łatwo osiągnąć dla ścian, dachów czy strefy przyziemia. Dla stolarki okiennej również, chociaż jest to już technicznie zaawansowana i wyrafinowana stolarka (zwłaszcza jeśli chodzi o okna ­połaciowe).

Ściany mogą być jednowarstwowe, jednowarstwowe z ociepleniem, szczelinowe (trójwarstwowe). Jeśli chodzi o dachy, to jest pełna dowolność zastosowania pokrycia, bo i tak dachy są przegrodami wielowarstwowymi. Chociaż optymalnym rozwiązaniem są dachy zielone. Mają one bowiem większą bezwładność cieplną i poprawiają retencję wody oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.

Co do posadowienia, to są to elementy zabezpieczone odpowiedniej grubości warstwą termoizolacji. Chociaż równie istotne jak izolacyjność cieplna jest zachowanie szczelności budynku. Ale to już bardziej skomplikowana kwestia. Niemniej jednak oznacza to, że struktury budynku powinny być wykonane w sposób precyzyjny. Bez przypadkowości w doborze materiałów i rozwiązań. Dlatego najlepsze rozwiązania to rozwiązania systemowe, w których nie ma słabych miejsc, czyli mostków termicznych, nieszczelności itp. I warto o tym pamiętać, dobierając materiały do budowy domu.

fot 7

Budynek energooszczędny z instalacją rekuperacji i wentylacji mechanicznej; fot. T. Rybarczyk

fot 8

Instalacja rekuperacji na poddaszu; fot. T. Rybarczyk

Instalacje w energooszczędnym domu – wentylacja

Budynki energooszczędne są naszpikowane bardzo wyrafinowanymi instalacjami. Chociaż już ich struktura znacząco wpływa na wysoką energooszczędność, to jednak wentylacja odgrywa decydującą rolę. Wentylowanie pomieszczeń powinno przebiegać w sposób kontrolowany, dlatego w tym celu stosuje się wentylację mechaniczną. Najlepiej, jeśli będzie to dodatkowo wentylacja z odzyskiem ciepła. Stosuje się specjalne systemy z wymiennikiem ciepła. W ten sposób kompaktowa jednostka wentylacyjna może działać jako wentylacja, ogrzewanie, a latem również jako chłodzenie. Chociaż trzeba mieć na uwadze to, że taka wentylacja zużywa energię, bo musi pracować cały czas. Trzeba też o nią dbać, dokonując przeglądów lub ewentualnych napraw. Natomiast instalacje wentylacyjne wymagają co jakiś czas czyszczenia.

fot 9

Wentylacja mechaniczna; fot. T. Rybarczyk

fot 10 1

Instalacja ogrzewania podłogowego; fot. T. Rybarczyk

Instalacje grzewcze

Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię zaopatrywane są najczęściej w niskotempertaurowe źródła ogrzewania. Nie potrzeba do nich urządzeń o zbyt dużej mocy do ogrzewania oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Stosowane są najczęściej niewielkie kondensacyjne kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła, które łączą funkcję wentylacji z odzyskiem ciepła, ogrzewaniem, przygotowaniem i magazynowaniem ciepłej wody w jednym urządzeniu, lub piec na pelet drzewny. Możliwe jest również podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej. I tutaj, jak w przypadku wentylacji, trzeba wziąć pod uwagę ich zaopatrzenie w energię oraz koszty eksploatacyjne, czyli przeglądy, naprawy lub ewentualnie ­wymianę.

fot 11

Instalacje w budynku są jego „krwioobiegiem”; fot. T. Rybarczyk

Alternatywne instalacje

Nowoczesne budynki również wytwarzają energię i ciepło. Dlatego nieodzownym rozwiązaniem uwzględnianym w ich bilansie energetycznym są instalacje fotowoltaiczne oraz solarne, służące podgrzaniu wody użytkowej. Sercem takiej instalacji, która powinna być zaprojektowana na wymiar, jest magazyn buforowy, czasem nazywany także magazynem solarnym. Odbiera on ciepło z różnych generatorów i łączy je za pomocą obwodów grzewczych lub systemu wentylacji.

Projektowanie interdyscyplinarne

Nowo projektowane i budowane domy spełniają już wymagania, które dopiero wejdą w życie. Niemniej jednak dotyczy to najczęściej tzw. rozwiązań standardowych. Jeśli natomiast ma być zaprojektowany budynek energooszczędny na potrzeby konkretnego inwestora, to proces ten będzie wymagał współpracy projektantów z różnych branż. Budynki energooszczędne, w których powinno być wszystko zoptymalizowane pod względem zużycia i odzysku energii, zastosowania rozwiązań alternatywnych, wymagają bowiem diametralnie innego podejścia. Projektować go powinny więc zespoły projektowe. Proces tworzenia projektu powinien być mariażem współpracy: architekta, konstruktora, projektantów branżowych wszystkich instalacji. Tworzenie projektu budynku powinno być jak tworzenie… samochodu. Budynek ma bowiem nie tylko sprawnie funkcjonować, być trwały, ale również ładny, wygodny i energooszczędny. Powinien też być trwały i energooszczędny w budowie, możliwy do wybudowania z dostępnych materiałów i technologii. Współpraca projektowa jest oczywista i jest to wymóg podstawowy przy tworzeniu budynków energooszczędnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

4/2020

Komentarze

Powiązane

news Rebranding marki Braas

Rebranding marki Braas Rebranding marki Braas

Grupa BMI to największa firma oferująca rozwiązania systemowe na dachy płaskie oraz spadziste w Europie, a także Azji oraz Afryce. W ramach uspójnienia identyfikacji grupy BMI w Polsce, podjęto decyzję...

Grupa BMI to największa firma oferująca rozwiązania systemowe na dachy płaskie oraz spadziste w Europie, a także Azji oraz Afryce. W ramach uspójnienia identyfikacji grupy BMI w Polsce, podjęto decyzję o ujednoliceniu formy komunikacji z rynkiem. W ramach tej zmiany wszystkie lokalne marki, także funkcjonujące w Polsce, zostały objęte zmianą logotypów. Dotyczy to marek Braas, Icopal czy Awak.

news Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu - kwiecień 2019 r.

Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu - kwiecień 2019 r. Ceny materiałów dla budownictwa, domu i ogrodu - kwiecień 2019 r.

Grupa PSB Handel monitoruje ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. W których grupach materiałów budowlanych ceny spadły, a w jakich wzrosły?

Grupa PSB Handel monitoruje ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. W których grupach materiałów budowlanych ceny spadły, a w jakich wzrosły?

news Ceny materiałów dla domu i ogrodu - marzec 2019 r.

Ceny materiałów dla domu i ogrodu - marzec 2019 r. Ceny materiałów dla domu i ogrodu - marzec 2019 r.

Jak zmieniły się ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w marcu?

Jak zmieniły się ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w marcu?

news Ceny materiałów dla domu i ogrodu w lutym 2019

Ceny materiałów dla domu i ogrodu w lutym 2019 Ceny materiałów dla domu i ogrodu w lutym 2019

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - w jakich grupach towarowych wzrosły ceny?

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - w jakich grupach towarowych wzrosły ceny?

news Rekordowe Targi Grupy PSB 2019

Rekordowe Targi Grupy PSB 2019 Rekordowe Targi Grupy PSB 2019

17 targi Grupy PSB zapowiadają kolejny bardzo dobry rok dla branży budowlanej. Podczas dwudniowej imprezy zawarto ponad 15,8 tys. kontraktów o łącznej wartości 403 mln zł. W kieleckich targach, które...

17 targi Grupy PSB zapowiadają kolejny bardzo dobry rok dla branży budowlanej. Podczas dwudniowej imprezy zawarto ponad 15,8 tys. kontraktów o łącznej wartości 403 mln zł. W kieleckich targach, które odbyły się w dniach 5-6 marca 2019 r., uczestniczą wyłącznie dostawcy Grupy PSB oraz firmy należące do sieci PSB.

news Ceny materiałów dla domu i ogrodu w styczniu 2019 r.

Ceny materiałów dla domu i ogrodu w styczniu 2019 r. Ceny materiałów dla domu i ogrodu w styczniu 2019 r.

Jak zmieniły się ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu na początku br.? Które produkty kosztują więcej w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku?

Jak zmieniły się ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu na początku br.? Które produkty kosztują więcej w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku?

news Sopro na targach BAU 2019

Sopro na targach BAU 2019 Sopro na targach BAU 2019

Monachijskie targi BAU to jedno z najważniejszych spotkań dla branży architektonicznej i budowlanej. Podczas tej edycji nie mogło zabraknąć również firmy Sopro, której jest obecna na targach od 2003 r....

Monachijskie targi BAU to jedno z najważniejszych spotkań dla branży architektonicznej i budowlanej. Podczas tej edycji nie mogło zabraknąć również firmy Sopro, której jest obecna na targach od 2003 r. W ten sposób producent zacznie obchody swojego 25-lecia.

news Złote Medale targów BUDMA 2019

Złote Medale targów BUDMA 2019 Złote Medale targów BUDMA 2019

Znamy już zdobywców Złotych Medali Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019. Poznaj wyróżnione firmy i ich produkty.

Znamy już zdobywców Złotych Medali Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019. Poznaj wyróżnione firmy i ich produkty.

news Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - listopad 2018 r.

Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - listopad 2018 r. Ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - listopad 2018 r.

Grupa PSB śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB śledzi ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej...

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej stajemy się zmęczeni lub nawet poirytowani, mamy też problemy z koncentracją.

7 niezawodnych produktów do każdego remontu

7 niezawodnych produktów do każdego remontu 7 niezawodnych produktów do każdego remontu

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy...

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy i gwarancja wysokiej jakości.

Zbuduj zamek z Knauf – ekstremalny test twardej płyty gipsowo-kartonowej Knauf Diamant

Zbuduj zamek z Knauf – ekstremalny test twardej płyty gipsowo-kartonowej Knauf Diamant Zbuduj zamek z Knauf – ekstremalny test twardej płyty gipsowo-kartonowej Knauf Diamant

W ramach cyklu filmów "Co tylko chcesz, możesz zrobić z Knauf" pokazujemy nietypowe zastosowanie naszych materiałów budowlanych. Niekonwencjonalne użycie jest możliwe dzięki wyjątkowym właściwościom produktów,...

W ramach cyklu filmów "Co tylko chcesz, możesz zrobić z Knauf" pokazujemy nietypowe zastosowanie naszych materiałów budowlanych. Niekonwencjonalne użycie jest możliwe dzięki wyjątkowym właściwościom produktów, które testujemy w ekstremalnych warunkach.

Jak przygotować działkę pod budowę domu - najważniejsze formalności

Jak przygotować działkę pod budowę domu - najważniejsze formalności Jak przygotować działkę pod budowę domu - najważniejsze formalności

Po zakupie działki budowlanej można przystąpić do planowania wszystkich prac, dzięki którym powstanie dom. Warto jednak wiedzieć wcześniej, jak krok po kroku wygląda przygotowywanie działki pod budowę,...

Po zakupie działki budowlanej można przystąpić do planowania wszystkich prac, dzięki którym powstanie dom. Warto jednak wiedzieć wcześniej, jak krok po kroku wygląda przygotowywanie działki pod budowę, oraz o czym należy pamiętać przy zlecaniu kolejnych prac.

Mrozoodporność materiałów budowlanych

Mrozoodporność materiałów budowlanych Mrozoodporność materiałów budowlanych

W okresie jesienno-zimowym istotną właściwością materiałów ściennych jest mrozoodporność, czyli odporność na procesy cyklicznego zamrażania i odmrażania. Właściwość ta ma bardzo duże znaczenie w zakresie...

W okresie jesienno-zimowym istotną właściwością materiałów ściennych jest mrozoodporność, czyli odporność na procesy cyklicznego zamrażania i odmrażania. Właściwość ta ma bardzo duże znaczenie w zakresie zachowania trwałości materiału budowlanego i konstrukcji.

Jakie informacje zawierają deklaracja właściwości użytkowych oraz etykieta produktu?

Jakie informacje zawierają deklaracja właściwości użytkowych oraz etykieta produktu? Jakie informacje zawierają deklaracja właściwości użytkowych oraz etykieta produktu?

Deklaracja właściwości użytkowych i etykieta to dokumenty zawierające szczegółowe informacje o danym wyrobie budowlanym. Jakie są ich funkcje, czym się różnią, które dane w nich zawarte są najważniejsze...

Deklaracja właściwości użytkowych i etykieta to dokumenty zawierające szczegółowe informacje o danym wyrobie budowlanym. Jakie są ich funkcje, czym się różnią, które dane w nich zawarte są najważniejsze dla klienta?

Kupujemy podłogę drewnianą. 10 najczęściej zadawanych pytań

Kupujemy podłogę drewnianą. 10 najczęściej zadawanych pytań Kupujemy podłogę drewnianą. 10 najczęściej zadawanych pytań

Drewniana podłoga - jak wybrać właściwy materiał? Na pytania najczęściej zadawane przez inwestorów odpowiada ekspert z firmy Profi-Parkiet Gdynia Marta Pietrzak.

Drewniana podłoga - jak wybrać właściwy materiał? Na pytania najczęściej zadawane przez inwestorów odpowiada ekspert z firmy Profi-Parkiet Gdynia Marta Pietrzak.

Czy pustak ceramiczny wypełniony wełną mineralną może pełnić jednocześnie funkcję elementu konstrukcyjnego i izolacyjnego?

Czy pustak ceramiczny wypełniony wełną mineralną może pełnić jednocześnie funkcję elementu konstrukcyjnego i izolacyjnego? Czy pustak ceramiczny wypełniony wełną mineralną może pełnić jednocześnie funkcję elementu konstrukcyjnego i izolacyjnego?

Pustaki wypełnione izolacją z wełny mineralnej podnoszą jeszcze bardziej ochronę cieplną.

Pustaki wypełnione izolacją z wełny mineralnej podnoszą jeszcze bardziej ochronę cieplną.

Ekologiczne materiały budowlane

Ekologiczne materiały budowlane Ekologiczne materiały budowlane

Stosowaniu materiałów ekologicznych sprzyjają inicjatywy legislacyjne i dyrektywy Komisji Europejskiej.

Stosowaniu materiałów ekologicznych sprzyjają inicjatywy legislacyjne i dyrektywy Komisji Europejskiej.

Gra kształtów i światła na basenie pływackimWykorzystanie giętych płyt Fermacell Powerpanel H2O

Gra kształtów i światła na basenie pływackimWykorzystanie giętych płyt Fermacell Powerpanel H2O Gra kształtów i światła na basenie pływackimWykorzystanie giętych płyt Fermacell Powerpanel H2O

Przedstawiamy efekty modernizacji pomieszczeń centrum fitness i wellness parku "Elan", wykonanej m.in. przy użyciu wodoodpornych płyt fermacell Powerpanel H2O.

Przedstawiamy efekty modernizacji pomieszczeń centrum fitness i wellness parku "Elan", wykonanej m.in. przy użyciu wodoodpornych płyt fermacell Powerpanel H2O.

Gęstość styropianu ma znaczenie

Gęstość styropianu ma znaczenie Gęstość styropianu ma znaczenie

Ocieplamy budynki po to, żeby zużywać mniej ciepła, przez co znacząco obniżamy rachunki za ogrzewanie oraz chronimy środowisko naturalne. Stojąc w obliczu ciągłych wzrostów cen energii, warto zastanowić...

Ocieplamy budynki po to, żeby zużywać mniej ciepła, przez co znacząco obniżamy rachunki za ogrzewanie oraz chronimy środowisko naturalne. Stojąc w obliczu ciągłych wzrostów cen energii, warto zastanowić się nad właściwym doborem materiału izolacyjnego.

Jak naprawić zniszczoną elewację?

Jak naprawić zniszczoną elewację? Jak naprawić zniszczoną elewację?

Wiosną wyraźnie widać wszystkie usterki i ubytki, które nadwerężyły naszą elewację w okresie jesienno-zimowym. Podpowiadamy, jak je znaleźć, ocenić wielkość i naprawić szkody w warstwie tynku.

Wiosną wyraźnie widać wszystkie usterki i ubytki, które nadwerężyły naszą elewację w okresie jesienno-zimowym. Podpowiadamy, jak je znaleźć, ocenić wielkość i naprawić szkody w warstwie tynku.

Pierwsze kroki na budowie

Pierwsze kroki na budowie Pierwsze kroki na budowie

Aby mógł powstać dom, inwestor musi znaleźć odpowiednią działkę, wybrać projekt, zatrudnić wykonawcę, kierownika budowy oraz kupić materiały. Są to sprawy oczywiste. Jednak poza tymi podstawowymi elementami...

Aby mógł powstać dom, inwestor musi znaleźć odpowiednią działkę, wybrać projekt, zatrudnić wykonawcę, kierownika budowy oraz kupić materiały. Są to sprawy oczywiste. Jednak poza tymi podstawowymi elementami są jeszcze inne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ mają one duży wpływ na realizację planu pt. „Budowa domu”.

Czy w ociepleniach warto stosować styropian ryflowany?

Czy w ociepleniach warto stosować styropian ryflowany? Czy w ociepleniach warto stosować styropian ryflowany?

W środowisku wykonawców można spotkać się z różną interpretacją definicji pojęcia styropian ryflowany. Wykonawcy zajmujący się ocieplaniem ścian w ETICS tym mianem określają zarówno płyty styropianowe...

W środowisku wykonawców można spotkać się z różną interpretacją definicji pojęcia styropian ryflowany. Wykonawcy zajmujący się ocieplaniem ścian w ETICS tym mianem określają zarówno płyty styropianowe o specjalnie wykończonych krawędziach (na zakładkę lub pióro i wpust), jak również płyty styropianowe, których powierzchnia jest specjalnie kształtowana na etapie produkcji, czy też późniejszego ich przetworzenia.

Płyty warstwowe Izopanel

Płyty warstwowe Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż...

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż izolacyjnych płyt warstwowych marki Izopanel wraz z kompletnym systemem uzupełniającym.

Najnowsze produkty i technologie

Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców

Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców

Użytkownicy ciężkiego sprzętu z pewnością docenią profesjonalne akcesoria do koparek. Innowacyjna konstrukcja narzędzia sprawia, że praca przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

Użytkownicy ciężkiego sprzętu z pewnością docenią profesjonalne akcesoria do koparek. Innowacyjna konstrukcja narzędzia sprawia, że praca przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych

GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych

W bilansie cieplnym domów coraz większe znaczenie mają zyski ciepła. Oszczędzanie energii, jak również ograniczenie strat ciepła to główne warunki efektywnego działania instalacji grzewczych.

W bilansie cieplnym domów coraz większe znaczenie mają zyski ciepła. Oszczędzanie energii, jak również ograniczenie strat ciepła to główne warunki efektywnego działania instalacji grzewczych.

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji...

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji lub gruntu. Jak jednak poradzić sobie z tym wyzwaniem, gdy projekt naszego domu zakłada budowę dachu płaskiego?

Elewacja pod niezawodną ochroną

Elewacja pod niezawodną ochroną Elewacja pod niezawodną ochroną

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami...

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami pięknej elewacji są jej trwałość i czystość.

Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej...

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej stodoły”, geometrycznych kształtów budynków oraz dachów dwuspadowych.

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych...

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup specjalnych kołnierzy. W przypadku dachów płaskich (tj. od około 2º spadu) można zastosować okna, przeznaczone specjalnie do takich rozwiązań. Jednak wachlarz ich możliwości i rodzajów jest dość ograniczony.

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia...

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia poszerzenie grona kontrahentów.

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można...

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bowiem idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne w eksploatacji.

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś...

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś inwestycję w odnawialne źródła energii, to otrzymasz do tego dodatkową motywację. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i co oznacza nowy standard WT 2021.

Nowa jakość w płaskim dachu

Nowa jakość w płaskim dachu Nowa jakość w płaskim dachu

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość,...

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość, izolacyjność oraz estetykę, dopasowaną do potrzeb domowników.

Dlaczego warto ocieplać dom?

Dlaczego warto ocieplać dom? Dlaczego warto ocieplać dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie...

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie...

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie biznesu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować? Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu –...

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu – to właśnie dlatego warto zdecydować się na badanie termowizyjne, badanie akustyczne czy pomiar szczelności danego budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.