EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak skorzystać z programów „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”?

Aneta Mościcka | 5/2023 | 2023-11-01
Jak skorzystać z programów „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”? fot. Stiebel Eltron

Jak skorzystać z programów „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”? fot. Stiebel Eltron

Osoby budujące dom mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu m.in. instalacji fotowoltaicznej, magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej, kolektorów słonecznych w ramach programu „Mój Prąd”. Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą skorzystać również z dotacji do zakupu pompy ciepła w ramach programu „Moje Ciepło”. Jakie wymogi należy spełnić i ile wynosi dofinansowanie z tych programów?

Zobacz także

Redakcja Mój Prąd – zmiana kwot dotacji

Mój Prąd – zmiana kwot dotacji Mój Prąd – zmiana kwot dotacji

W 2023 r. kontynuowane są rządowe programy dotacji. Na dofinansowanie systemów pozyskiwania energii ze słońca (MP4) możesz złożyć wniosek już tylko do 31 marca!

W 2023 r. kontynuowane są rządowe programy dotacji. Na dofinansowanie systemów pozyskiwania energii ze słońca (MP4) możesz złożyć wniosek już tylko do 31 marca!

mgr inż. Damian Czernik Pompa ciepła? Tak, ale jaka?

Pompa ciepła? Tak, ale jaka? Pompa ciepła? Tak, ale jaka?

Od kilku lat pompy ciepła są jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych ze względu na swoją ekologiczność, ekonomiczność oraz łatwość w obsłudze. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań...

Od kilku lat pompy ciepła są jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych ze względu na swoją ekologiczność, ekonomiczność oraz łatwość w obsłudze. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań grzewczych w budownictwie mieszkaniowym. Przed zakupem odpowiedniego urządzenia warto jednak dokładnie przyjrzeć się zapotrzebowaniu cieplnemu naszego budynku oraz pompami ciepła typu split i monoblok oraz dwoma wariantami jednostki wewnętrznej – hydrobox i cylinder.

Marcin Baliński Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany...

W kwietniu 2023 r. minął pierwszy rok obowiązywania tzw. nowych zasad w rozliczeniu prosumentów, czyli osób, które posiadają instalacje fotowoltaiczne. Przed ich wejściem w życie niemal każdy zainteresowany słyszał, że warto się spieszyć, bo potem nie będzie się opłacać. A jak jest w rzeczywistości?

Program „Mój Prąd” – cele i zasady

Program ma na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej. Rząd zwiększył budżet na obecną, piątą edycję programu o kolejne 450 mln zł. W dofinansowaniu w programie „Mój Prąd” chodzi przede wszystkim o:

 • instalacje fotowoltaiczne (PV),
 • magazyny ciepła,
 • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
 • systemy zarządzania energią domową, tzw. HEMS (Home Energy Management System) lub EMS (Energy Management System).

Czytaj też: Zielona rewolucja w domu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła).

Kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

Z programu może skorzystać osoba, która: wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, ma zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z operatorem sieci dystrybucyjnej oraz rozlicza się w systemie net-billing (w systemie handlu energią elektryczną).

W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania według stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające, że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń. Wydatki na inwestycję należy ponieść, instalację podłączyć do sieci i ją uruchomić od 1 lutego 2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Z programu „Mój Prąd” mogą skorzystać osoby, które mają już zainstalowaną po 1 lutego 2020 r. instalację, którzy chcą ją rozbudować o dodatkowe urządzenie, nowi właściciele instalacji, jak również osoby, które nie korzystały z dofinansowania we wcześniejszych edycjach programu.

W trwającej obecnie, piątej edycji programu, są trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do otrzymania dofinansowania:

1. Rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem że przejdą na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej, tzw. net-billing.

3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem że:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1 lutego 2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Ile wynosi dofinansowanie w programie „Mój Prąd”?

 • do mikroinstalacji fotowoltaicznej: 6 tys. zł (może skorzystać grupa 1 i 2 wskazanych wyżej wnioskodawców);
 • do mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami dodatkowymi: 7 tys. zł (może skorzystać grupa 1 i 2 wskazanych wyżej wnioskodawców); 3 tys. zł (może skorzystać grupa 3 wskazanych wyżej wnioskodawców);
 • do magazynu ciepła: 5 tys. zł;
 • do gruntowych pomp ciepła – pomp ciepła typu grunt/woda, woda/woda: 28,5 tys. zł;
 • do pomp ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19,4 tys. zł;
 • do pomp ciepła typu powietrze/woda: 12,6 tys. zł;
 • do pomp ciepła typu powietrze/powietrze: 4,4 tys. zł;
 • do magazynu energii elektrycznej: 16 tys. zł;
 • do systemu zarządzania energią HEMS/EMS: 3 tys. zł;
 • do kolektorów słonecznych c.w.u.: 3,5 tys. zł.

W obecnej edycji programu zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych, w tym dla systemu EMS i HEMS. Należy też dostarczyć więcej dokumentów, chodzi m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, jak również kartę produktu/etykietę energetyczną.

Można złożyć wniosek podstawowy na mikroinstalację PV, a następnie wniosek rozszerzony na urządzenie dodatkowe. Wniosek rozszerzony na dodatkowe elementy mogą złożyć również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru w czwartej edycji. Podstawą udzielenia dofinansowania jest zgłoszenie do dofinansowania mikroinstalacji PV, a jest to możliwe jedynie, jeżeli budynek posiada stałe przyłącze energetyczne i zawartą umowę kompleksową.

Wątpliwości budzi również to, czy przy zgłoszeniu pompy ciepła do dofinansowania możliwe jest korzystanie przez wnioskodawcę z dodatkowych źródeł dofinansowania. Wypełniając wniosek, zainteresowany oświadcza, że po wypłacie dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych, o wartości ≤ 20 mg/m3, oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Dodatkowe źródło ciepła na paliwo stałe, jakim jest pelet jest wykluczone.

Nie można łączyć dofinansowania do instalacji w ramach programu „Mój Prąd” z innym dofinansowaniem publicznym.

Wnioski w programie „Mój Prąd” składa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w bazie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek podpisuje się elektronicznie.

Można łączyć dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną, jeżeli prosument pomniejszy koszty z ulgi termomodernizacyjnej o kwotę otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”.

Program „Moje Ciepło” – cele i zasady

Program ruszył 29 kwietnia 2022 r. i będzie realizowany w latach 2022–2027, przy czym:

 • nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków,
 • pieniądze z programu będą wydatkowane do 31 grudnia 2027 r.

Celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła ma się przyczynić do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres kwalifikowalności kosztów w programie to 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r., i w tym okresie wymagane jest:

 • rozpoczęcie inwestycji – rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 • zakończenie inwestycji – rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Ile wynosi dotacja w programie „Moje Ciepło?

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30 lub do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną inwestycję. Wysokość dotacji zależy od rodzaju zakupionej pompy ciepła. Na gruntowe pompy ciepła dotacja wynosi nie więcej niż 21 tys. zł, a na powietrzne pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym oraz na pompy ciepła typu powietrze/woda nie więcej niż 7 tys. zł.

fot1 cieplo

Fot. ROKA Energy

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2·rok) – dla wniosków składanych w 2022 r.;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2·rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dofinansowanie jest udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy. Współfinansowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem. Wnioskodawca ma obowiązek eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C, m.in. ogrzewanie płaszczyznowe). Wymogu nie stosuje się do pomp ciepła typu powietrze/powietrze.

Rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry (spełniające wymagania programu) muszą być uwzględnione na fakturze.

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego konieczne będzie załączenie zgody wszystkich współwłaścicieli oraz złożenie oświadczenia o braku podwójnego finansowania. W ramach programu „Moje Ciepło” na jeden budynek może być udzielone jedno dofinansowanie. Nie można uzyskać dofinansowania na inwestycje realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych. Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych, zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej).

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, wnioskodawca będzie musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie.

Kto może wnioskować o dotację?

Beneficjentem jest osoba fizyczna, będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu?

Program „Moje Ciepło” polega na współfinansowaniu inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Wymogiem jest, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Aby otrzymać dotację, należy zakończyć realizację inwestycji przed złożeniem wniosku.

Do wniosku należy załączyć kilka dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające, że zamontowana i uruchomiona pompa ciepła wraz z ewentualnym osprzętem spełnia wymagania dokumentacji programowej;
 • protokół odbioru potwierdzający, że montaż i uruchomienie pompy ciepła zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem, umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami;
 • oświadczenie, że inwestycja nie jest sfinansowana lub realizowana z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy);
 • charakterystykę energetyczną budynku za¬wartą w projekcie budowlanym lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku muszą być sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj.: DzU z 2021 r., poz. 497);

 • oświadczenie, że zakupione urządzenia były instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem;
 • oświadczenie, że w miejscu inwestycji wnioskodawca nie prowadzi lub nie będzie prowadził działalności gospodarczej, w okresie trwałości inwestycji (5 lat) lub prowadzi (będzie prowadzić) wyłącznie działalność o charakterze pomocniczym, tj. udział działalności gospodarczej nie przekracza 20% wydajności infrastruktury (powierzchni całkowitej budynku);
 • oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się, że współfinansowana pompa ciepła, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, będzie utrzymana w okresie trwałości przynajmniej przez 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy wnioskodawcy;
 • w przypadku współwłasności budynku mieszkalnego jednorodzinnego – oświadczenie wnioskodawcy, że posiada zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na złożenie wniosku o dofinansowanie i będzie jedyną osobą ubiegającą się o dofinansowanie dla danej inwestycji.

Udzielone w ramach programu „Moje Ciepło” dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma możliwość kontroli inwestycji na każdym jej etapie (w tym w okresie trwałości inwestycji). W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu pompy ciepła ze środków programu „Moje Ciepło” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Komentarze

Powiązane

Dariusz Pilitowski Modernizacja systemu grzewczego – gwarancja komfortu cieplnego w domu

Modernizacja systemu grzewczego – gwarancja komfortu cieplnego w domu Modernizacja systemu grzewczego – gwarancja komfortu cieplnego w domu

Ekspert radzi na jakie problemy należy zwracać uwagę w celu zapewnienia komfortu cieplnego w domu: dbałości o sprawną instalację nawiewną, odpowiednią izolacje komina, regularne czyszczenie kotła (pieca)...

Ekspert radzi na jakie problemy należy zwracać uwagę w celu zapewnienia komfortu cieplnego w domu: dbałości o sprawną instalację nawiewną, odpowiednią izolacje komina, regularne czyszczenie kotła (pieca) oraz izolowanie termiczne rur instalacji grzewczych.

Recticel Izolacje Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest...

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest to niemożliwe, np. w obiektach zabytkowych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest aplikacja materiałów termoizolacyjnych od wewnętrznej strony ścian i dachów. A do tego celu świetnie nadają się płyty termoizolacyjne PIR o nazwie Eurothane® G, belgijskiej firmy RECTICEL.

Recticel Izolacje Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, na budynkach z utrudnionym dostępem do elewacji czy budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Recticel Izolacje Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Redakcja Wpływ jakości paliwa na sprawność komina i komfort cieplny

Wpływ jakości paliwa na sprawność komina i komfort cieplny Wpływ jakości paliwa na sprawność komina i komfort cieplny

Komin odgrywa niezwykle ważną rolę w każdym domu. Ze względu na zachowanie jego wysokiej efektywności i długiej żywotności, istotny okazuje się odpowiedni dobór paliwa. Spalanie drewna czy peletu wydaje...

Komin odgrywa niezwykle ważną rolę w każdym domu. Ze względu na zachowanie jego wysokiej efektywności i długiej żywotności, istotny okazuje się odpowiedni dobór paliwa. Spalanie drewna czy peletu wydaje się bardzo bezpieczne i ekologiczne. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o ekogroszku, który w destrukcyjny sposób oddziałuje na komin, często z winy użytkowników. Czym i w jaki sposób ogrzewać dom, aby osiągnąć w nim optymalny komfort cieplny?

Knauf Sp. z o.o. Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku...

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku – mogą ją wysmuklać, eksponować detale. Ponadto kolory na elewacji powinni pasować do otoczenia domu i innych elementów wykończenia, np. dachu, stolarki okiennej, drzwi.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają...

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja...

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Producenci styropianu w walce o czyste powietrze

Producenci styropianu w walce o czyste powietrze Producenci styropianu w walce o czyste powietrze

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. Nie wszystkie pomysły zostały zaakceptowane przez branżę.

Adam Buszko, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną

Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną

Termomodernizacja budynków mieszkalnych kojarzy się z ociepleniem ścian, i słusznie, bo właśnie przez ściany, łącznie z oknami, ucieka znaczna ilość ciepła z domów mieszkalnych. A dzięki dociepleniu ścian...

Termomodernizacja budynków mieszkalnych kojarzy się z ociepleniem ścian, i słusznie, bo właśnie przez ściany, łącznie z oknami, ucieka znaczna ilość ciepła z domów mieszkalnych. A dzięki dociepleniu ścian możemy sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu mieszkań.

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

mgr inż. architekt Tomasz Rybarczyk Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje… Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

mgr inż. Piotr Harassek, ekspert techniczny Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany? Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Redakcja Cieplej i oszczędniej

Cieplej i oszczędniej Cieplej i oszczędniej

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie...

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła oznaczają wzrost komfortu cieplnego i większe oszczędności energii.

Redakcja Izolacja instalacji klimatyzacyjnych

Izolacja instalacji klimatyzacyjnych Izolacja instalacji klimatyzacyjnych

Od wielu lat notuje się ciągły wzrost średniej temperatury Ziemi. Oznacza to, że w nadchodzących latach będzie cieplej, wzrośnie więc znaczenie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach. Ustawodawcy dążą...

Od wielu lat notuje się ciągły wzrost średniej temperatury Ziemi. Oznacza to, że w nadchodzących latach będzie cieplej, wzrośnie więc znaczenie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach. Ustawodawcy dążą w stronę zeroemisyjności i niskich strat energii, a klimatyzacja zużywa jej sporo. Tym ważniejsza stanie się prawidłowa izolacja tych systemów.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian – inteligentna termoizolacja Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły,...

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły, że szare płyty szybko zyskały miano termoizolacji klasy premium, a szary kolor na elewacjach stał się znakiem energooszczędności i jakości.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania...

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep). Oba współczynniki wpływają nie tylko na proces projektowania i budowy domów, ale również na wybór sposobu ich ogrzewania. Nieodpowiednio zaizolowane ściany, podłogi czy dachy oraz przestarzałe technologicznie kotły nie będą w stanie sprostać obostrzeniom.

Crossin Insulations Ocieplenie poddasza – czym jest skuteczna izolacja

Ocieplenie poddasza – czym jest skuteczna izolacja Ocieplenie poddasza – czym jest skuteczna izolacja

Na każdym etapie budowy domu szukamy optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych. Te trudne wybory decydują zarówno o kosztach budowy, jak i późniejszym komforcie życia i kosztach eksploatacji....

Na każdym etapie budowy domu szukamy optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych. Te trudne wybory decydują zarówno o kosztach budowy, jak i późniejszym komforcie życia i kosztach eksploatacji. Szczególnie dotyczy to izolacji, której podczas budowy poświęca się szczególną uwagę.

W jakim domu chciałbyś mieszkać?

W jakim domu chciałbyś mieszkać? W jakim domu chciałbyś mieszkać?

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w...

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w nim musiały być również zastosowane urządzenia korzystające z energii odnawialnej.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Wymagania podczas stosowania szarego styropianu Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku...

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Redakcja Zatrzymaj ciepło w garażu

Zatrzymaj ciepło w garażu Zatrzymaj ciepło w garażu

Garaż jest dzisiaj niemal obowiązkowym elementem projektu domu jednorodzinnego. Może być obiektem wolnostojącym lub połączonym z domem. W każdym z tych przypadków wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jest...

Garaż jest dzisiaj niemal obowiązkowym elementem projektu domu jednorodzinnego. Może być obiektem wolnostojącym lub połączonym z domem. W każdym z tych przypadków wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jest nim niezawodna, energooszczędna i pasująca do elewacji domu brama garażowa.

TESTO Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych? Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją...

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją istniejących budynków. W ostatnim dziesięcioleciu w dużej skali poddawano termomodernizacji budynki wielorodzinne. Gorzej wyglądała sytuacja z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.

Joanna Szot Ciepłe poddasze według nowych standardów

Ciepłe poddasze według nowych standardów Ciepłe poddasze według nowych standardów

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące izolacyjności domów jednorodzinnych. Standardy energetyczne WT 2021 wprowadzają niższą wartość współczynnika przenikania ciepła przegród, w tym...

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące izolacyjności domów jednorodzinnych. Standardy energetyczne WT 2021 wprowadzają niższą wartość współczynnika przenikania ciepła przegród, w tym dachów, który można otrzymać, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne. Producenci materiałów ociepleniowych są na to przygotowani już od dawna.

Nicola Hariasz Wymiana stolarki – jak prawidłowo przeprowadzić prace montażowe?

Wymiana stolarki – jak prawidłowo przeprowadzić prace montażowe? Wymiana stolarki – jak prawidłowo przeprowadzić prace montażowe?

Modernizację źle zaizolowanego budynku należy rozpocząć od ocieplenia przegród i wymiany stolarki okiennej. Obliczenia specjalistów pokazują bowiem, że wymiana źródła ciepła nie jest wystarczająca, aby...

Modernizację źle zaizolowanego budynku należy rozpocząć od ocieplenia przegród i wymiany stolarki okiennej. Obliczenia specjalistów pokazują bowiem, że wymiana źródła ciepła nie jest wystarczająca, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza, a co więcej, może nawet prowadzić do wzrostu kosztów ogrzewania.

Wybrane dla Ciebie

Energooszczędna termoizolacja - inwestuj teraz, oszczędzaj w przyszłości »

Energooszczędna termoizolacja - inwestuj teraz, oszczędzaj w przyszłości » Energooszczędna termoizolacja - inwestuj teraz, oszczędzaj w przyszłości »

Jesteś instalatorem? Czekają na Ciebie nagrody »

Jesteś instalatorem? Czekają na Ciebie nagrody » Jesteś instalatorem? Czekają na Ciebie nagrody »

Podstawowe informacje o modułowym rąbku zatrzaskowym »

Podstawowe informacje o modułowym rąbku zatrzaskowym » Podstawowe informacje o modułowym rąbku zatrzaskowym »

Czego można oczekiwać o gruntoemali? »

Czego można oczekiwać o gruntoemali? » Czego można oczekiwać o gruntoemali? »

Innowacyjne produkty dla branży budowlanej i drzewnej »

Innowacyjne produkty dla branży budowlanej i drzewnej » Innowacyjne produkty dla branży budowlanej i drzewnej »

Potrzebujesz pieniędzy? Tu znajdziesz poradnik z dotacjami »

Potrzebujesz pieniędzy? Tu znajdziesz poradnik z dotacjami » Potrzebujesz pieniędzy? Tu znajdziesz poradnik z dotacjami »

Przemysłowe systemy detekcji gazów »

Przemysłowe systemy detekcji gazów » Przemysłowe systemy detekcji gazów »

Ogólnopolski program termomodernizacji - sprawdź co Tobie się należy »

Ogólnopolski program termomodernizacji - sprawdź co Tobie się należy » Ogólnopolski program termomodernizacji - sprawdź co Tobie się należy »

Detektory i systemy monitoringu gazów »

Detektory i systemy monitoringu gazów » Detektory i systemy monitoringu gazów »

Zainspiruj się pięknym miejscem

Zainspiruj się pięknym miejscem Zainspiruj się pięknym miejscem

Najnowsze produkty i technologie

EcoComfort Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji

Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji

Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne, ale i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, systemy ogrzewania dla domu. Wielofunkcyjne modele pomp nie tylko pokryją zapotrzebowanie na ciepło w domu, ale...

Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne, ale i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, systemy ogrzewania dla domu. Wielofunkcyjne modele pomp nie tylko pokryją zapotrzebowanie na ciepło w domu, ale także przygotują ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), a latem posłużą do chłodzenia budynku.

Blachy Pruszyński Skuteczny system rynnowy – co wybrać: rynnę półokrągłą czy kwadratową?

Skuteczny system rynnowy – co wybrać: rynnę półokrągłą czy kwadratową? Skuteczny system rynnowy – co wybrać: rynnę półokrągłą czy kwadratową?

Sprawdź, jaki system rynnowy jest najbardziej skuteczny i wybierz rozwiązanie dla siebie.

Sprawdź, jaki system rynnowy jest najbardziej skuteczny i wybierz rozwiązanie dla siebie.

bankier.pl Nawigacja kredytowa – jak znaleźć atrakcyjną ofertę hipoteczną?

Nawigacja kredytowa – jak znaleźć atrakcyjną ofertę hipoteczną? Nawigacja kredytowa – jak znaleźć atrakcyjną ofertę hipoteczną?

Zakup własnego mieszkania stanowi nie tylko spełnienie marzeń, ale również strategiczne posunięcie w budowaniu stabilnej przyszłości. Przed tym trzeba jednak zająć się kluczowym zadaniem, czyli znalezieniem...

Zakup własnego mieszkania stanowi nie tylko spełnienie marzeń, ale również strategiczne posunięcie w budowaniu stabilnej przyszłości. Przed tym trzeba jednak zająć się kluczowym zadaniem, czyli znalezieniem atrakcyjnej oferty kredytu hipotecznego. Od czego zacząć poszukiwania? Na co zwracać przede wszystkim uwagę?

FAKRO Rodzaje schodów strychowych – na które się zdecydować?

Rodzaje schodów strychowych – na które się zdecydować? Rodzaje schodów strychowych – na które się zdecydować?

Wykonanie tradycyjnych schodów zwykle pochłania spore koszty, a w dodatku takie konstrukcje zajmują dużo miejsca. Alternatywą jest montaż schodów składanych z drewna lub metalu. Rozwiązanie sprawdza się...

Wykonanie tradycyjnych schodów zwykle pochłania spore koszty, a w dodatku takie konstrukcje zajmują dużo miejsca. Alternatywą jest montaż schodów składanych z drewna lub metalu. Rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadku domów i mieszkań ze strychem. Poznaj właściwości i zalety schodów strychowych drewnianych i metalowych.

LEROY MERLIN Skrzynka na narzędzia – praktyczny prezent dla fachowca

Skrzynka na narzędzia – praktyczny prezent dla fachowca Skrzynka na narzędzia – praktyczny prezent dla fachowca

Zarówno domowi majsterkowicze, jak i osoby zawodowo działające w branży remontowo-budowlanej docenią tak praktyczny prezent, jak skrzynka na narzędzia. Jednak, aby mieć pewność, że będzie to nie tylko...

Zarówno domowi majsterkowicze, jak i osoby zawodowo działające w branży remontowo-budowlanej docenią tak praktyczny prezent, jak skrzynka na narzędzia. Jednak, aby mieć pewność, że będzie to nie tylko przydatne, ale również wytrzymałe akcesorium, warto zwrócić uwagę na kilka parametrów.

myloview.pl 5 zabiegów, dzięki którym optycznie powiększysz wnętrze

5 zabiegów, dzięki którym optycznie powiększysz wnętrze 5 zabiegów, dzięki którym optycznie powiększysz wnętrze

Każdy z nas pragnie, aby jego domowe wnętrze wydawało się przestronniejsze i jaśniejsze. Często jednak ograniczenia metrażowe stawiają przed nami wyzwanie. Na szczęście, istnieją proste i skuteczne sposoby,...

Każdy z nas pragnie, aby jego domowe wnętrze wydawało się przestronniejsze i jaśniejsze. Często jednak ograniczenia metrażowe stawiają przed nami wyzwanie. Na szczęście, istnieją proste i skuteczne sposoby, dzięki którym możemy optycznie powiększyć przestrzeń. W tym artykule przedstawiamy 5 skutecznych zabiegów, które sprawią, że Twoje wnętrze będzie wyglądało na większe niż jest w rzeczywistości. Niezależnie od stylu, w jakim urządzone jest Twoje mieszkanie, te metody będą pasować do każdego wnętrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.